Høringssvar vedrørende Godsbaneterrænet

Oprettet: 20. august 2021
Svarnummer:
20

Indsendt af

Johni Simonsen

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

Nej til højhuse og punkthuse. Nej til mere forstadsbebyggelse. 

De er energikrævende at bygge, hvilket skader klimaet. Og man kan opnå den samme udnyttelsesgrad af arealet med karrébebyggelse.

 

Højhuse er uegnede til vores breddegrader.

De giver intet bymiljø på jorden, og folk kommer ikke let ned på gaden og ud i byrummet, når de bor højt oppe.

De medfører et øde og forblæst byrum og de kaster lange skygger.