Hamletsgade - revideret lokalplanforslag

  • Luftfotot over lokalplanområdet Hamletsgade
Lokalplanen skal muliggøre ny erhvervsbebyggelse, en offentlig tilgængelig forbindelse samt fastlægge bevaringsværdig bebyggelse.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

27. september 2023 til 22. november 2023

Sagsnummer

2023-0338232

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. november 2023

Høring ikke åben

Lokalplanen er vedtaget

Se høringsside for lokalplan 631 Hamletsgade

Revideret forslag til lokalplan

Hent revideret forslag til lokalplan Hamletsgade som PDF (6 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 18. september 2023 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer, bevaringsværdier, lokaludvalgets høringssvar ifm. startredegørelse 2017, lokaludvalgets høringssvar ifm. offentlig høring af tidligere lokalplanforslag 2022, forvaltningens forslag til ændringer og teknisk ændringsforslag

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 27. september 2023.

Borgermøde

Find information om borgermødet onsdag den 15. november 2023

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 25. oktober 2023 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Se høringsside for det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag Hamletsgade.

 

Kontakt