Godsbaneterrænet

Forudgående høring om kommuneplantillæg for Godsbaneterrænet på Vesterbro.- indkaldelse af idéer og kommentarer.

Høringsfrist:

30. august 2021
Indsendt af:
Jeppe Kolstrup
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
29
By:
Kbh. N
Postnr.:
2200
Jeg ønsker at Jernbanebyen bliver en rigtig by, ikke mere forstadsbebyggelse. Det giver bedre bymiljø og mere tryghed, og det vil vække opmærksomhed også uden for Danmarks grænser, fordi det er nytænkning. Hvis vi ønsker en rigtig by, må den baseres på karréer med mindre parceller. Der skal være torve, gader, stræder og helst også kanaler. Det skaber et godt bymiljø, og derfor er de ældre bykvarterer så eftertragtede. Højhuse, punkthuse og boligblokke skal fravælges.
Læs høringssvar fra Jeppe Kolstrup
Indsendt af:
Adam Lamaa
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
28
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Hej Jeg har to ønsker til den forsatte by-udvikling i København.   1. At man fokuserer på at holde den eksisterende byggestil fra den gamle by. Hvor man har bygninger med maks 5 etager, åbne fælles områder og byliv i form af buttiker, cafeer, etc. 2. At der bliver prioriteret at lave nogle nye sports faciliteter, som f.eks. indendørs sports haller. Det er i forvejen rigtig svært at få hall tider til aktiviteter som Basket trænning. Som byen vokser er der behov at disse faciliteter vokser med. Tak
Læs høringssvar fra Adam Lamaa
Indsendt af:
Henrik Ulfstedt
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
27
Virksomhed / Organisation :
H Tjänster
By:
Dalsbruk
Postnr.:
25900
Tänk dansk byplanlägning og särlig köbenhavnsk og lad väre med at opföre höjhuse/punktbygninger så tät på bykernen. Der er tid nok at udskrive en ny byplankonkurrence !
Læs høringssvar fra Henrik Ulfstedt
Indsendt af:
Christoffer
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
26
Virksomhed / Organisation :
Alex Poulsen Arkitekter
By:
København
Postnr.:
2100
Jeg forstår virkelig ikke hvad der sker for den her utålmodig og respektløse adfærd KK og By&Havn og de her statslige og kommunale byplanlægger har påtaget sig igennem de senere år. Vil i være søde og tage det her seriøst og ikke kun gå op i jeres ego og hvordan i ser ud på et billede med en spade i hånden. De her bygninger står der også efter i ikke er her længere! 
Læs høringssvar fra Christoffer
Indsendt af:
Laurits Thomsen
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
25
By:
København
Postnr.:
2200
Jernbanebyen er automatisk allerede isoleret, selvom dens placering i København er central. Den er omringet af store veje og jernbaner, hvilket bør kompenseres for, ved at gøre bydelen livlig i sig selv, og ikke malke på, at bydelen ligger tæt på andre livlige kvarterer såsom Vesterbro. Med de nuværende planer for arkitekturen og bymiljøet i den nye Jernbanebyen, vil jeg mene, at der er en stor ricisi for, at den bliver kedelig og uden eget liv. Man bør derfor virkelig kigge på allerede livlige og succesfulde bydele som netop Vesterbro eller Nørrebro, og hente en masse inspiration derfra. Dette indbefatter f.eks. en homogen bydel bestående af karréer med nogenlunde samme højde. Dog skal facaderne gerne variere. Der skal være hovedgader med en masse erhverv i stueetagen (for ingen har nogensinde ønsket at bo i stueetagen ud til en stor vej, selvom meget nybyggeri insisterer på det, hvilket jeg ikke forstår). Der skal være hyggelige sidegader ud fra hovedgaderne. Personligt ser jeg også gerne, at vinduerne på facaderne ikke bare placeres, som om de blev sat i med spredehagl, men at man igen begynder at lægge lidt mere vægt på symmetrisk opbygning. Det er stressende at se, hvordan vinduer i nybyggeri fremstår rodet i placeringer og størrelser. Hovedkonklusionen må være, at jeg gerne ser, at man kigger på succesfulde byrum og succesfuld og klassisk arkitektur, som allerede har bevist sin charme og vundet befolkningens popularitet. PS. Giv (symmetriske) sprosser i vinduerne et comeback - det giver bare et fantatisk udtryk. Hilsen Laurits
Læs høringssvar fra Laurits Thomsen
Indsendt af:
Sophie
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
24
By:
København
Postnr.:
2300
Nej til flere højhuse samt punkthuse, det er ikke gavnligt for vores by og bymiljø. Med lavere bebyggelse med omtanke for bymiljø skaber vi en mere sammenhængende og attraktiv bydel. 
