Høring om Københavns Kommunes ældrepolitik 2023-2026

Københavns Kommunes ældrepolitik 2023-2026 sætter rammen for kommunens arbejde på senior- og ældreområdet i de kommende år.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

21. august 2023 til 1. oktober 2023

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. oktober 2023

Høring ikke åben

Københavns Kommunes ældrepolitik 2023-2026 har tre temaer:

  • Flere gode leveår
  • Stærke og rummelige fællesskaber
  • Lige behandling, men ikke ens behandling.

Politikken tager afsæt i, at der er et stigende antal ældre københavnere, mens antallet af medarbejdere på sundheds- og ældreområdet ikke stiger tilsvarende. Det har betydning for hele byen – og vi har derfor brug for at tænke nyt.

Med ældrepolitikken ønsker vi at aktivere københavnernes ressourcer, samtidig med at vi i endnu højere grad understøtter, at de kan så meget som muligt selv. Det sker for at prioritere ressourcerne til dem med størst behov.

Københavns Kommunes ældrepolitik 2023-2026 er blevet til på baggrund af 22 borgermøder på tværs af byen.

Din mening er vigtig for os

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil gerne have dine bud på, hvordan vi sikrer københavnerne et godt senior- og ældreliv.  Derfor har du nu mulighed for at give din mening til kende om Københavns Kommunes nye ældrepolitik fra 2023-2026.

Du kan bidrage ved at afgive et høringssvar her på siden senest den 1. oktober 2023. Dit høringssvar vil efterfølgende blive taget med i den videre politiske behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Kontakt