Andet
Valby

Tidsbestemt indkørselsforbud ifb. med helhedrenovering ved Hanssted Skole

Forslag til trafikale ændringer på vejene tæt ved Hanssted Skole i forbindelse med helhedsrenoveringen

Høringsfrist:

24. oktober 2022
Lukket
Byggesager
Vanløse

Byggeri på Jernbane Allé 41

Ansøgning om nyt erhvervsbyggeri på Jernbane Allé 41 i Vanløse

Høringsfrist:

23. oktober 2022
Lukket
Kommuneplan
Valby

Byudvikling ved Ny Ellebjerg Station (kommende København Syd Station)

Forudgående offentlighed om kommuneplantillæg.

Høringsfrist:

20. oktober 2022
Lukket
Andet
Hele byen

Revideret kvalitetsstandard for social behandling for brug af stoffer

Socialforvaltningens udkast til en revideret udgave af den gældende kvalitetsstandard for social behandling for brug af stoffer er i høring.

Høringsfrist:

17. oktober 2022
Lukket
Luftfoto over lokalplanområdet Hamletsgade
Lokalplan
Nørrebro

Hamletsgade - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre ny erhvervsbebyggelse, en offentlig tilgængelig forbindelse samt fastlægge bevaringsværdig bebyggelse.

Høringsfrist:

7. oktober 2022
Lukket
Luftfoto med markering af Middelalderbyens afgrænsning
Andet
Indre By-Christianshavn

Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen

Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen skal balancere de mange hensyn og skabe rammer for mindre biltrafik og bedre hverdagsliv.

Høringsfrist:

26. september 2022
Lukket
Byggesager
Østerbro

Solvænget 20

Ansøgning om nedrivning af bygningen på adressen Solvænget 20

Høringsfrist:

19. september 2022
Lukket
Andet
Hele byen

Forslagene Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025

Forslagene Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025 er i offentlig høring frem til d. 18. september

Høringsfrist:

18. september 2022
Lukket
Logo
Andet
Hele byen

Fælles vandløbsregulativ for hele Harrestrup Å-systemet

Fælles vandløbsregulativ for hele Harrestrup Å-systemet udarbejdet mellem 8 kommuner

Høringsfrist:

16. september 2022
Lukket
Københavns Kommune logo
Andet
Valby

Krydsning af Harrestrup Å med højspændingskabel

Udkast til tilladelse til krydsning af Harrestrup Å med et højspændingskabel fremlægges i offentlig høring

Høringsfrist:

13. september 2022
Lukket
Kommuneplan
Nørrebro

Kommuneplantillæg for Nuuks Plads

Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg

Høringsfrist:

5. september 2022
Lukket
Kommuneplan
Valby

Kommuneplantillæg for Valby Skybrudstunnel med miljøkonsekvensrapport med udkast til VVM-tilladelse og udledningstilladelse

Forslag til kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport med udkast til VVM-tilladelse og udledningstilladelse for Valby Skybrudstunnel

Høringsfrist:

3. september 2022
Lukket

Sider