Andet
Brønshøj-Husum

Husumforbindelsen

Projektforslag om cykelforbindelse mellem Tingbjerg og Husum Syd

Høringsfrist:

12. november 2018
Åben
Andet
Østerbro

Fredningstilsynets dispensationsvurdering af kastefacilitet i Fælledparken

Vurdering af om der skal søges om dispensation fra fredningen af Fælledparken til forlængelse af midlertidig hegning af kastefaciliteten

Høringsfrist:

12. november 2018
Åben
Kommuneplan
Hele byen

Verdensby med Ansvar – Forslag til Kommuneplanstrategi 2018

Københavns Kommune er netop nu i gang med at sætte retningen for udviklingen af København frem mod 2031.

Høringsfrist:

20. november 2018
Åben
Lokalplan
Amager Øst

Amager Strandpark - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at opjustere byggemulighederne for at understøtte de rekreative aktiviteter i strandparken.

Høringsfrist:

20. november 2018
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet
Lokalplan
Valby

Grønttorvsområdet tillæg 4 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre en byudvikling mellem baneterrænet, Gammel Køge Landevej, Torveporten, Summerredvej og Ingrid Marie Vej.

Høringsfrist:

25. november 2018
Åben
Luftfoto over lokalplanområdet
Lokalplan
Vanløse

Damhusengens Skole - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af skolen og fritidshjemmet samt opførelse af en daginstitution.

Høringsfrist:

26. november 2018
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Enghavevej 81 - lokalplanforslag med kommuneplantillæg

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et nyt hovedsæde til en almen boligorganisation på en ubebygget grund.

Høringsfrist:

29. november 2018
Åben
Andet
Bispebjerg

Ansøgning om tilladelse til krydsning under Utterslev Mose

Ansøgning efter Vandløbsloven om krydsningstilladelse efter Vandløbslovens § 47

Høringsfrist:

10. december 2018
Åben
Andet
Nørrebro

Trafikplan for Indre Nørrebro

Trafikplan for Indre Nørrebro inklusiv miljøvurdering

Høringsfrist:

17. december 2018
Åben
Kommuneplan
Amager Vest

Forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 for Birketinget 6 m.fl.

Planforslag for Birketinget 6 m.fl. frem til den 24. december 2018.

Høringsfrist:

24. december 2018
Åben