Luftfotot over lokalplanområdet Hamletsgade

Hamletsgade - revideret lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre ny erhvervsbebyggelse, en offentlig tilgængelig forbindelse samt fastlægge bevaringsværdig bebyggelse.

Høringsfrist:

22. november 2023
Indsendt af:
Anne-Dorte Hesselholt
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
100
By:
Kbh.N
Postnr.:
2200
Rettelse til lokalplansforslagets § 6, stk. 5 om mindre bygninger.  På borgermødet den 15. november 2023 blev det oplyst, at der på arealet foran 'Fabriksbygningen' (adresse Tagensvej 85) i det kommende grønne byrum ville kunne opføres drivhuse, legehuse eller lignende til gavn for borgerne. Så vidt jeg kan tyde tegning 5b og § 6, stk. 5, 2. afsnit ser dette areal imidlertid ud til at være udlagt til et stort skur til affaldshåndtering. Dette må bero på en fejl og må korrigeres i lokalplanen.
Læs høringssvar fra Anne-Dorte Hesselholt
Indsendt af:
Anne-Dorte Hesselholt
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
99
By:
Kbh.N
Postnr.:
2200
Det henstilles, at bygningshøjde begrænses til de angivne højder i det oprindelige forslag.  På borgermødet den 15. november 2023 blev det oplyst, at årsagen til, at bygningshøjden i det reviderede forslag er forøget med 1-5 meter på bygning A-G skyldes, at man har tillagt 80 cm til hver etage. Der ses ikke at være nogen begrundelse for, at et erhvervsbyggeri i et beboelseskvarter skal tillades en forøget etage-højde til gene for de omkringboende borgere, og det henstilles at bygningshøjden føres tilbage til det oprindelige forslags bygningshøjder.
Læs høringssvar fra Anne-Dorte Hesselholt
Indsendt af:
Lisa Staugaard
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
98
By:
København N
Postnr.:
2200
Som nabo på til byggeriet tilslutter jeg mig mange af bekymringerne ved byggeriet, herunder især: Højden på byggeriet. I stedet for at lade det nye byggeri naturligt flugte med den gamle fabriksbygning det er i forlængelse af, ødelægger man med de nuværende byggeplaner udsynet til to meget flotte ældre bygninger, både  Kingos Kirken og den gamle fabriksbygning som bliver fuldstændigt lukket inde af det nye (æstetisk grimme) byggeri, der også skærmer meget for udsigten til den flotte gamle klosterbygningen på Nannasgade. Højden på byggeriet vil også ødelægge lysindfaldet på Hamletsgade fuldstændigt. Planen om at lave indgang til parkering fra Nannasgade vil være meget farligt for de mange skolebørn der netop bruger den gade til skolevej til Rådmandsgade skole som ellers er den eneste rolige vej de kan gå, da Mimersgade allerede er meget trafikeret. Det ville give langt mere mening at have indgangen af en  forvejen trafikeret vej, feks Tagensvej eller til nøds Hamletsgade. Hamletsgade har pga tidligere dårlige byggeprojekter lidt under at det er svært at skabe liv i den del af byen. Mere erhverv bidrager kun til at bydelen dør hen og bliver dårligt forbundet med Østerbro. Det ville være langt bedre hvis det feks tilgodeså cafeer og almene boliger. ideen om at lave en grøn passage er god (især at skabe mere grønt åndehul) men hvis byggeriet omkring kun består af erhverv vil det ikke skabe et grønt åndehul men tvært imod risikere at være et farligt sted at være om natten, når der intet liv er fordi ingen bor der og der heller ikke er cafeer eller andet, der skaber liv. Det vil kunne bringe problemerne med salg af stoffer tilbage til kvarteret som vi ellers lige er sluppet ret meget af med - og det er meget utrygt at få den slags passager lige ud til en skolevej, hvor vores børn går til og fra skole hver eneste dag.   der bliver gjort så meget for at skabe bedre og grønnere bydele for tiden, ikke mindst på Nørrebro, så at modarbejde det arbejde så massivt med et byggeri der virker lige så uplanlagt som byggerierne fra 60’erne og 80’erne som vi stadig lider under virker helt tåbeligt og selvmodsigende. 
Læs høringssvar fra Lisa Staugaard
Indsendt af:
Anne-Dorte Hesselholt
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
97
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh. N
Postnr.:
2200
Henstilling om at begrænse belysningsgener fra erhvervsbyggeriet mest muligt. Se vedhæftede. 
