Høringssvar vedrørende Handlingsplan for vejstøj 2018-2023

Oprettet: 1. maj 2019
Svarnummer:
46

Indsendt af

Ole Damsgaard

Virksomhed / organisation

Danmarks Naturfredningsforening, København

Postnr.

2100

By

København

Høringssvar

Vejstøj er en væsentlig parameter i forhold til Københavns kvalitet som by og bymiljø. Derfor er det dybt beskæmmende, at 45% af samtlige boliger stadigt har en støjbelasning, som ligger over miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58dB. Ydermere, at 22.800 boliger af disse endda er stærkt støjbelastet med en belastning i facadeniveau på mere end 68dB understreger alvoren af støjproblemet. Til trods for at vejstøjen er blevet mindre igennem de sidste 10 år, så er niveauet stadigt alt for højt! se dokument

Materiale:

Få nyt om høringer

Abonnér