Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringsfrist:

1. maj 2015
Indsendt af:
Troels og Maria
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
801
Virksomhed / Organisation :
Forældre i Kastaniehuset
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar til Fremtidens Fritidstilbud. Vedr. lukning af Kastaniehuset fritidshjem: Som forældre har vi altid været glade for at have muligheden for at lade vores børn gå i små institutioner. I disse er der, efter vores mening, optimale betingelser for at lade børnene opleve en tryg, omsorgsfuld og overskuelig hverdag. Alternativet til at vores datter går på Kastaniehusets fritidshjem, kan blive at gå på en meget stor institution, hvis fysiske rammer er på skolen. Dette ville vi være ærgerlige over, da det ville umuliggøre vores ønske om en hverdag, vi finder bedst for hende. Med den nye skolereform, hvor børnenes skoledag er blevet væsentligt længere, tror vi på at afbrækket og de ændrede fysiske rammer fra skole til fritidshjem om eftermiddagen, kan være nødvendig, for at børnene opnår en følelse af at have og være fri. Med ønsket om bevarelse af fritidshjem i Kastaniehuset Troels og Maria, forældre til fritidshjems - og kommende skolebarn.
Læs høringssvar fra Troels og Maria
Indsendt af:
Toni Durr Sørensen
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
800
By:
København S
Postnr.:
2300
Vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud Kære Børne- og Ungdomsudvalg Præstevængets Fritidscenter, tilknyttet Peder Lykke Skolen, giver børnene SÅ mange oplevelser i naturen. Børnene i Fritidshjemmet kommer året rundt 2 gange om ugen på ture i naturen. De kører i egne minibusser ud til skov og strand for at stege frikadeller med ramsløg over bål, lave skønhedsmasker med tang, de selv har fanget, springe i vandet med våddragter og 1000 andre ting. Altsammen aktiviteter som personalet - meget kompetente ildsjæle - sørger for udfordrer børnene i trygge rammer. Der er ikke noget bedre end sent om eftermiddagen at stå uden for fritten/klubben og se de glade og trætte unger stige ud af busserne slæbende på det, de nu har fundet af sten eller pinde i dagens løb. Jeg fortæller vidt og bredt til familie og venner, der bor både i og ikke mindst uden for København om det fantastiske fritidstilbud i Præstevænget. Når de så taber underkæben af overraskelse og misundelse, siger jeg - ikke uden en vis stolthed i stemmen: “Ja, det tilbud er der i MIN kommune København”. Det vil jeg naturligvis fortsat gerne kunne sige, og derfor er min appel til jer, at Præstevængets Fritidscenter består, som det er. Hvis ikke det er muligt, vil jeg indtrængende bede jer om at sikre, at de nuværende friluftsaktiviteter af høj kvalitet hog alt det, Præstevænget i øvrigt står for, fortsat vil eksistere i en ny struktur. Det vil jo være fantastisk, hvis alt det gode fra Præstevænget kan komme mange flere børn til gode. De bedste hilsner Toni Dürr Sørensen Mor til Karl i 2. klasse
Læs høringssvar fra Toni Durr Sørensen
Indsendt af:
Eline Feldman
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
799
Virksomhed / Organisation :
Sct. Stefan
By:
København
Postnr.:
2200
Kære politikere De sidste to år har jeg haft fornøjelsen at være forælder til to børn i den selvejende institution Sct. Stefans børnehave. Magen til menneskeligt overskud og pædagogisk faglighed skal man lede længe efter! Det har været af stor betydning for mine børns trivsel at institutionen er velfungerende, kan rumme mange forskellige børn (og forældre) og alligevel bevare og hylde nærhed, kreativitet og frihed. Børnehaven vil blive lukket, hvis jeres planer bliver ført ud i livet. Det er uendeligt sørgeligt og ikke mindst dumt. En lille børnehave i samme hus, som både fritidshjem og klub giver fantastiske muligheder for børnene for at skabe relationer til ældre børn i trygge rammer. Huset danner rammen om et alsidigt børneliv med egen taghave, koloni på Enebærgården, leg i gården og ture på legepladsen i Nørrebroparken. Den høje og alsidige faglighed hos personalet kommer tydeligt til udtryk, når de sætter fokus på sprogstimulering, anerkendelse af forskellighed og sætter bunker af udfordrende projekter i gang sammen med børnene. Hvorfor ødelægge de unikke muligheder som en institution som Sct. Stefan rummer? Håber meget at I tænker jer rigtig godt om og ikke lade jer forføre af de kortsigtede økonomiske gevinster. Det her drejer sig helt konkret om vores kommende borgere i København og de fortjener den bedste start på livet med dedikerede pædagoger og gode rammer. Mvh Eline Feldman
Læs høringssvar fra Eline Feldman
Indsendt af:
Rasmus Andersen
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
798
Virksomhed / Organisation :
Idrætsinstitutionen Bavnehøj(forældrer)
By:
København SV
Postnr.:
2450
Der er med stor bekymring og ærgelse, at jeg hører, at Idrætsinstitutionen Bavnehøj skal omstruktureres under den nye tiltag " Fremtidens fritidstilbud". De unikke muligheder der er i en kombineret børnehave og fritidsordning med en fælles koordineret inkluderende, anerkendende pædagogisk praksis og med fællesledelse placeret på matriklen er en sjælden perle, der i høj grad er bevaringsværdig. Vi har valgt Bavnehøj skole, og ikke en privatskole, til vores barn, netop på grund, af det særlige tilbud, som institutionen udgør. Personalet i Idrætsinstitutionen Bavnehøj kender alle børn, uanset om de går i fritidshjemmet eller børnehaven. Institutionen danner en tryg og overskuelig base for børnene.(og deres forældre) Jeg er selv, på nærmeste hold vidne til den skoleficering og fokuseringen på det fag faglige og nedprioriteringen af den frie leg der foregår på fritidsordninger der er underlagt skolen, og hvor ledelsen er på skolen. Dette er efter min mening en stor fejl og en underkendelse af vigtigheden af at give prioritere til børnenes egen kultur, og den enorme læring der sker i forbindelse med udøvelsen af denne. Bevar institutionen i sin nuværende form, og om fem år, når de øvrige kommunale skoler og pasningstilbud i området er blevet drænet for ressourcestærke familier, vi i have en oase, med et engageret personale, glade børn og forældre. Der kan vise den vejen for fremtidens fritidstilbud, og medvirke til et løft af lokalområdet.