Læs høringssvar fra Anne-Dorte Hesselholt
Indsendt af:
Ingemarie Agerbo
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
96
By:
København N
Postnr.:
2200
I lokalplaner er det ikke tilladt at bygge under jorden. Men kommunen kan tillade, at fredede bygninger nedrives. Selvom træer kan være udpeget som fredede eller bevaringsværdige i en lokalplan, kan de alligevel tillades at fældes. Mit spørgsmål går på : Gives der i nogle tilfælde dispensation til, at der bygges under jorden i lokalplaner og kunne det være en mulighed på Holger Petersens Tekstilfabrik grund ? - Bla. den danske arkitekt Arne Jacobsens fredede Munkegårdsskole i Gentofte Kommune, fik en underjordisk tilbygning som ikke generer den oprindelige arkitektur. Jvf. byggeri : Søfarts Museet i Helsingør og Emdrup Folkeuniversitet har haft succes med bla. nyere kantine byggeri under jorden 
Læs høringssvar fra Ingemarie Agerbo
Indsendt af:
Simon Risum Pedersen
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
95
By:
København N
Postnr.:
2200
1. Hvorfor skal byggeriet være så højt? Grunden er ét af de få steder her på ydre Nørrebro, hvor der faktisk er luft omkring bygningerne, og hvor man kan få illusionen af ikke at være fuldstændgit omsluttet, som det bliver tilfældet fra nu af. Kunne man ikke i det mindste 2. Det er for mig at se meningsløst, hvorfor Nannasgade nu skal være indkørsel for en stor parkeringskælder - hvorfor ikke i det mindste lade indkørslen ske fra Tagensvej, som i forvejen er en meget trafikeret vej, i stedet for Nannasgade, som er en rolig vej, hvor mange børn også går til og fra skole. 
Læs høringssvar fra Simon Risum Pedersen
Indsendt af:
Ole Damsgaard
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
94
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening
By:
Købehavn Ø
Postnr.:
2100
Danmarks Naturfredningsforening finder, at det fremlagte lokalplanforslag ikke tager tilstrækkeligt hensyn til de bevaringsværdige træer på grunden, og at forslaget videre er for upræcist i forhold til bestemmelserne for den fremtidige beplantning af grunden. Se venligst vedhæftede uddybning
Læs høringssvar fra Ole Damsgaard
Indsendt af:
Simon Pedersen
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
93
By:
København N
Postnr.:
2200
Beboerne omkring dette projekt kommer til at skulle lægge øre til virkelig meget byggestøj i et temmeligt tætbeboet område i temmeligt lang tid. Er der tænkt på nogen som helst slags kompensation til os for de gener, det måtte medføre?
Læs høringssvar fra Simon Pedersen
Indsendt af:
HOFOR A/S
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
92
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Vedhæftet er HOFORs bemærkninger til Hamletsgade - revideret lokalplanforslag.     
Læs høringssvar fra HOFOR A/S
Indsendt af:
Elisabeth Hultcrantz
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
91
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar fra A/B Hattemageriet, Baldersgade 67 til revideret lokalplanforslag for Hamletsgade   Som borgere bosiddende på Baldersgade finder vi det overordentligt positivt og helt rimeligt, at Københavns Kommune har lyttet til de massive protester ved seneste høring og droppet planerne om tillade bebygning i flere etager inde på grunden. Det vil vi meget gerne kvittere for. Vi føler os inddraget og hørt.   Derfor håber vi også, at kommunen vil lytte, når vi nu kommer med input til mindre justeringer i den reviderede lokalplan. Små justeringer, som kan få afgørende betydning for livskvaliteten for områdets beboere.   I det reviderede lokalplansforslag lader der ikke til at være stillet krav til udformingen af facaderne på de planlagte bygninger, som vender ind mod gården. Ifølge lokalplansforslaget drejer det sig om følgende bygninger: A, B, C, E, F og ikke mindst G og H, der ser ud til at få lange og dominerende facader ind mod gården i sydøstlig retning. Det synes vi er ærgerligt.   Uden krav til de nye erhvervsbygningers facader - fx at de skal matche de eksisterende, bevaringsværdige og fredede bygningers - frygter vi, at resultatet bliver åbne facader med store vinduespartier, som det ses på utallige kontor-/erhvervsbygninger i byen.    Vi frygter, at det vil medføre store lysgener for beboerne i Baldersgade, der alle har vinduer og ikke mindst soveværelser over for de planlagte bygninger. Lyset fra kraftig arbejdsbelysning kan trænge ud i gården og forstyrre det naturlige mørke og naboernes søvnkvalitet.  Nogle beboere på Baldersgade oplever desværre allerede lysgener fra de store vinduer i den eksisterende erhvervsbygning Tagensvej 85, når brugerne her arbejder sent, eller har glemt at slukke lyset.     Ved opførelse af nye erhvervsbygninger i et beboelseskvarter, som området jo overvejende er, mener vi, at det er mere end rimeligt, at det aften- og nattemørke, som karakteriserer netop et beboelsesområde, sikres. De eksisterende beboeres nattesøvn og livskvalitet generelt må skulle prioriteres højere end erhvervsinteresser.   Så vidt vi har forstået, kan der i lokalplanen ikke stilles krav til eksempelvis obligatorisk brug af mørklægningsgardiner, brug af belysning med tænd-/sluksensorer osv. Derfor mener vi, at det er afgørende, at lokalplanen fastsætter regler for eksempelvis vinduesstørrelser, facadeudformning og udendørsbelysning, så lysgener så vidt mulig undgåes.   På vegne af bestyrelsen for A/B Hattemageriet, Baldersgade 67, der repræsenterer 10 husstande.
Læs høringssvar fra Elisabeth Hultcrantz
Indsendt af:
Poul Erik Enevoldsen
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
90
By:
København N
Postnr.:
2200
Som nabo i Hamletsgade 15 vækker det bekymring at blive informeret om, et forslag om at lede al biltrafik ind til et stort erhvervsbyggeri gennem begyndelsen af Nannasgade. Vi tilslutter den stribe af høringssvar som påpeger netop dette forhold. Nannasgade er en skolevej - hvorimod Hamletsgade er ment til at lede trafik ind i kvarteret, hvorfor det burde være indelysende at det er et forkert forslag at anvende Nannasgade som portal for al biltrafik til det nye erhvervsbyggeri. Ydermere, så vækker det også bekymring med den park man ønsker at anlægge gennem det nye erhvervskvarter, når der ikke tiltænkt liv via bolig eller restauranter/caféer/butikker på de nederste etager ud mod den nye park. Det bør man tænke ind, således parken vil blive genstand for liv - i stedet for det modsatte. 
Læs høringssvar fra Poul Erik Enevoldsen
Indsendt af:
Henrik Døssing
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
89
By:
København N
Postnr.:
2200
Nærværende høringssvar vedrører primært indsigelse mod, at indkørsel til Holger Pedersen grunden  placeres mod Nannasgade som angivet i lokalplansforslaget. Nannasgade er i øjeblikket en skolevej, der benyttes af mange skolebørn som sikker passage til og fra skole. Ydermere er der iht. §1 i gældende lokalplan nr. 190 angivet, at lokalplanen skal muliggøre, at Nannasgade kan nedlægges som vej og anlægges som friareal til bebyggelsen med en offentlig passage over arealet og med en plads foran Kingos Kirke. Denne mulighed bør ikke forringes ved eventuelt nyt byggeri på Holger Pedersen grunden. Såfremt man etablerer indkørsel (for Holger Pedersen grunden) mod Nannasgade vil en lukning af vestlig ende af Nannasgade (iht. §1 i gældende plan nr. 190 ) øge biltrafikken på den resterende del af Nannasgade og denne sideveje. Den anbefales derfor, at indkørsel til Holger Pedersen grunden flyttes til Hamletsgade, hvor der i forvejen er meget biltrafik. Derved kan man i større omfang sikre, at Hamletsgade forbliver en relativt stille gade, hvor skolebørn kan færdes sikkert. Ydermere vil flytning af indkørsel væk fra Nannasgade tilgodese Kingos Kirke, der er placeret i vestlig ende af Nannasgade, fordi området foran kirken hermed bliver mere friholdt for biltrafik. Desuden opfordres til, at vestlig ende af Nannasgade lukkes for biltrafik og oprettes som grønt friareal som angivet i gældende lokalplan nr. 190.
Læs høringssvar fra Henrik Døssing
Indsendt af:
Marie M
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
88
By:
København N
Postnr.:
2200
vedr. det nye forslag til lokalplan for Hamletsgade kvarteret, vil jeg gerne erklære mig enig i de mange andre tilkendegivelser og bekymringer der er kommet frem her. Jeg vil gerne fremhæve bekymringen for den øget biltrafik, at det vil spolere den åbne udsigt der er til kirken og at det vil skade den fredet bygnings integritet hvis man bygger ovenpå det, jeg syntes heller ikke det miljø og bæredygtige aspekt af projektet virker ordentlig gennemarbejdet. Det sidste københavn har brug for er endnu flere, lidt for høje cement byggerier. Samtidig undrer jeg mig over hvorfor det skal være erhverv, og ikke almene boliger i stedet? Det tror jeg der ville være en meget større forståelse for.    
Læs høringssvar fra Marie M
Indsendt af:
Henrik Døssing
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
87
By:
København N
Postnr.:
2200
Nærværende høringssvar vedrører primært indsigelse mod, at indkørsel til Holger Pedersen grunden  placeres mod Nannasgade som angivet i lokalplansforslaget. Nannasgade er i øjeblikket en skolevej, der benyttes af mange skolebørn som sikker passage til og fra skole. Ydermere er der iht. §1 i gældende lokalplan nr. 190 angivet, at lokalplanen skal muliggøre, at Nannasgade kan nedlægges som vej og anlægges som friareal til bebyggelsen med en offentlig passage over arealet og med en plads foran Kingos Kirke. Denne mulighed bør ikke forringes ved eventuelt nyt byggeri på Holger Pedersen grunden. Såfremt man etablerer indkørsel (for Holger Pedersen grunden) mod Nannasgade vil en lukning af vestlig ende af Nannasgade (iht. §1 i gældende plan nr. 190 ) øge biltrafikken på den resterende del af Nannasgade og denne sideveje. Den anbefales derfor, at indkørsel til Holger Pedersen grunden flyttes til Hamletsgade, hvor der i forvejen er meget biltrafik. Derved kan man i større omfang sikre, at Hamletsgade forbliver en relativt stille gade, hvor skolebørn kan færdes sikkert. Ydermere vil flytning af indkørsel væk fra Nannasgade tilgodese Kingos Kirke, der er placeret i vestlig ende af Nannasgade, fordi området foran kirken hermed bliver mere friholdt for biltrafik. Desuden opfordres til, at vestlig ende af Nannasgade lukkes for biltrafik og oprettes som grønt friareal som angivet i gældende lokalplan nr. 190.
