Luftfoto over lokalplanområdet Hannovergade 8

Hannovergade 8 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at bevare to eksisterende bygninger på ejendommen Hannovergade 8.

Høringsfrist:

23. maj 2024
Indsendt af:
Flemming Jantzen
Dato: 22. maj 2024
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
A/B Fredens Mølle II
By:
København K
Postnr.:
2300
Høringssvar fra bestyrelsen i Fredens Mølle ll, hvis matrikel nr. 1173, støder op mod den brandmur, der adskiller Nordlandsgade 13 og bygning 2 i Hannovergade 8B. Ligeledes støder foreningens gård op ad fritidsklubben der i dag er beliggende i Hannovergade 8. Som vores "nabo" A/B Blekingehus, er bestyrelsen i Fredens Mølle ll glade for, at lokalplanforslaget sikrer en bevaring af bygningerne på Hannovergade 8 - det er positivt. Der hvor Fredens Mølle ll er bekymrede er, hvis det tillades, at der laves en form for port, eller etableres vinduer i brandmuren, hvor John Kørners værk, "Woman with 24 problems" pryder brandmuren. For det første vil det fjerne murens formål, nemlig at være en brandmur, der beskytter både A/B Fredens Mølle ll og A/B Blekingehus, hvis der skulle der opstå en brand bygningen i Hannovergade 8B, og vice versa. Samtidig vil vinduer i brandmuren, i den grad være stærkt generende for beboerne der har lejligheder umiddelbart op af brandmuren, at der er nogen der har indkig i deres bolig - afstanden vil jo være det halve af, eller mindre end, hvad afstanden er imellem lejlighederne i A/B Fredens Mølle ll og A/B Blekingehus. Fredens Mølle II har er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for at etablere altaner og det ville ærlig talt, være en smule grotesk, at sidde i sin stue/soveværesle, eller på sin altan og blive begloet, af hvem der nu måtte sidde og kigge ud af "en brandmur" Og ja, området omkring Nordlandsgade, Skånegade, Blekingegade har undergået store forandringer, både med etableringen af Amagerbro Torv, Metro og renovering af Amagercentret. Dette har skabt rigelig "trafik" omkring torvet, både med biler, kassebiler med varer til Amagercentret og så et kæmpe irritationsmoment for fodgængerne - cyklister der cykler på torvet, fortove etc. - beboerne i A/B Fredens Mølle ll og A/B Blekingehus ønsker ikke, at der med dispensation i lokalplanen, skal kunne etableres en port gennemgang i muren, eller vinduer. Det vil kun være til gavn for det erhverv, der etableres, måske larmende og mados lugtende cafeer/restauranter lige op af beboelse. Det bliver et nej tak fra A/B Fredens Mølle ll. Vi ønsker ikke et potentielt "mini Amager Center" i Hannovergade 8, med indgang fra Nordlandsgade ved brandmuren. Bestyrelsen bakker til gengæld op om A/B Blekingehus' forslag om, at etablere en joint venture for at bevare John Kørners værk. Det er ærlig talt trist, at man ikke i lokalplanen har medtaget værdien af dette værk, på en kedelig mur - hver sommer kommer der dagligt turister for at tage billeder af værket på muren. Det er med til at skabe værdi for både beboere og besøgende. Venlig hilsen Flemming Jantzen(best. formand) A/B Fredens Mølle ll Nordlandsgade 11, kld 2300 København S Mail: andelfm2@gmail.com
Læs høringssvar fra Flemming Jantzen
Indsendt af:
Thomas Roland
Dato: 22. maj 2024
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V.
Postnr.:
1555
Københavns Museum har i forbindelse med København Kommunes indledende høring pr. 12/2-2024 fremsendt høringsbrev vedr. bevaringen af bygninger, gavlmaleri m.v. på adressen Hannovergade 8. Museet støtter i sit høringsbrev udpegningen af Hanovergade 8 som bevaringsværdig og angiver bl.a. at "de små industrimiljøer forsvinder mere og mere fra byen, men udgør et vigtigt vidnesbyrd om Københavns industrielle historie" og om gavlmaleriet: "Gavlmaleriet på brandmuren er et markant indslag i byrummet". Museet vedhæfter til nærværende høringssvar svaret fra februar '24.   Med venlig hilsen Thomas Roland Museumsinspektør Arkæologi
Læs høringssvar fra Thomas Roland
Indsendt af:
Anne Birte (Trine) Madsen
Dato: 16. maj 2024
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
A/B Blekingehus - bestyrelsen
By:
DK- København S
Postnr.:
2300
        Høringssvar fra bestyrelsen A/B Blekingehus til forslag til lokalplan Hannovergade 8 Kommunens sagsnummer 2024-0016950   Foreningen har d. 24. april 2024 modtaget kommunens forslag til lokalplan Hannovergade 8. Som nabo, og sammenbygget med bygning 2 på matriklen Hannovergade 8, er vi stærkt interesserede i udviklingen på matriklen. Lokalplanforslaget har til formål at sikre bevaring af to bygninger og et murparti, tilhørende Hannovergade 8. Bestyrelsen for A/B Blekingehus har gennemlæst og drøftet både fremsendte forslag og bygherrens skitseplan af 28.11.2023 for matriklen samt bemærkninger fra Lokaludvalg Øst til den indledende partshøring. Desuden har en del af bestyrelsen besigtiget matriklen. Generelt: Bestyrelsen bakker op om kommunens forslag om at bevare de to bygninger og murpartiet ud fra de begrundelser, som Byens Sjæl og kommunen er kommet frem til. Vedrørende John Kørners kunstværk: Bestyrelsen har flere gange, over for kommunen og John Kørners Studio, gjort opmærksom på, at John Kørners flotte og markante gavlmaleri er nødlidende og trænger til istandsættelse. Kunst i det offentlige rum bør være omgærdet af respekt og bedre sikret, end det er tilfældet hér. Værket er i den grad integreret i kvarteret, det lyser op og er blikfang for mange på vej til og fra Metro og Amagercentret. Det opsøges af turister fra ind-og udland. Bestyrelsen foreslår et joint venture mellem Kommunen, Lokaludvalg Øst, Metro og Amager Centret om at søge fondsmidler og finansiere bevarelse af kunstværket in loco. Vedrørende muligheder for dispensation mht. port i bagvæggen og/eller murhuller og vinduer i bagvæggen: Bestyrelsen tager afstand fra de foreslåede ændringer i bagvæggen. Som beskrevet er Hannovergade en lukket/blind vej, så formålet med at etablere en port vil kun være af betydning for få beboere.       Der vil være begrænset trafik (gående/cyklende), og uden for myldretid endnu mindre. En port vil let blive tilholdssted for mere lyssky aktiviteter.  Disse er efterhånden reduceret på Torvet, hvor mange mennesker passerer mange timer i døgnet. En port vil skabe utryghed i kvarteret – specielt for os, der bor klos op ad den. Murhuller og vinduer vil være til stor gene for beboerne i den blinde ende af Nordlandsgade. Ikke blot ligger genboerne tæt på, ved en sådan dispensation vil der tillige blive indkig i lejlighederne fra bagvæggens vinduer.     Venlig hilsen Anne Birte (Trine ) Madsen Formand for bestyrelsen A/B Blekingehus Amagerbro Torv 5, 2. tv. 2300 København S Mobil: 53658595            
Læs høringssvar fra Anne Birte (Trine) Madsen
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 1. maj 2024
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S