Læs høringssvar fra Rasmus Andersen
Indsendt af:
Saskia Carlsen
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
797
Virksomhed / Organisation :
Saxogårdens Fritidshjem, TDS
By:
København V
Postnr.:
1760
Jeg er mor til Silja, som går i 2.D. på Tove Ditlevsen skole og er tilknyttet Saxogårdens Fritidshjem. Som det umiddelbart ser ud nu, er der lagt op til, at Saxogårdens børn udsluses henover de næste år, og at Fritidshjemmet derved lukkes. Som udgangspunkt kommer det til at betyde at lige under halvdelen af børnene i D-klasserne skal gå på hhv. Lille Verden eller Vestervang mens den anden halvdel skal gå på Garvergården. P.t. ligger Saxogården og Garvergårdens Fritidshjem i samme gård og børnene fra D-sporet på TDS går på disse to fritidshjem. Det er i forvejen utrolig sårbart for børnene i 2.D. at gå på forskellige fritidshjem - men de drager stor nytte af det gode samarbejde mellem de to inst., ligesom de drager stor nytte af at dele legeplads i forhold til at skabe socialt sammenhold på tværs af klassen og de to institutioner. Med forslaget som I har lagt op nu, skiller I børnene helt fra hinanden i deres fritid, og jeg tror det vil have store konsekvenser for deres sociale sammenhold i skolen. SKAL Saxogården lukkes ned nu, så kan jeg stærkt anbefale at alle børn på D-sporet kommer til at gå på samme fritidshjem. Dette må vel kunne løses ved at de 40 pladser på Saxogården overgår til Garvergården indtil nye og permanente pladser er fundet til vores børn? Men alt i alt må jeg udtrykke, at jeg har svært ved at se, hvorfor Saxogården overhovedet skal lukkes, når der endnu ikke er fundet en holdbar løsning på, hvordan fritidshjemmene skal organiseres her på Vesterbro. Måske det ville give bedre mening, at vente med at træffe beslutninger om at lukke Saxogården, indtil det rent faktisk var afklaret, hvor børnene skal ende med at gå? I har jo reelt ikke besluttet hvor I vil placere 448 børn henne, eftersom at der ikke er plads nogle steder som det ser ud nu og i hvert fald indtil metroen er bygget færdigt. Saxogården er en integreret institution, så I kommer ikke til at spare kroner på ledelsen ved at lukke fritidshjemdelen ned. Skulle det blive nødvendigt at skære ned i pædagogernes timer, så kunne dette endda løses internt i Saxogården ved at pædagogerne fik flere timer i vug. og børnehave. På den måde har I ikke meget at spare, men mange forældre at gøre sure ved det nuværende forslag. Generelt har jeg mange ting på hjerte, som jeg kunne tænke mig at blive hørt i. Bl.a. hvordan jeg oplever at I fratager os forældre retten til og mulighed for det frie valg ift. vores børns institutioner med 1:1-strukturen. Ligeledes har jeg svært ved at se, hvordan I vil sikre vores børn gode fritidstilbud i institutioner med 450 børn? Al forskning viser rent faktisk at små institutioner er af højere kvalitet og sikre bedre udvikling, trivsel og læring hos vores børn. Derudover synes jeg også at det er et kæmpe problem, at mit barns fritid og skoleliv flyder mere og mere sammen, og jeg er dybt bekymret om 1:1-ordningen, hvis den kommer til at blive organiseret omkring KKFO fremfor klyngestruktur. Der er stor stor forskel på en skolefaglig tilgang til læring og udvikling og så på et pædagogisk udviklingssyn. Men alt det kunne jeg skrive om fra nu af til juleaften. I stedet vil jeg forholde mig til hvordan I kan strukturere fremtidens fritidstilbud. For Saxogårdens børn er det nemlig ganske enkelt: Vent med at lukke Saxogårdens Fritidshjem indtil I er kommet med en permanent løsning på, hvor børnene så skal være! Vh. Saskia, mor til Silja Thunø fra 2.D.
Læs høringssvar fra Saskia Carlsen
Indsendt af:
Jacob Kristoffersen
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
796
Virksomhed / Organisation :
Høringsbrev om Saxogården
By:
Kbh V
Postnr.:
1676
Denne kommentar til 2. høringen vedrører særligt den foreslåede løsning for Tove Ditlevsens Skole (TDS) og fritidshjemmet Saxogården. Som forvaltningen selv er kommet frem til så eksisterer der specielle udfordringer ved TDS og dens manglende muligheder for at huse en samlet KKFO. Som forældre på vesterbro og med barn i Saxogården vil vi klart opfordre til at man ikke stopper indskrivningen på saxogården før en ordentligt løsning eksisterer og i stedet lader denne samt garvergården forsætte som hidtil. Det er hverken holdbart for institutionerne, pædagoerne eller forældrene at man begynder at ”udvande” deres eksistens grundlag inden den fremtidige KKFO lokale situation er afklaret og løst! Vi er forældre til en dreng i 0D på TDS samt på fritidshjemmet Saxogården. Vi ser med stor skepsis på kommunens plan om at nedlægge fritidshjem for at samle alle indskolingens 448 børn under et tag. Denne løsning vil resultere i, at os som forældre ikke selv kan vælge til eller fra, ved selv at skabe sammenhæng i vores barns liv ved et frit fritidshjemvalg. Yderligere har TDS store udfordringer med de fysiske rammer, pga. blandt andet metro byggeri der har lukket Enghave plads, og så det faktum at Vesterbro er den bydel med færrest grønne områder. Derudover vil vi opfordre forvaltningen og politikerne til at gennemtænke hele reformen en gang til. For i vores perspektiv så er der stor fare for at man skaber et A og et B hold, hvis man fratager den enkelte forældre muligheden for at vælge mellem de forskellige fritidstilbud i det kommunale regi. Dette kan meget vel tænkes at flytte endnu flere ressourcestærke forældre/børn fra de kommunale skoler over i den private sektor, hvilket jeg ikke tror er hverken forvaltningens eller politikernes ønsker. Derfor foreslår vi at man bevarer den nuværende struktur af fritidshjem tilhørende TDS, med en netværkstyret ledelse der samarbejder på tværs. Lad os dog også give den nye skolereform mulighed for at blive integreret og ikke mindst evalueret inden vi tager endnu flere tiltag som vi ikke kender resultatet af. Mvh Jacob Kristoffersen og Kristina Ahlgreen Andersen Forældre til Malthe 0D
Læs høringssvar fra Jacob Kristoffersen
Indsendt af:
Mia Mørch
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
795
Virksomhed / Organisation :
forælder, Idrætsinstitutionen Bavnehøj
By:
København SV
Postnr.:
2450
Situationen i Sydhavnen – bevarelse af en positiv spiral - bevar Idrætsinstitutionen Bavnehøj I forvaltningens nye forslag til fremtidens fritidstilbud lægges der op til, at Idrætsinstitutionen Bavnehøj bevares på matriklen, men lægges administrativt ind under KKFO’en på Bavnehøj Skole. Samtidig skal det undersøges, om børnehavn kan gøres økonomisk ’bæredygtig’ ved at rykke børn fra 0-6 til andre steder. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår udtrykket ’økonomisk bæredygtigt’, for det er jo en offentlig institution, som er sat i verden som et velfærdsgode, og økonomisk bæredygtigt bliver det vel aldrig, før borgerne begynder at betale den reelle pris for en børnehaveplads, som vel vil ligger i omegnen af 10.000 kr. om måneden? Udtrykket skal måske appellere til borgere, der i forvejen går ind for bæredygtighed i forhold til miljø og opfordre til at udvise ansvarlighed og fokusere på, hvad der koster mindst på den korte bane og ikke på, hvad der er bedst for vores børn og for samfundet som helhed på længere sigt. Problemet er bare, at forslaget IKKE er ’økonomisk bæredygtigt’. Det er tværtimod på den lange bane enormt dyrt – omkostningerne vil blive store både de økonomiske og de menneskelige. For det I vil opnå med forslaget – og allerede har opnået – er masseflugt mod privatskolerne. I vores bydel vil jeg på stærkeste fraråde, at I vælger at nedlægge den del af Idrætsinstitutionen Bavnehøj, som er børnehave og lægge fritidshjemmet ind under KKFO Børneborgen på Bavnehøj Skole. I den ældre del af Sydhavnen, som huser Københavns fattigste befolkningsgruppe, har der i årtier været flugt fra folkeskolerne. Bavnehøj og Ellebjerg har været fravalgt, og andelen af tosprogede har i nogle klasser været tæt på 100 % Udviklingen har i de senere år vendt sig til det bedre – pga. massiv indsats og profilering af skolerne. Nye ledere og renovering har betydet meget – og det gode rygte er begyndt at sprede sig. Som jeg skrev i mit første høringssvar er vores familie i første omgang blevet boende i Sydhavnen pga. den fantastiske vuggestue Mini-Ajax – Børn i bevægelse, som ligger lige op til Idrætsinstitutionen Bavnehøj. Den helt afgørende grund til, at vi har valgt at blive boende og skrive vores ældste op til Bavnehøj Skole var Idrætsinstitutionen Bavnehøj. Vi havde hørt om den her fantastiske institution fra flere i området, som både havde børn i fritidshjem og børnehave der. I sommer flyttede de til en ny bygning op ad Vestre Kirkegård. Det betyder, at de ligger op ad Mini Ajax, som kun er vuggestue – også med en idrætsprofil – fortrinsvis valgt af ressourcestærke familier, da stedet har meget lang venteliste. Dens nye placering gør, at mange ressourcestærke forældre får øje på Idrætsinstitutionen Bavnehøj og netop vælger den som børnehave, da Mini Ajax jo efterlader et behov for en børnehave. Når de først kender institutionen er det meget naturligt, at de også vælger fritidshjemmet og derved senere Bavnehøj skole. Der er et ret stort antal forældre, der vælger Idrætsinstitutionen Bavnehøj dels pga. deres fantastiske personale og deres idrætsprofil, men også fordi de har børn, der så kan gå sammen i institutionen eller fordi man ved, at de oplever en tryghed i overgangen fra børnehave til skole, fordi de kender nogle af de andre børn og de voksne. Det får man ved integrationen af børnehave og fritidshjem. Det giver jo også en større mulighed for at få dækket timerne efter skolereformen, fordi den er integreret. Modsat har vi hørt fra forældre, der har valgt skolens KKFO, at de har haft stor udskiftning i personalet, fordi de ikke her har kunnet få timerne til at gå op. Hvis I vælger at fjerne børnehaven fra Idrætsinstitutionen Bavnehøj, så fjerner I ’fødekæden’ til Bavnehøj Skole. Jeg har talt med mange forældre i den gamle del af Sydhavnen, som hælder meget til privatskole pga. skolernes tidligere ry. For mange forældre til børn på fritidshjemmet i Idrætsinstitutionen Bavnehøj, har institutionen været tungen på vægtskolen. Valget af skole og bydel var for vores vedkommende faldet anderledes ud, hvis vi ikke havde opdaget institutionen. Ideen med at lægge fritidshjemmet administrativt ind under KKFO’en ser jo fint ud på papiret, men i praksis vil hele konceptet, pædagogikken, stedets stemning, personale og lederen forsvinde – og hvorfor ødelægge noget, der fungerer? Som jeg skrev i mit første høringssvar, så har vi set, hvad modellen med én leder, der sidder på en matrikel og styrer to institutioner, betyder. Det betyder, at lederen ikke har føling med, hvad der foregår på institutionen, og i vores datters tidligere børnehave, så vi, at det gjorde personalet forvirrede, det gav dårlig trivsel, og fik de ’ressourcestærke’ forældre til at tage børnene ud af institutionen. Politikerne i børne- ungeudvalget – bl.a. fra SF - har understreget, at der vil blive taget hensyn til lokale behov. Det synes jeg, at I skal vise, at I står ved, og så indse, at ikke i alle bydele og ved alle skoler er 1:1 – løsningen ideel. Institutionen Krudtuglen på Amager er en anden integreret institution, som også kæmper for sin overlevelse, og måske skulle I politikere tage forældrenes opråb til efterretning og spørge jer selv: Hvad er det, I mener at opnå med den rigide 1:1 – løsning? Når forældre vil bevare integrationen som i vores tilfælde, så er det jo, fordi det har så mange åbenlyse fordele, og fordi der er nogle helt særlige gode ting ved institutionerne, som forældrene gerne vil bevare. Engagement og god stemning er ikke en selvfølge! Og de åbenlyse fordele giver trivsel – og trivsel er både menneskeligt og økonomisk bæredygtigt (ved jo at I elsker det udtryk) – for det virker forebyggende – både i forhold til de ansattes sygefravær og i forhold til det liv, børnene kommer til at leve. Og når man som forældre har prøvet en del institutioner, der ikke fungerer, så er det da klart, at det smerter – og virker fuldstændig vanvittigt, at I som politikere kommer og vil ødelægge det koncept (og samtidig skyde jer selv og os skatteborgere i foden rent økonomisk ved at tænke kortsigtet). På vores institution fungerer samarbejdet med skolen fint, og ved at lave KKFO’en om til et fritidshjem kunne man, bevare fritidshjem på begge matrikler, men hver deres leder – og det ene integreret med børnehaven. Der ser ikke ud til at være nogen logiske forklaringer på, hvorfor 1:1 skal gennemføres, andet end, at det er en skrivebordsløsning, som lignede en økonomisk vinder på papiret. Til gengæld har vi en institution, som virker som fødekæde til en folkeskole, der hurtigt kan miste sine ressourcestærke børn igen. I ved godt, hvilke konsekvenser det har, når områder bliver ’ghettoiserede’ og det kan I faktisk modvirke ved at bevare den institution, som den er. Der var bl.a. en pige, der havde gået på institutionen, der havde skrevet på facebook, at hun på Idrætsinstitutionen Bavnehøj havde fået den ro og tryghed, som der ikke var så meget af derhjemme. Jeg appellerer til, at I tænker på de langsigtede konsekvenser – for i forlængelse af nedskæringer, inklusion, og skolereform, kommer det her til at betyde: - Mindre synlig, mere fraværende ledelse på den enkelte institution = dårligere ledelse - Mindre tilfredshed hos de ansatte – mindre følelse af at have indflydelse på pædagogik og hverdag - En masse administration pga. stordrift – flere skal koordinere, mere tid til interne ting i stedet for børnetid - Mindre trivsel - Voksne bliver påvirket af miljø – det gør børn også - Flugt fra folkeskolen til privatskolerne (ressourcestærke) - Flytning fra kommunen (ressourcestærke) - Øget ghettodannelse (de ressourcestærke flytter) - De mest dedikerede pædagoger flytter kommune, job, branche - De udsatte børn bliver overset - Udsatte børn, der overses får sociale problemer, bliver kriminelle, får ikke en uddannelse osv. - Kommunen bliver fattigere, da de ressourcestærke flytter, og de, der kræver ressourcer, vil kræve endnu flere ressourcer. - Når forebyggelse og trivsel glemmes, så kommer regningen, og den skal I betale/beboerne i KBH Hvis I vil forebygge alt det ovenstående, så bevar Institutionen, som den er - 1-.2 - og bevarelse af både bh og frit - og brug de penge, I ville have brugt på at lave om på administrationen og flytning af børn – og som I kommer til at bruge efterfølgende på de sociale følger af det her, til at ansætte flere lærere, pædagoger og ledere – og til at give støtte til de børn med særlige behov, som er i alle klasser. Så bliver Københavns Kommune en overskudskommune. Sidst men ikke mindst – når I ikke mener, at vi har råd til at fortsætte som nu, så prøv at overveje, om I kunne droppe nogle af de dyre el-cykler, som står og samler støv, interaktive bænke, cykleslanger og nye cykelbroer til Sluseholmen/teglholmen I vil bygge, og som koster mange millioner. Med venlig hilsen Mia Mørch, mor til 2 børn, en der går i fritidshjemmet Idrætsinstitutionen Bavnehøj og en, der gerne snart vil starte i børnehaven, Idrætsinstitutionen Bavnehøj.
