Hannovergade 8 - lokalplanforslag

  • Luftfoto over lokalplanområdet Hannovergade 8
Lokalplanen skal gøre det muligt at bevare to eksisterende bygninger på ejendommen Hannovergade 8.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

24. april 2024 til 23. maj 2024

Sagsnummer

2024-0016950

Indsendelsesfrist for høringssvar

23. maj 2024

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent forslag til lokalplan Hannovergade 8 som PDF (4 mb)

Afdelingen for Klima og Byudvikling har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 24. april 2024.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget:

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 22. maj 2024 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt