August Schade Kvarteret tillæg 1 - lokalplan 501-1

 • Luftfoto over lokalplanområdet tillæg 1 til lokalplan 501 August Schade Kvarteret
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre almene ungdomsboliger og mindre familieboliger, såkaldte co-living boliger

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

6. oktober 2023 til 1. december 2023

Sagsnummer

2022-0215162

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. december 2023

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent tillæg 1 til lokalplan 501 August Schades Kvarteret med tillæg 1 som PDF (8 mb)

Borgerrepræsentationen har den 14. marts 2024 vedtaget lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2019. I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
 • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser i modtaget i høringsperioden og forslag til ændringer efter høring.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 6. oktober 2023.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 3. april 2024.

Klagemulighed

Indtil 4 uger fra bekendtgørelse kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 501 August Schade Kvarteret og tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2019. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Supplerende høring

Lokalplanforslaget er i supplerende høring fra den 19. december 2023 til den 11. januar 2024.

Se supplerende høring af August Schade Kvarteret tillæg 1

Lokalplanforslag

Hent forslag til tillæg 1 til lokalplan 501 August Schade Kvarteret og kommuneplantillæg som PDF (7 mb)

Borgerrepræsentationen har den 21. september 2023 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
 • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, almene boliger, bæredygtighedsværktøj, Amager Vest Lokaludvalgs høringssvar i indledende høring, startredegørelse og notat om mulighed for at stille krav om specifikke arter af træer

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 6. oktober 2023.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

 • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
 • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 
   

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 3. november 2023 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 19. december 2022 startredegørelse for tillæg 1 til lokalplan 501 August Schade Kvarter med kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

 • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
 • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse og faktaark.

Hent startredegørelse for tillæg 1 til lokalplan 501 August Schade Kvarteret med kommuneplantillæg som PDF

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Kontakt