Høringssvar vedrørende Øresundsvej 21 - lokalplanforslag

Oprettet: 29. april 2024
Svarnummer:
1

Indsendt af

Metroselskabet I/S

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Att.: Christian Hedegaard

Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til forslag til lokalplan Øresundsvej 21.