Høringssvar vedrørende Handlingsplan for vejstøj 2018-2023

Oprettet: 29. april 2019
Svarnummer:
34

Indsendt af

Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Høringssvar vedr. Handlingsplan for vejstøj 2018-2023

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er generelt meget tilfredse med, at der arbejdes med at reducere støjen fra vejene i Københavns kommune, og skulle der blive mulighed for at intensivere arbejdet, vil det blive hilst velkomment.

I forhold til indsatser i Handlingsplanen for vejstøj 2018 - 2023 ser lokaludvalget for Brønshøj-Husum også gerne, at Københavns Kommune taler borgernes sag overfor Vejdirektoratet. Vores område er belastet af støj fra Hillerødmotorvejen og Motorring 3 – begge er vejstrækninger, som ifølge Vejdirektoratets egne opgørelser er blandt de 10 mest trafikkede vejstrækninger i Danmark.

Strækningen på ring 3 mellem Frederikssundsvej og Jyllingevej er Danmarks næstmest trafikerede vejstrækning, og den ligger tæt på Brønshøj-Husum. Støjen herfra ses på Københavnerkortet, men den fremgår især tydeligt af Miljøstyrelsens støjkortlægning. Også vejstøjen fra Hillerødmotorvejen påvirker store boligområder i vores bydel, ligesom de rekreative arealer ved Utterslev Mose er stærkt påvirket. Lokaludvalget ser muligheder i at lægge støjabsorberende asfalt, opsætte støjabsorberende skærme på de nævnte strækninger, samt yderligere
hastighedsbegrænsninger. Konkret foreslår vi, at hastigheden på Hillerødmotorvejen og Hareskovvej nedsættes yderligere, således at hastigheden allerede nedsættes til 80 km/t nord for Tingbjerg, for derefter hurtigt at nedtrappes til 60 km/t og 50 km/t på strækningen ind mod Frederikssundsvej. Vi er selvfølgelig opmærksom på, at de konkrete tiltag skal besluttes og sættes i gang af Vejdirektoratet.

Når Handlingsplanen for vejstøj 2018 – 2023 skal gennemføres, vil lokaludvalget for Brønshøj-Husum gerne henlede Københavns Kommunes opmærksomhed på strækningen på Frederikssundsvej fra Islevhusvej/Storegaardsvej til Novembervej. Denne vejstrækning giver meget støj og er i meget dårlig stand. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at prioritere at lægge støjabsorberende asfalt på denne strækning.

Med venlig hilsen

Hans S. Christensen
Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Palle Lolk
Formand for Byudviklingsudvalget

Få nyt om høringer

Abonnér