Læs høringssvar fra Sophie
Indsendt af:
Anders Pedersen
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
23
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Hvis vi vil have et København, der skal være for alle, bruges af alle og ikke mindst være grønt, så skal vi gentænke hvordan vi bygger, skaber miljø og laver et rum, hvor vi alle kan være i - IKKE kun de der har råd og får eneret. Bygger vi som i Ørestad/Vestamager og Nordhavn, får vi en masse bolig kvm, men hvor er miljøet, de grønne områder, og muligheden for vi alle kan være der? Bygger vi højhuse i Jernbanebyen er vi igen på vej til at lave skygge for resten af byen, bygge til eliten og ikke til den mangfoldighed, der snart uddør i København, med de sidste mange års byggerier! Det er NU i kære folkevalgte har chancen til at vise, at vi vil have noget anderledes, et fællesskab, måske en andelslandsby midt inde i København, hvor man ikke betaler for en skyskraber, men skal bidrage med hvem man er til et positivt, velkommende og varmt miljø, som vi kender det fra Brumleby.  Vis nu I tør satse på en anderledes by, og ikke kun en by for eliten, der har boltret sig længe i såvel, Nordhavn og Sydhavnen - nu skal vi til at vise, hvilket København vi vil have om 3-5 år!
Læs høringssvar fra Anders Pedersen
Indsendt af:
Sofia M. S.
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
22
By:
København
Postnr.:
1725
Den nye helhedsplan for jernbanebyen ligner desværre ikke en helhedsplan, men er forsøg på at klemme så mange mennesker ind på så lidt plads som muligt. Alle er enige om, at Københavns gamle brokvarterer er attraktive steder at bo, men meget få er enige i, at Ørestaden, Sydhavnen og Nordhavnen er attraktive steder at bo. Det er en stående joke, at det kun er udvekslingsstuderende og tilflyttere, der bor de steder, fordi de ikke kan finde andet.    Byg i stedet sammenhængende femetagers bygninger ligesom i det "gamle København" og undgå højhuse - det ødelægger desværre byens samlede udtryk.    Skab gerne selvforsynende huse med solceller/vind, opsamling af regnvand og energieffektive bygninger. Og byg grønne tage med plads til biodiversitet frem for private tagterrasser, som kommer meget få mennesker til gode.    Den nye bydel er en helt unik mulighed for at gøre det anderledes end Carlsbergbyen, Ørestaden osv. 
Læs høringssvar fra Sofia M. S.
Indsendt af:
Marcus Bolwig Ferguson
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
21
By:
København
Postnr.:
2200
Nej
Læs høringssvar fra Marcus Bolwig Ferguson
Indsendt af:
Johni Simonsen
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
20
By:
København NV
Postnr.:
2400
Nej til højhuse og punkthuse. Nej til mere forstadsbebyggelse.  De er energikrævende at bygge, hvilket skader klimaet. Og man kan opnå den samme udnyttelsesgrad af arealet med karrébebyggelse.   Højhuse er uegnede til vores breddegrader. De giver intet bymiljø på jorden, og folk kommer ikke let ned på gaden og ud i byrummet, når de bor højt oppe. De medfører et øde og forblæst byrum og de kaster lange skygger.  
Læs høringssvar fra Johni Simonsen
Indsendt af:
Frederik Bjerre Andresen
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
19
By:
København (NV)
Postnr.:
2400
Jeg ønsker ikke den udlagte plan eftersom det er min mening at højt etagebyggeri ikke harmonerer med resten af byen, men at karrébyggeri hellere bør undersøges. Dette skaber en mere, udseendemæssigt, sammenhængende by, samtidig med at det giver bedre mulighed for at skabe et byrum hvor der er sammenhæng mellem beboelse, erhverv og rekreative områder
Læs høringssvar fra Frederik Bjerre Andresen
Indsendt af:
Niklas Nielsen
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
18
By:
København
Postnr.:
2400
Vi bør være færdige med den type ekskluderende høje bygninger i København. Det passer ikke ind og inkluderer ikke beboerne i resten af området. Vh. Niklas / 28 år
Læs høringssvar fra Niklas Nielsen
Indsendt af:
Helle Andrés
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
17
Virksomhed / Organisation :
Helle Andrés
By:
Kbh V
Postnr.:
1660
Nej til høj- og punkthuse i Jernbanebyen. Miljø og lavere bebyggelse ønskes i stedet.
Læs høringssvar fra Helle Andrés
Indsendt af:
Mikkel Kure
Dato: 18. august 2021
Svarnummer:
16
By:
København
Postnr.:
1250
jeg synes det vil være en skam at skabe jernbanebyen som endnu en forstads bebyggelse ved en død indfaldsvej der ligger som en voldgrav gennem kvarteret . Fremfor at tænke bydelen som om vi intet havde lært af 50 års byudvikling, synes jeg den skal tænkes i tråd med det gamle Sydhavnen og Vesterbro . Skab et kvarter med gader, karrerer og pladser som hænger sammen med kvartererne omkring havnen . Så vasbygade kan blive en levende boulevard frem for den døde indfaldsvej den er idag . Æstetik fremfor praktik og mennesker fremfor biler . Mvh Mikkel Kure
Læs høringssvar fra Mikkel Kure
Indsendt af:
Gert Skjødt Pedersen
Dato: 18. august 2021
Svarnummer:
15
By:
Hvidovre
Postnr.:
2650
Skrot planen fra COBE, vi har nok af nye “øjebæer “ i København .
Læs høringssvar fra Gert Skjødt Pedersen
Indsendt af:
Henry Nielsen
Dato: 18. august 2021
Svarnummer:
14
By:
Valby
Postnr.:
2500
Forkast planen fra Cobe og start forfra. Jeg passerer forbi Godsbaneterrænet hver dag på vej til og fra arbejde, og synes det er godt, at den store tomme plads nu kan udnyttes til by. Men: Jeg mener, at man bør skabe en bydel med mindre og forskellige huse i karéer, som danner interessante gårdmiljøer (istedet for enkelte husre huse i sektioner) og større samhørighed med det nærliggende vesterbro.  Den nuværende plan lægger alt for meget op til en kold bydel, der er pyntet med beplantning. For store bygninger og for store plæner. De gode områder på vesterbro bør bredes mere organisk ud på den nyåbnede plads, så denne vestlige del af byen kommer til at høre sammen. En helhedsplan med alt for mange massive huse - både i bredde og øjde - vil ikke gøre godt. Der skal mindre sidegader og torve til. 
Læs høringssvar fra Henry Nielsen
Indsendt af:
Rikke Steensig
Dato: 17. august 2021
Svarnummer:
13
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg synes man skal skele til det nye Århusgadekvarter, som er et virkelig godt eksempel på moderne byggeri i originale rammer. Her er nyt og gammelt integreret og boligerne er lavet så de får beboelse og gader til at smelte sammen og giver et levende byrum. Og bevar så for alt i verden den nye Steinerskole på området og også Banegården. De er begge fantastiske eksempler på pionérånd, bæredygtighed og på, at natur/havebrug og erhverv/skole smelter sammen. Det giver noget helt særligt og personligt til et nyt byområde, som ellers kan være i fare for at blive koldt og upersonligt.
Læs høringssvar fra Rikke Steensig
Indsendt af:
Camilla Pedersen
Dato: 16. august 2021
Svarnummer:
12
By:
København V
Postnr.:
1758
Jeg ønsker for Jernbanebyen, at der bliver plads til mangfoldighed og kreativitet. At spændende grønne initiativer som Banegaarden får lov at blive liggende. At Byens Steinerskole får lov at være en blivende del af området, da det er et fantastisk tilbud til de mange børnefamilier på Vesterbro og i Sydhavnen.  
Læs høringssvar fra Camilla Pedersen
Indsendt af:
Jens Nielsen
Dato: 16. august 2021
Svarnummer:
11
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg ønsker mig at at man værner om det miljø man møder har fra ankomsten ved tunnelen til Enghavevej. Oplevelsen af at ankomme til en sted i byen som ikke er meget tæt og meget nyt og ligner alt andet... Det ville være godt hvis man især i dette område kunne bevare 'Banegaarden', Den Gule By samt skolerne. Der er i dag et fantastisk liv at træde ind i når man ankommer. Så kan alt det nye, høje bedre placeres mod syd ved fisketorvet. 
Læs høringssvar fra Jens Nielsen
Indsendt af:
Jette Guldfeldt
Dato: 16. august 2021
Svarnummer:
10
By:
København V
Postnr.:
1720
Det vigtigeste i den nye Jernbaneby er: - Så meget grønt som muligt, både spredt på tage, gader og stier og samlet i park. - Så mange almene boliger med lav husleje som muligt. - skæve boliger - bilfri by - "livet mellem husene" skal prioriteres højt. Lige fra bænke og små pladser til træer og butikker. Den mest oversete kvalitet i nybyggeri i dag. - diversitet i byggeriet. Forskellige højder, former og materialer. Forskellige boligstørrelser. - ikke brunt i brunt som alle nybyggerier i øjeblikket. - bevarelse af alle de gamle værksteds- og kontorbygninger til nye formål. - udfoldelsesmuligheder for de unge - sport og fest.  
Læs høringssvar fra Jette Guldfeldt
Indsendt af:
Sarah Holst Kjær
Dato: 16. august 2021
Svarnummer:
9
By:
København V
Postnr.:
1761
Jeg kompletterer her mit første høringssvar. Jeg har orienteret mig i grundejernes arktitektkonkurrence, samt i Kommuneplanen (2019) hvorfra nedenstående blandt andet er hentet.     Godsbaneterrænet (28 hektar, ca på størrelse med Chrisitanshavn) er vel statsligt ejet (af DSB og Freja) og ikke kommunalt?    Københavns kommune ønsker at købe sig ind på området med ønsket om at planlægge for udsatte, unge og ældre grupper (der er planlagt for plejehjem, ungdomsboliger, skoler og dagsinstitutioner, f.eks. skal der anlægges en mellemstor eller stor park (ca. 2 hektar, svarende til Enghaveparken), fokus på rekreative områder svarende til i alt to fodboldbaner. 37 daginstitutioner (34 skal være til den befolkning som skal bo på området, en 4 spors kommuneskole, inklusive et 5. spor med specialskole (ca 850 børn svarende til Vesterbro ny skole), 22.000 m2 plejehjem (til sammenligning fylder de planlagte 37 institutioner 6.000 m2, så det må jo være et højhus de ældre skal bo i?). Desuden er der, så vidt jeg kan se, planlagt for 4000 boliger, i forskellige højhustyper, blandt andet, sådan at Københavns kommune kan sikre sig grundejerskat for alle højhus-etagernes m2, samt, kommuneskat for de, der skal bo der.    Områdeudviklingen for Godsbaneterrænet har den præmis, at Københavns kommune ønsker at befolkningen skal stige til over 110.000 beboere på Vesterbro og i Sydhavnen. (Disse to kvarterer skal altså fordobles fra lige under 50.000 i 1990’erne til, i fremtiden, over 110.000 borgere), også selvom der findes et utal af kvarterer, i andre kommuner, 15 km fra Rådhuspladsen, med rigtig god plads. Desværre virker det til at der ikke findes noget samarbejde mellem københavns kommune og de omkringliggende hovedstadskommuner når fortætning og boliger planlægges.      Det står desværre klart, at både grundejere på Godsbaneterrænet og Københavns kommuene tænker helt traditionelt, når det gælder by-udvikling: Området planlægges på præcis samme måde som Carlsberg, Ørestad, osv. Der skal 'fortættes', dvs. bygges i vejret og med meget høje byggeprocenter. Som statsligt område, er Godsbaneterrænet imidlertid frit til at kunne blive planlagt med helt andre føringer end dem, vi er blevet udsat for på Carlsberg, Ørestad, Sydhavn og Nordhavn, som fremstår som golde og triste områder: nutidens og fremtidens (ubetalelige) slum.   Godsbaneterrænet bør kompensere for alle de (ovenstående nævnte) kvarterer i København, som er planlagt uden hensyn til at når befolkningen planlægges at vokse. Det undrer mig at Københavns kommune taler om fortætning af byen, uden at beregne hvor mange m2 grønne og rekreative områder befolkningen kommer til at behøve. Jeg har således endnu ikke set en beregning på hvor der skal findes grønne områder når Vesterbro og Sydhavnens beboertal tænkes fordoblet. De sidste års erfaringer med Corona, giver bestemt det indtryk, at den københavnske befolkning har gået i gåsegang i alle de grønne områder som nu snart ikke har et græsstrå tilbage. Københavns kommune selv, planlægger ikke efter at lægge græs i parkerne (senest Enghaveparken), fordi man regner med så stor nedslidning, at grusbelægning bliver det valgte materiale. Det er jo lidt mistænkeligt at Københavns kommune ikke renoverer kvarterets nuværende rekreationsanlæg efter nogen som helst standarder for et antal grønne m2 pr indbygger.        Jeg mener derfor at Godsbaneterrænet, netop fordi det er statsligt, bør fungere som en unik lomme i byen, friholdt indblanding fra Københavns kommune. Præcis som de statsejede haver (f.eks. Søndermarken og Frederiksberg have, som ikke er kommunale) eller Christiania (som heller ikke er kommunal), er det netop disse statslige områder som bidrager til oplevelsen af en grøn og rekreativ hovedstad. Københavns kommune har desværre ikke format til at forestille sig hvordan Godsbaneterrænet bør fungere som kompensation for resten af de katastrofer man har foretaget i byen. Derfor bør statens aktører være visionære.      Det er f.eks. på tale at Godsbaneterrænet faktisk er værdigt som industriminde og derfor undrer det mig, at de statslige grundejere ikke tager lead på at undersøge værnemuligheder og bevaringsværdigt brug, ved f.eks. at arbejde for at området skal blive et kulturindustriminde med UNESCO status. Visionen burde være, at Godsbaneterrænet defineres som et industriminde, kulturarvsområde samt at rekreativt brug skabes rundt om dette. Ud over bevaring af industri-bygninger og materialitet, kan de statslige grundejere også satse på at området skal fungere som arena for udvikling af immateriel kulturarv, nemlig at området sættes i stand på baggrund af skole-oplæring i håndværkstraditioner og f.eks. drives af frivillige og små næringsaktører.  Præmissen som Københavns kommune stiller op i dette spørgsmål: "Hvordan kombineres en bymæssig bebyggelsestæthed med ønsket om en særlig grøn og attraktiv bydel?" viser til kommunens traditionelle tænkning. Disse elementer kombineres ikke. Konsekvensen af denne tænkning er, at området bliver endnu en overbebygget bydel, med højhuse som kaster skygger, samt højhuse der overbefolker i forhold til antallet af grønne m2, alternativt, at højhusene står tomme, som de gør flere steder i byen, uden at nogen har råd til at leje sig ind.  Hvad så med kommunens ønske om at købe og leje sig ind på området med skoler, institutioner, samt boliger til udsatte, unge og ældre. Helt fint!   Men eftersom alle bolig-undersøgelser viser at stort set de fleste danskere (herunder også udsatte, unge og ældre), ønsker at bo ved jorden og få græs mellem tæerne, og eftersom alle sociale undersøgelser viser, at integrering af f.eks. unge- og ældreboliger, daginstitutioner og plejehjem, øger trivslen og livskvaliteten for flere grupper (win-win!), mener jeg, man skal gentænke 'de sociale institutioner og boliger' som små økolandsbyer der netop integrerer flere institutions- og boligformer. Forlægget bør være de engelske havebyer (som også har dannet forlæg for hospitalshaver som Frederiksberg og Bispebjerg hospital).    Desuden er det helt klart, at vi (ligesom resten af verden) ikke behøver mere beton i Københavns kommune. Med forlæg i det engelske havebys design, bør man tilstræbe bærekraftige naturmaterialer når man f.eks. bygger noget der kan minde om containerbyer, økolandsbyer og bofællesskaber i landskabet.       Københavns kommune spørger efter "bygningstyper som passer i det nye byområde": Svar: Godsbaneterrænet bør blive et kulturindustriminde-område, et statsligt fællesgode, UNESCO-fredet og et klenodie for alle. Visse områder arrangeres med forlæg i den engelske haveby, og realiseres med 'naturligt arrangerede' økolandsbyer der, på faglig vis, integrerer udsatte, unge og ældre, samt forskellige typer af sociale institutioner, i enkelt og lavt, bæredygtigt byggeri som er i harmoni med både kultur- og naturmiljøerne.   Jeg håber at Godsbaneterrænets statslige aktører vil påtage sig at tænke visionært.        