Læs høringssvar fra Henrik Døssing
Indsendt af:
Freja
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
86
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg vil gerne tilslutte mig høringssvaret fra Martin:    Som beboer på Baldersgade 53 er jeg stærkt  imod, at der bliver bygget en vinkel på den nye bygning (tidligere G) - nu bygning F samt en helt ny etage på bygning G.  Jeg mener at både den samlede randbebyggelse, men især vinklen påvirker både dagslys, sollys og himmellys i både gården og i alle lejlighederne på Baldersgade ulige numre.    Der bygges tillige en hel ny etage på bygningen overfor (bygningen G) som i sammenhæng med vinklen yderligere vil forringe dagslysforholdene og opholdsarealer for især hjørnebygningen. De vil i sammenhæng lukke gården for hjørne-bebyggelsen helt inde og skabe et mørkt og indelukket rum.   Nu forvaltningen har valgt at tilgodese beboere i Baldersgade 61-65 og fjernet den tidligere bygning I -  grundet skygge og indbliksgener- finder jeg det betænkeligt, at samme forhold ikke gør sig gældende i den anden ende af Baldersgade (Baldersgade 51-53/Nannasgade 24).  Når man nu i en lang periode har arbejdet med byfornyelse på Nørrebro, hvor man netop har fjernet bebyggelse fra baggårdene og skabt store indre gårdrum, finder vi det underligt at der nu igen skal bygges tæt og inde i gården.
Læs høringssvar fra Freja
Indsendt af:
Cæcilie Wriedt
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
85
By:
København N
Postnr.:
2200
Kære jer  Som beboer på Hamletsgade samt hjørnet af Nannasgade med 3 vinduer ud mod jeres ønskede byggeplads. Føler jeg mig yderst berettet til at have en holdning ang. dette byggeprojekt.    Vi har nu boet på Nørrebro i 4 år og nyder vores område præcis som det er. Det er fuldstændig rædsomt, at tænke på at skulle have dette store grimme byggeri uden foran mit soveværelse. Alt privatliv ind af ens vinduer forsvinder, det passer slet ikke i vores lokal miljø, samt det bliver forfærdeligt, at skulle høre på konstant bygge larm, samt den efterfølgende larm. Hamletsgade er helt perfekt som den er og der er bestemt ingen der har investeret penge i deres lejlighed der ønsker at dette projekt. Prøv at tænk på beboerne i stedet for jeres penge punge og gøre alt så møg ny moderne. Ikke alle steder behøver at være nyt. Please please stop denne ide, så man ikke behøver at flytte!!! 
Læs høringssvar fra Cæcilie Wriedt
Indsendt af:
Bestyrelsen i AB Baldersbo
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
84
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
AB Baldersbo
By:
København N
Postnr.:
2200
Se venligst vedhæftede høringssvar fra andelsforeningen AB Baldersbo (Baldersgade 59) som tæller 10 husstande.  Bestyrelsen Ina Høier Sturla Brandth Grøvlen Jacob Linnemann Rønfeldt Jeppe Grønning Kieldsen
Læs høringssvar fra Bestyrelsen i AB Baldersbo
Indsendt af:
eigil strand
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
83
By:
kbh n
Postnr.:
2200
Ved Hamletsgade/Balderdsgade er der er ingen relle  grønne kreative arealer. Alt hvad der er indtegnet som grønne byrum og gode opholdsarealer er veje gennem området, vendepladser og fortov. Der er ikke en eneste plads i hele området, som vil lokke nogen til. Det bliver i øvrigt et område uden dagslys pga. bygnignshøjder på over 20 meter. Der er ingen udearealer af reel værdi. Det strider imod kommunens egne regler at fælde gamle smukke træer. Og det er ikke nødvendigt. Der er ikke argumenteret for at det er vigtigt at fælde dem. Og så må man ikke fælde dem.   Der er i forvejen meget og meget højt og tæt bebygget på Nørrebri, der må være en af om ikke Danmarks i forvejen allertættest bebyggede bydel.   Der er kæmpe kreativt potentiale i at lave et grønt område i Nannasgade foran Kingos Kirke - og skabet et langt mere åbent og indbydende område som langt flere ville bruge hver eneste dag. Stort set alle i området afskæres udsigten til Kingos Kirke, der er defineret som et vigtigt punkt i området.  hvad r baggrunden for at der skal så meget erhverv ind midt i et boligkvarter?? Det vil blive en mørk gyde uden liv efter kl. 17 men med lysende glasfacader i 5 etager døgnet rundt. Det hører ikke til. som skræk eksempel kan man blot se på Farumgade. Der vil komme dobbelt så mange biler til området med dobbelt så stort erhvervsareal - og det vil give meget mere biltrafik på små skoleveje som Nannasgade.  Der er heller ikke indtænkt parkering til så mange flere flere biler. derfor runger det meget hult at kommunen vil være grøn, cyklistenes by!
