Høringssvar vedrørende Handlingsplan for vejstøj 2018-2023

Oprettet: 27. april 2019
Svarnummer:
26

Indsendt af

Anders Drud

Postnr.

2200

By

KBH N

Høringssvar

FREDENSGADE på Nørrebro er en af Københavns mest befærdigede indfaldsveje til Købehavns bymidte. Med sin direkte forbindelse til Lyngbyvejen og lange lige vej-strøg med 4 vejbaner + 2 busbaner, er Fredensgade en hovedåre for den tunge traffik. Det digitale støjkort viser at traffikstøjen anslås ml 73-78 DB (højeste kategori), og på Købehavnerkortet viser en traffiktællingen at antallet af køretøjer kun er overgået af Åboulevarden.

De lige vejbaner bevirker at trafikken er meget hastig, og som beboer oplever vi høj traffikstøj. Vejkrydset Blegdamvej/Fredensgade har som følge heraf, også en uhyggelig statistik for personskader. Med 8 nedkørsler mellem 2010-2014 ligger krydset nr 1. med flest personskader i København. https://www.tv2lorry.dk/artikel/koebenhavns-otte-farligste-vejkryds

I 2014 tillod Københavns Kommune at fælde de kastanjetræer som udgjorde det eneste støjværn fra den tunge trafik, da vejbanerne skulle udvides for busbaner. Rydningen fik den konsekvens at traffikstøjen frit bevæger sig op langs boligkarren.

I Oktober 2018 anmodede vi som beboere om at modtage en Støj og Partikel-måler fra Miljøpunkt Nørrebro for foretage konkrete målinger på effekterne af den tunge traffik, især med fokus på sundhedsfarlige disel-partikler.

Miljøpunkt Nørrebro svarede at der ikke var behov for målinger på Fredensgade, fordi Støj og Partikel forureningen allerede er kendt, og at især partikel forureningen på Fredensgade er høj.

Jeg vil derfor anmode om, at der rettes fokus på FREDESNGADE 2200 med henblik på at dæmpe traffikstøjen, regulere traffik-adfærden (nedsættelse af hastighed), og mulighed for yderligere begrønning.

Mvh.
Anders Drud

Få nyt om høringer

Abonnér