Godsbaneterrænet

Forudgående høring om kommuneplantillæg for Godsbaneterrænet på Vesterbro.- indkaldelse af idéer og kommentarer.

Høringsfrist:

30. august 2021
Indsendt af:
camilla bølling
Dato: 23. august 2021
Svarnummer:
59
By:
Kbh V
Postnr.:
1720
I takt med at byen vokser, er man også nødt til at tænke i rekreative og grønne områder. Dette område har netop muligheden for at blive et af byens absolut bedste grønne åndehuller. Grønne omgivelser er en grundlæggende nødvendighed for at bevare et sundt sind og en god mental tilstand. Der er IKKE brug for højhuse og flere mursten. Det kan man sagtens tænke anderledes. Lav istedet de tomme kontorbygninger rundt om i byen om til boliger, og udnyt denne unikke chance i Godsbaneterrænet til at blive Europas bedste urbane grønne åndehul. Det fortjener Københavnerne.
Læs høringssvar fra camilla bølling
Indsendt af:
Lotte Bertelsen
Dato: 23. august 2021
Svarnummer:
58
By:
Hvidovre
Postnr.:
2650
Hej Jeg har boet og arbejdet på Vesterbro i mange år og kommer der stadig meget. Derfor tillader jeg mig at komme med høringssvar, selvom jeg strengt taget ikke bor i Københavs Kommune længere. Men Vesterbro er jo en del af den by, som er hovedstad for os alle i Danmark. I stiller et par spørgsmål i høringsmaterialet, som jeg vil svare på i det nedenstående: Hvilke bygningstyper vil passe i det nye byområde og hvor kan eventuelle højhuse placeres i området? For det første bør højhuse slet ikke placeres i området! De skygger, giver vindtunneller og er næsten altid grimme og fylder for meget i både byrum og skyline. Københavnere og gæster bør også kunne se himlen og få lys og luft, som højhuse blokerer for. Drop dem helt! Kommunen havde for en del år siden en højhusstrategi i høring - og efter ca 600 høringssvar, der klart viste at borgerne ikke var interesserede blev den lagt på hylden og ignoreret og højhusene spirer frem til skade og ærgelse for borgere og gæster. Der er ingen steder, hvor højhuse bidrager til et attraktivt bymiljø. Bebyggelsen i området bør i stedet være enten karrébebyggelse, og derved fungere som en udvidelse af Vesterbro. Eller en tæt-lav rækkehusbebyggelse, som der er stor efterspørgsel på. Og gerne med et varieret boligudbud, så der er varierede lejlighedsstørrelser og også meget gerne varierede ejerformer. Højden bør ikke overskride 4 etager, og må gerne være lavere, så det også går i spænd med lejlighedskarréerne i Sydhavnen.  • Hvordan kan Godsbaneterrænets forbindelser med den omkringliggende by styrkes? Mange cykelforbindelser gangbroer. Og så må I grave Vasbyvej ned, så der bliver åbnet ud til havnefronet. Hvor bør der planlægges for grønne arealer på Godsbaneterrænet og hvad skal de indeholde? Jeg ved ikke hvor, der kommer an på, hvor man lægger byggeriet, men der bør være mange grønne områder, gerne med forskellige funktioner tæt ved hinanden, så fodboldbanerne støder op til parken o.lign. Der skal være meget plads til idræt og kultur, og området skal i nogen grad kunne kompensere for de alt for få grønne kvadratmeter på resten af Vesterbro.  • Hvordan kombineres en bymæssig bebyggelsestæthed med ønsket om en særlig grøn og attraktiv bydel?  Ved ikke at bygge højhuse og ikke at have for mange private arealer. Grønt på tagene, store træer, og også meget gerne vand i området. Og så ved at prioritere det i planlægningen selvfølgelig. Det sker jo ikke af sig selv. Det er et område med et meget stort potentiale, jeg håber ikke, at I ødelægger det!   Held og lykke! Venlig hilsen Lotte
Læs høringssvar fra Lotte Bertelsen
Indsendt af:
Karen Schultz
Dato: 23. august 2021
Svarnummer:
57
By:
København V
Postnr.:
1665
Nej til flere højhuse på Vesterbro
Læs høringssvar fra Karen Schultz
Indsendt af:
Tim Nielsen
Dato: 23. august 2021
Svarnummer:
56
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Ja tak til at bibeholde DEN FLOTTE KØBENHAVNER ÅND, som ses i den gamle bykerne med lavt byggeri, masser af plads til mange grønne pladser og kanaler, Skab et unik sammenhængende byområder til indre by og Christianshavn, et område hvor storby mennesker vil trives og hvor København kommer på Verdenskortet for byen der ture tænke nyt.       