Læs høringssvar fra eigil strand
Indsendt af:
Elina Nielsen
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
82
By:
København N
Postnr.:
2200
Følgende indlæg er formuleret så fint, detaljeret og præcist, at jeg gerne vil gentage det. Jeg kan fuldstændig tilslutte mig det skrevne.  Tak til Københavns Museum ! "Det er meget positivt, at bygningerne udpeges som bevaringsværdige og at det er ambitionen, at det samlede kulturmiljø fortsat skal kunne aflæses. Tekstilfabrikken bidrager til at forstå historien om Nørrebro som arbejderkvarter i 1800-tallets anden halvdel og langt op i 1900-tallet med arbejderboliger i nær sammenhæng med industriog produktionsbygningerne. Vi har svært ved at se, hvordan det nye byggeri er tilpasset det eksisterende. Det skitserede nybyggeri har et meget stort volumen, og der er en risiko for, at det vil overskygge de fredede og bevaringsværdige bygninger og derved udviske og forringe både de kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømæssige værdier. Endvidere muliggør lokalplanforslaget at bygge oven på flere af de bevaringsværdige bygninger. Her er det vigtigt at bemærke, at tagkonstruktionen udgør en væsentlig del af bevaringsværdierne og der er en risiko for, at det vil sløre og ødelægge såvel de kulturhistoriske som de arkitektoniske bevaringsværdier. Shedtaget på Hamletsgade 9 udgør en væsentlig del af bevaringsværdierne. Shedtaget sikrede arbejderne et ensartet oven- og arbejdslys dagen igennem. Det er derfor essentielt i forståelsen af bygningen som en fabriksbygning at shedtaget bevares. Museet støtter By og Land Danmarks høringssvar angående byggematerialer og vinduer og citerer hermed:                                                                              “By og Land Danmark vil til enhver tid også appellere til, at bygherrer og kommuner sigter mod at renovere og bruge så mange af de eksisterende bygninger og bygningsmaterialer som muligt, som led i den grønne omstilling. Etableres der vinduer i murblændingerne langs Hamletsgade, opfordrer By og Land Danmark til nænsom nedtagning og rensning af mursten til genanvendelse. By og Land Danmark opfordrer til, at lokalplanområdets bevaringsværdige bygninger, der fortsat fremstår med oprindelige eller gamle vinduer med kitfals og etlagsglas, fortsat vedligeholdes og bevares og ikke erstattes af termovinduer. Termoruder bør kun etableres i lokalplanområdets nybyggeri, hvor dette er lovpligtigt. By og Land Danmark minder om, at det er ikke en klimavenlig løsning at montere termoruder i historiske bygninger. Termoruder koster cirka syv gange mere i CO2 at producere, end det gør at montere en forsatsrude på et historisk vindue, som har en langt bedre holdbarhed end nye vinduer. By og Land Danmark tilskynder til at bevare lokalplanområdets historiske vinduer. Sammen med en bæredygtig varmekilde, er det den mest bæredygtige og langtidsholdbare løsning.” Museet opfordrer til, at lokalplanforslaget genovervejes endnu engang. "
Læs høringssvar fra Elina Nielsen
Indsendt af:
Sebastian Kruse Jochumsen
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
81
By:
København
Postnr.:
2200
Alt ved dette projekt er en katastrofe og burde forbydes.  der er i forvejen store problemer med parkering og det bliver helt umuligt hvis dette projekt bliver til noget.  udover det vil der kunne kigges direkte ind af vores vinduer og gård og vores aftensol i gården vil blive begrænset.  der vil også blive støj og støv i årevis på sådan en byggeplads.  byg sådan noget uden for byen der er masser af plads. 
