Handlingsplan for vejstøj 2018-2023

Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 sætter rammen for, hvordan der vil blive arbejdet med støj fra vejtrafikken i København.

Høringsfrist:

1. maj 2019
Indsendt af:
Lars Georg Jensen
Dato: 1. maj 2019
Svarnummer:
50
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen Vanløse Ny Villakvartér
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vedhæftet er høringssvar fra Grundejerforeningen Vanløse Ny Villakvartér. Det er på høje tid, at der bliver gjort en indsats for at nedsætte støjforureningen, luftforureningen og manglen på trafiksikkerhed for fodgængere og andre svage trafikanter på en af Københavns mest trafikerede veje, Jyllingevej i Vanløse.
Læs høringssvar fra Lars Georg Jensen
Indsendt af:
Niels Kaalund
Dato: 1. maj 2019
Svarnummer:
49
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Frederiksberg Kommune
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Jf. vedlagte dokumenter
Læs høringssvar fra Niels Kaalund
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 1. maj 2019
Svarnummer:
48
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Nørrebro Lokaludvalgs undersøgelse om vejstøj kan femsendes, hvis der er interesse for at læse den.
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
amager vest lokaludvalg
Dato: 1. maj 2019
Svarnummer:
47
Vedhæftede filer: 1
By:
københavn s
Postnr.:
2300
høringssvar fra amager vest Lokaludvalg er vedlagt
Læs høringssvar fra amager vest lokaludvalg
Indsendt af:
Ole Damsgaard
Dato: 1. maj 2019
Svarnummer:
46
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening, København
By:
København
Postnr.:
2100
Vejstøj er en væsentlig parameter i forhold til Københavns kvalitet som by og bymiljø. Derfor er det dybt beskæmmende, at 45% af samtlige boliger stadigt har en støjbelasning, som ligger over miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58dB. Ydermere, at 22.800 boliger af disse endda er stærkt støjbelastet med en belastning i facadeniveau på mere end 68dB understreger alvoren af støjproblemet. Til trods for at vejstøjen er blevet mindre igennem de sidste 10 år, så er niveauet stadigt alt for højt! se dokument
Læs høringssvar fra Ole Damsgaard
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 1. maj 2019
Svarnummer:
45
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vesterbro Lokaludvalg
By:
København V
Postnr.:
1758
Vedhæftet
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Christoffer Skovmose
Dato: 30. april 2019
Svarnummer:
44
By:
Copenhagen
Postnr.:
2300
Vej: Vejlands Allé Strækning: Ørestads Boulevard – Englandsvej Længde 1,0 km Udpeget vejstrækning til fartreduktion fra 60 km/t til 50 km/t. Dette ser vi frem til. Meget positive tanker omkring klimaveje, herunder kan der på Vejlands Allé endvidere indtænkes de forslag som blev udarbejdet i ”Konkretisering af skybrudsplan Amager og Christianshavn”. I hovedplanen blev Vejlands Allé udpeget som potentiel vandkorridor der kunne udvikles som grønt parkstrøg. Tiltaget vil have en trafik- og støjreducerende effekt bl.a. grundet ændring af vejudformning, reducering fra fire spor til to spor, såvel som den vil fungere som klimasikring. For reduktion af trafikmængden og støj på Vejlands Allé kan sikkerhedsforbedringer på vejen overvejes. Der kan bl.a. blive lavet tiltag i form af bump, hvilket vil reducere mængden af biler/motorcykler som bruger Vejlands Allé til motorvejskørsel, hvilket desværre lader til at være en tiltagende tendens og en kilde til væsentlig støj.