Læs høringssvar fra Mia Mørch
Indsendt af:
Nanna Birkedal
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
794
Virksomhed / Organisation :
Møllegade Fritidshjem
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Da vores datter for knap et år siden startede i 0.klasse på Guldberg Skole, startede hun samtidig i Møllegade Fritidshjem. At vi var så heldige at det blev lige netop det fritidshjem hun fik plads på, var den altovervejende grund til at vi valgte privatskolen fra. Møllegade Fritidshjem er et lille sted normeret til 40 børn fordelt på børn fra 0.-3.klasse. Store og små børn leger sammen, tager hånd om hinanden og lærer af hinanden. Vi er dybt bekymret for den aldersopdeling, der lægges op til i forvaltningens forslag. Vi er ikke interesserede i at vores barn skal over i et fritidshjem, hvor hun udelukkende skal være sammen med børn på hendes egen alder, hvilket hun i forvejen er hele skoledagen. Pres ikke en 1:1 struktur ned over os. Lad os forblive selvejende så vi kan bevare det enormt store forældreengagement vi i dag har. Guldbergskolen har inden for de seneste år, formået at gå fra at være en folkeskole med et blakket ry, til at være særdeles søgt. Ressourcestærke forældre står i kø for at få en plads til deres barn. Vi lokale, bruger virkelig folkeskolen. Bliver forvaltningens forslag om 1:1 en realitet, vil det få fatale konsekvenser, og vi kan frygte at mange, som os, vil tage sine børn ud af folkeskolen til fordel for mindre private alternativer. Er I villige til at smide det over bord? Møllegade kan noget særligt. Gør nu ikke noget uigennemtænkt der ikke kan laves om! Mvh. Nanna Birkedal og Michael Madsen
Læs høringssvar fra Nanna Birkedal
Indsendt af:
Mikkel Krejberg
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
793
Virksomhed / Organisation :
Udflytterbørnehaven Vindsuset
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar fra Udflytterbørnehaven Vindsusets forældreråd og personale. Som udgangspunkt vil vi gerne være aktive deltagere i den proces som der skal til at foregå. Vi kan se en del fordele ved den nye reform. Vi kan også se nogle udfordringer I forhold til de forslag der ligger for fremtidens fritidshjem, er det vores ønske at der kigges på og indtænkes: - At de eksisterende velfungerende kulturer, så vidt det er muligt bevares. Det vi især tænker på her er udflytterbørnehaven Vindsuset, og dens status i en evt sammenlægning med børnehuset håbets allé. Det er væsentligt, at institutioners liv og kvalitet ikke forringes for de børn og familier, der bruger dem. Det er især væsentligt, at de enkelte institutioner fastholder deres særpræg og identitet, hvilken kun kan skabes via en tilstedeværende og engageret ledelse i tæt samarbejde med personale og forældre, som ofte har helt specifikke grunde for valg af en institution, som eksempelvis Vindsuset til deres børn. Nye løsninger bør derfor kunne tilgodese dette i så fald, at det skulle blive nødvendigt, at se på yderligere muligheder for at skabe organisatoriske og økonomiske synergier mellem de forskellige institutioner. - At der ind tænkes et helhedsperspektiv. I ffr er fokus udelukkende på fritidshjemmene, med rette, men vi kunne godt tænke os at børnehaverne, vuggestuerne og hele klyngestrukturen ind tænkes, så vi ikke efterlader nogle huller. Vi frygter at der med denne reform efterfølgende vil opstå et vakuum hvor de øvrige institutionstyper ikke bliver ind tænkt, og dette vakuum ønsker vi ikke, netop ved at ind tænke alle vinkler. Vi vil som institution, personale og forældre gerne bidrage i sådan en proces. - Vi kunne godt tænke os at formålet / målsætningerne (rammerne for) med strukturændringerne gerne må beskrives tydeligere. Og, at vindsuset gerne vil være med til at identificere og drøfte forskellige alternative løsninger for at indfri de ønskede mål for de kommende år, hvis der træffes beslutninger, som får afgørende betydning for institutionens fungereren fremover.
Læs høringssvar fra Mikkel Krejberg
Indsendt af:
Sanne Kobbernagel
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
792
By:
København V
Postnr.:
1665
Kære Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Børne- og Ungdomsudvalget. Min datter går i 2. klasse på TDS og har siden skolestart gået på fritidshjemmet Bryggergården. Det er ikke tilfældigt at hun går på Bryggergården. Det er et bevidst valg som vi gjorde os efter at have besøgt flere fritidstilbud tilhørende TDS. Valget faldt på Bryggergården fordi vi godt kunne lide deres pædagogiske linje med mange tilbud om forskelligartede aktiviteter, deres tilgang til det enkelte barn, og fordi de har et tæt samarbejde med skolen. Man kunne også med det samme mærke at Bryggergården har både et personale som har været der gennem mange år, men også har mange forældre/familier som er via deres børn er tilknyttet stedet gennem flere år. Det giver en stor ro og stabilitet for alle omkring institutionen. Derudover valgte vi Bryggergården fordi de også havde klubtilbud. Min datter har aldrig gået i en integreret institution og har derfor skulle skifte miljø hver gang hun kom ind i en ny fase - altså et skifte fra børnepasning (fordi der ingen vuggestuepladser var) til vuggestue til børnehave og så til fritidshjem. Det er voldsomt at skifte ens dagligdagsmiljø ud så ofte. Der er nye voksne at forholde sig, nye børn, nye rammer og nye regler. Det skifte skulle hun - og vi forældre - heldigvis ikke igennem når hun efter 3. klasse skulle begynde i klub. Men nu er der planer om at flytte samtlige klubpladser fra Bryggergården. Det er simpelthen en katastrofe. Bryggergårdens klub fungerer ligeså godt som fritidshjemmet. Børnene som går på fritidshjemmet kender de voksne i klubben, og de kender stedet og de fysiske rammer som klubben ligger i. De er trygge ved stedet og de pædagoger som er tilknyttet, det er det naturligste i verden for disse børn at fortsætte i klubben. Hvis klubpladserne flyttes fra Bryggergården, er der højst sandsynligt mange af Bryggergårdens børn som ikke vil fortsætte i klub. Og det vil være et tab – både for børnene, forældrene og for kommunen, som jo gerne ser at børnene er i klubtilbud frem for at flakke rundt på gaden. Oven i usikkerheden omkring klubpladserne, er der nu også sået usikkerhed omkring om min datter, og resten af hendes klasse, kan få lov til at fortsætte på Bryggergården når de efter sommerferien skal påbegynde deres sidste år på fritidshjem. Da Bryggergården er ved at udfase deres samarbejder med TDS og nu udelukkende skal koncentrere sig om børn fra VNS, er den 2. klasse som går der nu de sidste TDS børn på Bryggergården. De har 1 år tilbage på fritidshjem, og nu er der tale om at hele klassen skal overflyttes til Vestervang. Det er simpelthen uhørt og fuldstændigt urimeligt. Tænk at man vil flytte 20 børn fra deres trygge og vante rammer, fordi de uheldigvis ikke passer ind i kommunes store sammenlægningsplaner. Det er mildest talt utilfredsstillende og det valg, vi forældre og børn i sin tid blev givet, bliver fuldstændig ugyldiggjort. Vestervang var et af de fritidstilbud som vi dengang fravalgte, og nu ender vores datter måske alligevel der. Var det så overhovedet noget valg? Flere af de faktorer, som for 3 år siden var stærke argumenter for at tilvælge Bryggergården smuldrer nu fuldstændig, og et aktivt tilvalg bliver nu til et tvungent fravalg. Det er mildest talt utilfredsstillende og dybt frustrerende. Til slut vil jeg ytre mit største ønske for at UNO og Bryggergården ved en sammenlægning, fortsætter som fritidshjem, og ikke bliver lavet om til en KKFO, sådan som kommunen varsler i den kommende sammenlægnings plan. Jeg håber, at man i forvaltningen vil tage mit og andre forældres høringssvar alvorligt, og at jeg kan regne med, at man i Københavns Kommune lægger vægt på pædagogisk kvalitet og engagement fremfor udelukkende at fokusere på stordrift og ressourcebesparelser. I jeres udmærkede slogan opfordrer I til at vi skal være ”Sammen om Byen”. Skal vi ikke også være ”Sammen om Børnene”? Tager vi ordet SAMMEN for pålydende, kræver det som minimum at I lytter. Med venlig hilsen Sanne Kobbernagel
Læs høringssvar fra Sanne Kobbernagel
Indsendt af:
Lena Jacobsen
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
791
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar vedr. organisering af fritidshjem omkring Lundehusskolen: Jeg er mor til fire børn hvoraf jeg har to børn, der går på Skrammellegepladsen. Jeg er meget positiv over beslutningen om at bibeholde Skrammellegepladsen som fritidshjem. Men jeg er forsat uenig og stærkt bekymret over de fremtidige planer for området omkring Lundehusskolen. Jeg forstår, at der som følge af den nye skolereform, i fremtiden kan være et reduceret behov for klubpladser. Men den gode erfaring vi har på Skrammellegepladsen som en integreret instution med både fritidshjem- og klubpladser, skaber en god dynamik i indtutionen og ikke mindst en blid og naturlig overgang til klubben. Hvis der ikke er den sammenhæng til klubben, kan jeg være bekymret for, at flere børn vil bruge tiden derhjemme, når de når klubkalderen. Jeg foreslår derfor, at klubpladser bibeholdes på de eksisterende fritidshjem, men pladserne reduceres til fordel for flere fritidshjemspladser. Jeg anerkender også bekymringen for, at der er sket en social ulighed i fordelingen af børn på henholdsvis Lunden og de øvrige fritidshjem. Ressourcestærke forældre har jo netop en holdning til hvilket fritidshjem de vil have deres børn gående i, hvorfor de øvrige fritidshjem med attraktive profiler og faciliteter vælges til fordel for Lunden. For at gøre op med uligheden samt for at bibeholde de gode fritidshjem i området foreslår jeg, at Lunden lukkes og børnene fordeles ud på de andre fritidshjem. Dog foreslår jeg samtidig, at den samlede morgenåbning på Lunden bibeholdes, da det praktisk og ressourcemæsdigt fungerer rigtig fint. Netop de gode fritidshjem og klubtilbud omkring Lundehusskolen mener jeg, er et rigtig godt attraktiv for området. Og som jeg nævner overfor, så forstår jeg ikke opdelingen af de to. Jeg foreslår derfor, at Emdrup Søgaard også bevarer deres fritidshjemspladser sammen med et antal reducerede klubpladser samt at RYAC ligeledes beholder et antal reducerede klubpladser. Endeligt foreslår jeg, at alle fritidsinstitutionerne omkring Lundehusskolen får Selvejende status. Min erfaring fra Skrammellegepladsen er, at det har en god virkning på sammenholdet og dermed forældreengegamentet, hvilket også har betydning for det unikke fritidshjem, som Skrammel er i dag.