Læs høringssvar fra Sebastian Kruse Jochumsen
Indsendt af:
Mikael Søfeldt
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
80
Virksomhed / Organisation :
nabo
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Sikker skolevej: Vi gør indsigelse mod, at der i lokalplanen bliver lagt op til. at der skal være tilkørsel til p-kælder fra Nannasgade. Vejen er skolevej til og fra Rådmandsgade skole (0.-7. klasse) og i morgen- og eftermiddagstimerne er der et væld af børn på fortov og på vejen (cykel, løbehjul .o.lign). Allerede nu er det sådan, at varebiler og til tider store lastbiler skal ind gennem gitterlågen, og de har svært ved at få svingradius nok i Nannasgade til at dreje vinkkelret ind. På grund af trafikreglerne i Hamletsgade kan trafik til Holger Petersens grunden kun komme ind fra Mimersgade og Bragesgade (sydfra) eller via de lille så små veje nordfra: Ægirsgade, Vølundsgde og Rådmandsgade. Også Mimersgade og Rådmandsgade er skolevej, så der er allerede nu tale om en uhensigtmæssig trafikregulering, hvor biltrafikken ledes af små veje med beboelse for at betjene områdets største erhvervsområde. Vi foreslår derfor, at til- og frakørsel i det nye byggeri indarbejdes i byggeriets nye del ud mod Hamletsgade op mod de eksisterende bevaringsværdige værkstedsbygninger, alternativt en af- eller tilkørsel fra Tagensvej ind på området.
Læs høringssvar fra Mikael Søfeldt
Indsendt af:
Christian Frøsig
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
79
By:
København
Postnr.:
2200
Ødelægger lokal herlighedsværdi for beboere i nærheden. Larmende og dyrt 
Læs høringssvar fra Christian Frøsig
Indsendt af:
Louis Seeberg
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
78
By:
København
Postnr.:
2200
Som beboer i Hamletsgade 8 er jeg dybt imod denne reviderede lokalplan. Sidste lokalplan blev nedstemt, bl.a pga den betragtelige nedgradering i leveforholdende for beboerne på Baldersgade. Jeg føler man i denne reviderede lokalplan, nu har flyttet præcis det samme problem til Hamletsgade. Påvirkningen af lys og privatlivets fred, er som udgangspunkt den største bekymring for mig. Lejlighederne i Hamletsgade 8, er sådan indrettet, at der kun er 1 vinduesparti. Med andre ord, er der kun lysindfald fra én side til hele lejligheden. Dette gør, at hvis man vil have lys ind i sin stue, køkken eller soveværelse, skal lejligheden ikke være delt op i rum, men i stedet være et stort åbent rum. Dette gør lejlighederne ekstremt sårbare overfor overforliggende bebyggelse. En bygning overfor vil fjerne lys, men i særdeleshed også privatliv. Det er min overbevisning, at lejlighedernes indrettelse/arkitektur, kun er blevet fremført på denne måde, da der netop ikke er placeret en høj bygning overfor. Med andre ord, ville lejlighederne aldrig være blevet bygget på denne måde, hvis ikke det var fordi der netop er et upåvirket lysindfald, og upåvirket indkig. Eftersom bygningen overfor Hamletsgade er af bevaringsværdi ‘3’ - altså højeste bevaringsværdi, tror jeg ikke der er nogen der har tænkt, at man skulle kunne bygge ovenpå, og derved fuldstændigt ændre på bygningens udtryk. Noget af det der gør dette område charmerende og unikt, er netop disse gamle københavnske fabriks-og industribygninger. Det må også være grunden til, at bygningerne enten er vurderet som fredet, eller bevaringsværdig. At ændre så gevaldigt på disse bygninger, som forelægger i dette lokalplanforeslag, vil være at fjerne en del af byens -og områdets historie.
Læs høringssvar fra Louis Seeberg
Indsendt af:
Mikhail A. K. Skov
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
77
By:
København N
Postnr.:
2200