Læs høringssvar fra Sarah Holst Kjær
Indsendt af:
Jep Loft
Dato: 16. august 2021
Svarnummer:
8
Virksomhed / Organisation :
Arkitekturoprøret
By:
Gentofte
Postnr.:
2820
Høringssvar indsendt af Arkitekturoprøret. Jernbanebyen skal bryde med mange års fejlagtig praksis i byggebranchen. Siden Første Verdenskrig er man holdt op med at bygge egentlige byer. I stedet er der bygget forstadskvarterer, villakvarterer, industrikvarterer m.m. Det omfattende byggeri efter Anden Verdenskrig har på afgørende punkter fejlet. Der er ikke skabt gode bymiljøer med værdi for andre end dem, der bruger husene. Ørestaden og byggerierne på havnene i hele Danmark (og særligt i København) er nedslående beviser herpå. De gode bymiljøer findes i de gamle bykerner og i de nyere kvarterer, der blev bygget før Første Verdenskrig, herunder brokvartererne, inklusive kvarteret omkring Sønder Boulevard nord for Jernbanebyen.    COBE’s vinderforslag vil skabe endnu et forstadsbyggeri – ikke en ’rigtig’ by. Det ser ’moderne’ ud, men tiden vil hurtigt løbe fra det. Modernismens idéer har nu været dominerende i 100 år, og debatten har i de seneste år afsløret, at tiden nu er moden til mere menneskevenligt og tryghedsskabende byggeri. Med rette eller med urette føler Arkitekturoprøret sig på bedre bølgelængde med de kommende brugere af Jernbanebyen end fagfolkene i byggebranchen. Vi vil give husene en højere beliggenhedsværdi (og dermed en større værdi for bygherren) end traditionelt, moderne byggeri i en byplan, der er lagt efter en lineal. Vi ønsker, at Jernbanebyen skal gøre op den fejlslagne byggepraksis. Her er en enestående chance for at skabe et egentligt bykvarter midt inde i byen. En sådan kommer ikke igen. Derfor må fejltagelserne, som man ser i næsten alle nye bykvarterer (for eksempel på Teglholmen lige syd for Jernbanebyen), ikke gentages.   Vi lægger hovedvægten på bymiljøet – ikke på arkitekturen. Vi indsendte et idéforslag, som imidlertid ingen spor har efterladt sig i vinderforslaget. Jernbanebyen kunne med fine bymiljøer ved kanaler og på små torve samt grønne oaser tiltrække beboere fra Teglholmen og andre omkringliggende kvarterer og dermed give noget – ikke bare til dens egne beboere, brugere og besøgende turister, men til hele nabolaget. Det har desværre været hovedreglen, at nybyggeri tager fra omgivelserne uden at give noget tilbage. Jernbanebyen ligger på offentlige områder. Dens fremtid bør ikke bestemmes af de to bygherrer. Kommunen bør skride ind og forhindre, at denne måske sidste store chance for at skabe rigtige bymiljøer forspildes. Nedenfor vises vores tanker.   Grundidéer for Jernbanebyen: Den skal være en by i byen – ikke et forstadskvarter Alle de gode bygninger skal bevares Byen skal være et trygt og hyggeligt sted med liv og atmosfære Byplanen skal have et organisk præg og ikke fremstå som planlagt efter en lineal Der skal være husrækker og karréer Parcellerne skal være små (eller udefra se små ud) Der skal ikke være højhuse, punkthuse eller boligblokke Der skal ikke være huse af glas eller stål Der skal ikke være store huse (bortset fra dem, der bevares) Der skal være mange samlingspunkter, fx torvene, kanalkajerne og trappen Der skal være bymæssige gaderum og grønne gårdrum Det skal være let at komme ud af husene (en dør i hver parcel) Døre og vinduer skal være opretstående huller i mur Husene skal signalere, at de ligger i København - gerne i en klassisk stil (inspireret af Jernbanebyens gule huse, Københavns indre by eller brokvartererne)   Husene skal være forskellige (og gerne i forskellige farver), men indgå i