Kulbanevej 32

Ansøgning om nedrivning af bygning 2 på adressen Kulbanevej 32

Høringstype

Byggesager

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

22. august 2023 til 19. september 2023

Sagsnummer

964527

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. september 2023

Høring ikke åben

Københavns Kommune, Område for Bygninger, har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af hele bygning 2 på matr.nr. 2942, Vigerslev, København.

Der er tale om en kommunalt ejet bygning, hvor ejerskabet ligger hos Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID). Der er ansøgt om at nedrive hele bygning 2. Bygningen er opført i 1949 og består af ydervægge af træ og tag af tagpap. Bygningen er registreret med 68 kvadratmeter. KEID har ansøgt om fravigelse fra kravet om erstatningsbolig, idet der er tale om beboelse af så ringe kvalitet og stand, at huset ikke er egnet til beboelse. Der foreligger ikke et projekt for opførelse af ny bebyggelse.

Bygningen har en SAVE-værdi 3.

Bygningen er fritliggende og registreret som bygning til helårsbolig på BBR-meddelelsen. Bygningen er ubeboet og har tidligere været benyttet til bolig, ifølge folkeregisteret har der senest været tilmelding på adressen Kulbanevej 32, 2500 Valby, den 17. december 2016.

Læs mere om ansøgningen og se bilag med billeder i vedhæftet: Relateret materiale.

Kontakt