Læs høringssvar fra Christoffer Skovmose
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 30. april 2019
Svarnummer:
43
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Se vedhæftede høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Hans-Henrik Tind Ohlsen
Dato: 30. april 2019
Svarnummer:
42
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg bor i en af de boliger, som også ifølge WHO er med til at gøre mig syg. https://www.dr.dk/nyheder/indland/stoejkortlaegger-who-saetter-danmarks-graense-farlig-stoej-under-pres Jeg har i USA fundet nogle ørepropper, som dæmper 33 dB, og kun hvis jeg stopper dem helt ind i ørerne er de i stand til at tage støjen fra Webersgade, ikke mindst de Moviabusser som holder og starter nedenfor mit soveværelsesvindue, i sommertiden med højt larmende air conditionanlæg på tagene. Jeg må jævnligt til læge for at få renset ørerne for den ørevoks der sådan bliver skubbet ind og mod mine trommehinder. Dertil kommer at jeg for mange år siden fik konstateret Søvnapnø. Det specielle ved det er at man på måleapparatets resultater, efter jeg havde sovet med det på en nat i min egen seng, kunne se at jeg sov som en baby indtil klokken halv seks, hvor morgenmyldretiden begynder, og så går min krop i panik og nægter at ånde - jeg ligger i op til 40 sekunder uden åndedræt og kvæles af min egen krop, på grund af vejstøjen fra Webersgade. Jeg har fået en CPAP som delvis klarer det, men ikke helt. Dertil kommer astma, som ikke direkte kan tilskrives vejstøjen, men nærmere det faktum, at jo tættere man bor på en trafikeret vej, jo dårligere er ens helbred. Det er en kombination af støj, rystelser, udstødningsgasser og ting der slides af køretøjernes bremser osv. Helt konkret er jeg blevet rigtig syg af at bo i Webersgade, og som handicappet har jeg ikke råd til at flytte et andet sted hen. Så, kære Teknik- og Miljøforvaltning, hvor langt vil I gå? Skal jeg "blot" være syg af de valg I træffer mht. Webersgade, eller vil I slå mig helt ihjel? Jeg er bekendt med at BR-medlemmerne, ikke mindst i Teknik- og Miljøudvalget, også har noget at sige, men det er Jer der støber kuglerne, og kommer med anbefalingerne til politikerne. For et par år siden var der tre beboere i AndelsBoligforeningen Søbo, Webersgade 21/Øster Søgade 38, med 25 lejligheder, som døde af kræft. Det er i sig selv ikke bemærkelsesværdigt, men det er det faktum at ikke een af dem var i stand til at komme sig og blive kureret for kræften, er. Når man bor i Webersgade, så er der simpelthen ingen remission at vente. Kun mere sygdom. Det ved jeg også af personlig erfaring. Det var fint at I lagde støjdæmpende asfalt, den virkede også en tid, ikke mindst mens busserne stadig lå i den midterste kørebane i Webersgade og ikke blev presset op imod AB Søbos husvægge (2,1m mellem bus og husvæg). Nu, hvor en eller anden hos Jer synes det er så smart for busserne at de skal så tæt på menneskelig bebyggelse som muligt, så er alle andre tiltag - støjdæmpende asfalt, støjdæmpende vinduer - ikke i stand til at klare den intense støj. Er I stolte? Tillad mig at foreslå nogle ting, som om ikke andet kan dæmpe denne altovervældende støj. Flyt busserne ud i den midterste kørebane, så beboerne på begge sider af Webersgade har mindre støj. Stop buslinjerne 15E, 150S, 184 og 185 fra at køre fra Nørreport - igennem Webersgade - og flyt deres endestation til Hans Knudsens Plads, Ryparken St. eller Vibenhus Runddel, og den nye ringmetrostation der, som fint dækker Nordre Campus med de op til 900 meter man skal acceptere at gå fra en station. Det er fuldstændig fjollet at køre studerende gennem et snævert bebygget og beboet boligområde for, 4 minutter efter, at sætte dem af på Nørre Alle - i dieseldrevne langtursbusser! Det en ommer... Jeg håber virkelig, at vi fremover vil kunne få mindre støj i Webersgade, ved at der bl.a. indføres roadpricing, som jeg til min glæde ser nævnt i høringsoplægget. Men udnyt nu at der kommer en Vibenhus Runddel Metrostation, og mind de studerende om at der kører - elektriske - S-tog til Lyngby, og kører lokalbusser deroppe ud til DTU, så de ikke længere skal køre i dieselbusser gennem snævre, beboede gader. For disse dieselbusser ødelægger helt bogstaveligt livet for Københavnere.
Læs høringssvar fra Hans-Henrik Tind Ohlsen
Indsendt af:
Niels Kjølholt
Dato: 30. april 2019
Svarnummer:
41
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftet høringssvar som vedtaget på lokaludvalgsmøde den 25. april 2019.
Læs høringssvar fra Niels Kjølholt
Indsendt af:
Kristian Thorup
Dato: 30. april 2019
Svarnummer:
40
By:
KBH N
Postnr.:
2200
Trafikstøjen fra gaden er massiv og det er umuligt at have åbne vinduer, hvis man vil tale sammen. Selv når vinduerne er lukkede, er støjen meget tydelig, selv med de specielle lyddæmpende vinduer vi har anskaffet i foreningen. Når der er tung trafik - busser og lastvogne, så ryster huset. Ydermere er der alle udrykningerne og helikopterne fra Rigshospitalet på den anden side af gaden.
