Foto over lokalplanområdet ved Tingbjerg tillæg 1

Tingbjerg tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplantillægget skal muliggøre opførelse ca. 534 boliger, 2 daginstitutioner, klub, sal og støttefunktion for KKFO og et parkeringshus.

Høringsfrist:

19. juni 2024
Indsendt af:
Debora Rus
Dato: 17. maj 2024
Svarnummer:
8
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Til Teknik- og Miljøforvaltningen, Klima og Byudvikling Njalsgade 13, 2300 København S. Høringssvar vedrørende forslag til tillæg 1 til lokalplan 609 Tingbjerg og kommuneplantillæg, Brønshøj-Husum. Kære Teknik- og Miljøforvaltning, Jeg skriver som beboer på Ruten i Tingbjerg for at udtrykke min modstand mod forslaget om at bygge en ekstra etage oven på de eksisterende treetages bygninger samt de øvrige foreslåede ændringer i lokalplanen. Jeg ønsker at fremsætte følgende argumenter til jeres overvejelse: 1. Nedprioritering af nuværende lejligheders tilstand: De nuværende bygninger i området trænger til vedligeholdelse og modernisering. At tilføje en ekstra etage uden at adressere de nuværende problemer som isolering, rørarbejde og generel slitage, vil kun forværre levevilkårene for os beboere. Der bør lægges større vægt på at forbedre de eksisterende boliger frem for at udvide dem. 2. Tab af grønne områder: Tingbjerg er kendt for sine grønne områder, som spiller en væsentlig rolle for beboernes trivsel og områdets miljø. Opførelsen af flere boliger, herunder rækkehuse og parkeringshuse, vil uundgåeligt medføre et tab af disse vigtige områder. Grønne områder bidrager til livskvaliteten, reducerer stress og fremmer et sundt samfund. Derfor bør de bevares og forbedres i stedet for at blive erstattet af nye bygninger. 3. Forøgelse af bebyggelsesprocenten: Forslaget om at hæve bebyggelsesprocenten fra 60 til 110 for Tingbjerg Kollegiet vil føre til en betydelig stigning i befolkningstætheden. Denne øgede tæthed kan medføre problemer såsom overbelastning af infrastrukturen, øget trafik og støj, samt forringelse af den generelle livskvalitet for beboerne. Det er vigtigt at sikre, at der er tilstrækkelig plads og faciliteter til at støtte en voksende befolkning. 4. Miljømæssige konsekvenser: Selv om der er foretaget en screening, som konkluderer, at der ikke er behov for en miljørapport, er det afgørende at overveje de langsigtede miljømæssige konsekvenser af de foreslåede ændringer. Øget byggeri og reduktion af grønne områder kan have negative effekter på lokal biodiversitet, luftkvalitet og mikroklimaet. 5. Historik af byggeri og gene: Over de seneste år har der været en betydelig mængde byggeri i området, hvilket har skabt stor gene for de eksisterende beboere. Støj, støv og trafikforstyrrelser har været en del af hverdagen, og yderligere byggeri vil kun forlænge denne belastning. Det er derfor vigtigt at tage hensyn til de eksisterende beboeres trivsel og reducere yderligere forstyrrelser. 6. Beboernes stemme: Det er vigtigt, at beboernes stemme bliver hørt og taget i betragtning i denne proces. Mange beboere, inklusiv mig selv, føler, at vores synspunkter og bekymringer ikke bliver tilstrækkeligt anerkendt. Vi bor her og oplever dagligt de udfordringer, som planerne kan forværre. Der bør afholdes flere møder og høringer for at sikre, at alle synspunkter bliver hørt. Afslutningsvis opfordrer jeg til, at fokus flyttes fra udvidelse til forbedring af de eksisterende strukturer og faciliteter, så beboernes livskvalitet kan bevares og forbedres uden at gå på kompromis med de værdifulde grønne områder og miljøet. Jeg håber, at disse punkter vil blive overvejet grundigt i den videre planlægningsproces.
Læs høringssvar fra Debora Rus
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 14. maj 2024
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Att.: Randi Dürr Harpøth Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til forslag til tillæg 1 til lokalplan 609 Tingbjerg og kommuneplantillæg 
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Mariam Mehakovic
Dato: 29. april 2024
Svarnummer:
6
By:
Brønshøj-Husum
Postnr.:
2700
Jeg synes det er en forfærdelig ide at bygge så tæt! Nu må byggeriet STOPPE!!!!
Læs høringssvar fra Mariam Mehakovic
Indsendt af:
Lillian Roi
Dato: 29. april 2024
Svarnummer:
5
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg må indrømme at jeg ikke ubetinget syntes det er en vanvittig god ide at bygge så tæt og højt, at alle kan følge med i hvad hinanden laver igennem vinduer,  og man er nødt til at have tætte gardiner for at bevare lidt privat liv. Ligeledes gør det mega ondt at man river legepladser og fælder trær, og har tænk sig at blæse på fredning og natur. Tingbjerg bliver meget presset,  og er godt igang med at miste det oprindelige som akitektens ide grundlag er bygget på. Nemlig rum og natur. Man bruger en ghettolov som undskyldning for at smadre et bolig område, fordi bygherre og kbh mangler boliger. Det er dybt kritisabelt. Det er også lidt at gøre grin med folk at lade som om der bliver lyttet til os, med denne høring. Alle ved jo at der ikke bliver lyttet. Vores gård rum er pludseligt indskrænket så meget med de planer,  så muligheden for at gå nee og “hygge” med andre er noget klemt inde. Mega dårligt 
Læs høringssvar fra Lillian Roi
Indsendt af:
Fru Dinc
Dato: 29. april 2024
Svarnummer:
4
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar vedrørende byfornyelse i Tingbjerg: Som beboer i Tingbjerg gennem mange år glæder jeg mig over de positive ændringer, der er sket i forbindelse med byfornyelsen. Det er afgørende, at Tingbjerg åbnes op og integreres bedre med resten af København. Dette inkluderer at hæve boligstandarden, så den matcher de nye bygninger i området. For at tiltrække flere københavnere og skabe en mere levende og integreret samfundsånd, bør der investeres i attraktioner og faciliteter. Dette kunne inkludere etablering af en mini forlystelsespark, opgraderede store legepladser så standard ligger på lige fod med indre Kbh og en lille gågade. Desuden bør der være plads til trendy caféer og andre mødesteder, der tiltrækker unge og skaber et spændende miljø. Det er også vigtigt at forbedre belysningen i området for at gøre det mere sikkert og indbydende, især om aftenen. Dette vil bidrage til at skabe en mere livlig og tryg atmosfære for både lokale og besøgende. Samlet set mener jeg, at disse tiltag vil bidrage til at løfte Tingbjerg som et attraktivt og inkluderende boligområde i København. Tak for muligheden for at bidrage til høringen.
Læs høringssvar fra Fru Dinc
Indsendt af:
Dina Pickel
Dato: 25. april 2024
Svarnummer:
3
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg vil gerne på det kraftigste protestere over tanken om at bygge ovenpå de eksisterende bygninger på bl.a. Gavlhusvej. Jeg flyttede selv til bydelen, da den er grøn og åben. Tanken om, at den bebygges både ud og op, er helt hen i vejret og vil ødelægge hele bydelens charme og tiltrækning. Det er slemt nok, at vi allerede mister en hel del af de grønne områder grundet rækkehusene, der bygges på gavlene, men at lave en vej over Volden samt at bygge flere etager i højden er ikke acceptabelt for mig. Hvis denne plan bliver gennemført, særligt de punkter jeg har nævnt, flytter jeg væk! Det er ikke Tingbjerg.   
Læs høringssvar fra Dina Pickel
Indsendt af:
Ricky Bristol
Dato: 24. april 2024
Svarnummer:
2
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Nu må det stoppe, der kan IKKE bygges mere i Tingbjerg, det er kommunen og vores regeringer igennem tiden, der har sat Tingbjerg på en grotesk ghettolisten. Hjernedøde tanker om at smadre Volden med vej over og ødelægge legepladser for byggeri der gør det ulideligt at bo her skal stoppe NU!!!
Læs høringssvar fra Ricky Bristol
Indsendt af:
Lena residovski
Dato: 24. april 2024
Svarnummer:
1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Til rettevedkommende  I tænker rive 42 gode handicap boliger ned på Langhusvej i Brønshøj. For bygge andet etage byggeri dette er totalt uacceptable da det i forvejen er menneske med svære behov og handicap der skal rykkes rundt på .. dette forværre beboere livs kvalitet alt dette    mvh Lena 
Læs høringssvar fra Lena residovski