Handlingsplan for vejstøj 2018-2023

Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 sætter rammen for, hvordan der vil blive arbejdet med støj fra vejtrafikken i København.

Høringsfrist:

1. maj 2019
Indsendt af:
Nicky Guerrero
Dato: 18. april 2019
Svarnummer:
20
By:
Kbh. N
Postnr.:
2200
Bor på hjørnet af Sigynsgade, Rovsingade og Slangerupgade. Den nye vejbelægning på Rovsingade har hjulpet lidt på støjen. Men der er stadig Støj fra biler der gasser op, måske det ville hjælpe med vejbump da nogle bilister har rigeligt med fart på for at nå lyset på Tagensvej. Der er også lidt støj fra det midlertidige 4A busstoppested ved Slangerupgade. Så er der lidt støj fra racerbiller fra Banevingen der drejer ud på Rovsingade og lyder som jet-fly der er ved at gå på vingerne.
Læs høringssvar fra Nicky Guerrero
Indsendt af:
Karina Mogensen
Dato: 18. april 2019
Svarnummer:
19
By:
København N
Postnr.:
2200
For at reducere støj og forurening i København, foreslår jeg at man genoptager undersøgelser om en betalingsring for at komme ind i København, så vi kan formindske pendlertraffikanter, så københavnernes egne biler har plads til parkering. Samtidig skal den offentlige transport forbedres. I mit nærområde foreslår jeg at man “genopliver” pullerterne i Rantzausgade ved den grønnne kile. Her drøner trafikanter igennem med langt over den tilladte hastighedsgrænse for området. Det skaber farlige situationer for alle andre i området. Indtil re-etableringen bør man sammmarbejde med politiet og få en fast kontrol, alternativt en stærekasse.
Læs høringssvar fra Karina Mogensen
Indsendt af:
Anders Budtz-Jørgensen
Dato: 18. april 2019
Svarnummer:
18
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
Copenhagen N
Postnr.:
2200
Støjen er bare et problem ved de mange biler i København. Luftforurening og trafiksikkerhed er to andre. Problemet bør løses ved at reducere mængden af trafik. Det kan gøres ved at indføre en miljøzone og bruge indtægterne til at investere i offentlig trafik, så det bliver lettere at pendle. Man bør også se på antallet af parkeringspladser. Hvad koster det at leje en parkeringsplads for år for en Københavner? Hvor i byen kan man ellers leje 8 km til samme pris? Det vil være bedre med cykelstier. Så længe, der er bør i København, der bliver afleveret i skole med bil og ikke på cykel, er der plads til fremskridt.
Læs høringssvar fra Anders Budtz-Jørgensen
Indsendt af:
Kirsten Stigsgaard-Larsen
Dato: 15. april 2019
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Stigsgaard Copenhagen
By:
KBH N
Postnr.:
2200
Vedr. vejstøj. Som beboer i Guldbergsgade/Møllegade krydset, uden vinduer/værelser ud mod gården, er jeg tvunget til at opholde mig og sove i rum, som kun har vinduer ud mod gaden. Dette betyder at jeg opholder mig i rum, som befinder sig i gul og orange støjzone og jeg har fået målt, at der på en helt almindelig dag er minimum 50 db støj i mine beboelses og soverum, - med lukkede vinduer. Efter at have haft stresssymptomer i form af at vågne hver nat med hjertebanken og uro i kroppen etc. i flere år, konstaterede jeg at disse symptomer aftog væsentligt, når jeg opholdt mig steder, hvor der ikke er støj i nogle dage. Støjen er tiltaget VÆSENLIGT efter at man valgte at lukke Nørrebrogade for gennemkørende trafik, således at gennemkørende trafik tvinges gennem de smalle sidegader Møllegade/Peter Fabersgade og Guldbergsgade, hvorved vi nu har konstant gennemkørende trafik i alle døgnets 24 timer. Jeg har været i korrespondance med Københavns kommune siden 2012 om disse gener (også de farlige situationer det skaber), og det endte med at man opsatte et højresvingsforbud på hjørnet af Møllegade/Guldbergsgade, som har hjulpet noget. Men vi har fortsat gennemkørende trafik i døgndrift, og det betyder, at vi ikke kan bebo vores lejligheder uden at være udsat for støjgener og få symptomer på dette. En børnefamilie i min opgang, måtte flytte af denne årsag, da deres nyfødte baby ikke kunne sove pga støjen. Jeg har spurgt min udlejer om han ville opsætte støjdæmpende ruder, og fik et klart NEJ. Jeg har undersøgt om Københavns kommune har en pulje jeg kan søge til at få støjisoleret vinduerne, men har heller ikke haft held med dette, så eneste valg jeg har er selv at betale kr 40 000 for at støjisolere vinduerne, eller at fraflytte. Jeg synes som minimum at Københavns kommune burde tilbyde at betale for støjisolerende vinduer til lejelejligheder, som har denne støjbelastning (især når de er blevet påført af kommunen pga. etablering af busslusen), - og så synes jeg i øvrigt at man burde lade taxier og lastbiler få lov at køre i busslusen på Nørrebrogade, således at trafikken blev fordelt mere jævnt (Eller helt droppe busslusen, så bilerne kan køre på de brede gader som er lavet til tæt trafik igen). Det giver jo ingen mening at Nørrebrogade ligger øde hen, mens sidegader oversvømmes med gennemkørende trafik (Og så skal beboere her, som ønsker støjisolerende vinduer naturligvis også have det). Nørrebrogade havde mere liv og flere butikker før trafikomlægningen, i hvertfald på strækningen fra Møllegade til Dronnings Louises bro, og den kan SAGTENS tåle at der kører lidt taxier og lastbiler dér, i stedet for gennem smalle beboelsesgader, hvor de ikke har noget at gøre ! Jeg håber virkelig I vil tage problemet alvorligt, og ser frem til at få støtte til at få støjisoleret mine vinduer, så jeg kan blive boende med helbredet i behold.
Læs høringssvar fra Kirsten Stigsgaard-Larsen
Indsendt af:
Nina Skov Halberstadt
Dato: 14. april 2019
Svarnummer:
16
By:
København N
Postnr.:
2200
Efter at lukningen af Mimersgade bag Nørrebrohallen er ophørt, er trafikken på vejen tiltaget betydeligt. Det største problem er gennemkørende biler, der virkelig kan få fart på på den nu ubrudte vejstrækning. Jeg håber, at man vil overveje at etablere en ny og mere permanent lukning af den ene ende af Mimersgade. Det vil både eliminere trafikstøj og farlige situationer for skolebørn og cyklister.
Læs høringssvar fra Nina Skov Halberstadt
Indsendt af:
Københavns Politi
Dato: 12. april 2019
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1567
Se vedhæftede høringssvar fra Københavns Politi.
Læs høringssvar fra Københavns Politi
Indsendt af:
Jan Danø
Dato: 12. april 2019
Svarnummer:
14
By:
København N
Postnr.:
2200
ensret rantzausgade og brohusgade, forbyd lastvogstrafik i brohusgade og åben trafikslusen på rantzausgade ved jagtvej for kørsel med varer til forretninger i kvarteret i tidsrummet mellem 10 og 14
Læs høringssvar fra Jan Danø
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 11. april 2019
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedlagte høringssvar
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Nete Jørgensen
Dato: 11. april 2019
Svarnummer:
12
By:
København
Postnr.:
2200
For at formindske både støj, ulykker og forurening er man nødt til at formindske den daglige trafik. Det gøres ved betaling af kørsel ind i byen og billigere offentlig trafik. Hvorfor er udgifter til transport på vejene dækket af det offentlige, mens offentlig transport kun er delvist offentligt finansieret?
Læs høringssvar fra Nete Jørgensen
Indsendt af:
Michael Penther
Dato: 11. april 2019
Svarnummer:
11
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Der bliver kørt for hurtigt og farligt ved Roivsingsgade mod lyngbyvej efter krydset ved Vermundsgade. Dette dels grundet alle bil forhandlerne, at der ikke er respekt for loven i området. Vejen er lige blevet genoprettet, hvilke har mindsket støjen lidt, men der burde laves bump og evt. sving på vejen for at nedsætte den høje hastighed mange har.
Læs høringssvar fra Michael Penther
Indsendt af:
Jytte Olsen
Dato: 11. april 2019
Svarnummer:
10
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg bor i Slotsgade. Her ligger en Nettobutik på hjørnet til Nørrebrogade. De får leveret varer på mange tidspunkter af døgnet af store lastbiler. Lastbilerne larmer og støjer og forurener. Mit forslag er et PÅBUD til vareleverandørerne om at OMLASTE til mindre varevogne udenfor byen. De store lastbiler hører efter mon mening ikke hjemme i en lille bitte vej på Indre Nørrebro. De er meget støjende med deres køleanlæg kørende o. a.
Læs høringssvar fra Jytte Olsen
Indsendt af:
Vita Grzona
Dato: 11. april 2019
Svarnummer:
9
By:
København N
Postnr.:
2200
Vælg støjdæmpende vejbelægning. Nedsæt hastighedsbegrænsningen. Etabler en betalingsring rundt om København. Forbedring af den offentlige trafik.
Læs høringssvar fra Vita Grzona
Indsendt af:
Hans-Henrik Storskov
Dato: 11. april 2019
Svarnummer:
8
By:
Kbh. N
Postnr.:
2200
Se de mange gener (støj, luft, trængsel...) i sammenhæng. - Reducér antallet af biler i byen med mindst 50%. - Prioritér i stedet den kollektive trafik. - Prioritér et offentligt rum, hvor vi fysisk kan høre hinanden, har plads omkring os og kan trække vejret frit. - Anlæg mange (gratis) p-pladser uden for centrum. - Gør det meningsløst at tage bilen med ind i byen. - Sørg for at sidde på diskursen fra start af (ikke flere "betalingsringe") Politikere skal turde gå forrest. Lyt, men gem jer ikke bag "folkestemninger".
Læs høringssvar fra Hans-Henrik Storskov
Indsendt af:
Morten Nielsen
Dato: 11. april 2019
Svarnummer:
7
By:
København N
Postnr.:
2200
Det er min erfaring, at den stærkeste kilde til vejstøj på Elmegade er lastbiler, der holder i tomgang, enten i forbindelse med af- og pålæsning, eller når chaufføren holder frokostpause med motoren kørende. Det er en enerverende støj, der samtidig er stærkt forurenende.
Læs høringssvar fra Morten Nielsen
Indsendt af:
Helle larsen
Dato: 11. april 2019
Svarnummer:
6
By:
København n
Postnr.:
2200
Åbne nogle af alle vejspærringerne så biler bliver fordelt og de ikke skal kører flere kilometer end nødvendigt for ar komme rundt
Læs høringssvar fra Helle larsen
Indsendt af:
Pia Weise Pedersen
Dato: 11. april 2019
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
Københavns Ældreråd
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg bor på hjørnet af Wesselsgade og Baggesensgade. Her er utrolig meget støj fra gadearbejde “Hofer”og store lastbiler. Flaskekontainer, skraldebiler, gade fejrer og Destorcien og mange arrangementer ved søerne. Trafikken på Nørrebrogade er flyttet ind Baggesensgade der er utrolig meget støj her.
Læs høringssvar fra Pia Weise Pedersen
Indsendt af:
Camilla Engelshardt Kirkegaard
Dato: 19. marts 2019
Svarnummer:
4
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Der henstilles til at også Webersgade tages med i handlingsplanen. Dette er en stærkt trafikeret vej, med høj hastighed og meget højt støjniveau, hvilket også fremgår af støjkortet.
Læs høringssvar fra Camilla Engelshardt Kirkegaard
Indsendt af:
Britt Boesen
Dato: 18. marts 2019
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
Kbh NV
Postnr.:
2400
Vedr. Trafikstøj på Rådvadsvej(rød/orange/gul zone). I 2018 blev lagt nu asfalt på vejen, hvilket har hjulpet på karakteren af vejstøj. Det blev ikke støjreducerende asfalt, fordi fartgrænsen er 40 km/t. Hvilket en ud af tyve overholder. Der er nogle heller/chikaner, som udfordrer de modige billister, til at tage dem i modsatte vejbane, for så behøver de ikke sænke farten. Herligt, når man har egne børn, der krydser vejen alene, samt Utterslev skoles børn, som bruger Stefans baner hele sommer hver dag til idræt. Men alt det slet skjulte brok til side. Mit forslag er, at aftenbelysningen på Rådvadsvej sænkes. I uge 10 eller 11 i 2019 skete det, at hver anden lampe var slukket. Der skete det magiske, at folk faktisk sænkede farten, fordi vejen pludselig ikke længere var lyst op, som et TV-Køkken. Den langsommere kørsel betød reduceret støj til os der bor der. Dertil forventer jeg, at Kommunen har sparet noget på El-regningen på en vej, som helt uden grund er oplyst som ... osv. efter kl 22. Et helt kinderæg: 1)mindre vejstøj 2) mere sikker kørsel 3) gladere beboere og så ja, 4) reduceret el og C02 forbrug.
Læs høringssvar fra Britt Boesen
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 13. marts 2019
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Niels Kongshaug
Dato: 7. marts 2019
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
selvstændig + formand for foreningen Grønne Facader
By:
København
Postnr.:
1264
Trafikstøjen kan elimineres ved en mere effektiv udnyttelse af eksisterende veje. Forestil Jer en chauffør som en slags centerforward på et fodboldhold, han (undskyld til kvinderne :-) kommer kørende ind mod byen nordfra. Hvordan vælger han at køre? Han kører enten ad den nye korte tunnel-smutvej eller videre ad Lyngbyvejen og ind til Søerne via Fredensbro. Søgaderne har været frede siden vi fik stoppet Søringen, men som af der var aktiv med dette i Fredensgade, forstår jeg ikke, at Søgaderne skal ligge hen som glemte forureningskatastrofer, lad os få gjort noget ved forureningen. Det gør jeg ved at effektivisere som en centerforward. Det ser så nemt ud for disse, og mit forslag er også nemt og enkelt: Før trafikken langs søerne, hvorfra man kan komme ind flere steder end kun Sølvgade og over Kgs. Nytorv. Mit forslag til en Vestre Ringgade er fra November, og indeholder en overdækning af jernbanegraven ved Palads, Denne overdækning er ikke nødvendig for mit forslag. Det kan gennemføres indenfor anlægsbudgetterne ved at regulere vejbaner, lyskryds osv. Ja, det vil blive bedre med overdækninger og viadukter osv. Men lad os lave Vestre Ringgade nu, så aflastningen sker med det samme, ikke kun for vejstøj.
Læs høringssvar fra Niels Kongshaug

Sider