Forslag til Kommuneplanstrategi 2023

Høring om Kommuneplanstrategi 2023 – Fremtidens klimavenlige hovedstad

Høringstype

Kommuneplan

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

1. august 2023 til 29. september 2023

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. september 2023

Høring ikke åben

Borgerrepræsentationen har den 22. juni 2023 besluttet at sende Kommuneplanstrategi 2023 – Fremtidens klimavenlige hovedstad i 8 ugers offentlig høring.

Referat fra Borgerrepræsentationens behandling af sagen kan ses her.

Kommuneplanstrategiens indhold
Kommuneplanstrategi 2023 indeholder en samlet vision for Københavns udvikling; ”Fremtidens klimavenlige hovedstad”.  

Visionen vil blive omsat til konkrete forslag til løsninger i den kommende Kommuneplan 2024, der lægger rammerne for den fysiske arealudvikling af Københavns Kommune de næste 12 år.

Det fremgår af kommuneplanstrategien, at der med Kommuneplan 2024 laves en fuld revision af kommuneplanen med særligt fokus på de fem nedenstående temaer, som udgør grundstammen i Kommuneplanstrategi 2023 og Kommuneplan 2024:

Hovedstadens byudvikling og mobilitet
Boliger og sammenhængende by
En by med erhverv og studiemiljø
En sund klimaby med plads til natur, kultur og fritid
Udvikling med respekt for byens sjæl

Offentlig høring
Alle interesserede opfordres til at deltage i debatten og komme med bemærkninger, forslag og idéer til kommuneplanstrategien. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling af strategien.

Der er også mulighed for at indsende forslag til konkrete ændringer af den gældende kommuneplan, som man ønsker skal indgå i den kommende Kommuneplan 2024. Disse forslag vil indgå i forvaltningens videre arbejde med forslag til Kommuneplan 2024.

Du kan læse mere om høringen og den videre proces i vedlagte høringsbrev.

Kontakt