Læs høringssvar fra Kristian Thorup
Indsendt af:
Mikkel Dohm Andersen
Dato: 30. april 2019
Svarnummer:
39
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Andelsboligforeningen Søbo
By:
København Ø
Postnr.:
2100
AB Søbo, København, d. 29. april 2019 Høringssvar for Andelsboligforeningen Søbo Idet vi henviser til Københavns Kommunes eget støjkort på https://kbhkort.kk.dk/ , hvor vi er nævnt som værende ramt med over 68 dB, vil vi som nogle af de værst ramte i København bede om, at Københavns Kommune iværksætter tiltag, som begrænser vejstøj på Webersgade, ikke mindst ud for Webersgade 21 og Øster Søgade 38, hvis lejligheder på venstre side vender ud mod Webersgade. Dette inkluderer det faktum, at Moviabusserne i dag presses op mod væggen på Webersgade 21, og dermed både skaber unødvendig støj direkte fra busserne, men også rystelser og bygningstransmitteret støj. Denne bygningstransmitterede støj bør Københavns Kommune ved første mulige lejlighed forholde sig til. Som det vedhæftede dokument fra Movia viser (side 5-7), larmer 6A-busserne op til tre gange så meget på venstre side som på højre side. Det siger sig selv, at når en bus så skubbes ind med kun 2,10m afstand til husmuren, så giver det gener. Dertil kommer generne fra air conditionen på taget af busserne, som skaber yderligere støj for lejlighederne på 1-5 sal. Vi må forlange, at bussernes kørerute som minimum bliver flyttet ud på midten af gaden, så larmen til begge sider bliver mindst mulig. Beboerne er nødt til at sove med ørepropper i ørerne for at holde vejstøjen ude, og det er muligt at sove. Det håndterer desværre ikke rystelserne fra busserne og andre tunge køretøjer. Vi havde tre beboere som døde af kræft forrige år – når man bor i så meget støj og vibrationer, så er der ikke noget der hedder remission, det er sandsynligt at det var medvirkende til kræftens udvikling og deres bortgang. Som artiklen, der linkes til, fortæller, er trafikstøj sygdomsfremkaldende, i værste fald dødelig i sig selv. Det mener vi ikke, at Københavns Kommune tager ordentlig hensyn til. Endvidere vil vi bede Københavns Kommune foranledige, at de tunge langtursbusser som i dag kører fra Nørreport – 15E, 150S, 184 og 185 – får flyttet afgangsstedet til fx Hans Knudsens Plads eller Rymarken St., således at deres støj fjernes fra Indre By. Når Københavns Kommune erstatter alle bybusser med elektriske busser, vil dette kun have begrænset effekt på ikke mindst støjniveauet i Indre By på grund af langtursbusserne. Det er tankevækkende at Movia mener, at studerende skal køres den korte strækning fra Nørreport til Nørre Alle i dieseldrevne langtursbusser. Ikke mindst med ankomsten af Ringmetroen og dens station på Vibenshus Runddel, bør de studerende motiveres til at bruge den, hvis station let ligger indenfor de 900 meters afstand man regner med, og ellers 6A til den vestlige ende af campus. https://www.dr.dk/nyheder/indland/who-dumper-danske-stoejgraenser-langt-flere-ramt-af-farlig-stoej Idet vi beder om at Københavns Kommune tager vore helbred alvorligt, ser vi frem til hvilke foranstaltninger der vil blive taget. Med venlig hilsen Mikkel Dohm Andersen Formanden Andelsforeningen Søbo Webersgade 21, 4. th. 2100 København Ø
Læs høringssvar fra Mikkel Dohm Andersen
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 30. april 2019
Svarnummer:
38
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1466
Se det vedhæftede høringssvar+bilag.
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Christianshavns Lokaludvalg
Dato: 30. april 2019
Svarnummer:
37
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Christianshavns Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1466
Se det vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg
Indsendt af:
Andelsboligforeningen Ellebo
Dato: 29. april 2019
Svarnummer:
36
Vedhæftede filer: 2
By:
København SV
Postnr.:
2450
Hermed høringssvar fra Andelsboligforeningen Ellebo. Bemærkning omkring støjkort: Ellebo består af bygningerne der ligner L M J omkring midten af støjkortet.
