Høringssvar vedrørende Godsbaneterrænet

Oprettet: 11. august 2021
Svarnummer:
5

Indsendt af

Sarah Holst Kjær

Postnr.

1761

By

København V

Høringssvar

Jeg ønsker at staten og Københavns kommune BEVARER alle de kulturhistoriske bygninger på området og lader private og offentlige aktører bevare og anvende dem. Det ville være ideelt, at involvere de nærliggende tekniske skolers elever og lærere, under sagkyndiges (museer, bygningssagkyndige) anvisninger, for at gøre bygningerne på området til læringscases i elevernes håndværksarbejde.

Jeg kan ikke se, vi behøver flere højhuse i Københavns kommune. Vi har IKKE brug for at anvende mere ubæredygtigt beton i byen. Der vil komme rigeligt af denne type byggeri på f.eks. Carlsberg området. Behøver Københavns kommune flere boliger til unge og ældre, så køb nogle af de utallige hotel-højhuse (f.eks. Bella Sky), andre erhvervslejemål eller de utllige, kommercielle bolig-nybyggerier, som nu står tomme, og omdan dem til boliger for disse grupper.    

Desuden ønsker jeg at området udformes med VILD NATUR som model for de grønne områder. Man bør arbejde mod at vild natur i de grønne områder IKKE forveksles med infrastruktur-anlæg, som Københavns kommune har gjort flere gange. Infrastruktur-anlæg er f.eks. kontrollerede og designede fritidsaktivitsanlæg (sports-baner, f.eks.), anlæg for blød trafik (cykel- og gangstier) samt andre former for synlig og dominerende infrastruktur, såsom skybrudsanlæg (som bør graves ned, om nødvendigt). Vild natur vil kunne indbefatning af beplantning af træer, planter og blomster som vil give de nødvendige, rekreative oplevelser samt vil kunne opsuge CO2, regnvand og skabe biodiversitet. Hvis Københavns kommune ikke arbejder strategisk og praktisk mod at fastholde og etablere flere grønne områder i kommunen, vil det være svært fortsat at kunne kalde sig en grøn, nordisk by (Nordic Sustainable City, Nordic Council of Ministers, 2019-2022) som fokuserer på oplevelsen af 'grøn kvalitet' i byen. Jeg ønsker at Københavns kommune og staten tager Nordisk ministerråds anvisninger omkring grøn byudvikling alvorligt. Se her: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/lapf/gom/nordicurbangreenspacesurvey_160620.pdf