Luftfoto, der viser afgrænsningen af lokalplanområdet

Fisketorvet II - fornyet høring

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre serviceerhverv med mulighed for boliger ved det sydlige hjørne af Fisketorvet.

Høringsfrist:

11. juni 2024
Indsendt af:
Daniel Koudal
Dato: 9. maj 2024
Svarnummer:
2
By:
København N
Postnr.:
2200
Af lokalplanens samlede etageareal på 123.000m2 er blot 3.200m2 øremærket til at være boliger. Der bør etableres flere, mindre og billige boliger.    Byggefelt A, bør trappeseres ned mod hovedindgangen, så overgangen til forpladsen virker mindre voldsom, og byrummet ikke ligger i skygge.    Teknik, trappetårne, elevatorer og andet som placeres på tag, bør placeres så det ikke er synligt fra gadeplan.   De 4 store træer ud for indgangen til SATS ved Fisketorvets sydfacade bør vurderes bevaringsværdige. Træerne er af samme alder, kvalitet og størrelse som øvrige bevaringsværdige træer langs kanalen og bør derfor sikres bevaret.   Bebyggelsens friarealer bør ikke kunne udgøres af 50% af metroforpladsen, idet der skal placeres 200 cykler som vil optage en stor del af pladsen, og dermed reelt efterlade mindre friareal, som både skal deles med Fisketorvets besøgende, rejsende med metroen og det nye erhverv.
Læs høringssvar fra Daniel Koudal
Indsendt af:
Harald Viuff
Dato: 17. april 2024
Svarnummer:
1
By:
København sv
Postnr.:
2450
Krav om husbåde i kanalen, fortransvis små boliger/klub værelser til studerende og indslusning af hjemløse, der skal således indtænkes vand, kloak og strømstik i byggriet. Husbådene skal være gamle ombyggede både så der skabes et hyggeligt maretimt miljø, det kan, pga. det lave vand, være af typen Hollandsk Kuf eller ligende, på en Kuf kan der indrettes op til 6-7 klubværelser. Det vil give mulighed for en række billige boliger som kan betales mad en SU og skabe liv langs den nu golde kaj, som vil give tryghed og velvær. Ligeledes vil et krav om gadebelysning fra oven, og ikke fra siden som nu, skabe større velvær og tryghed når man ikke bliver blændet på sin færd langs kajen.
Læs høringssvar fra Harald Viuff