Høringssvar vedrørende Godsbaneterrænet

Oprettet: 16. august 2021
Svarnummer:
10

Indsendt af

Jette Guldfeldt

Postnr.

1720

By

København V

Høringssvar

Det vigtigeste i den nye Jernbaneby er:

- Så meget grønt som muligt, både spredt på tage, gader og stier og samlet i park.
- Så mange almene boliger med lav husleje som muligt.
- skæve boliger
- bilfri by
- "livet mellem husene" skal prioriteres højt. Lige fra bænke og små pladser til træer og butikker. Den mest oversete kvalitet i nybyggeri i dag.
- diversitet i byggeriet. Forskellige højder, former og materialer. Forskellige boligstørrelser.
- ikke brunt i brunt som alle nybyggerier i øjeblikket.
- bevarelse af alle de gamle værksteds- og kontorbygninger til nye formål.
- udfoldelsesmuligheder for de unge - sport og fest.