Til Københavns Kommune By- og Boligstyrelsen [Adresse] [By, Postnummer] Vedrørende: Indsigelser mod bebyggelse ved Baldersgade Deres Højhed, Jeg henvender mig vedrørende den planlagte bebyggelse ved Baldersgade/Hamletsgade og ønsker at udtrykke dyb bekymring og indsigelser mod det foreslåede projekt. Dette brev fremhæver flere kritiske punkter, som jeg anmoder om, bliver taget i betragtning ved jeres videre overvejelser. Først og fremmest ønsker jeg at understrege fraværet af grønne, kreative områder i det foreslåede projekt. De områder, der angives som grønne byrum og opholdsarealer, synes snarere at være veje, vendepladser og fortov. Mangel på attraktive og egentlige opholdssteder vil ikke tiltrække beboere eller besøgende. Ydermere vil bygningshøjder på over 20 meter resultere i et område uden tilstrækkeligt dagslys, og dermed manglende udearealer af reel værdi. Desuden er det i direkte modstrid med kommunens egne regler at fælde ældre, smukke træer uden nødvendig begrundelse. Manglen på argumentation for nødvendigheden af træfældning er påfaldende, og jeg opfordrer til at overholde retningslinjerne for bevaring af sådanne naturskatte. Det planlagte høje og tætte byggeri står i skarp kontrast til områdets allerede tætte bebyggelse. Det vil være uhensigtsmæssigt at intensivere bebyggelsen i en af Danmarks mest tætbefolkede bydele. Jeg vil også gerne fremhæve det potentielle i at skabe et grønt område foran Kingos Kirke i Nannasgade, hvilket ville give et mere åbent og indbydende område, som ville tiltrække flere borgere til daglig brug. Desværre vil det foreslåede byggeri i stor grad afskære udsigten til Kingos Kirke, der er defineret som et væsentligt punkt i området. Dette er uheldigt og kan reducere områdets kulturelle og æstetiske værdi. Endvidere anser jeg det som fejlagtigt at presse en betydelig mængde erhvervsareal ind midt i et boligkvarter. Dette kan resultere i en mørk og livløs passage efter kl. 17, med oplyste glasfacader i fem etager døgnet rundt. Dette er ikke foreneligt med områdets karakter. Endelig er der bekymring omkring den forøgede biltrafik, som det større erhvervsareal vil tiltrække. Mere trafik på små skoleveje som Nannasgade kan udgøre en sikkerhedsrisiko, især hvis der ikke er tilstrækkelig parkering planlagt til den forventede stigning i biler. Sammenfattende beder jeg indtrængende om, at disse punkter bliver taget til overvejelse i planlægningen af bebyggelsen ved Baldersgade/Hamletsgade. Det er af afgørende betydning at bevare områdets karakter, trækværdigheder og sikre et bæredygtigt og livligt lokalsamfund. Jeg ser  takker for opmærksomheden på disse væsentlige bekymringer. Med venlig hilsen, Mikhail A. K. Skov
Læs høringssvar fra Mikhail A. K. Skov
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
76
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Københavns Museum.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Elina Nielsen
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
75
By:
København N
Postnr.:
2200
Tilføjelse til tidligere indlæg Bygherre kunne overveje at købe en grund på Langelinie Alle, ved siden af de 6 etagers store kontor/ erhvervsbyggeri. Her ville han passe rigtig godt ind.   Her er det meget upassende at ville opføre en kolos af et hjørnehus, der ikke forholder sig til de umiddelbare bygninger overfor.   Det er - alle gode gange 3 – en ommer! Næste gang ser vi gerne MINDRE kvantitet (= mindre antal m2) men MERE kvalitet samspil med omgivelserne. F.eks med dem lige overfor, der efterspørger LANGT lavere hjørnebyggeri, der i højden matcher kirkens 3 etager..   Det giver mindre trafik, bedre skolevej, mere lys og gladere genboer.   Det burde være muligt at give os noget vi bliver glade for og bygherren samtidig kan være stolt over.
Læs høringssvar fra Elina Nielsen
Indsendt af:
Elina Nielsen
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
74
By:
København N
Postnr.:
2200
Bygherre kunne overveje at købe en grund på Langelinie Alle, ved siden af de 6 etagers store kontor/ erhvervsbyggeri. Her ville han passe rigtig godt ind.   Her er det meget upassende at ville opføre en kolos af et hjørnehus, der ikke forholder sig til de umiddelbare bygninger overfor.   Det er - alle gode gange 3 – en ommer! Næste gang ser vi gerne MINDRE kvantitet (= mindre antal m2) men MERE kvalitet samspil med omgivelserne. F.eks med dem lige overfor, der efterspørger LANGT lavere hjørnebyggeri, der i højden matcher kirkens 3 etager..   Det giver mindre trafik, bedre skolevej, mere lys og gladere genboer.   Det burde være muligt at give os noget vi bliver glade for og bygherren samtidig kan være stolt over.  
