Luftfoto af lokalplanområdet Jagtvej 101

Fix-karréen tillæg 2 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at bevare et gårdareal tilhørende ejendommen Jagtvej 101, matr.nr 6121.

Høringsfrist:

25. september 2023
Indsendt af:
Birgitte Langballe
Dato: 25. september 2023
Svarnummer:
122
Virksomhed / Organisation :
Formand for Vibo
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Som formand for boligforeningen Vibo kan jeg kun støtte den foreslåede lokalplan, om at bevare den grønne fællesgård i Vibos afdeling 127.  Det fine grønne gårdmiljø giver både beboerne mulighed for,  at samles til sociale arrangementer,  nyde vejret udenfor i fred og ro midt i den travle og larmende storby, ligesom børnene kan lege ude i trygge omgivelser. Der har i årenes løb været afholdt et utal af arrangementer på området, som har styrket det sociale liv i afdelingen og haft en stor betydning for at afdelingen er et godt, hyggeligt og populært sted at bo.   Beboerne har kæmpet for kunne bibeholde deres grønne oase i lang tid og nu fortjener de mulighed for, at kunne udvikle deres grønne område yderligere, uden at skulle frygte etablering af parkeringspladser midt i det hele med larm og trafik som vil ødelægge det velfungerende miljø. Jeg vil yderligere gøre opmærksom på at gården er åben så alle beboere i lokalområdet kan nyde det grønne område.  Med venlig hilsen Formand for boligforeningen Vibo Birgitte Langballe       
Læs høringssvar fra Birgitte Langballe
Indsendt af:
Marie Daugaard
Dato: 25. september 2023
Svarnummer:
121
Virksomhed / Organisation :
Mad & Miljø v. Marie Daugaard
By:
København N
Postnr.:
2200
Vi skal bevare retten til vores egne grønne områder.
Læs høringssvar fra Marie Daugaard
Indsendt af:
Zeljko Helberg
Dato: 25. september 2023
Svarnummer:
120
By:
København N
Postnr.:
2200
Grønne gård på Jagtvej har altid været et fredeligt sted for børn, et lege og ophold område hvor børn OG voksne kunne altid trygt bevæge sig i. Der er ingen plads til en parkeringsplads, for sikkerhedsmæsig årsag, parkeringsplasen i gården Jagtvej 101 realen vil være en farlig sted for børns sikkerhed. 
Læs høringssvar fra Zeljko Helberg
Indsendt af:
Sini Salminen
Dato: 25. september 2023
Svarnummer:
119
By:
København
Postnr.:
2200
Grønne arealer skal ikke laves om til asfalt. Tak. 
Læs høringssvar fra Sini Salminen
Indsendt af:
Gustav
Dato: 25. september 2023
Svarnummer:
118
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg synes det er usmageligt og usolidarisk at nedlægge et grønt område til fordel for en parkeringsplads. Hallo! Det er ikke 70’ernes forfærdelige byplanlægning det her, det er 2023. Bilerne hører ikke til inde i byen. Det har de aldrig gjort. At opfordre til mere privatbilisme er fuldstændig hul i hovedet.  Jeg tror og håber at Københavns kommune kan se fornuften i at bevare et af de få grønne områder på Nørrebro.   bh Gustav
Læs høringssvar fra Gustav
Indsendt af:
Eva C Urne
Dato: 25. september 2023
Svarnummer:
117
By:
København NV
Postnr.:
2400
Selvfølgelig skal dette grønne område bevares. Der er så få grønne områder på Nørrebro og så mange mennesker. 
Læs høringssvar fra Eva C Urne
Indsendt af:
Oliver Salmonsen
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
116
By:
København N
Postnr.:
2200
Hvilken katastrofe det vil være hvis Københavns Kommune af uransagelige grunde tillader at bygge parkeringspladser på et højt skattet grønt areal midt i byen. At lade spekulanter vinde kampen om retten til byens rum og sende et signal om at nedrivning af grønne gårde og anlæggelse af parkeringspladser er kommunens politik anno 2023, harmonerer adledes ikke med de strategier og idéer kommunen selv bryster sig af at have for vores fælles by. Men må spørge sig selv hvad vi er kommet til hvis en kommune og myndighed ikke er i stand til at skride ind over for projekter som dette… Mit håb er at Københavns Kommune vil være sit ansvar voksent og hurtigst muligt iværksætte den foreslåede lokalplan og på denne måde imødekommende borgernes ønske om at bevare den grønne gård. Der er for så vidt ingen i det pågældende lokalområde der ønsker disse parkeringspladser - interessen er udelukkende spekulanternes, som ikke har andet for øje en at kapitalisere på byens jord. Dette må og skal stoppes. 
