Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Borups Allé 41
2200 København N
Danmark
Sundhedstilbud til alle københavnere og ældre- og plejetilbud til borgere over 65 år.