Høringssvar vedrørende Øresundsvej 21 - lokalplanforslag

Oprettet: 6. maj 2024
Svarnummer:
7

Indsendt af

Inger Nord

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Jeg vil gerne støtte bevarelsen af Øresundsvej 21., idet jeg husker Herolds Varehus fra 70'erne, måske før, og også mener at det har vigtig historisk betydning at der stadig findes huse i Sundby med det oprindelige landsbypræg. Det må gerne anvendes til butik af lignende art, måske varer til hobbybrug, eller til almennyttigt/socialt formål, foreningslokale el.lign. Det bør grundigt renoveres og fastholde samme udseende, samme proportioner i døre, vinduer mm.