Høringssvar vedrørende Handlingsplan for vejstøj 2018-2023

Oprettet: 30. april 2019
Svarnummer:
44

Indsendt af

Christoffer Skovmose

Postnr.

2300

By

Copenhagen

Høringssvar

Vej: Vejlands Allé
Strækning: Ørestads Boulevard – Englandsvej
Længde 1,0 km

Udpeget vejstrækning til fartreduktion fra 60 km/t til 50 km/t. Dette ser vi frem til.

Meget positive tanker omkring klimaveje, herunder kan der på Vejlands Allé endvidere indtænkes de forslag som blev udarbejdet i ”Konkretisering af skybrudsplan Amager og Christianshavn”. I hovedplanen blev Vejlands Allé udpeget som potentiel vandkorridor der kunne udvikles som grønt parkstrøg. Tiltaget vil have en trafik- og støjreducerende effekt bl.a. grundet ændring af vejudformning, reducering fra fire spor til to spor, såvel som den vil fungere som klimasikring.

For reduktion af trafikmængden og støj på Vejlands Allé kan sikkerhedsforbedringer på vejen overvejes. Der kan bl.a. blive lavet tiltag i form af bump, hvilket vil reducere mængden af biler/motorcykler som bruger Vejlands Allé til motorvejskørsel, hvilket desværre lader til at være en tiltagende tendens og en kilde til væsentlig støj.

Få nyt om høringer

Abonnér