Høringssvar vedrørende Handlingsplan for vejstøj 2018-2023

Oprettet: 28. april 2019
Svarnummer:
28

Indsendt af

Linda Udby

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Jeg tilslutter mig hørings-svaret fra Valby Lokal udvalg, specielt er jeg meget enig i at en reduktion af vejstøjen på Vigerslev Allé er meget tiltrængt. I denne forbindelse vil jeg påpege at man bør inkludere Lykkebovej mellem Vigerslevvej og Vigerslev Allé i en plan for støjreduktion feks ved støjdæmpende asfalt og fartdæmpning.
Den pågældende stræking af Lykkebovej benyttes i vid udstrækning til gennemkørsel mellem Vigerslevvej og Vigerslev Allé, både af pendlere og lastbiltrafik, begge uden ærinde i området. Denne tunge og tætte gennemkørende trafik medfører enorme støjgener for de omkringliggende boliger fra tidlig morgen til sen aften og det ville forøge livskvaliteten væsentligt både beboerne, men også alle de som færdes til fods og på cykel til og fra Lykkebo skole og diverse dagstilbud på Lykkebovej, at medtage Lykkebovej som en del af støjreduktionen på det sammenhængende vejnet Vigeslevvej- Lykkebovej-Vigerslev Allé.

Få nyt om høringer

Abonnér