Læs høringssvar fra Tim Nielsen
Indsendt af:
Kirsten Herzberg
Dato: 23. august 2021
Svarnummer:
55
Virksomhed / Organisation :
0408450500
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Nej nej nej ikke flere højhuse de er grimme og sender længe skygger.
Læs høringssvar fra Kirsten Herzberg
Indsendt af:
Anja Ruusunen
Dato: 23. august 2021
Svarnummer:
54
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg bor i nybygget punkthus i Ørestaden og er ked af at der intet nærmiljø er tænkt ind i mit kvarter. Jeg ønsker at man tænker bymiljø og nærmiljø ind i planerne for Jernbaneby-kvarteret. Karehuse med gårdmiljø og plads til butikker i gadeplan giver meget mere lyst til at færdes og opholde sig i området. Så jeg siger nej til den nuværende plan.
Læs høringssvar fra Anja Ruusunen
Indsendt af:
Annette Haugbølle
Dato: 23. august 2021
Svarnummer:
53
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg ønsker ikke at Jernbanebyen endnu engang, for København, skal blive et område med store kasseformede højhuse, men derimod et område med lavere  bebyggelse, skråtage, butikker og haver. Vi har rigeligt med kvarterer fx langs havnen, i både syd og nord,  bestående af firkantede byggeklodser der vil blive tidstypiske for 2000 og frem. Følg borgernes ønsker og ikke pensionkasser og store bygherre, der udelukkende bygger for profit. Lad os få et nyskabt område,  der sætter arkitekters formåen på prøve,  sammen med københavnernes ønsker om kvartere og boliger, med luft og rum og en gammel,  men ny byggestil.  
Læs høringssvar fra Annette Haugbølle
Indsendt af:
Ljudmila Troianova
Dato: 23. august 2021
Svarnummer:
52
By:
København
Postnr.:
2300
Nej
Læs høringssvar fra Ljudmila Troianova
Indsendt af:
Bodil Schierup
Dato: 22. august 2021
Svarnummer:
51
By:
København SV
Postnr.:
2450
Det vil være helt forkert at bygge i højden. Det giver kun en trist forblæst bydel uden egentlig byliv. Byliv skabes i lavere bebyggelser, hvor folk let kan komme i gadeplan. Nærmiljøet bør være grønne områder, der indbyder til samvær og leg.
Læs høringssvar fra Bodil Schierup
Indsendt af:
Maria Grosche Fleron
Dato: 22. august 2021
Svarnummer:
50
By:
København
Postnr.:
1705
Nej tak til flere højhuse og punkthuse på vesterbro. Ja tak til lave 3.sals karrér, lys luft og grønne områder!
Læs høringssvar fra Maria Grosche Fleron
Indsendt af:
Steffen Hougaard
Dato: 22. august 2021
Svarnummer:
49
Virksomhed / Organisation :
Steffen Hougaard
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg tilføjer lige til mit svar, at alle nye ejendomme bør bygges, så der er en udsigt fra altanen. Man bør ikke bygge med de lukkede gårde som i Nordhavn. Den slags er fremtidens slum. Lys og luft bør prioriteres op, fx med skrå altaner med udsigt eller med karnappe.
Læs høringssvar fra Steffen Hougaard
Indsendt af:
Steffen Hougaard
Dato: 22. august 2021
Svarnummer:
48
Virksomhed / Organisation :
Steffen Hougaard
By:
København Ø
Postnr.:
2100
I  anledning af høringen om Jernbanebyen vil jeg gerne protestere imod, at den indeholder højhuse. Der er højhuse nok i København. København er en by, hvor husene/ejendommene er 4-5 etager for det meste og det passer godt til byen at lave mere af den slags. Højhuse giver meget skygge for omgivelserne og der er meget turbulens på gadeplanet. Der er nogle sikkerhedsmæssige problemer. Fx kan det være svært at komme ud i tilfælde af ildebrand. Og brandvæsenets stiger kan ikke nå højt nok op. Jeg opfordrer Borgerrepræsentationen til at lave planen om, så den bliver mere menneskelig.
