Kommuneplan
Hele byen

Verdensby med ansvar - Forslag til Københavns Kommuneplan 2019

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har sendt forslaget i offentlig høring, og vi vil gerne høre din mening.

Høringsfrist:

22. october 2019
Åben
Foto af lokalplanområdet
Lokalplan
Amager Øst

Lindgreens Allé II - lokalplanforslag

Lokalplanen vil ophæve og erstatte lokalplan 550 Lindgreens Allé. Forslaget udlægger området til boliger, serviceerhverv og institution.

Høringsfrist:

23. october 2019
Åben
Andet
Hele byen

Studieby København

Københavns Kommune har sendt sin nye politik for København som studieby i offentlig høring, og vi vil gerne høre din mening

Høringsfrist:

24. october 2019
Åben
Lokalplan
Amager Vest

Prinsesse Christines Vej - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af en boligbebyggelse på Amagerbrogade og Prinsesse Christines Vej.

Høringsfrist:

28. october 2019
Åben
Lokalplan
Amager Vest

Englandsvej 51 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af boliger og udpegning af bevaringsværdig bebyggelse.

Høringsfrist:

4. november 2019
Åben
Andet
Hele byen

Høring vedr. kvalitetsstandarden Ældre i København 2020

Ældre i København 2020 beskriver muligheder for og tilbud om hjælp og støtte til ældre borgere over 65.

Høringsfrist:

11. november 2019
Åben
Andet
Hele byen

Hjælp i hverdagen

Københavns Kommune har opdateret kvalitetsstandarden Hjælp i hverdagen for serviceydelser efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

Høringsfrist:

11. november 2019
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Mozarts Plads - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre ny udformning af Mozarts Plads i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen.

Høringsfrist:

14. november 2019
Åben
Lokalplan
Brønshøj-Husum

Lindholmsvej 18 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre en tilbygning til en eksisterende bevaringsværdig bygning på Lindholmsvej 18.

Høringsfrist:

18. november 2019
Åben
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Pumpestationen - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre en pumpestation mellem Kalvebod Brygge 45 og 47, som er en del af et større underjordisk skybrudsanlæg.

Høringsfrist:

19. november 2019
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet Sundparken
Lokalplan
Amager Øst

Sundparken - lokalplanforslag

Lokalplanforslaget vil muliggøre, at der opføres et plejecenter samt et seniorbofælleskab i Sundparken.

Høringsfrist:

22. november 2019
Åben
Andet
Vesterbro-Kongens Enghave

Høring af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Høring af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel med tilhørende udkast til VVM-tilladelse

Høringsfrist:

2. december 2019
Åben

Sider