Høringssvar vedrørende Godsbaneterrænet

Oprettet: 16. august 2021
Svarnummer:
6

Indsendt af

Anna Sandholt Busch

Postnr.

1429

By

København

Høringssvar

Jeg ønsker for Jernbanebyen at Byens steinerskole (der pt ligger lige overfor Banegaarden) opnår permanent lejekontrakt og mulighed for at udvide skolen. Byens Steinerskole er en skole der integrerer naturen i undervisningen, steinerskoler har bla botanik og havebrug på skemaet og bruger naturen aktivt i mange fag. Derfor vil skolen passe godt til Jernbanebyen og bydelens grønne profil.  Desuden er Byens Steinerskole en institution der tager bæredygtighed alvorligt og eleverne fra skolen vil være ambassadører for den grønne omstilling. Byens Steinerskole ønsker at være en del af lokalområdet ved at invitere omgivelserne ind til forskellige arrangementer, samarbejde med andre aktører fra bydelen og lokalmiljøet i det hele taget. Derudover mener jeg at området har brug for et alternativ til folkeskolen da mange familier ønsker noget andet end folkeskolen for deres børn. 

Endeligt vil jeg nævne at videnskabelige studier peger på at forudsætningerne for indlæring forbedres ved ophold i grønne områder eller natur . Derfor mener jeg at byens børn bør være meget mere udendørs og nu er muligheden der for at lade Byens Steinerskole forblive i de rette rammer - Jernbane byen.