Læs høringssvar fra Steffen Hougaard
Indsendt af:
Niels
Dato: 22. august 2021
Svarnummer:
47
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg ønsker ikke at der bygges flere boliger i København (eller andre typer byggeri). Der er rigeligt behov for de få åbne arealer der er tilbage, til byens nuværende beboere. Fx til idræts faciliteter, større ude områder til skoler og institutioner, og rekreative formål generelt. Presset på infrastrukturen er også allerede højt nok, uden yderligere beboere, så 'fortætningen' af byen skal ophøre. Endelig er der en tendens til at de fleste åbne områder (fx Kalvebod Brygge, Vestamager, Carlsbergbyen, Nordhavn) bliver bebygget med de samme typer fantasi forladte bebyggelser, ud fra hvad der er flest penge i for bygherrer og udviklingsselskaber, fremfor med fokus på æstetik og at få en by man har lyst til at leve i. Der må være andre måder at få penge i kommunekassen.
Læs høringssvar fra Niels
Indsendt af:
Bo Frederiksen
Dato: 22. august 2021
Svarnummer:
46
By:
København N
Postnr.:
2200
Nej tak til flere punkthuse, enkeltstående højhuse og “forstad” på Godsbaneterrænet. Der er nok af beton i byen!
Læs høringssvar fra Bo Frederiksen
Indsendt af:
Casper Parker Petersen
Dato: 22. august 2021
Svarnummer:
45
By:
København sv
Postnr.:
2450
Området er afskåret fra Vesterbro og det nye sydhavn, der mangler overgang for cykler og gående over vasbygade og bane, de kunne være gangbroer eller tunneler, så børn og unge trygt kan tage på besøg i onråder Og det er ikke nok med en bro eller tunnel min. 2 stk er på kravet da området er så stort
Læs høringssvar fra Casper Parker Petersen
Indsendt af:
Casper Parker Petersen
Dato: 22. august 2021
Svarnummer:
44
By:
København sv
Postnr.:
2450
Der mangler, Tove, plasser osv der er igen sociale områder i forslaget
Læs høringssvar fra Casper Parker Petersen
Indsendt af:
Casper Parker Petersen
Dato: 22. august 2021
Svarnummer:
43
By:
København sv
Postnr.:
2450
Der mangler, Tove, plasser osv der er igen sociale områder i forslaget
Læs høringssvar fra Casper Parker Petersen
Indsendt af:
Maria Zennaro
Dato: 21. august 2021
Svarnummer:
42
By:
København V
Postnr.:
1662
Nej tak til flere tårne/højhuse/punktbyggerier i de centrale dele af København! Hele planen for "Jernbanebroen" bør gentænkes, så vi undgår flere nye triste og alt for dyre boligområder som fx Carlsberg Byen.
Læs høringssvar fra Maria Zennaro
Indsendt af:
Kristoffer Helweg
Dato: 21. august 2021
Svarnummer:
41
By:
København SV
Postnr.:
2450
Jeg vil gerne - med henvisning til følgende artikel - anmode om, at den nuværende helhedsplan udarbejdet af COBE bliver stoppet og gentænkt. Der er brug for en mere menneskevenlig, fantasifuld og harmonisk plan, frem for endnu en omgang Carlsberg By, Nordhavn, osv.  Og nej en masse træer er ikke nok.  https://www.magasinetkbh.dk/opinion/sig-nej-til-jernbanebyen-som-forstad?fbclid=IwAR3Sd8Q5VVKJ1Tg1dgKQWvX7GpL3YsbPj5AxIULOn88OebKzfkFhIkt0riU      
Læs høringssvar fra Kristoffer Helweg
Indsendt af:
Marie Ravnholt Sannes
Dato: 21. august 2021
Svarnummer:
40
By:
København S
Postnr.:
2300
Mere hyggeligt og trygt bymiljø ønskes - færre vindtunneler og upersonlige højhuse. Desværre er COBES plan for området baseret primært på højhuse og punkthuse. Det er ærgerligt både for byen og for de kommende beboere. Vi ser fra mange andre nyere bydele (fx Ørestaden, Nytøjhusgrunden, Artillerivej Syd, m.fl.) at højhuse og punkthuse kvæler det jordnære bymiljø. Der er en psykisk distance, fra lejligheden i det høje og ned til gadeplan, der gør, at man ikke kommer ud af lejlighederne og ned i gadeplan for at mødes og dyrke de meningsfyldte fællesskaber. Til trods for fancy parkanlæg og smuk beplantning bliver byrummene kolde og øde og meget lidt inviterende. Det ville være super