Læs høringssvar fra Lena Jacobsen
Indsendt af:
Thea & Jesper Frydland-Raun
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
790
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi har netop gennemlæst størstedelen af de høringssvar, der ligger fra personer med tilknytning til Krudtuglen på Islands Brygge. Alle de følelser og bekymringer, der springer i øjnene, når man læser svarene, kan vi kun nikke genkendende til og bakke op om. Krudtuglen er bare det bedste fritidshjem for vores børn! Hvis vi derefter lægger følelserne til side og også ser bort fra alle ekspertudtalelserne og undersøgelserne, der bakker op om, at det er skidt for rigtigt mange børn, at gå i så store institutioner, som der er udsigt til her på Islands Brygge, og derefter kigger så objektivt som muligt på forslaget, er der flere helt konkrete ting, der taler for ikke at nedlægge de små fritidshjem på Islands Brygge: 1) Der er planlægt etableringen af en ny skole på Islands Brygge fra 2020. Planen for skolen har netop afsluttet en høringsrunde, og derfor ved vi endnu ikke, hvad den plan kommer til at indeholde. Men uanset hvad, så skal der i 2020 under alle omstændigheder kastes nogle bolde i luften – også på fritidsområdet. Derfor er det spild af tid, ressourcer og penge, at begynde at udbygge den nuværende KKFO på Skolen på Islands Brygge, når der om få år alligevel skal ses på strukturen for området. Derudover er det helt konkret svært at se, hvor en sådan udbygning skulle kunne ske på skolens område. 2) Islands Brygge oplever en massiv befolkningstilvækst, af primært børnefamilier, der ikke ser ud til at stoppe foreløbig. Allerede nu er der ikke plads i Skibet (KKFO på skolen på Islands Brygge) til de elever, der går i 3. klasse. De er henvist til de (midlertidige) barakker, hvor deres skolegang også foregår, og har ikke mulighed for at benytte KKFO’ens faciliteter. Derfor virker det formålsløst at skulle finde plads til yderligere 200 elever, når der på nuværende tidspunkt ikke en gang er plads til de elever, der allerede går på Skibet. På den baggrund mener vi ikke, at det på nuværende tidspunkt giver mening af lukke de små fritidshjem på Islands Brygge. Vi kan kun bakke op om følgende 1:2-model, hvor de nuværende små fritidshjem ikke lukker: Skibet (KKFO) og evt Thorsana fusionerer. De tre selvejende fritidshjem (Krudtuglen, Naturfritten og Bryggehuset) sammenlægges under én enhed. Med dette scenarie bibeholder man de små enheder i det store. Enheder, der giver forskellige tilbud og muligheder omkring Skolen på Islands Brygge. Derved opretholdes også muligheden for løbende at udvide antallet af fritidshjemspladser, i takt med at befolkningstilvæksten i området øges. Og bonus er så, at vi får nogle glade og veltilpassede børn, der har mulighed for at udvikle sig i lige netop dét miljø, der passer bedst til det enkelt individ. Netop sådanne muligheder som alle eksperter og undersøgelser på området bakker op om.
Læs høringssvar fra Thea & Jesper Frydland-Raun
Indsendt af:
Louise Lidang Krøyer
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
789
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Saxogården
By:
København V
Postnr.:
1670
Kære politikere og medlemmer i BUU, Som borgere, vælgere og forældre er det dybt forstemmende at læse materialet til dette 2. høringssvar omkring Fremtidens Fritidstilbud. Der arbejdes fortsat med løsninger, som ikke tager højde for realiteterne ude omkring. Dette gælder i særdeleshed for vores datters fritidshjem Saxogården, som er et af de mindre fritidshjem tilknyttet Tove Ditlevsens Skole. Inden mødet i BUU d. 18/3 2015 fik vi forældre i 11. time lagt et notat på aflæggerbordet, da forvaltningens anbefaling var, at lukke Saxogården og overføre børnene til KKFO’en på skolen. Dette, fik vi pointeret i notatet, vidner om total mangel på research omkring de forhold der gør sig gældende, hvorfor I heldigvis vedtog en præcisering, der lyder: …”at det kan besluttes i den lokale drøftelse, at de børn, der allerede er indmeldt i Saxogården og Garvergården kan blive der, mens pladserne i Saxogården overgår til KKFO’en, når der indskrives nye fritidshjemsbørn – og at pladserne i Garvergården flyttes, når der er fundet egnede lokaliteter tættere på skolen og når disse er indrettet”. Men løsningsmodellen er stadig ikke acceptabel set fra vores synspunkt, fordi: 1. Den helt overordnet ikke er hverken gennemtænkt eller gennemarbejdet, men blot en hovsaløsning oven på et andet dårligt løsningsforslag. Det er ikke tilfredsstillende for os at vide, at der fra forvaltningens side bliver skaltet og valtet sådan med vores børns fritidsliv. 2. Det ikke giver nogen mening at splitte D.klasserne på TDS mere end de allerede er. Det fungerer fint som det er nu – at D.klasserne er fordelt på Saxogården og Garvergården fordi de to institutioner deler udendørsarealer, bygninger og tager på fælles ture, således at de børn som går i D.klasserne på TDS kan lege på tværs af fritidshjemmene. Hvis ’fremtidige Saxobørn’ skal indskrives i KKFO’en splitter i klasser, relationer og venskaber ad. 3. Det er så vidt vi er orienteret slet ikke muligt at indskrive flere børn i KKFO’en på skolen, da dennes kapacitet er udnyttet maximalt. Desuden falder det os Saxoforældre for brystet, at I bare vil flytte vores børn til en KKFO, når vi bevidst har valgt et LILLE FRITIDSHJEM. Skoleleder på TDS Helle Reppien mener, at der sagtens kan være flere børn i KKFO’en, fordi ”De alligevel ofte er på tur”…! Det er for det første ikke rigtigt og for det andet lyder det ikke som en holdbar løsning, hvis I spørger os?! 4. Det giver ingen mening at begynde at udvande Saxogården i en usikker ’overgangsperiode’. En sådan udvanding lugter af blot at have argumenter for senere at flytte de færre børn og voksne på et senere tidspunkt. Medlemmer af BUU pointerer selv, at de bygningsmæssige, økonomiske og pædagogiske forhold bør undersøges nærmere før man foretager sig yderligere. Det kan vi kun tilslutte os. Flyt ikke børnene i utide og bevar de nuværende normeringer indtil alle undersøgelser er lavet og det/de nye fritidstilbud (evt.) står klar! 5. Det vil fra vores synspunkt give meget mere mening, hvis der skal sammenlægges børnegrupper i større satellitter omkring TDS, at sammenlægge Saxogårdens og Garvergårdens fritidshjemsgrupper – og evt. tage nogle ekstra børn ind. Dette kan fx gøres ved at inddrage 1. salen i Matthæusgade 1, som er nabo til Garvergården og hidtil har huset Socialcenter Vesterbro. Med en udbygning her kan børn og voksne fortsætte deres dagligdag i vante rammer, man undgår at bygge nyt – hvilket unægtelig må spare flere midler end planerne om at bygge stort i et område som i øvrigt har manges interesse. Man kan desuden bevare den gode kultur, som hersker i de to små fritidshjem og som vi skatter højt, fordi den langt hen ad vejen er personbåren af den dygtige og erfarne personalegruppe. Derudover er Saxogården og Garvergården så heldige at dele en stor gård med legeplads, værkstedsskur og bålplads – et på Vesterbro sjældent skønt udendørsareal, som for øvrigt netop har modtaget 1.4 mio. kr. til forbedringer. For at understrege vigtigheden af at bevare både Saxogårdens og Garvergårdens fritidshjem som de er – eller samlet i en enhed – kan vi henvise til, at der næsten aldrig er børn der går ud/flytter skole i netop D.sporet på Tove Ditlevsens Skole. Vist nok kun én de sidste seks (6!) år – og det var fordi barnet mistrivedes i de meget store klasser på skolen. Det er velkendt blandt os forældre, at børn i D.klasserne, som har en bogstavdiagnose eller vanskelige forhold hjemme, klarer de første skoleår særdeles godt. Forklaring: De får den bedst mulige støtte og opmærksomhed på fritten. Nogle børn får lov at følge en voksen hele dagen, hvis det er nødvendigt og de bliver støttet i at skabe gode børnerelationer. De bliver set, hørt og værdsat på en måde, som vi finder helt unik. Derfor vælger vi Saxogården og Garvergården til vores børn! Og derfor bliver vi på Vesterbro trods små lejligheder, metrobyggeri og en skoleledelse, vi ikke altid er lige begejstret for. Derfor er det også med stor forundring og bekymring, at vi læser BUFs ’kommentarer til de overordnede temaer’ i de indkomne høringssvar fra 1. høringsrunde om Fremtidens Fritidstilbud (Bilag 77). Fx forvaltningens kommentar til ’Landsbytanken’ finder vi utrolig arrogant. Forældres bekymringer i forhold til 1:1-modellen om tab af tryghed og tilhørsforhold slås hen, med en bemærkning om, at ’København ikke er en landsby, men en storby’. Men vi, der bor i bydelene, opfatter faktisk vores lokalsamfund som aldeles vigtige og Vesterbro ER en landsby i byen for os der bor her! Saxogården har mere end 25 år på bagen og mange personaler har været i institutionen rigtig længe. Institutionen er bevidst om sin egen vigtige rolle i lokalsamfundet, hvilket var attraktivt for os, da vi skulle vælge institution. Derfor er det også svært at forstå, at det ”kræver en markant kapacitetsomlægning at organisere en storbys institutioner efter, hvor barnet skal gå i skole”. Hvorfor kigger man ikke på de kapaciteter og faciliteter, der allerede er – og ser på om børnene trives der? I stedet for at understøtte børnenes trivsel i fritiden, som vel er det Fremtidens Fritidstilbud handler om, beskæftiger forvaltningen sig med skolereformsunderstøttelse og helt mærkelige kæpheste, som at der højest må være 300 mtr. mellem skole og fritidshjem. Hvor kommer det dog fra?! Er der nogen forældre, der på noget tidspunkt har ytret ønske herom? Det er som om, forvaltningen, i effektiviseringens navn, ikke ænser vigtigheden af menneskelige relationer og at fritidshjem med mangeårig kultur har stor betydning for både børn forældre og lokalområde. I stedet tales der koldt og kynisk om ’stabil voksenkontakt’, ’byggeprogrammer’ (som v. fx TDS er uladsiggørlige), ’principper om nærhed og chancelighed’ (som noget nyt, der kan tilbydes i stor-institutioner?! HALLO – det findes allerede! I de SMÅ institutioner), om ’diversitet i personalesammensætningen’ (Har I besøgt institutionerne på Vesterbro?!), osv. Denne måde at beskrive og behandle arbejdet med en så omfattende indgriben i vores børns liv, er dybt bekymrende for os borgere og forældre til de børn, som 1:1-modellen rammer. 1:1-modellen er vedblivende et skrivebordsprojekt, som ikke forholder sig til virkeligheden ’herude i landsbyerne’. Vi håber den bliver taget af bordet, eller at der i det mindste bliver lyttet til de forslag vi kommer med, til løsninger som både understøtter børnenes trivsel OG imødekommer forvaltningens ønske om færre fritidstilbud tilknyttet skolen. Kald det en 2:1-model, kald det for noget med Fremtid – men ødelæg ikke vores børns gode fritid! Med tro på, at I vælger det rigtige fordi vi har valgt jer Anders Keldorff & Louise Lidang Krøyer
Læs høringssvar fra Louise Lidang Krøyer
Indsendt af:
Stinne Grydehøj
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
788
By:
København V
Postnr.:
1660
Kære Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Børne- og Ungdomsudvalget. Jeg beder jer genoverveje jeres forslag om at lukke Garvergårdens fritidshjem og finde på en anden løsning. Jeg er forælder til Albert fra 1. D og næste år starter Elisabeth i 0. klasse på TDS. Hun har gået i Saxogårdens børnehave og jeg havde egentligt forestillet mig, at hun enten skulle gå der eller i Garvergården, når hun skal starte i fritidshjem i 2016. Der foreligger ingen gode løsninger på, hvordan man skal lave en institution, der skal kunne rumme alle de børn. Hvis man skal ud og lave en ny institution ved siden af (fx ved at inddrage Transformeren), så er vi jo lige vidt. Så vil der være børn i KKFo'en og børn i den gamle Transformer og dermed fordelt på flere matrikler. Der er mange børn, som sikkert godt kan klare en hverdag med de ændringer, som er kommet i kølevandet på Skolereformen og inklusionstankegangen. Men der er også børn, der har behov for mindre omgivelser, tættere og nærere relationer til voksne, færre børn, de skal forholde sig til osv. Vi de sidste år arbejdet hen i mod inklusion og den tankegang, kan jeg som tidligere lærer og AKT-vejleder på TDS kun støtte op om. Men der er behov for, at man lader de nye tiltag bundfælde sig, før man igangsætter nye. Der er behov for man tænker sig rigtig godt om. Man kan ikke det hele på en gang. Der bør være en valgmulighed for de forældre og børn, som ikke ønsker et stort fritidshjem med 450 børn. Derfor appelerer jeg til, at man bevarer Garvergården og Saxogården, som et alternativ til KKFO´en. De bedste hilsener Stinne Grydehøj
Læs høringssvar fra Stinne Grydehøj
Indsendt af:
BHU Fritidshjem
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
787
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Brønshøj Husum Ungdomshus
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar: Jeg er en pædagog som har oplevet stor, større og bestemt ikke bedst, da jeg har været nødsaget til at blive ansat i en kombinationsstilling skole/ fritidshjem. Jeg har derfor mine bekymringer angående Fremtidens Fritidstilbud. Jeg er meget bekymret for politikernes tankegang om at jo større, selvfølgelig med små enheder des bedre. Jeg er bekymret for, at det bliver et spørgsmål om økonomi i stedet for pædagogik og barnets trivsel. Jeg er bekymret for at fri leg forsvinder og børnenes fritid. Jeg er bekymret for, at der bliver alt for lang fra det pædagogiske personale på gulvet til ledelsen hvis det bliver 1-1 ledelsesstruktur! Jeg er bekymret for at det bliver alt for mange uudannede voksne der passer vores børn og især dem med særlige behov. Jeg er bekymret for, at vi i en mega institution, ikke kan give det enkelte barn den nærvær, omsorg og tryghed det har brug for. Jeg er bekymret for, at der vil være mange sygemeldinger fra personalet grundet fremtidens uvished og alle de omstillinger. Jeg er bekymret for, at støjniveauet vil stige markant. Jeg er bekymret for, at der ikke vil være ro og mulighed for at observere det enkelte barns behov og igangsætte en handleplan. Jeg er bekymret for, at et nærværende personale med god tid til det enkelte barn ikke vil kunne ske i praksis. Alle børn har ret til at blive set og hørt og jeg er bekymret for at fremtids Fritidsreform ikke kan varetage det!? Jeg har nu opsagt min stilling i stor større og bestemt ikke bedre fra, grundet min kombinationsstilling. Jeg ville gerne have fortsat på Brønshøj Husum Ungdomshus Fritidshjem, men kan ikke få min stilling tilbage. Derfor er jeg nu i en lille børnehave, hvor alle børn, forældre og personale bliver set og hørt. Jeg oplever at ligesom BHU’s Fritidshjem er et sted hvor alle bliver set og hørt! Det er småt, men rigtig godt! :O) Kærlig hilsen En meget bekymret pædagog for Fremtidens Fritidstilbud
Læs høringssvar fra BHU Fritidshjem
Indsendt af:
Christian Roikjer
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
786
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
KVISTEN
By:
København
Postnr.:
2200
Læs høringssvar fra Christian Roikjer
Indsendt af:
Jan Jørgensen
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
785
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Forældrebestyrelsen klynge A5
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar fra forældrebestyrelsen i klynge A5 er vedhæftet som pdf fil.
