Revision af Københavns Kommunes Bygge- og anlægsforskrift

Høring af revision af Københavns Kommunes Bygge- og anlægsforskrift

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

4. september 2023 til 30. oktober 2023

Sagsnummer

2023-0064990

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. oktober 2023

Høring ikke åben

Teknik- og Miljøudvalget tog den 28. august 2023 stilling til, at en ændring og revision af Københavns Kommunes nuværende Bygge- og Anlægsforskrift sendes i høring. Dagsorden samt referat fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget kan ses her.

Den nuværende Bygge- og anlægsforskrift blev vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 15. december 2016.  

En ændret og revideret ny forskrift skal sikre, at der er en bedre og en mere rimelig balance mellem på den ene side at kunne bo i byen og på den anden side, at man som bygherre og entreprenør har mulighed for at udøve de aktiviteter man er sat til.  

Bygge- og anlægsforskriften ligner i sin grundlæggende form den forskrift, som der reguleres efter i dag.  

De ændrede bestemmelser omhandler: 

  • En reducering af tilladte arbejdstimer på hverdagsaftener og lørdage. 
  • Annullering af dispensationskrav ved force majeure-arbejder. 
  • Facaderenovering vil fremadrettet være omfattet af forskriften.  
  • Vibrationer udgår af forskriften. 

Høring: 

I perioden 4. september 2023 – 30. oktober 2023 er der mulighed for at komme med høringssvar til Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune. 

Videre proces: 

Når forskriften har været i høring, vil forvaltningen tage stilling til høringssvarene. Derefter vil forskriften blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget samt Borgerrepræsentationen. Efter endelig vedtagelse, forventer forvaltningen at kunne annoncere en ny forskrift i første halvdel af 2024.

Kontakt