Logo
Andet
Indre By-Christianshavn

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

Rigshospitalet ønsker at renovere og udvide sit køleanlæg, som har vandindtag i Sortedamssøen.

Høringsfrist:

26. juli 2021
Lukket
Logo
Andet
Indre By-Christianshavn

Høring om badezone ved Havnegade

Høring vedr. ansøgning om badezone ved Havnegade

Høringsfrist:

21. juli 2021
Lukket
Logo
Andet
Vesterbro-Kongens Enghave

Høring om badezone ved Tangholm

Høring vedr. ansøgning om badezone ved Tangholm

Høringsfrist:

6. juli 2021
Lukket
Andet
Brønshøj-Husum

Offentlig høring af Helhedsplan for Bystævneparken med Miljørapport

Helhedsplanen skaber retning for en kommende byudvikling i Bystævneparken, og danner grundlag for den efterfølgende lokalplanlægning.

Høringsfrist:

27. juni 2021
Lukket
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Nørrebro

Nuuks Plads tillæg 1 - supplerende høring

Lokalplanen vil udpege to bygninger som bevaringsværdige og muliggøre nybyggeri.

Høringsfrist:

23. juni 2021
Lukket
Andet
Hele byen

Risikostyringsplan 2021 for Køge Bugt - København

Forslag til Risikostyringsplan 2021 er i høring indtil den 16. juni 2021.

Høringsfrist:

16. juni 2021
Lukket
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Bispebjerg

Glentevej - lokalplan 607

Lokalplanen muliggør ændret anvendelse og nyindretning af en eksisterende erhvervsejendom. Området fastlægges til boliger og serviceerhverv.

Høringsfrist:

7. juni 2021
Lukket
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Brønshøj-Husum

Tingbjerg - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapport

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre 150.000 m² nybyggeri hovedsageligt som private boliger.

Høringsfrist:

21. maj 2021
Lukket
Andet
Hele byen

Høring af vejledende visitationsgrundlag for servicelovens § 82 (Grib København) i Borgercenter Voksne

Socialforvaltningen sender hermed udkast til et administrativt fastsat vejledende visitationsgrundlag for servicelovens § 82 a, b og d.

Høringsfrist:

19. maj 2021
Lukket
Luftfoto over lokalplanområdet
Lokalplan
Nørrebro

De Gamles By - lokalplan 606

Lokalplanen vil muliggøre en ny skole og et nyt Center for Diabetes samt fastholde de grønne områder Nordpolen og Sydpolen.

Høringsfrist:

5. maj 2021
Lukket
Foto over lokalplanområdet
Lokalplan
Østerbro

Tunnelfabrikken - lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport

Lokalplanen skal muliggøre at Tunnelfabrikken kan udvikles med op til 80.100 m². Ved ombygning af eks. bygninger og nye ungdomsboliger.

Høringsfrist:

26. april 2021
Lukket
Dagtilbud og skole
Hele byen

Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2022/2023

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har vurderet behovet for skoledistriktsændringer til skoleåret 2022/2023.

Høringsfrist:

23. april 2021
Lukket

Sider