Godsbaneterrænet

Forudgående høring om kommuneplantillæg for Godsbaneterrænet på Vesterbro.- indkaldelse af idéer og kommentarer.

Høringsfrist:

30. august 2021
Indsendt af:
Gry
Dato: 27. august 2021
Svarnummer:
89
By:
København sv
Postnr.:
2450
Jeg er vokset op i den gule by, og mine forældre bor der stadigvæk. Jeg synes det er godt, med by fornyelse og grønne rum i København. Men men men København har ikke brug for flere højhuse, og beboelsesblokke. Hvorfor ødelægge så unikt et område, med store højhuse? Jeg synes i skal bygge i den stil som allerede findes, og føre det smukke videre. Turister og udefra kommende, kommer tit forbi og ville ønske de boede i sådan et lille samfund. Kør den gode stil videre, og lad flere bo og vokse op, i sådan et unikt område som jeg.
Læs høringssvar fra Gry
Indsendt af:
Rune Thornelius Olsen
Dato: 27. august 2021
Svarnummer:
88
By:
København V
Postnr.:
1654
Det bør pålægges bygherrer at indbygge redekasser til mursejlere i alt nybyggeri og i renoverede bygninger. Det koster næsten ingenting i byggefasen og kan laves næsten usynligt. Byggebranchen nedlægger mursejlerreder i industriel skala, som bygningsreglementet er nu. Her kan KK virkelig gøre en forskel og danne præcedens for fremtidige byggerier og renoveringer i Danmark og EU. Se pjecen byggeri og Mursejlere på www.mursejlerne.dk (for stor til upload)
Læs høringssvar fra Rune Thornelius Olsen
Indsendt af:
Rikke B. Petersen
Dato: 27. august 2021
Svarnummer:
87
By:
København V
Postnr.:
1761
Hej, Jeg mener planen give for lidt plads til sammenhængende, grønne områder indrettet til aktiv brug f.eks. i form af en større park. Det vil ikke blot gavne beboerne psykisk og fysisk men også klimaet. Grønne cykelstier er også skønne, men det, vi mangler endnu mere, er flere store, grønne områder, hvor vi kan slappe af og lade op.
Læs høringssvar fra Rikke B. Petersen
Indsendt af:
Kristina Grünenberg
Dato: 27. august 2021
Svarnummer:
86
By:
KBH. V
Postnr.:
1620
Jeg ønsker mig en grøn bydel med fokus på bæredygtighed, natur, kreativitet, værksteder ind i mellem boliger, institutioner og skole tilpasset den fine gamle stil, samt banegårdens hipster cafeer, butikker og kreative miljø bevaret. Ingen højhuse, tak! Mvh Kristina
Læs høringssvar fra Kristina Grünenberg
Indsendt af:
Jeannette Engelund
Dato: 27. august 2021
Svarnummer:
85
Vedhæftede filer: 1
By:
Copenhagen V
Postnr.:
1705
Høringssvar vedhæftet.
Læs høringssvar fra Jeannette Engelund
Indsendt af:
Astrid Ravn Skovse
Dato: 27. august 2021
Svarnummer:
84
By:
KØBENHAVN S
Postnr.:
2300
Giv plads til Byens Steinerskole i planen for Godsbaneterrænet! Skolen bidrager til området på mange måder: Den skaber liv i løbet af hverdagene med glade børnestemmer og elever, der bruger nærområdet i undervisningen. Den skaber relationer til de andre brugere og "beboere" på Godsbaneterrænet. Den skaber forbindelser mellem området og resten af København, når børn og voksne fra skolen bevæger sig ind og ud af det skønne Godsbaneterræn. 
Læs høringssvar fra Astrid Ravn Skovse
Indsendt af:
Henrik C. Nielsen
Dato: 27. august 2021
Svarnummer:
83
By:
København V
Postnr.:
1663
Jernbanebyen bør absolut kun bebygges som tæt-lavt område, dvs. INGEN højhuse. Hold den klassiske Københavner-højde på max. 6 etager. Det øvrige Vesterbro er allerede ved at blive omkranset af alt for mange 'tårn-skyskrabere' - jeg kan i flæng nævne: Carlsbergbyen, Postgrunden, Kaktustårnene og dele af Frederiks Brygge/Enghave Brygge mv. Her er der mulighed for at skabe et nyt grønt og jordnært by- og erhvervsområde med kig til himlen uden at højhusbyggeri forstyrrer øje og sind. Antallet af P-pladser bør desuden begrænses væsentligt og der skal lægges stor vægt på Jernbanebyen som en grøn bydel med gang- og cykelstier, og gerne med etablering af gang/cykelbro med forbindelse mod Ingerslevsgade/Enghavevej, eller måske endda til den grønne kile på tværs af Dybbølsbro. Men husk det nu: ikke lade bygherrerne slippe afsted med bebyggelsesfortætning i højden, bare fordi der er penge i det!
Læs høringssvar fra Henrik C. Nielsen
Indsendt af:
Karen-Marie Eckersberg
Dato: 27. august 2021
Svarnummer:
82
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg tilslutter mig varmt Vesterbro Lokaludvalgs høringssvar. Jeg bor selv på Nørrebro og ved hvad det vil sige at bo i et tætbefolket område uden ret mange grønne friarealer. Jeg er enig med udvalget i at der i mange år har været et demokratisk underskud i forhold til byudviklingen i København. Det er lokaludvalgene, der har kontakten til borgerne i byen, så dem bør man lytte til og samarbejde med i meget større udstrækning. Vesterbro Lokaludvalgs høringssvar er grundigt gennemarbejdet og værd at lytte til. Det er iøvrigt heller ikke særligt demokratisk at lægge perioden for høringssvar i en sommerferie-måned. Jeg er selv ældre borger i København og er modstander af kæmpe plejecentre/plejehjem. Jeg synes man burde tænke i mindre enheder og desuden overveje at etablere ældrevenlige boliger - også i mindre enheder.
Læs høringssvar fra Karen-Marie Eckersberg
Indsendt af:
Klaus Heinecke
Dato: 26. august 2021
Svarnummer:
81
By:
København V
Postnr.:
1662
Jeg drømmer om en Jernbane Park med sammenhængende natur, men med plads til skoler, institutioner og naturrekreative åndehuller og vild natur. Der skal også være plads til idræt. Men altså mere naturpark end by. De store sammenhængende grønne fælles områder er næsten forsvundet i Københavns byudvikling. Detsamme gælder med Frejas og DSB ejendommes konkurrence-vinderprojekt, som der arbejdes videre med. I konkurrenceprojektet er disse områder forsvundet og viser stortset kun en begrønnet by.  Det er ikke grøn byudvikling.
Læs høringssvar fra Klaus Heinecke
Indsendt af:
Sofie Becker
Dato: 26. august 2021
Svarnummer:
80
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Bevar Byens Steinerskole på Godsbaneterrænet. Vores børn og unge har brug for et kreativt, grønt funderet alternativ til folkeskolen. Byens Steinerskole er en grøn og bæredygtig friskole, hvor alle børn er lige, hvor børnenes ses som unikke individer og udvikles uden fokus på internationale test. Børnene skal ikke forholde sig til SoMe og presses af det karakterræs, der idag giver alt for mange børn og unge stress og usikkerhed/lavt selvværd.  Byens steinerskole lader børnene udvikle sig kreativt og i og med naturen. Lad skolen få lov til at blive en del af kommunens fremtidsplaner for området og lad den samarbejde med de grønne, lokale virksomheder der netop sammen med skolen og et større naturområde kunne skabe et fantastisk reakreativt og levende område.    Lad bygningerne være lave i stedet for at skabe højhuse der skygger og som alt for ofte ender med at skabe vindtunneller for de mennesker der bevæger sig i området.  Byens steinerskole gør det muligt for forældre i Vanløse, Valby, Vesterbro, Enghave, Sydhavnen og indre By at vælge en grøn friskole som alternativ til de kommunenale folkeskoler, hvis ikke den får lov at blive, risikerer kommunen at disse familier rykker ud til de kommuner som netop har veletablerede grønne steinerskoler.   Så giv Byens steinerskole en chance for at etablere sig og lad den være med i skabelsen af dette nye område - så vi kan få storbyens svar på en grøn friskole i steiners ånd. 
Læs høringssvar fra Sofie Becker
Indsendt af:
Københavns Ældreråd
Dato: 26. august 2021
Svarnummer:
79
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Ældreråd
By:
København N
Postnr.:
2200
Hermed vedhæftet Københavns Ældreråds høringssvar vedr. Godsbaneterrænet.  
