Øresundsvej 21 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at bevare Øresundsvej 21.

Høringsfrist:

12. juni 2024
Indsendt af:
Jacob Packert
Dato: 20. maj 2024
Svarnummer:
8
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg kan ikke støtte lokalplanen. Bygningen er alt for forfalden til at den bør bevares. Den er ikke blevet vedligeholdt gennem årene. Skiltningen, der giver minder om den historiske funktion, er helt væk. Den er overmalet med graffiti og facaden er flere steder i stykker. Indvendigt er inventar og konstruktion særdeles misligholdt, og det er meget tvivlsomt at liberalt erhverv kan opstå. Hvis det gør, er jeg nervøs for medarbejdernes helbred. Da bygningen er forladt, bliver den ofte besøgt af fulde mennesker eller hjemløse, som bruger bygningen og baggården som festlokale, toilet og shelter. Desuden efterlades affald i og omkring bygningen. Alt dette til stor gene for naboerne. Såfremt forhus-bygningen alligevel bevares, bør baghuset nedrives. Murværket svajer og kan risikere at brase sammen, og der er tidligere faldet tagsten ned i naboens gård. Samtidig bør Københavns Kommune (eller Københavns Museum) købe bygningen, rengøre den for graffiti og drifte grunden, således at den opnår en stand, hvor den ikke længere er til gene. Det vil koste mange millioner, hvilket er en høj pris og en skæv prioritering i et presset kommunalt budget.
Læs høringssvar fra Jacob Packert
Indsendt af:
Inger Nord
Dato: 6. maj 2024
Svarnummer:
7
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg vil gerne støtte bevarelsen af Øresundsvej 21., idet jeg husker Herolds Varehus fra 70'erne, måske før, og også mener at det har vigtig historisk betydning at der stadig findes huse i Sundby med det oprindelige landsbypræg. Det må gerne anvendes til butik af lignende art, måske varer til hobbybrug, eller til almennyttigt/socialt formål, foreningslokale el.lign. Det bør grundigt renoveres og fastholde samme udseende, samme proportioner i døre, vinduer mm.
Læs høringssvar fra Inger Nord
Indsendt af:
Maria Petersen
Dato: 3. maj 2024
Svarnummer:
6
By:
København
Postnr.:
2300
Det er vigtigt at restaurere og bevare huset. Kvarteret mister sin sjæl, hvis de gamle huse forsvinder og udskiftes af høje lejlighedsbyggerier. Øresundsvej er allerede bygget tæt, så der skal ikke mere fortætning til her.
Læs høringssvar fra Maria Petersen
Indsendt af:
Bjarne Ackey
Dato: 3. maj 2024
Svarnummer:
5
By:
København S
Postnr.:
2300
Ønsker ingen bevaring, da  husets funktion er ophørt og hele sortimentet flyttet til Stege og kommet på museum. For øvrigt et fantastisk museum, Thorsvang Samlermuseum!
Læs høringssvar fra Bjarne Ackey
Indsendt af:
Nina Jensen
Dato: 3. maj 2024
Svarnummer:
4
By:
København S
Postnr.:
2300
HEROLDS VAREHUS SKAL BEVARES!! Jeg er 77 år, opvokset i Elbagade og besøgte som barn ofte det eventyrlige varehus. Lad os bevare bare lidt af den lokale nostalgi og ikke bare plastre enhver lille plet til med uinspirerende huse, kastet på med skovl! Det skal restaureres nænsomt og måske genopstå i en eller anden form som et samlingspunkt med respekt for de mange år som et anderledes og spændende varehus. Måske et lille museum med vekslende udstillinger fra det gamle Sundbyøster. Mange ældre ama'rkanere kan sikkert bidrage med forskelligt materiale. Selv har jeg gamle billeder og andet fra Sundbyøster Skole, Sundby Danseinstitut, der lå på Ulrik Birchs Alle 7 eller det gamle Helgoland, hvor vi tog svømmemærker i gymnastiktimerne m.m.m. - og så en lille café, der måske bare har åbent for en kop kaffe/kage 2-3 gange om ugen?? Pleeeease bevar det!!!! 
Læs høringssvar fra Nina Jensen
Indsendt af:
Mariana Nielsen
Dato: 3. maj 2024
Svarnummer:
3
By:
København s
Postnr.:
2300
Bevar Herolds Varehus Amager Øst er desværre ved at blive en kedelig, anonym, historieløs betonjungle. Der er efterhånden få landemærker tilbage på området, et af dem er Herolds Varehus på Øresundsvej 21. Fremfor at bygge endnu et kedeligt betonklods på matriklen, bør vi bevare det gamle Amagerhus, som har været et varetegn for flere generationer af os amagerkanere.
Læs høringssvar fra Mariana Nielsen
Indsendt af:
Annegrethe Petersen
Dato: 3. maj 2024
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er skammeligt, at det har fået lov til at forfalde. Det skal da restaureres i samme stil. Der er alt for meget byggeri, som ligner en by bygget af legoklodser og er uden sjæl.
Læs høringssvar fra Annegrethe Petersen
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 29. april 2024
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Att.: Christian Hedegaard Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til forslag til lokalplan Øresundsvej 21. 
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S