Læs høringssvar fra Oliver Salmonsen
Indsendt af:
Christina Celeste Nielsen
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
115
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Svar nr. 114 fortsat: … Og derfor selvfølgelig JA TAK til forslag til tillæg 2 til lokalplan 24 Fix-karréen
Læs høringssvar fra Christina Celeste Nielsen
Indsendt af:
Christina Celeste Nielsen
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
114
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Selvfølgelig skal den fine lille grønne gård og legeplads i Fix-Kareen ikke smadres til fordel for flere fuldstændigt visionsløse beskidte grå parkeringspladser. Lokalsamfundets trivsel og klimaet må selvfølgelig med alle midler prioriteres over private spekulanters profitindtjeningspåfund. Jeg har selv i en årrække boet i opgangen Jagtvej 103A og har dengang haft mange gode og vigtige snakke ved bordene i gården med naboer, mens deres børn legede ved siden af. Gården er et absolut nødvendigt åndehul og mødested for mennesker på tværs af alle vores øvrige forskelligheder.  Og plads til mennesker er og bliver altså vigtigere end plads til biler. Så NEJ TAK til en lokalplan som tillader at erstatte menneskeplads med parkeringsplads. 
Læs høringssvar fra Christina Celeste Nielsen
Indsendt af:
Kian Bødker
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
113
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Hvordan kan sådan en beslutning stemme overens med grønne visioner og et fremtidigt København med plads til menneskelig udfoldelse frem for bilisme?
Læs høringssvar fra Kian Bødker
Indsendt af:
Carl Wrangel
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
112
By:
København
Postnr.:
2200
Bevare de grønne områder. Vi beboer har brug for dem.
Læs høringssvar fra Carl Wrangel
Indsendt af:
Aksel
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
111
By:
Kbh n
Postnr.:
2200
Jwg vil gerne vokse op med en grøn gård, hvor jeg kan løbe og lege uden at skulle være bange for dumme biler.
Læs høringssvar fra Aksel
Indsendt af:
Didde Alexandersen
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
110
By:
København
Postnr.:
2200
Både fordi Nørrebro er den bydel i København der har færrest grønne områder (Kilde: Danmarks Naturfredningsforening) men især også fordi det grønne område er et lille åndehul for beboere, børn og omkringliggende vuggestuer er det af yderste vigtighed at denne plads BEVARES og IKKE laves til parkeringspladser. 
Læs høringssvar fra Didde Alexandersen
Indsendt af:
Nicoline Veggerby
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
109
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Vi har brug for rekreative, grønne områder i København - ikke parkeringspladser. 
Læs høringssvar fra Nicoline Veggerby
Indsendt af:
Elna og Jens Christian Larsen
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
108
By:
København N.
Postnr.:
2200
Som beboere på Jagtvej 101 i flere år er vi fortørnet over, at man omdanner en grøn gård til parkeringspladser. Det er vi af følgende grunde: 1.      Gården har med boldbane udgjort et væsentligt samlingspunkt for områdets mange børn og unge. Det har simpelthen været en fornøjelse at opleve et helt unikt gårdliv udfolde sig. Det er desværre delvist blevet ødelagt, da fodboldbanen med indhegning pludselig blev fjernet. 2.      Gården skaber sammenhæng på tværs af blokkene og har dannet udgangspunkt for et grønt og trygt udeliv, hvor der er plads til alle. 3.     Trafikalt vil det være helt uforsvarligt at etablere en parkeringsplads, hvor biler skal passere gennem gården og ud gennem porten på Jagtvej 101. Det vil både være utrygt for beboerne ved Jagtvej 101 og for gående, cyklister og bilister på Jagtvej. 4.      Ligeledes vil det kunne give anledning til støjgener i gården, hvis parkeringspladsen er åben 24/7, da der er tale om en delvis lukket gård, hvor lyden suser rundt. Vi vil derfor anmode om, at Københavns Kommune i en ny lokalplan bevarer gårdmiljøet Jagtvej 101 til gavn for de lokale beboere. Det betyder et nej til parkeringspladser i gården.
