Øresundsvej 21 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at bevare Øresundsvej 21.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

17. april 2024 til 12. juni 2024

Sagsnummer

2023-0359444

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. juni 2024

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent forslag til lokalplan Øresundsvej 21 som PDF (3 mb)

Afdelingen for Klima og Byudvikling besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 17. april 2024.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil 4 uger offentliggørelsesdatoen kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt