Vigerslev Stationstorv - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle et ubebygget område til boliger, serviceerhverv og plejehjem.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

22. marts 2024 til 17. maj 2024

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. maj 2024

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent forslag til lokalplan Vigerslev Stationstorv og kommuneplantillæg som PDF (6 mb)

Borgerrepræsentationen har den 14. marts 2024 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget, forslag til kommuneplantillæg samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Vigerslev Stationstorv A/S. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, Lokalplanforslag, Faktaark, Parkering, Mulighed for at stille krav om almene boliger, Træer, Hvidbog, Udkast til udbygningsaftale for Vigerslev Stationstorv, Valby Lokaludvalgs høringssvar, Startredegørelse, Svar på spørgsmål af Louise Theilade Thomsen (V) om parkering.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 22. marts 2024.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 17. april 2024

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 4 uger fra offentliggørelsesdatoen kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 27. februar 2023 startredegørelse for Vigerslev Stationstorv. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, Startredegørelse, Faktaark, Parkering, Lokaludvalgets høringssvar, Høringssvar modtaget i den forudgående høring om kommuneplantillæg, Hvidbog om forudgående høring om kommuneplantillæg.

Hent startredegørelse for Vigerslev Stationstorv som PDF

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Kontakt