Tingbjerg tillæg 1 - lokalplanforslag

  • Foto over lokalplanområdet ved Tingbjerg tillæg 1
Lokalplantillægget skal muliggøre opførelse ca. 534 boliger, 2 daginstitutioner, klub, sal og støttefunktion for KKFO og et parkeringshus.

Høringstype

Lokalplan

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

24. april 2024 til 19. juni 2024

Sagsnummer

2021-0253560

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. juni 2024
Skriv høringssvar

Lokalplanforslag

Hent forslag til tillæg 1 til lokalplan 609 og kommuneplantillæg som PDF (20mb)

Borgerrepræsentationen har den 18. april 2024 har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, Parkeringsnotat, Træer, Bæredygtighed, Brønshøj-Husum Lokaludvalgs høringssvar, Startredegørelse for tillæg 1 til lokalplan 609 Tingbjerg, tagboliger, Vejtrafikstøj underområde VIIaa,Vingegavl, Bevaringsværdige bygninger, Bygninger der nedrives, Udviklingsplan for Tingbjerg-Utterslevhuse 2019, Notat om fredninger og beskyttelseslinjer, Notat om miljøhøring, Svar på spørgsmål fra Louise Theilade (V) om krav til parkering til Forslag til tillæg 1 til lokalplan 609 Tingbjerg Brønshøj-Husum, Rettelsesblad til Forslag til tillæg 1 til lokalplan 609 Tingbjerg, Brønshøj-Husum

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 24. april 2024.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 22. maj 2024

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 4 uger fra offentliggørelsesdatoen kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 3. oktober 2022 startredegørelse for tillæg 1 til lokalplan 609 Tingbjerg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark. 

Hent startredegørelse for tillæg 1 til lokalplan 609 Tingbjerg som PDF 

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Kontakt