Læs høringssvar fra Andelsboligforeningen Ellebo
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 29. april 2019
Svarnummer:
35
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vanløse Lokaludvalg har ingen bemærkninger til Handlingsplan for vejstøj 2018-2023
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Dato: 29. april 2019
Svarnummer:
34
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar vedr. Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 Brønshøj-Husum Lokaludvalg er generelt meget tilfredse med, at der arbejdes med at reducere støjen fra vejene i Københavns kommune, og skulle der blive mulighed for at intensivere arbejdet, vil det blive hilst velkomment. I forhold til indsatser i Handlingsplanen for vejstøj 2018 - 2023 ser lokaludvalget for Brønshøj-Husum også gerne, at Københavns Kommune taler borgernes sag overfor Vejdirektoratet. Vores område er belastet af støj fra Hillerødmotorvejen og Motorring 3 – begge er vejstrækninger, som ifølge Vejdirektoratets egne opgørelser er blandt de 10 mest trafikkede vejstrækninger i Danmark. Strækningen på ring 3 mellem Frederikssundsvej og Jyllingevej er Danmarks næstmest trafikerede vejstrækning, og den ligger tæt på Brønshøj-Husum. Støjen herfra ses på Københavnerkortet, men den fremgår især tydeligt af Miljøstyrelsens støjkortlægning. Også vejstøjen fra Hillerødmotorvejen påvirker store boligområder i vores bydel, ligesom de rekreative arealer ved Utterslev Mose er stærkt påvirket. Lokaludvalget ser muligheder i at lægge støjabsorberende asfalt, opsætte støjabsorberende skærme på de nævnte strækninger, samt yderligere hastighedsbegrænsninger. Konkret foreslår vi, at hastigheden på Hillerødmotorvejen og Hareskovvej nedsættes yderligere, således at hastigheden allerede nedsættes til 80 km/t nord for Tingbjerg, for derefter hurtigt at nedtrappes til 60 km/t og 50 km/t på strækningen ind mod Frederikssundsvej. Vi er selvfølgelig opmærksom på, at de konkrete tiltag skal besluttes og sættes i gang af Vejdirektoratet. Når Handlingsplanen for vejstøj 2018 – 2023 skal gennemføres, vil lokaludvalget for Brønshøj-Husum gerne henlede Københavns Kommunes opmærksomhed på strækningen på Frederikssundsvej fra Islevhusvej/Storegaardsvej til Novembervej. Denne vejstrækning giver meget støj og er i meget dårlig stand. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at prioritere at lægge støjabsorberende asfalt på denne strækning. Med venlig hilsen Hans S. Christensen Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg Palle Lolk Formand for Byudviklingsudvalget
Læs høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Indsendt af:
Jan Hertel
Dato: 29. april 2019
Svarnummer:
33
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jævnfør https://blivhoert.kk.dk/sites/blivhoert.kk.dk/files/handlingsplan-for-vejstoej.pdf Indsigelse mod "hastighedsnedsættelse" I Tabel 7.1.2: Udpegede vejstrækninger, som nedsættes fra 60 km/t til 50 km/t på side 17 fremgår det, at hastigheder på nogle vejstrækninger ikke sættes ned fra 60 km/t til 50 km/t, men tværtimod sættes op fra 40 km/t til 50 km/t eller kun nedsættes til 60 km/t. Det synes ikke at være nævnt og behandlet i teksten hvilken støjreducerende effekt disse tiltag vil have og overskriften på tabellen er misvisende? Afsnittet handler om hastighedsnedsættelse fra 60 km/t til 50 km/t, fra 70 km/t til 50 km/t, fra 60 km/t til 40 km/t eller 30 km/m og potentialet for at reducere støjen. Det er helt uacceptabelt at højeste tilladte hastighed forøges under dække af at den sættes ned og ikke i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Indsigelse mod 'evaluering' På side 17 nævnes "Evaluering/opfølgning: Teknik- og Miljøforvaltningen opgør årligt længden af vejstrækninger, hvor hastighedsgrænsen nedsættes i planperioden. Opgørelserne afrapporteres i forbindelse med evaluering af støjhandlingsplanen." Der er ikke sat et tidspunkt for,hvornår evalueringen (senest) foreligger og det bør være før evaluering af Handlingsplan for Vejstøj i 2023 eventuelt i årlige offentligt tilgængelige opgørelser/rapporteringer. Tilsvarende mangler der frister for evalueringer på side 22, side 24 og side 25. Generelt kræves en årlig rapportering af handlingsplanens fremdrift frem mod evalueringen i 2023 og næste plan. Øvrigt Det undrer, at handlingsplanen ikke nævner, at en væsentlig kilde til forhøjet vejstøj er kørsel med ulovlige motorkøretøjer (i form af ændringer af den godkendte konstruktion) af alle typer, men især brændstofdrevne motorcykler og knallerter?
