Fix-karréen tillæg 2 - lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet Jagtvej 101
Lokalplanen skal gøre det muligt at bevare et gårdareal tilhørende ejendommen Jagtvej 101, matr.nr 6121.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

29. juni 2023 til 25. september 2023

Sagsnummer

2023-0088629

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. september 2023

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent forslag til tillæg 2 lokalplan Fix-karréen som PDF (3 mb)

Afdelingen for Klima og Byudvikling besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 29. juni 2023.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 28. juli 2023 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt