Handlingsplan for vejstøj 2018-2023

Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 sætter rammen for, hvordan der vil blive arbejdet med støj fra vejtrafikken i København.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

1. marts 2019 til 1. maj 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. maj 2019

Høring ikke åben

Støj fra vejtrafik er et miljøproblem og udgør en hel­bredsrisiko for de mennesker, som hver dag udsættes for støjen. I Teknik- og Miljøforvaltningens vision Fællesskab København er målet, at antallet af stærkt støjbe­lastede boliger over 68 dB skal være halveret inden udgangen af 2025. For at nå målet, skal der gennemføres særlige støjreduce­rende foranstaltninger, som er beskrevet i handlingsplanen.

Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023 var i offentlig høring i foråret 2018 og blev sendt tilbage til forvaltningen efter behandling i Borgerrepræsentationen den 23. august 2018 med et ønske om, ”at forvaltningen vender tilbage med en opdateret handlingsplan, der bruger nedsættelse af benzin og dieseltrafik som hovedredskabet til at nedbringe vejstøj.” Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023 er nu opdateret jævnfør Borgerrepræsentationens beslutning.

Kontakt