Distriktsændringer for skoleåret 2025/2026

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har vurderet behovet for distriktsændringer for skoleåret 2025/2026.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

4. april 2024 til 17. maj 2024

Sagsnummer

2024-0083094

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. maj 2024

Høring ikke åben

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) fremlægger hvert år en sag om ændringer i skoledistrikter. BUF foreslår som udgangspunkt kun ændringer til skoledistrikterne, hvis de følger Børne- og Ungdomsudvalgets (BUU) principper for skoledistriktsændringer, som blev vedtaget på BUU-mødet den 1. februar 2023. Principperne er:

  • Kapacitetsudnyttelse
  • Kontinuitet og transparens
  • Sikre skoleveje
  • Bred elevsammensætning

BUU har på udvalgsmødet den 26. april 2023 besluttet at sende 4 ændringer, gældende fra skoleåret 2025/26 i høring. 

  1. Distriktsændring for Rådmandsgade Skole [forslag om at flytte rode 159 fra Rådmandsgade Skole til Nørre Fælled Skole og karré 14301C, 14404 og 14405 fra Rådmandsgade Skole til Guldberg Skole]
  2. Distriktsændring for Brønshøj Skole [forslag om a) at flytte rode 277 fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole eller b) at flytte rode 256 fra Brønshøj Skole til Kirkebjerg Skole]
  3. Distriktsændring for Nordøstamager Skole [forslag om at flytte rode 371 og karré 37413C og 37415A fra Nordøstamager Skole til Lergravsparken Skole]
  4. Forslag om at flytte karré 27921-27925 og karré 30714B fra Bellahøj Skole til Utterslev Skole (se mere i det vedlagte dokument "Forslag til distriktsændringer for Bellahøj og Utterslev Skole")

Forslagene er gennemgået og fremgår med kort og uddybende data i det vedlagte materiale.

På baggrund af de indkomne høringssvar fremlægges sagen herefter for udvalget igen på BUU-mødet den 14. august 2024.

Kontakt