Luftfoto, der viser lokalplanområdet

Slotsherrensvej Vest - fornyet høring

Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne eksisterende bygninger samt opføre ny bebyggelse til boliger, supermarked og plejecenter.

Høringsfrist:

7. juni 2024
Indsendt af:
Signe Nielsen
Dato: 29. april 2024
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet
By:
København S
Postnr.:
2300
Metroselskabet har den 12. april 2024 modtaget høring ang. et forslag til lokalplan for Slotsherrensvej Vest og forslag til kommuneplantillæg. Ansøgningen har til formål at muliggøre nybyggeri og omdannelse af eksisterende byggeri. Grundet projektets lokalitet har Metroselskabet ingen bemærkninger hertil. Hvis kommunen har eventuelle spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Metroselskabet, Arealer, Rettigheder og Eksterne Byprojekter på mailadressen byggeprojekt@m.dk. 
Læs høringssvar fra Signe Nielsen