en harmonisk helhed     Specifikke idéer til byplanen: En grøn jordvold langs Vasbygade danner sammen med den existerende banevold en vold omkring byen, der skærmer for støj, fungerer som et grønt område og skaber tryghed. På volden kan der anlægges en sti, ligesom der var på byens gamle volde. Metro-anlægget overdækkes, og der bygges hen over de opståede bakker. I det sydøstlige hjørne forlænges to kanaler til at mødes. Der opstår en havnebrygge med sol. Der anlægges en trappe på bakkeskråningen – ”Den danske Trappe”. Der bygges lange husrækker, bestående af mange, mindre, udvendigt forskellige huse langs jordvoldene for at skabe vægge, der giver hyggelige og trygge byrum Parkering kunne bl.a. ske uden for jordvolden langs Vasbygade. Måske kunne der graves et parkeringshus ind i volden med adgang fra Vasbygade og jordvold mod Jernbanebyen. Der skabes bl.a. torve ved kanalen, ved den fine ’accissebod’ ved gangtunnelen under banen i det nordvestlige hjørne og ved tårnet i den nordlige del af byen.   Arkitekturoprøret er en nordisk bevægelse med afdelinger i alle nordiske lande og i Baltikum. I Danmark er der 8.400 medlemmer i Facebookgruppen, og medlemstallet stiger hastigt. I Sverige er der over 100.000 medlemmer, i Norge 26.000. Vi arbejder for bedre bymiljøer. Der skal passes bedre på de ældre bydele, og der skal bygges ’rigtige’ nye byer – ikke forstæder. Det vil lette presset mod København, hvis der bygges lige så attraktive byområder i omegnskommunerne. Jep Loft, formand for Arkitekturoprøret www.arkitekturoproeret.dk https://www.facebook.com/arkitekturoproret https://www.instagram.com/arkitekturoproret/ arkitekturoproeret@gmail.com
Læs høringssvar fra Jep Loft
Indsendt af:
Peter Fanø Christiansen
Dato: 16. august 2021
Svarnummer:
7
By:
København
Postnr.:
1429
Jeg synes at Jernbanebyen har brug for et alternativ til folkeskolen. Der er mange familier i København med børn der har brug for et mindre skolemiljø med fokus på natur, kreativitet og musik. Jeg ønsker derfor at Byens Steinerskole får lov at blive liggende som en aktiv del af Jernbanebyen. Skolens værdigrundlag understøtter det grønne fokus der er i bydelen.  Jeg ønsker desuden at der i Jernbanebyen bliver plads til kreative værksteder og iværksætteri. 
Læs høringssvar fra Peter Fanø Christiansen
Indsendt af:
Anna Sandholt Busch
Dato: 16. august 2021
Svarnummer:
6
By:
København
Postnr.:
1429
Jeg ønsker for Jernbanebyen at Byens steinerskole (der pt ligger lige overfor Banegaarden) opnår permanent lejekontrakt og mulighed for at udvide skolen. Byens Steinerskole er en skole der integrerer naturen i undervisningen, steinerskoler har bla botanik og havebrug på skemaet og bruger naturen aktivt i mange fag. Derfor vil skolen passe godt til Jernbanebyen og bydelens grønne profil.  Desuden er Byens Steinerskole en institution der tager bæredygtighed alvorligt og eleverne fra skolen vil være ambassadører for den grønne omstilling. Byens Steinerskole ønsker at være en del af lokalområdet ved at invitere omgivelserne ind til forskellige arrangementer, samarbejde med andre aktører fra bydelen og lokalmiljøet i det hele taget. Derudover mener jeg at området har brug for et alternativ til folkeskolen da mange familier ønsker noget andet end folkeskolen for deres børn.  Endeligt vil jeg nævne at videnskabelige studier peger på at forudsætningerne for indlæring forbedres ved ophold i grønne områder eller natur . Derfor mener jeg at byens børn bør være meget mere udendørs og nu er muligheden der for at lade Byens Steinerskole forblive i de rette rammer - Jernbane byen.