Læs høringssvar fra Elina Nielsen
Indsendt af:
Marita Johannesen
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
73
Virksomhed / Organisation :
E/F Baldersgade 69
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar fra ”EF Baldersgade 69” til revideret lokalplansforslag for Hamletsgade   Som borgere bosiddende på Baldersgade finder vi det overordentligt positivt og helt rimeligt, at Københavns Kommune har lyttet til de massive protester ved seneste høring og droppet planerne om at tillade en bebyggelse i flere etager inde på grunden. Det vil vi meget gerne kvittere for. Vi føler os inddraget og hørt.   Derfor håber vi også, at kommunen vil lytte, når vi nu kommer med input til mindre justeringer i den reviderede lokalplan. Små justeringer, som kan få afgørende betydning for livskvaliteten for områdets beboere.   I det reviderede lokalplansforslag lader det til, at der ikke er stillet krav til udformningen af facaderne på de planlagte bygninger, som vender ind mod gården. Ifølge lokalplansforslaget drejer det sig om følgende bygninger: A, B, C, E, F og ikke mindst G og H, der ser ud til at få lange og dominerende facader ind mod gården i nordøst - sydvestlig retning. Det synes vi er ærgerligt.   Uden krav til de nye erhvervsbygningers facader - fx at de skal matche de eksisterende, bevaringsværdige og fredede bygningers - frygter vi, at resultatet bliver åbne facader med store vinduespartier, som det ses på utallige kontor-/erhvervsbygninger i byen.    Vi frygter, at det vil medføre store lysgener for beboerne i Baldersgade, der alle har vinduer og ikke mindst soveværelser over for de planlagte bygninger. Lyset fra kraftig arbejdsbelysning kan trænge ud i gården og forstyrre det naturlige mørke og naboernes søvnkvalitet.  Nogle beboere på Baldersgade oplever desværre allerede lysgener fra de store vinduer i den eksisterende erhvervsbygning inde i gården Tagensvej 85, når brugerne her arbejder sent, eller har glemt at slukke lyset.     Ved opførelse af nye erhvervsbygninger i et beboelseskvarter, som området jo overvejende er, mener vi, at det er mere end rimeligt, at det aften- og nattemørke, som karakteriserer netop et beboelsesområde, sikres. Beboernes nattesøvn og livskvalitet generelt må skulle prioriteres højere end erhvervsinteresser.   Så vidt vi har forstået, kan der i lokalplanen ikke stilles krav til eksempelvis obligatorisk brug af mørklægningsgardiner, brug af belysning med tænd-/sluksensorer osv. Derfor mener vi, at det er afgørende, at lokalplanen fastsætter regler for eksempelvis vinduesstørrelser, facadeudformning og udendørsbelysning, så lysgener så vidt muligt undgås.   På vegne af bestyrelsen for EF Baldersgade 69 - der repræsenterer 10 husstande   Marita Johannesen  marita_johannesen@yahoo.dk     
Læs høringssvar fra Marita Johannesen
Indsendt af:
Martin Jakobsen
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
72
By:
København N
Postnr.:
2200
Som beboer på Baldersgade 53 er jeg stærkt  imod, at der bliver bygget en vinkel på den nye bygning (tidligere G) - nu bygning F samt en helt ny etage på bygning G.  Jeg mener at både den samlede randbebyggelse, men især vinklen påvirker både dagslys, sollys og himmellys i både gården og i alle lejlighederne på Baldersgade ulige numre.    Der bygges tillige en hel ny etage på bygningen overfor (bygningen G) som i sammenhæng med vinklen yderligere vil forringe dagslysforholdene og opholdsarealer for især hjørnebygningen. De vil i sammenhæng lukke gården for hjørne-bebyggelsen helt inde og skabe et mørkt og indelukket rum.   Nu forvaltningen har valgt at tilgodese beboere i Baldersgade 61-65 og fjernet den tidligere bygning I -  grundet skygge og indbliksgener- finder jeg det betænkeligt, at samme forhold ikke gør sig gældende i den anden ende af Baldersgade (Baldersgade 51-53/Nannasgade 24).  Når man nu i en lang periode har arbejdet med byfornyelse på Nørrebro, hvor man netop har fjernet bebyggelse fra baggårdene og skabt store indre gårdrum, finder vi det underligt at der nu igen skal bygges tæt og inde i gården.
Læs høringssvar fra Martin Jakobsen
Indsendt af:
Christian Maimann Laursen
Dato: 22. november 2023
Svarnummer:
71
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
AB Hamletsgade 3-5
By:
København N
Postnr.:
2200
Hvis vi i AB Hamletsgade 3-5 ikke skulle have nogle indsigelser mod lokalplanen skulle følgende justeres: Se vedlagt tegning ”Kig til kulturarven” Årsag: Hamletsgade 3-5 og Tagensvej 87-89 gården, vil miste en meget sollys i de mest kritiske tidspunkter (når man kommer hjem fra arbejde med børnene og de skal ned og lege i haven, grille, snakke med naboerne) i over halvdelen af året. Vi har ingen alternativer til sollys, da vi rent lavpraktisk ikke har mulighed for at kunne gå sammen med andre gårdhaver for at kunne kompensere for dette sollys – bl.a. pga. en kategori 5 bygning (Tagensvej 85). Forslag til justering Hvis bygning H, Hamletsgade 9 (jf. tegning 5b) ændres en smule i udvidelse ved at rykke byggelinjen 28 meter væk fra Tagensvej, således overbygningen ikke bliver i fuld bygningslængde Man kan så rykke byggelinjen ind mod gården for at sikre den højere bebyggelsesgrad. På denne måde vil der vil være væsentlig mindre skyggepåvirkning ved denne løsning og stadig det antal kvadratmeter der skal bruges. Resultatet af denne justering: Baggården til AB Hamletsgade 3-5 og Tagensvej 87-89 bevares. Hamletsgade vil blive mindre ”massiv” i udtryk og vil blive lysere. Ny bebyggelsesprocent kan opfyldes. Der vil blive bevaret en del af den oprindelige bygning og man vil kunne se hvad det egentlig var der gjorde bygningen særlig.   Se vedlagt tegning ”Kig til kulturarven”   mvh Christian Maimann Laursen Formand AB Hamletsgade 3-5
Læs høringssvar fra Christian Maimann Laursen

Sider