Læs høringssvar fra Elna og Jens Christian Larsen
Indsendt af:
Anette Stine Andersen
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
107
By:
København N.
Postnr.:
2200
Det er så vigtigt at vi har grønne områder på Nørrebro. Særligt for børnene der har brug for et sted at lege tæt på deres hjem. Og for at fællesskabet i foreningen kan blomstre.
Læs høringssvar fra Anette Stine Andersen
Indsendt af:
Leyla Bautista
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
106
Vedhæftede filer: 8
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg har boet i afdelingen i over 13 år, og I den tid har jeg set hundredevis af børn vokse op i den grønne gård. Den har dannet ramme om deres overgang fra barn til voksen, og givet dem et trygt åndehul i den larmende by, hvor de har kunnet boltre sig og trække vejret frit.  Da vi fik meldingen om at Bocaj og Bokaj ønskede at destruere vores gård for at omdanne den til private parkeringspladser, og at børnene derfor ville miste deres fodboldbane og gyngestativer, så var der mange børn der græd, fordi uden gården så kan de intet andet end at sidde på deres værelser oppe i de små lejligheder. Nørrebro mangler som bekendt idrætsfaciliteter, og mange af vores beboere har ikke ressourcer eller råd til at få børnene til fritidsaktiviteter der ligger langt væk, så at miste gården vil være en decideret katastrofe for børnenes trivsel og for afdelingens sammenhængskraft. Det må bare ikke ske!   Ind- og udgangen til gården og afdelingen spiller også en rolle for børnenes skolegang, da den er fri for trafik, og det har kæmpe betydning for børnenes sikre vej til Guldberg Skole og Nørrebro Lilleskole, der ligger på den anden side af Jagtvej. Her skal de små ikke være bange for at blive kørt ned af ind- og udkørende biler, men det bliver altså en realitet hvis der gives tilladelse til at blive bygget parkeringspladser i gården, og så vil det være et spørgsmål om tid før der sker en tragedie, for vi taler vitterligt om at en parkeringsplads skal anlægges midt i et tætbygget boligområde!  Det er fuldstændig sindssygt!   Der tales så meget om integration fra politisk side af, og her vil man altså give en kapitalfond tilladelse til at fjerne et af byens utroligt sjældne offentlige, sociale og klimafremmende rum, der netop får mennesker til at mødes på tværs, og giver børn mulighed for at dyrke sunde fritidsinteresser. Noget som man fra forskning ved, præcis har en kæmpe positiv indflydelse på børns dannelse og trivsel.     Adgang til natur er imperativt for et godt børneliv, og adgang til natur bør være alle forundt. Nørrebro er den bydel med mindst natur, og det giver derfor ikke mening, at en kapitalfond kan få lov til at destruere et stort grønt areal, for at overhælde det med cement og omdanne det til parkeringsplads. Det vil gå stik imod lokalpolitikernes løfter om at sætte den grønne by øverst på dagsordenen!   Fred det grønne areal på Jagtvej 101 for børnenes, klimaets, biodiversitetens og Nørrebros skyld!
Læs høringssvar fra Leyla Bautista
Indsendt af:
Nanna Hansen
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
105
By:
København N
Postnr.:
2200
Nørrebro er den del af København, der har færrest grønne områder og derfor bør der kun etableres flere, ikke afvikles. I stedet bør man lade sig inspirere af løsninger fra andre lande, hvor man eks bygger underjordiske parkeringshuse.
Læs høringssvar fra Nanna Hansen
Indsendt af:
Bocaj og Bokaj Holding ApS
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
104
Vedhæftede filer: 4
By:
Hillerød
Postnr.:
3400
Høringssvaret er indgivet som vedhæftet fil.
Læs høringssvar fra Bocaj og Bokaj Holding ApS
Indsendt af:
Bent Johnsen
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
103
By:
KøbenhavN
Postnr.:
2200
Der er for få grønne områder på Nørrebro. Derfor er det vigtigt at bevare de eksisterende grønne områder.
Læs høringssvar fra Bent Johnsen
Indsendt af:
Mathilde Sahlholdt
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
102
By:
København NV
Postnr.:
2400
Vi har brug for vores grønne områder og de bør ikke fjernes til fordel for en parkeringsplads.