Læs høringssvar fra Anna Sandholt Busch
Indsendt af:
Sarah Holst Kjær
Dato: 11. august 2021
Svarnummer:
5
By:
København V
Postnr.:
1761
Jeg ønsker at staten og Københavns kommune BEVARER alle de kulturhistoriske bygninger på området og lader private og offentlige aktører bevare og anvende dem. Det ville være ideelt, at involvere de nærliggende tekniske skolers elever og lærere, under sagkyndiges (museer, bygningssagkyndige) anvisninger, for at gøre bygningerne på området til læringscases i elevernes håndværksarbejde. Jeg kan ikke se, vi behøver flere højhuse i Københavns kommune. Vi har IKKE brug for at anvende mere ubæredygtigt beton i byen. Der vil komme rigeligt af denne type byggeri på f.eks. Carlsberg området. Behøver Københavns kommune flere boliger til unge og ældre, så køb nogle af de utallige hotel-højhuse (f.eks. Bella Sky), andre erhvervslejemål eller de utllige, kommercielle bolig-nybyggerier, som nu står tomme, og omdan dem til boliger for disse grupper.     Desuden ønsker jeg at området udformes med VILD NATUR som model for de grønne områder. Man bør arbejde mod at vild natur i de grønne områder IKKE forveksles med infrastruktur-anlæg, som Københavns kommune har gjort flere gange. Infrastruktur-anlæg er f.eks. kontrollerede og designede fritidsaktivitsanlæg (sports-baner, f.eks.), anlæg for blød trafik (cykel- og gangstier) samt andre former for synlig og dominerende infrastruktur, såsom skybrudsanlæg (som bør graves ned, om nødvendigt). Vild natur vil kunne indbefatning af beplantning af træer, planter og blomster som vil give de nødvendige, rekreative oplevelser samt vil kunne opsuge CO2, regnvand og skabe biodiversitet. Hvis Københavns kommune ikke arbejder strategisk og praktisk mod at fastholde og etablere flere grønne områder i kommunen, vil det være svært fortsat at kunne kalde sig en grøn, nordisk by (Nordic Sustainable City, Nordic Council of Ministers, 2019-2022) som fokuserer på oplevelsen af 'grøn kvalitet' i byen. Jeg ønsker at Københavns kommune og staten tager Nordisk ministerråds anvisninger omkring grøn byudvikling alvorligt. Se her: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/lapf/gom/nordicurbangreenspacesurvey_160620.pdf    
Læs høringssvar fra Sarah Holst Kjær
Indsendt af:
Sofie Larsen
Dato: 10. august 2021
Svarnummer:
4
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Det ville være skønt at få et område hvor der for alvor blev bygget i højden for på den måde at kunne frigøre et større fælles areal til en park istedet for karreér med indelukkede gårde ingen bruger alligevel
Læs høringssvar fra Sofie Larsen
Indsendt af:
Mathias hansen
Dato: 10. august 2021
Svarnummer:
3
By:
København V
Postnr.:
1728
Byg nu for en gangs skyld tæt og højt så vi kam få nogle flere boliger og et miljø med meget liv
Læs høringssvar fra Mathias hansen
Indsendt af:
Jiml
Dato: 3. august 2021
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Der er bygget så meget langs banen fra Dybbelsbro til Hovedhanen, så jeg synes at det område skal udlægges som et stort kreativt park/city område. Lige som man har lavet i Ørestaden. Et sted hvor der er legeplads, hundeagiliti bane, græs og bænke/borde. Måske et sted hvor man kan få en kop kaffe. Nu hvor man er i gang med at rydde det meste af Amager Fælled, så er der brug for andre grønne områder til befolkningen. 
Læs høringssvar fra Jiml
Indsendt af:
Per Andersen
Dato: 2. august 2021
Svarnummer:
1
By:
Copenhagen
Postnr.:
2100
En del af området kan kommunen bruge til boliger til hjemløse og  institutioner som kan hjælpe unge mennesker som er kommet ud i et misbrug. Kommune slipper så for at bruge Københavns parker og grønne områder som ikke vil opfylde ,hverken de hjemløse ,eller de unge misbrugers behov for kontakt med livet og  med andre mennesker. I den indre by er byens puls og lys mest synlig, og det er netop i den indre by man støder på omtalte borgere, så denne placering vil være perfekt. Det er en stor fejltagelse at placere hjemløse /misbrugere i parker og grønne områder i Kbh.s ydre område, Grønne områder i København er her allerede  for lidt af .
Læs høringssvar fra Per Andersen

Sider