ærgerligt! Med godsbanetærrenet har vi som by en enestående mulighed for at skabe et nyt og lækkert byrum med liv og leg og livsglæde. Den chance bør vi tage. Derfor er jeg imod den nuværende plan med dens høj- og punkthuse. Jeg ved af egen erfaring som borger i København at høj- og punkthuse skaber et mere distanceret og upersonligt miljø, hvor københavnerne ikke mødes, som vi ellers er kendt for at gøre det i indre by, på Christianshavn og i brokvartererne. Beboerne holder sig ganske enkelt mere for sig selv. Jeg ved også af (bitter!) erfaring, at højhus og punkthuse skabe vindtunneler, hvilket bestemt heller ikke fordrer det gode fællesskab i gadeplan. Samtidig ender de høje byggerier også med at tage solen fra gadeplanet pga den breddegrad vi nu engang befinder os på. Det bør vi ganske enkelt tage hensyn til i vores byplanlægning - andet kan vi ikke være bekendt! Vi gruer allerede for den manglende sol på Islands Brygge, når det nye højhus står færdigt, da de 20 min mindre sol på højsommeren og langt flere skyggetimer resten af året vil kvæle den stemning og det liv Bryggen er kendt og elsker (ja og vel også hadet) for. Københavns sande vartegn er vores hyggelige og stemningsfyldte gademiljø, der er en konsekvens af de relativt set lave 4-5 etagers bygninger, vi har i bykernerne. Lad os bruge godsbanetærrenet til at skabe en forlængelse af dette vartegn - vide verden hvordan man bygger hyggeligt og med fokus på trivsel og livsglæde fremfor på effektivitet og kold business. Jeg håber inderligt, at vores gode politikere vil tage planerne op til revision og tænke brugerne - københavnerne - menneskerne - ind i projektet og skabe et rigtigt Københavnsk bymiljø med lavere huse og mere liv ❤️. Mvh Marie     
Læs høringssvar fra Marie Ravnholt Sannes
Indsendt af:
Anne-Sophie Andersen
Dato: 21. august 2021
Svarnummer:
39
By:
København SV
Postnr.:
2450
HØRINGSSVAR Jeg ønsker ikke højhuse i Jernbanebyen. Byg karreéer og skab bymiljø gerne med kanaler,torve/pladser, parker og gårde. Jernbanebyen skal ikke have forstadspræg med punkthuse og højhusbyggeri.
Læs høringssvar fra Anne-Sophie Andersen
Indsendt af:
Mads Ellekær
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
38
By:
København V
Postnr.:
1718
Nej tak til forstadsbebyggelse og intetsigende arkitektur. Jeg ønsker mere by i byen. Det er trættende at se de samme fejl blive begået igen og igen. Med Ørestad, med havneområderne, med Carlsberg osv. Prøv noget nyt ved at bygge gammelt. Det er brokvarterene, Københavnerne elsker. 
Læs høringssvar fra Mads Ellekær
Indsendt af:
Christian Møller Pedersen
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
37
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg ønsker ikke højhuse i Jernbanebyen. Byg karreéer og skab bymiljø gerne med kanaler,torve/pladser, parker og gårde. Jernbanebyen skal ikke have forstadspræg med punkthuse og højhusbyggeri.
Læs høringssvar fra Christian Møller Pedersen
Indsendt af:
Thomas Klarskov
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
36
By:
Kbh V
Postnr.:
1620
Jeg foreslår, at de gode DSB landsbyhuse forbliver, og... at der kommer torve og grønne områder (gerne inspireret af Jacobsens Have) Herunder at Aarstidernes Banegaarden kan bestå. Det er endvidere vigtigt, at der kommer fodboldbaner til Vesterbro og havnens ungdom, og at fodboldbanerne placeres så de kan benyttes af Vesterbros voksende fodboldklubber;  at der kommer gode lokaler til kunstnere, dansere, musikere, kampkunst, yoga og meditation. Vi bliver kvalt af stigende kvadratmeter priser alle vegne! at der IKKE kommer flere højhuse og punkthuse i det område at der kan blive bedre tilgang og gennemstrømning fra Ingerslevsgade, Enghavevej og Vasbygade for cykler, fodgængere osv. med parkering under jorden udenfor arealet....