Læs høringssvar fra Københavns Ældreråd
Indsendt af:
Marlene Mainz
Dato: 26. august 2021
Svarnummer:
78
By:
Kbh n
Postnr.:
2200
Til rette vedkommende Vi ønsker et grønt område med plads til vild natur, til glæde for institutioner og københavns borgere generelt.  Vi ønsker området forbliver lavt mht bygninger, og at det bliver et område som man kan tage hen til for at søge væk fra byens trafik og nybyggelser overalt.  Vi ønsker at bevare byens steinerskole i omårdet. En skole der desuden bidrager til et grønt miljø og danner børn og unge til at passe på og få en forbindelse hertil. 
Læs høringssvar fra Marlene Mainz
Indsendt af:
Ida Mule Scott
Dato: 26. august 2021
Svarnummer:
77
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Bevar Byens Steinerskole på Godsbaneterrænet. Vores børn og unge har brug for et kreativt, grønt funderet alternativ til folkeskolen. Byens Steinerskole er en grøn og bæredygtig friskole fri for SoMe og med et internationalt udsyn, der danner ramme for et sundt og helhedsorienteret børnesyn. I en tid hvor flere og flere børn og unge bukker under for det præstationspres, de mødes med i folkeskolen og på de sociale medier, vil det være helt ubærligt, hvis skolen ikke tænkes ind i kommunens fremtidsplaner for området.
Læs høringssvar fra Ida Mule Scott
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 26. august 2021
Svarnummer:
76
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vesterbro Lokaludvalg
By:
København V
Postnr.:
1758
Høringssvaret er vedhæftet.
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Søren Maarbjerg
Dato: 26. august 2021
Svarnummer:
75
By:
Valby
Postnr.:
2500
Skalmure bør ikke anvendes som facader på nye bygninger på Godsbaneterrænet af hensyn til de ældre bevaringsværdige murstensbygninger. En skalmur har ingen bærende funktion og er en historicisme i arkitekturen, som desværre opføres overalt, formentlig pga. sin tilbageskuende dekorative effekt. Carlsbergbyen og Grønttorvet er aktuelle eksempler. DSBs gamle bygninger er rejst i mursten, mens de nye formentlig rejses i beton, og denne ‘fortælling’ bør stå klar i al sin kontrast til glæde for eftertiden, når moderniseringen er gennemført. Den bedste måde at fremhæve og respektere den gamle arkitektur på området, vil være konsekvent at anvende nutidige og fremadskuende facadeløsninger.
Læs høringssvar fra Søren Maarbjerg
Indsendt af:
Jytte Dysted Dahl
Dato: 26. august 2021
Svarnummer:
74
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
København
Postnr.:
2500
Jeg bor på det nye "Grøntorv" i Valby.  Vi har dejlige tagterrasser, hvor en stor del af livet leves.  Men, enkeltstående højhuse (punkthuse) skygger urimeligt meget fx i vores store fællespark og på tagterrasserne. Der er visse steder for megen blæst ved jorden. Boligblokke langs banen mindsker muligheden for at se Københavns tårne. Man skal op på 8 etage og stå på tæer for at skimte Københavns tårne. Derfor protesterer jeg mod endnu en bydel med punkthuse og høj bebyggelse.
Læs høringssvar fra Jytte Dysted Dahl
Indsendt af:
Marianne Schrøder
Dato: 26. august 2021
Svarnummer:
73
By:
København S
Postnr.:
2300
Som beboer i København vil jeg stærkt fraråde høj, ensartet bebyggelse, der ikke inviterer til ophold og samvær. Jeg ønsker mig en levende, charmerende beboelses-by - og drømmer om, at politikere og arkitekter tager inspiration fra Malmøs 01 kvarter nær Turning Torso. Kanaler, stier, grønne pletter, haver, bebyggelser i forskellige højder, med forskelligt udtryk, private terrasser, haver og uderum, ro og pauser og cafeer og samlingssteder/plæner/pladser for resten af byen med toiletter karakteriserer 01. 01 er relativt nyt, men meget er sket siden især mht. bæredygtighed. Et nyt kvarter i København kunne bygge videre på alt det gode fra 01 og tilføje bebyggelser i træ, kollektive beboelser for forskellige målgrupper - ældre, ungre - og samtidig give plads til større, attraktive familie boliger. Og - nogle fællesfaciliteter, hvor fællesspisning kunne blive praksis og værksted/reparationer/kontorhoteller kunne indgå. Variation i bebyggelser, attraktive private og offentlige uderum, plads til store træer, og nyt grønt, blandede beboere og tanke for deleøkonomi bør være nøgleordene. vh Marianne
Læs høringssvar fra Marianne Schrøder
Indsendt af:
Marianne Schrøder
Dato: 26. august 2021
Svarnummer:
72
By:
København S
Postnr.:
2300
Som beboer i København vil jeg stærkt fraråde høj, ensartet bebyggelse, der ikke inviterer til ophold og samvær. Jeg ønsker mig en levende, charmerende beboelses-by - og drømmer om, at politikere og arkitekter tager inspiration fra Malmøs 01 kvarter nær Turning Torso. Kanaler, stier, grønne pletter, haver, bebyggelser i forskellige højder, med forskelligt udtryk, private terrasser, haver og uderum, ro og pauser og cafeer og samlingssteder/plæner/pladser for resten af byen med toiletter karakteriserer 01. 01 er relativt nyt, men meget er sket siden især mht. bæredygtighed. Et nyt kvarter i København kunne bygge videre på alt det gode fra 01 og tilføje bebyggelser i træ, kollektive beboelser for forskellige målgrupper - ældre, ungre - og samtidig give plads til større, attraktive familie boliger. Og - nogle fællesfaciliteter, hvor fællesspisning kunne blive praksis og værksted/reparationer/kontorhoteller kunne indgå. Variation i bebyggelser, attraktive private og offentlige uderum, plads til store træer, og nyt grønt, blandede beboere og tanke for deleøkonomi bør være nøgleordene. vh Marianne
Læs høringssvar fra Marianne Schrøder
Indsendt af:
Hannibal
Dato: 25. august 2021
Svarnummer:
71
By:
København
Postnr.:
1728
Nej til karre byggeri med lejligheder i stueetagerne. Ja til en kæmpe park omkranset af højhuse med liberale erhverv i stueetagerne. På den måde kan man løse bolig behovet og samtidigt få et skønt grønt område. 
Læs høringssvar fra Hannibal
Indsendt af:
Syp Refsing
Dato: 25. august 2021
Svarnummer:
70
By:
København sv
Postnr.:
2450
Nej til planen fra COBE , området skal ikke belastes af højhuse og punkthuse. Der er nu en unik mulighed for at skabe et spændende, kreativt miljø i området, der samtidigt viser respekt for områdets karakter. 
Læs høringssvar fra Syp Refsing
Indsendt af:
Patrick Mogensen
Dato: 25. august 2021
Svarnummer:
69
By:
København V
Postnr.:
1650
Jeg vil påpege at grønne områder imellem bygningerne ikke gør en bydel mere attraktiv. Tingbjerg er københavns grønneste bydel og samtidig den mindst attraktive i kommunen. Kvarterer som Nordhavn, Indre by og Vesterbro har ingen grønne områder imellem bygningerne og de er blandt de mest eftertragtede kvarterer i landet, det viser kvadratmeterpriserne. Det er nærheden til butikker, caféer, barer, skoler og andre kulturtilbud der gør livet i et bykvarter attraktivt. Denne nærhed kræver en tæt bebyggelse og kan ikke opstå hvis man spreder bygningerne ud imellem grønne områder som man eks. har gjort i Tingbjerg, Ørestaden og Urbanplanen på Amager. Der er boligmangel i københavn men det er ikke forstadsbebyggelse som den i Tingbjerg eller Ørestaden der er mangel på. Der er mangel på levende bykvarterer som vi kender dem fra de gamle brokvarterer. Lær af ørestadens fejl og lad jer inspirere af vesterbros succes.