Læs høringssvar fra Jan Hertel
Indsendt af:
Karen Forsting
Dato: 29. april 2019
Svarnummer:
32
By:
Valby
Postnr.:
2500
Tak for endnu en grundig og gennemarbejdet støjhandlingsplan. Jeg iagtager, at I bruger nogle flotte og kække farver! Og så noterer jeg mig med glæde at støjniveauet omkring Njalsgade er faldet betragteligt indenfor den sidste måneds tid. Fedt mand! MVH Karen F.
Læs høringssvar fra Karen Forsting
Indsendt af:
Alex Heick
Dato: 29. april 2019
Svarnummer:
31
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København NV
Postnr.:
2400
se vedhæftede
Læs høringssvar fra Alex Heick
Indsendt af:
Rodrigo Velázquez Bernabéu
Dato: 28. april 2019
Svarnummer:
30
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg synes at det er rigtig gode nyheder at Københavns Kommune udviser interesse for det vigtige emne vejstøj. Det er en stor glæde. Nedsættelse af hastigheden på de nævnte storveje er et godt initiativ. Men desværre kun et første skridt. Bilerne, lastbilerne og især store motorcykler kører langt over 60 km/t uden for myldretiden og i weekenden på Vejlands Allé. Det handler om en lang strækning, med brede kørebaner, uden forhindringer og som ligger i tæt forbindelse med motorvejen. Og selvfølgelig uden hastighedskontroller. Det skaber stor risiko for personskader og det skaber store støjgener til os der bor i området. I denne forbindelse finder jeg det også paradoksalt at Københavns Politis kommentar om initiativet er at det "vil give en dårligere fremkommelighed på disse strækninger, særligt uden for myldretiden". Er Københavns Politi lige glade med den risiko der forekommer med de mange køretøjer der kører igennem en beboede areal med en upassende høj hastighed? Er "fremkommelighed" (for privatpersoner i egne biler) også førsteprioritet for Københavns Kommune? Det skal også reduceres mængden af trafik. Københavns Kommune har en meget konservativ "ja tak"-politik til private køretøj som de fleste storbyer i Europa har allerede ændret. Fra Madrid til Stockholm. Begrænsninger for biler som kun transportere én person, en betalingsring for bilister der kører ind i København eller lukning af byen for privatbiler af ikke-bosatte personer en nogle initiativer som andre byer har sat i gang for at gøre det mindre attraktivt at bruge en bil i byen. Her i København byder vi stadig biler velkomne med store parkeringhuse i centrum og med brede kørebaner i tætbeboede områder, hvor man må køre med 60-70 km/t. Så ja, rigtig godt initiativ, rigtige gode ideer og et rigtig godt første skridt. Men stadig rigtig meget at gøre.
Læs høringssvar fra Rodrigo Velázquez Bernabéu
Indsendt af:
Ingolf Ibus
Dato: 28. april 2019
Svarnummer:
29
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Trafikforeningen Webersgade
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Vedhæftet høringssvar fra Trafikforeningen Webersgade
Læs høringssvar fra Ingolf Ibus
Indsendt af:
Linda Udby
Dato: 28. april 2019
Svarnummer:
28
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg tilslutter mig hørings-svaret fra Valby Lokal udvalg, specielt er jeg meget enig i at en reduktion af vejstøjen på Vigerslev Allé er meget tiltrængt. I denne forbindelse vil jeg påpege at man bør inkludere Lykkebovej mellem Vigerslevvej og Vigerslev Allé i en plan for støjreduktion feks ved støjdæmpende asfalt og fartdæmpning. Den pågældende stræking af Lykkebovej benyttes i vid udstrækning til gennemkørsel mellem Vigerslevvej og Vigerslev Allé, både af pendlere og lastbiltrafik, begge uden ærinde i området. Denne tunge og tætte gennemkørende trafik medfører enorme støjgener for de omkringliggende boliger fra tidlig morgen til sen aften og det ville forøge livskvaliteten væsentligt både beboerne, men også alle de som færdes til fods og på cykel til og fra Lykkebo skole og diverse dagstilbud på Lykkebovej, at medtage Lykkebovej som en del af støjreduktionen på det sammenhængende vejnet Vigeslevvej- Lykkebovej-Vigerslev Allé.
