Høringssvar vedrørende Handlingsplan for vejstøj 2018-2023

Oprettet: 29. april 2019
Svarnummer:
33

Indsendt af

Jan Hertel

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Jævnfør https://blivhoert.kk.dk/sites/blivhoert.kk.dk/files/handlingsplan-for-ve...

Indsigelse mod "hastighedsnedsættelse"
I Tabel 7.1.2: Udpegede vejstrækninger, som nedsættes fra 60 km/t til 50 km/t på side 17 fremgår det, at hastigheder på nogle vejstrækninger ikke sættes ned fra 60 km/t til 50 km/t, men tværtimod sættes op fra 40 km/t til 50 km/t eller kun nedsættes til 60 km/t. Det synes ikke at være nævnt og behandlet i teksten hvilken støjreducerende effekt disse tiltag vil have og overskriften på tabellen er misvisende? Afsnittet handler om hastighedsnedsættelse fra 60 km/t til 50 km/t, fra 70 km/t til 50 km/t, fra 60 km/t til 40 km/t eller 30 km/m og potentialet for at reducere støjen. Det er helt uacceptabelt at højeste tilladte hastighed forøges under dække af at den sættes ned og ikke i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

Indsigelse mod 'evaluering'
På side 17 nævnes "Evaluering/opfølgning: Teknik- og Miljøforvaltningen opgør årligt længden af vejstrækninger, hvor hastighedsgrænsen nedsættes i planperioden. Opgørelserne afrapporteres i forbindelse med evaluering af støjhandlingsplanen." Der er ikke sat et tidspunkt for,hvornår evalueringen (senest) foreligger og det bør være før evaluering af Handlingsplan for Vejstøj i 2023 eventuelt i årlige offentligt tilgængelige opgørelser/rapporteringer. Tilsvarende mangler der frister for evalueringer på side 22, side 24 og side 25. Generelt kræves en årlig rapportering af handlingsplanens fremdrift frem mod evalueringen i 2023 og næste plan.

Øvrigt
Det undrer, at handlingsplanen ikke nævner, at en væsentlig kilde til forhøjet vejstøj er kørsel med ulovlige motorkøretøjer (i form af ændringer af den godkendte konstruktion) af alle typer, men især brændstofdrevne motorcykler og knallerter?

Få nyt om høringer

Abonnér