Læs høringssvar fra Thomas Klarskov
Indsendt af:
Peter Jensen
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
35
By:
Odense
Postnr.:
5210
Flere "rigtige" højhuse tak! Så længe kreativitet er i højsæde, og arkitekturen er spændende og unik, så skal vi have flere højhuse i hovedstaden. På baggrund af disse højhus, og kun denne del af planen, er jeg super positivt stemt overfor Jernbanebyen og helhedsplanen for området. Det kan kungå for langsomt - får endelig gang i dette projekt.
Læs høringssvar fra Peter Jensen
Indsendt af:
Jørgen Teller
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
34
By:
København V
Postnr.:
1720
Jeg håber meget på at de gode DSB landsbyhuse forbliver på lav pris. at der kan laves spændende internationale begivenheder i de gamle remiser at Aarstidernes Banegaarden kan bestå - det er vigtigt at der kommer nogen fodboldbaner til Vesterbro og havnens ungdom at der kan være gode lokaler til kunstnere, dansere, musikere. vi er ved at blive kvalt af stigende kvadratmeter priser alle vegne! at der IKKE kommer flere højhuse i det område at der kan blive bedre tilgang og gennemstrømning fra Ingerslevsgade, Enghavevej og Vasby gade for cykler, fodgængere osv. med parkering under jorden udenfor arealet....   Jeg har boet i København 1979-85 og 1990- idag -  og på Vesterbro siden 1998. Det er vigtigt at der er nogen zoner der ikke bliver hærget mere af Københavns Kommune / By & Havn  (og  DSB ?)  udsalg af fremtid til kedelig investerings-byggerier. Hold fast på lyset, luften og de små handlende. Drop NETTO alle vegne. bedste hilsner Jørgen    
Læs høringssvar fra Jørgen Teller
Indsendt af:
Helle Kristiansen Kristiansen
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
33
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Jeg ønsker at Jernbanebyen bliver en rigtig by, ikke mere forstadsbebyggelse. Det giver bedre bymiljø og mere tryghed, og det vil vække opmærksomhed også uden for Danmarks grænser, fordi det er nytænkning. Hvis vi ønsker en rigtig by, må den baseres på karréer med mindre parceller. Der skal være torve, gader, stræder og helst også kanaler. Det skaber et godt bymiljø, og derfor er de ældre bykvarterer så eftertragtede. Højhuse, punkthuse og boligblokke skal fravælges.
Læs høringssvar fra Helle Kristiansen Kristiansen
Indsendt af:
Sofie Henriksen
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
32
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Nej tak til flere slanke højhuse og punkthuse. København har brug for mere arkitektur som ligner brokvarterene. Det er det byen er kendt for, og sjovt nok også det vi brander os på ude i verden. Byen har ikke brug for flere vindblæste åbne pladser skabt af punkthuse, men gader der snor sig, karréer i menneskelig skala og torve, som trækker byboerne ud - det skaber byliv. Det andet hører forstæderne til. Hvor ville dog være modigt og tiltrængt med sådanne ambitioner for den nye bydel.
Læs høringssvar fra Sofie Henriksen
Indsendt af:
Christian Jacob Knudsen
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
31
By:
København N
Postnr.:
2200
Nej til høj- og punkthuse. Vi kræver klassisk karrébyggeri som i de gamle arbejderkvartere. Der er blevet begået nok utilgivelige arkitektoniske fejl i København, lær af dem! Byg København så det ligner København.
Læs høringssvar fra Christian Jacob Knudsen
Indsendt af:
Kristoffer Hansen
Dato: 20. august 2021
Svarnummer:
30
By:
København K
Postnr.:
1363
Cobes forelagte helhedsplan er et symptom på en uheldig udvikling af København med fremmedgørende bykvarterer med høje punkthuse og generiske boliger, som er ødelæggende for byen og bør forkastes. Benyt nu muligheden for at skabe et unikt miljø med udgangspunkt i stedets kvaliteter og byg en spænende bydel for menneskerne der skal bo i den og ikke for pensionskassernes skyld. Løsningen er ikke bare flere boliger og bygnigner i højden, men boliger med kvalitet, så københavn fortsat er værd at bo i. Fortsætter vi med at udbygge byen med sjæleforladte kvarterer, ender vi med at ødelægge de kvaliteter, der gør den er værd at bo i. Byg hellere en tæt lav by med masser af grønne byrum og områder der er værd at besøge også for udefra kommende.
Læs høringssvar fra Kristoffer Hansen

Sider