Læs høringssvar fra Linda Udby
Indsendt af:
Thomas Skødt
Dato: 27. april 2019
Svarnummer:
27
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
A/B Valbyborg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedhæftede
Læs høringssvar fra Thomas Skødt
Indsendt af:
Anders Drud
Dato: 27. april 2019
Svarnummer:
26
By:
KBH N
Postnr.:
2200
FREDENSGADE på Nørrebro er en af Københavns mest befærdigede indfaldsveje til Købehavns bymidte. Med sin direkte forbindelse til Lyngbyvejen og lange lige vej-strøg med 4 vejbaner + 2 busbaner, er Fredensgade en hovedåre for den tunge traffik. Det digitale støjkort viser at traffikstøjen anslås ml 73-78 DB (højeste kategori), og på Købehavnerkortet viser en traffiktællingen at antallet af køretøjer kun er overgået af Åboulevarden. De lige vejbaner bevirker at trafikken er meget hastig, og som beboer oplever vi høj traffikstøj. Vejkrydset Blegdamvej/Fredensgade har som følge heraf, også en uhyggelig statistik for personskader. Med 8 nedkørsler mellem 2010-2014 ligger krydset nr 1. med flest personskader i København. https://www.tv2lorry.dk/artikel/koebenhavns-otte-farligste-vejkryds I 2014 tillod Københavns Kommune at fælde de kastanjetræer som udgjorde det eneste støjværn fra den tunge trafik, da vejbanerne skulle udvides for busbaner. Rydningen fik den konsekvens at traffikstøjen frit bevæger sig op langs boligkarren. I Oktober 2018 anmodede vi som beboere om at modtage en Støj og Partikel-måler fra Miljøpunkt Nørrebro for foretage konkrete målinger på effekterne af den tunge traffik, især med fokus på sundhedsfarlige disel-partikler. Miljøpunkt Nørrebro svarede at der ikke var behov for målinger på Fredensgade, fordi Støj og Partikel forureningen allerede er kendt, og at især partikel forureningen på Fredensgade er høj. Jeg vil derfor anmode om, at der rettes fokus på FREDESNGADE 2200 med henblik på at dæmpe traffikstøjen, regulere traffik-adfærden (nedsættelse af hastighed), og mulighed for yderligere begrønning. Mvh. Anders Drud
Læs høringssvar fra Anders Drud
Indsendt af:
Dennis Lange
Dato: 26. april 2019
Svarnummer:
25
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
FDM
By:
Kongens Lyngby
Postnr.:
2800
Se venligst vedhæftede fil.
Læs høringssvar fra Dennis Lange
Indsendt af:
Pia Jennings
Dato: 22. april 2019
Svarnummer:
24
By:
København N
Postnr.:
2200
Bor på hjørnet af Ågade og Jagtvej. Her er meget støj på grund af den tunge trafik. Men det værste er den forurening der er målt. Krydset er meget farligt, da der ofte køres overfor rødt.
Læs høringssvar fra Pia Jennings
Indsendt af:
Rasmus Funk
Dato: 20. april 2019
Svarnummer:
23
By:
København N
Postnr.:
2200
På beboelsesgader som vores kan reduceret hastighed reducere støjen enormt meget. Vi har to ældre fartbump som er meget ineffektive. Jeg tror nye bump med mere “kant” samt øer med træer der kun tillader et enkelt køretøj at passere ad gangen ville gøre rigtig meget for støjen.
Læs høringssvar fra Rasmus Funk
Indsendt af:
Christian Petersen
Dato: 18. april 2019
Svarnummer:
22
By:
KBH N
Postnr.:
2200
Jeg bor på hjørnet af Nørrebrogade og Møllegade og mit gæt er, at Møllegade er den mindre gade i København med mest trafik. Der kører biler og lastbiler ned gennem gaden 24 timer i døgnet. Det skyldes i høj grad, at Møllegade er den "sidste" gade mod Guldbergsgade/Tagensvej, inden Nørrebrogade lukker af. En løsning der ligger lige for er tilskud til tøjisolerende vinduer.
Læs høringssvar fra Christian Petersen
Indsendt af:
Camilla Ottsen
Dato: 18. april 2019
Svarnummer:
21
By:
Kbh n
Postnr.:
2209
Trafikken i Møllegade er alt for voldsom til så lille en gade - grundet ensretning i de andre gader.
Læs høringssvar fra Camilla Ottsen

Sider