Læs høringssvar fra Patrick Mogensen
Indsendt af:
Patrick Mogensen
Dato: 25. august 2021
Svarnummer:
68
By:
København V
Postnr.:
1650
Jeg vil påpege at grønne områder imellem bygningerne ikke gør en bydel mere attraktiv. Tingbjerg er københavns grønneste bydel og samtidig den mindst attraktive i kommunen. Kvarterer som Nordhavn, Indre by og Vesterbro har ingen grønne områder imellem bygningerne og de er blandt de mest eftertragtede kvarterer i landet, det viser kvadratmeterpriserne. Det er nærheden til butikker, caféer, barer, skoler og andre kulturtilbud der gør livet i et bykvarter attraktivt. Denne nærhed kræver en tæt bebyggelse og kan ikke opstå hvis man spreder bygningerne ud imellem grønne områder som man eks. har gjort i Tingbjerg, Ørestaden og Urbanplanen på Amager. Der er boligmangel i københavn men det er ikke forstadsbebyggelse som den i Tingbjerg eller Ørestaden der er mangel på. Der er mangel på levende bykvarterer som vi kender dem fra de gamle brokvarterer. Lær af ørestadens fejl og lad jer inspirere af vesterbros succes.
Læs høringssvar fra Patrick Mogensen
Indsendt af:
Mie Guldbæk Brøns
Dato: 24. august 2021
Svarnummer:
67
By:
København V
Postnr.:
1758
Med flere mennesker behøver vi flere grønne områder. Ikke bare flere træer i fortovskanterne men parker og sportsområder. Faktiske væresteder. Dog mener jeg ikke at de grønne områder skal skabes på bekostning af bebyggelsesstil. Carlsbergbyen er jo, desværre, ved at blive et håbløst sted hvor man nu kun bevæger sig igennem og ikke længere bevæger sig rundt eller hænger ud. Vinden der suser gennem snævre gader der ligger i skyggen af høje huse. Hvis ikke for vinden der suser så, når solen er på sit højeste på en sjælden sommer dag, nærmest syder hele nabolaget fra de varme flader og belægninger. Så jeg håber at I der bestemmer kan lære af de fejl og kigge på hvordan brokvarterenes planlægning og udførelse skaber liv både på hovedstræder og i krogene. Jeg håber at I vil bestemme hvad der er godt for vores by ud fra hvordan den opleves af mennesker der er gående eller på cykel (ikke i høj fart fra en bil) og hvordan det opleves fra børnehøjde. At I ikke kun bliver betaget af hvordan der ser ud ovenfra på en plantegning eller på en fed rendering hvor perspektivet er fra andensals højde og/eller lignende fede moderne triks. Jeg håber at du overvejer hvordan du ville ønske bydelen bliver hvis nu det var dig, dit barn eller din mormor der skulle bo der. Jeg synes alt for meget moderne arkitektur er blevet til computer design der ligger langt fra lokalt kendskab og respekt for det eksisterende. Hele (den vestlige) verden ser efterhånden så ens ud at man ikke behøver rejse. Vi har de samme butikker og nu også de samme højhuse og facader i "smart brun" eller glas. Jeg ønsker for København at vi kan stoppe den udvikling og bevare, stå ved og udvikle det der er kendetegnende for os og vores dejlige by. Med ønske om en god process, Mie
Læs høringssvar fra Mie Guldbæk Brøns
Indsendt af:
Patricia Brander
Dato: 24. august 2021
Svarnummer:
66
By:
Copenhagen
Postnr.:
1561
Hvilke bygningstyper vil passe i det nye byområde og hvor kan eventuelle højhuse placeres i området? Husene skal være højst 5 etage med nem adgang til grønne haver/garder for så at fremme forbindelsen til det ”natur” og sociale samvær. • Hvordan kan Godsbaneterrænets forbindelser med den omkringliggende by styrkes? Ved at bygge cykelstier, som forbindes med netværket af cykelstier i omgivelsen, og stier til fodgængere så folk nem kan nå til det offentlige transport. Kørelsen af private biler skal formindskes. • Hvor bør der planlægges for grønne arealer på Godsbaneterrænet og hvad skal de indeholde? Vend spørgsmålet om, og spørger hvor skal bygninger står på de grønne arealer? Godsbaneterrænet skal tænkes som et åndehul mellem Vesterbro og Havneholmen. Der skal plantes planter der tilhører Danmarks natur for at sikre de tiltrækker insekter og fremme biodiversitetet. Fremmed arte så som Rhododendrum, skal ikke plantes. • Hvordan kombineres en bymæssig bebyggelsestæthed med ønsket om en særlig grøn og attraktiv bydel? Det er ikke mugligt at proppe området med så mange tæt bebygget bygninger som muligt, og samtidig få en grøn og attraktiv bydel. Selvfølgelig skal der være huser nok; huser der ikke koster en formue og er attraktive for almindelig børnefamilier, men det skal ikke være til bekostning af menneskes og naturens helbred.
