Høringssvar vedrørende Mølle Allé - lokalplan 616

Oprettet: 28. oktober 2020
Svarnummer:
85

Indsendt af

Charlotte Poole

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Smedien i Valby og det omliggende område udgør en karakteristisk og vigtig del af landsbymiljøet omkring Valby Langganggade, som bør bevares. Valby er i forvejen et tæt bebygget område og de få friområder i området er gennem de seneste år blevet tæt bebygget med opførelsen af spinderiet, opførelse af botilbud - ud over den meget omfattende og alt for monotome bebyggelse af FL Smidths tidligere arealer, Grønttorvet og området øst for Gl. Køge Landevej. Landsbymiljøet og smedien er Valbys særkende og bør bevares.