Område for Byplanlægning

Njalsgade 13
Postboks 348
1503 København V
Danmark
Udvikler byområder med fokus på nye boliger, erhverv og rekreative muligheder, herunder lokalplaner, byggesager, boligudbud & almene boliger