Fisketorvet II - fornyet høring

  • Luftfoto, der viser afgrænsningen af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre serviceerhverv med mulighed for boliger ved det sydlige hjørne af Fisketorvet.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

16. april 2024 til 11. juni 2024

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. juni 2024

Høring ikke åben

Lokalplanforslag i fornyet høring

Hent fornyet høring af forslag til lokalplan Fisketorvet II som PDF (5 MB)

Teknik- og Miljøudvalget har den 8. april 2024 besluttet at sende lokalplanforslaget i ny offentlig høring med krav om studieaktivitet.

Se referatet fra mødet her. 

Den fornyede høring blev offentliggjort på Plandata.dk den 16. april 2024.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 14. maj 2024 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslaget har tidligere været i høring fra den 21. november 2023 til den 29. januar 2024.

Se høringsside for lokalplanforslag Fisketorvet II 

Kontakt