Høringssvar vedrørende Øresundsvej 21 - lokalplanforslag

Oprettet: 20. maj 2024
Svarnummer:
8

Indsendt af

Jacob Packert

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Jeg kan ikke støtte lokalplanen. Bygningen er alt for forfalden til at den bør bevares. Den er ikke blevet vedligeholdt gennem årene.

Skiltningen, der giver minder om den historiske funktion, er helt væk.

Den er overmalet med graffiti og facaden er flere steder i stykker.

Indvendigt er inventar og konstruktion særdeles misligholdt, og det er meget tvivlsomt at liberalt erhverv kan opstå. Hvis det gør, er jeg nervøs for medarbejdernes helbred.

Da bygningen er forladt, bliver den ofte besøgt af fulde mennesker eller hjemløse, som bruger bygningen og baggården som festlokale, toilet og shelter. Desuden efterlades affald i og omkring bygningen. Alt dette til stor gene for naboerne.

Såfremt forhus-bygningen alligevel bevares, bør baghuset nedrives. Murværket svajer og kan risikere at brase sammen, og der er tidligere faldet tagsten ned i naboens gård.

Samtidig bør Københavns Kommune (eller Københavns Museum) købe bygningen, rengøre den for graffiti og drifte grunden, således at den opnår en stand, hvor den ikke længere er til gene. Det vil koste mange millioner, hvilket er en høj pris og en skæv prioritering i et presset kommunalt budget.