Slotsherrensvej Vest - fornyet høring

  • Luftfoto, der viser lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne eksisterende bygninger samt opføre ny bebyggelse til boliger, supermarked og plejecenter.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

12. april 2024 til 7. juni 2024

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. juni 2024

Høring ikke åben

Lokalplanforslag i fornyet høring

Hent fornyet høring af forslag til lokalplan Slotsherrensvej Vest som PDF (5 MB)

Teknik- og Miljøudvalget har den 11. marts 2024 besluttet at sende lokalplanforslaget i ny offentlig høring med krav om studieaktivitet.

Se referatet fra mødet her.

Den fornyede høring blev offentliggjort på Plandata.dk den 12. april 2024.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 10. maj 2024 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslaget har tidligere været i høring fra den 29. september til den 24. november 2023.

Se høringsside for lokalplanforslag Slotsherrensvej Vest

Kontakt