Læs høringssvar fra Jan Jørgensen
Indsendt af:
Maria Elborg Noer
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
784
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Folehavens Ungdomshus
By:
Valby
Postnr.:
2500
Læs høringssvar fra Maria Elborg Noer
Indsendt af:
Ole Ahlehoff
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
783
By:
Brønshøj/Husum
Postnr.:
2700
Vdr. Stafettens klubtilbud (Gule fritklub og Klubben) Forvaltningens anbefaling, der medfører lukning af Stafetttens klubtilbud er højt uhensigstmæssig. Stafetten tilbyder på nuværende tidspunkt et formidabelt integreret pasnings- og fritidstilbud. Den nuværende organisering sikrer en unik sammenhængskraft for børn og unge på Husum skole gennem det meste af et børnehave og skoleforløb, - Placering ved/på Husum skole giver en optimal udnyttelse af de tilstedeværende inde- og udefaciliteter, inkl. gymnastiksale og legeplads foruden en indbygget tryghed for trafiksikkerhed for både børn og deres forældre. - Den tværgående orgnisering af personalet skaber tryghed og sammenhængskraft gennem et langt børnehave og skoleforløb. - Endelig formår Stafetten i fantastisk grad at passe, aktivere, stimulere og udvikle børn og unge på tværs af lokalområdets mangeartede sociale og etniske forskelle. Samlet set forekommer en beslutning om opsplitning af en institution med ovenstående styrker ærgelig og skadelig for lokalområdets børn og unge. Vi håber inderligt af forvaltningen vil genoverveje sin postion. Venlig hilsen Ole Ahlehoff og Soffi Rasmussen
Læs høringssvar fra Ole Ahlehoff
Indsendt af:
Mette Jepsen
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
782
Virksomhed / Organisation :
Forældre, Storegårdsvej
By:
København
Postnr.:
2700
Høringssvar til Fremtidens Fritidstilbud Høringssvar i forlængelse af seneste høringsrunde, hvori det bliver foreslået, at matriklen for Fritidshjemmet Storegårdsvej bevares som en del af fritidstilbuddet ved Korsager Skole, men at fritidstilbuddet for fremtiden skal organiseres som én stor KKFO. Jeg kan ikke bakke op om forslaget, men ser det som en langt bedre løsning, at det bliver organiseret som et selvejende netværk. Hvis Fritidshjemmet Storegårdsvej lægges ind under en stor KKFO, som ledelsesmæssigt er underlagt Korsager Skole, vil det efter min mening få omfattende negative konsekvenser; • Den exceptionelle personaleanciennitet og flotte sygestatistik på det selvejende fritidshjem på Storegårdsvej taler deres eget tydelige sprog: Fritidshjemmet er en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, som formår at tiltrække og fastholde dygtige og stabile medarbejdere. Dette vil ikke nødvendigvis være tilfældet, hvis Fritidshjemmet på Storegårdsvej omlægges til satellit under en stor KKFO. • Kontinuitet, nærvær og de gode voksenrelationer skades, hvis børnene på både Storegårdsvej og Frithuset pludselig skal forholde sig til en meget stor personalegruppe, som flyder mellem to matrikler. • Korsager Skoles optageområde er præget af usædvanlig stor social spredning. Fritidshjemmet på Storegårdsvej evner på fineste vis at rumme denne store sociale og etniske diversitet, og forblive klart førstevalg blandt en stor del af Korsager skoles familier. Fritidshjemmet har altid lange ventelister og har også gennem årene rummet og støttet mange børn med forskellige diagnoser, der har forhindret dem i at trives på andre institutioner. • Det veldrevne og velrenommerede selvejende fritidshjem på Storegårdsvej er et vigtigt aktiv for Korsager skole. Jeg frygter, at flere af de ressourcestærke familier i området vil vælge en privatskole, hvis det selvejende fritidshjem på Storegårdsvej forsvinder. Dette vil være til skade for Korsager skole og for hele sammenhængskraften i vores lokalsamfund. • Økonomisk er der absolut ingen fordel i at nedlægge Storegårdsvej som selvejende situation og lægge matriklen ind under skolen som en KKFO. Tværtimod er det sund økonomisk fornuft at bevare Storegårdsvej som det er: et veldrevet selvejende fritidshjem med en god økonomi! • 1:1-modellen respekteres efter min mening ikke ved omlægning til stor KKFO, da skolelederen i så fald alene har ansvar og beslutningsret for både skole og fritidsordning. Jeg ser gerne, at skole og fritidstilbud samarbejder som to ligeværdige partnere. Hvis fritidstilbuddet bliver underlagt skolen, kan pædagoger fra fritidsordningen eksempelvis risikere at skulle dække sygefravær i skolen med en tyndere bemanding på fritidsordningen til følge. • Det frie valg for forældrene er væsentligt og har længe været et fokuspunkt fra politisk side. Det bliver imidlertid kompromitteret, hvis fritidshjemmet på Storegårdsvej lægges ind under skolens ledelse. Det vil så ikke længere være muligt selv at skrive sit barn op til den institution man ønsker, da der kun eksisterer én stor institution, som selv vælger efter hvilke principper, de vil placere deres børn. • Et gennemgående standpunkt blandt københavnske politikere har været, at der ikke skal etableres flere KKFO’er i København. Dette taler direkte imod at omlægge Fritidshjemmet på Storegårdsvej til en del af en stor KKFO på Korsager Skole. Andre steder i kommunen foreslås KKFO’er omlagt til fritidshjem – det kan altså godt lade sig gøre! Min entydige anbefaling er således, at Fritidshjemmet Storegårdsvej bevares som et selvejende fritidshjem. Det er det eneste, der giver mening ud fra et økonomisk og administrativt synspunkt, og for såvel pædagoger, forældre og, vigtigst af alt, børnene! På et selvejende fritidshjem har både forældre og personalet mere indflydelse på institutionens ledelse. Dette giver engagerede forældre og tilfredse medarbejdere. Med venlig hilsen Mette
Læs høringssvar fra Mette Jepsen
Indsendt af:
Morten Tandrup
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
781
Virksomhed / Organisation :
Skolebestyrelsen, Bavnehøj Skole
By:
København SV
Postnr.:
2450
Organisering af Fremtidens Fritidstilbud Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Bavnehøj Skole I vores første høringssvar vedrørende Fremtidens Fritidstilbud gav vi udtryk for, hvilke fordele der er ved at have Idrætsinstitutionen Bavnehøj (IB) tilknyttet som et alternativt fritidstilbud. Det giver rigtig god mening også at kunne tilbyde forældrene den størrelse institution med deres pædagogik og ledelse, deres integration med børnehave, at børnene kan "skifte kontekst" efter skole m.m. Den optimale løsning for os var derfor - og er stadig - at bevare strukturen med IB som et reelt alternativ med deres egen profil og ledelse. Altså en 1:2 model. I den nye indstilling lægges der op til, at IB’s fritidshjemsdel skal lukkes, og at skolens KKFO i stedet skal råde over disse faciliteter. Desuden varsles det, at man på længere sigt muligvis også vil lukke IB’s børnehave og inddrage disse pladser til skolens KKFO. Altså en definitiv lukning af hele IB. Det har på ingen måde været vores ønske. Med vores ønske om bevarelse af IB var det vigtigste ikke matriklen, men institutionen som sådan - ledelsen, pædagogikken, personalet og deres integration mellem børnehave og fritidshjem. Bavnehøj Skole har på nuværende tidspunkt reelt ikke flere elever end at de kan være i skolens egen KKFO ”Børneborgen”, og der kan gå flere år før en udvidelse eventuelt vil være nødvendig. Vi ved samtidig at de forældre der har børn IB’s fritidshjem og børnehave er meget glade for den pædagogik og det miljø denne institution har bygget op gennem mange år - og at både deres børnehave og fritidshjem har stor tilstrømning af nye børn. Vi kan derfor ikke gå ind for skulle være med til at lukke en så velfungerende og populær institution, blot for at kunne tildele skolens KKFO nogle fritidshjemspladser og kvadratmeter, der reelt ikke er behov for. Vores første prioritet i forhold til struktur er stadig en bevarelse af både skolens KKFO og IB som de fungerer nu (1:2 model). Er dette ikke muligt, ser vi - i stedet for en matrikel deleløsning - hellere at IB bevares på hele deres matrikel ved at overgå til én stor børnehave eller 0-6 års institution, og at alle fritidshjemspladser flyttes til skolens matrikel. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen, Bavnehøj Skole