Læs høringssvar fra Patricia Brander
Indsendt af:
Tine Kirkegaard
Dato: 24. august 2021
Svarnummer:
65
By:
Bagsværd
Postnr.:
2880
DEtHØRINGSSVAR Det er dårligt for klimet og byen at bygge forstadsbyggeri og højhuse - Vi ønsker bykvarterer med pladser, grønne områder og karré byggeri.
Læs høringssvar fra Tine Kirkegaard
Indsendt af:
Peter Schandorph
Dato: 24. august 2021
Svarnummer:
64
By:
København N
Postnr.:
2200
Planen fra COBE indeholder både højhuse og punkthuse. Højhuse er uegnede til vores breddegrader. Det blæser for meget, og solen står for lavt. De giver intet bymiljø på jorden, og folk kommer ikke let ned på gaden og ud i byrummet, når de bor højt oppe. De medfører et øde og forblæst byrum og de kaster lange skygger. Det er rigeligt af eksempler på fra de seneste årtiers nybyggeri i København. De er energikrævende at bygge, hvilket skader klimaet. Og man kan opnå den samme udnyttelsesgrad af arealet med karrébebyggelse.
Læs høringssvar fra Peter Schandorph
Indsendt af:
Dorte Birnø
Dato: 23. august 2021
Svarnummer:
63
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Kære beslutningstagere. Først og fremmest : lad nu være med at bygge højhuse. De er og bliver aldrig hyggelige og skaber ikke trivsel. Netop trivsel bør være det vigtigste, dér hvor mennesker skal bo og leve. Selv har jeg tidligere boet i "Brumleby" på Østerbro i mange år, og det er nok noget af det mest optimale, hvad trivsel angår. Jeg ved godt, at det ikke er realistisk at bygge sådan i dag, men jeg ved også at lav bebyggelse og mange muligheder for fælles aktiviteter betyder uendelig meget. Og så gør det bestemt heller ikke noget med nogle farver, i stedet for en masse gråt i gråt. Altså : vær rare at tænke trivsel i første række og skab en bydel, som er rar at bo i og at besøge.
Læs høringssvar fra Dorte Birnø
Indsendt af:
Annette Rathje
Dato: 23. august 2021
Svarnummer:
62
By:
København K
Postnr.:
1307
Nej til forstadsbyggeri og højhuse -ja til bykvarter med pladser, grønne områder og karé byggeri.  
Læs høringssvar fra Annette Rathje
Indsendt af:
Peter Loft
Dato: 23. august 2021
Svarnummer:
61
By:
Klampenborg
Postnr.:
2930
Området ligger centralt og vil - med god planlægning - kunne få en væsentlig betydning for såvel de nybyggede kvarterer i Syhavnen som for Vesterbro. Der er et i området et befolkningsgrundlag, som kan føre til et livligt og velbesøgt kvarter også for personer, der ikke direkte bor i Jernbanebyen, hvis i øvrigt kvarterer gøres attraktivt. Det foreliggende planudkast vil ikke skabe et cetralt kvarter. Det vil komme til at ligne/være en fortsættelse af sydhavnskvartererne, dog uden den attraktion, som vandet udgør dér. Der er ingen, der vil søge ind i Jernbanebyen, med mindre man direkte har et ærinde der - enten fordi de bor eller arbejder dér. Det foreliggende udkast udnytter overhovedet ikke de muligheder, der er i form af et centralt beliggende område med mange fine og miljøskabende bygninger.  Der er lige så kedeligt som alt andet, der er bygget de seneste mange år, og byggeriet vil kun tjene til at opfylde behovet for yderligere boliger; helt uden at berige byen i øvrigt. I stedet for at lade sig inspirere af de mange nye forstadsagtige byggerier bør man kigge på Vesterbro på den anden side af området. Prøv dog at skabe et byområde - ikke blot et boligkvarter.
Læs høringssvar fra Peter Loft
Indsendt af:
Jesper Christiansen
Dato: 23. august 2021
Svarnummer:
60
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Vi skal arbejde på at udvidelsen af byen sker som en forlængelse af den eksisterende arkitektur og ikke som en øde ø af kedelige skyskrabere midt i vores skønne by.
Læs høringssvar fra Jesper Christiansen

Sider