Læs høringssvar fra Mathilde Sahlholdt
Indsendt af:
Pernille Bruun
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
101
By:
København N
Postnr.:
2200
De seneste år har flere gange vist, at vi beboerne ønsker at bevare den smule grønne arealer, der er tilbage. Det gælder også dette her område. Og det skal ikke vige pladsen for parkeringspladser. Asfalt og biler er et dårligt sted at lege, mødes med venner og familie, bygge snemænd og spise frokost. Bevar det grønne område!
Læs høringssvar fra Pernille Bruun
Indsendt af:
Katrine
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
100
By:
København
Postnr.:
2100
1. Grønne områder i byerne nedsætter temperaturen i sommermånederne (det er der en stigende nødvendighed for, for hver sommer vi ser nu hvor det bliver varmere) 2. Borgere der har mulighed for at opholde sig ude i med andre i grønne områder i deres lokalområde har en højere livskvalitet
Læs høringssvar fra Katrine
Indsendt af:
nete Jørgensen
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
99
By:
København N
Postnr.:
2200
Vi har brug for flere grønne byrum på Nørrebro - både små og store.
Læs høringssvar fra nete Jørgensen
Indsendt af:
Josephine Amand
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
98
By:
København N
Postnr.:
2200
Nej tak til parkeringspladser og ja tak til flere grønne rekreative områder, som byens tættest befolkede område har stærkt brug for.
Læs høringssvar fra Josephine Amand
Indsendt af:
Asta Ambro
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
97
By:
København N
Postnr.:
2200
Undskyld mig, men hvad er det for en udvikling vores by går i mød, hvis der i 2023 bliver bygget en parkeringsplads på en af byens få grønne områder? Hvordan vil det påvirke lokalmiljøet og beboernes fysiske og mentale helbred? Og deres relationer med hinanden? Jeg tvivler ihvertfald på, at det vil styrke beboernes bånd og styrke den grønne udvikling. Som i nok ved står verden overfor en biodiversitetskrise, som på ingen måder vil blive hjulpet af at en privat kapitalfond bygger en parkeringsplads i et af byens grønne åndehuller.. Som i nok også ved er der en udvikling i gang i Danmark, hvor færre tager offentlig transport og flere køber private biler. Og hvad er nogle af følgerne ved denne udvkling? Større udledning af drivhusgasser, dårligere luftkvalitet og større mængde af tungmetaller i folks lunger. Og ikke mindst mindre penge til offentlig transport. Et tiltag, der ihvertfald ikke vil støtte flere biler og mindre offentlig transport er, hvis I Teknik- og Miljøudvalget stemmer for at frede gården ved Jagtvej/Thorsgade. Ved en fredning af området giver man beboere i lokalmiljøet mulighed for at mødes og knytte bånd i grønne omgivelser. Man vil skabe mere biodiversitet og bevare muligheden for at skabe endnu mere biodiversitet. Man vil understøtte, at mennesker samles i grønne omgivelser og ikke på en parkeringsplads. Jeg håber inderligt, I vil stemme for at frede området ved Thorsgade. Mvh., Asta
Læs høringssvar fra Asta Ambro
Indsendt af:
From Norring Annette
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
96
By:
København N
Postnr.:
2200
Nevar det grønne område og fred det for altid. En oase i København . 
Læs høringssvar fra From Norring Annette
Indsendt af:
From Norring Annette
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
95
By:
København N
Postnr.:
2200
Nevar det grønne område og fred det for altid. En oase i København . 
Læs høringssvar fra From Norring Annette
Indsendt af:
Jasmin Jacobsen
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
94
By:
København
Postnr.:
2400
Kommunen ønsker biler ud af byen, men er okay med at lave et grønt område om til parkeringsplads. Københavnerne er allerede en af de storbyer med færrest antal grønne kvadratmeter Per borger ift storbyer. Vi som borgere i kommunen bruger de grønne områder til os selv og til vores børn på daglig basis. De grønne områder hjælper også med at skabe er bedre klima og lavere temperaturer og lavere forurening i byerne. 
Læs høringssvar fra Jasmin Jacobsen
Indsendt af:
Mie Trier
Dato: 24. september 2023
Svarnummer:
93
By:
København N
Postnr.:
2200
Det må kunne lade sig gøre at lave parkeringspladser under jorden, så vores sparsomme grønne arealer kan bevares. Særligt i landets tætteste beboet bydel. Hvis en kapitalfond vil bygge p-pladser må de grave dem ned og lave grønt areal ovenpå.
Læs høringssvar fra Mie Trier

Sider