Læs høringssvar fra Morten Tandrup
Indsendt af:
Anette S. Jakobsen
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
780
Virksomhed / Organisation :
Emdrup Søgård
By:
København
Postnr.:
2400
Jeg er mor til en dreng, der går på fritidshjemmet Emdrup Søgård, og en dreng i børnehaven på Emdrup Søgård. Jeg er meget ked af at læse om planerne for at lukke fritidshjemmet. Ked af det – mest af alt fordi min søn elsker at være på sin frit (det har jeg lovet ham at skrive), og fordi personalet på Emdrup Søgård gør et fantastisk arbejde. Jeg er også ked af det, fordi jeg mener, at et unikt fritidstilbud til de små skolebørn på Lundehusskolen går tabt, hvis Søgård lukkes. Et fritidstilbud som for mange af os forældre er med til at højne Lundehusskolens værdi. For min søn og hans kammerater er det en kæmpe gevinst med et fritidstilbud, der ikke ligger på skolen. Når skoledagen på Lundehusskolen er forbi, er netop det at gå med sine kammerater på den sikre vej ned mod Søgård ensbetydende med at have fri. Og det er vigtigt – især for små skolebørn. Et hovedargument for at lukke fritidshjemmet er, at Emdrup Søgård ligger for langt fra skolen, og at man ønsker at samle både skolegang og fritidstilbud på skolen (eller tættere på). Jeg forstår ikke dette argument! Emdrup Søgård er sund luftforandring i en krævende hverdag. Den er: fritid, leg, kreative udfoldelser, snobrød på bål, fodbold, hockeyturnering, boldspil i salen og meget mere. Det er følelsen af at have fri. Den følelse, mener jeg, bliver svær at opnå, hvis skoledag og fritid skal foregå i de samme lokaler. Emdrup Søgård samarbejder allerede på bedste vis med Lundehusskolen – og skolen peger på Søgård som samarbejdspartner. Det forstår jeg godt. Det er da enestående at gå på en københavnsk kommuneskole med en bondegård i baghaven! Hvorfor ikke udnytte dette attraktive tilbud på en ellers trængt skole? Brug dog bondegården og dens plads både inde og ude! Emdrup Søgård, Græshoppen og evt. Skrammel ligger som et attraktivt trekløver tæt på skolen – og alligevel med en så tilpas (gå)afstand, at børnene oplever følelsen af at have fri! Emdrup Søgård er et stort hus – med plads til udvidelse. Brug dog lejligheden på første sal. Brug dog de store, gode ude-arealer, som har plads til ALLE fritidshjemsbørn, brug de gode værksteder, som er tilpasset fritidshjembørn. Emdrup Søgård indbyder til et rart børnemiljø – tæt på skolen – og er samtidig så meget andet (og mere) end skole. Lundehusskolen mister i vores øjne værdi, hvis vi ikke har mulighed for at vælge Emdrup Søgård som fritidshjem til ’lillebror’. Vi vil gerne kunne tilbyde ham den samme sunde luftforandring og trygge fritid, når han skal starte i skole. Er det ikke muligt, kan det betyde, at vi må overveje et andet skoletilbud. Desværre. Jeg håber, I vil lytte til os forældre, til det dygtige personale på Emdrup Søgård og til skolens anbefalinger – og at I vil bevare fritidshjemmet på Emdrup Søgård. Med venlig hilsen Anette S. Jakobsen
Læs høringssvar fra Anette S. Jakobsen
Indsendt af:
Forældrerådet Lønstrupgård
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
779
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Læs høringssvar fra Forældrerådet Lønstrupgård
Indsendt af:
Peter Johannes Holst
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
778
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vedr. fritidsordningen på Korsager skole. Der er allerede lagt op til at fritidshjemmet Voldparkens matrikel skal bruges til andre formål, og at fritidshjemmet, som i øjeblikket servicerer både Husum skole og Korsager skole samt en del specialskolebørn, skal nedlægges. Det er et kæmpe tab af en velfungerende institution, hvor der hersker en helt særlig ånd og stemning, og er næppe noget man lige genskaber i kommende kæmpeinstitutioner. Når det er begrædt, at et velfungerende miljø nedlægges, så er det også på sin plads at anderkende logikken i den nye struktur. Skole og fritidsarbejdet skal smelte mere sammen og en 1:1 struktur vil klarere fordele arbejdet eller i hvert fald ansvaret, og kan udnytte de muligheder, der er på skolen. Der er to oplagte fodfejl, som kan begås i processen. Den første er at tro, at Korsager skole kan servicere et langt større antal elever i de nuværende rammer. Der er ganske begrænset fungerende udeareal og en kaotisk stressende stemning, når der er frikvarter på skolen. Der er behov for betragtelige ressourcer for at sikre en inddeling i mindre enheder, som vil være overskuelige for de flere børn, som skal være der i fremtiden. Den anden fodfejl vil være inkonsekvens i implementeringen af 1:1 ledelsen.Der er i øjeblikket tre fritidshjem med en meget forskellig børne- og forældreprofil, som der er al mulig grund til at få blandet på ny når Voldparkens fritidshjem nedlægges. F.eks. og helt oplagt på basis af klasserne. Herudover repræsenterer matriklen på Storegårdsvej det kvalitativt klart bedste inde og udeareal. Det vil i de nye rammer simpelthen være uretfærdigt at forbeholde en enkelt gruppe disse forhold, og der vil klart være tale om et A og et B tilbud såfremt Storegårdsvej ikke indgår i det samlede fritidstilbud for alle børnene. Skal det så være én selvejende institution eller én KKFO som leder det samlede fritidstilbud på både Korsager og Storegårdsvej matriklerne? Det er svært at forudsige hvordan det vil påvirke børnenes trivsel. KKFO'en syntes umiddelbart at byde på nogle muligheder for at forenkle strukturen, men man kan ikke være tryg ved om en samlet ledelse kan stå vagt om både læring og leg. Den nuværende skoleledelse har lukket adgangen til det udendørs græsareal i det meste af året. Det giver nok en pænere græsplæne og fremtoning af skolen, men det repræsenterer et helt forkert syn på børns trivsel. VI har tilsyneladende brug for én ledelse, der er dedikeret til børnenes trivsel og må derfor anbefale én selvejende institution som leder både Storegårdsvejs og Korsagers matriklernes fritidstilbud.
Læs høringssvar fra Peter Johannes Holst
Indsendt af:
Claus Christiansen
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
777
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Askovfondens Børnehus
By:
København N.
Postnr.:
2200
Læs høringssvar fra Claus Christiansen
Indsendt af:
Marie M. Schultz
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
776
By:
København V
Postnr.:
1660
Kære Børne- og Ungdomsudvalg. Jeg er mor til Ingrid 2.D og Axel 0.D, yderligere har jeg Regitze på 4½ år, som skal starte i skole i 2016. Alle tre går på Saxogården, 2 på fritidshjemmet og en i børnehaven. Vi har valgt at vores børn skal gå i en lille integreret institution, for at sikre en stabilitet i deres hverdag, hvor overgangsfaserne fra vuggestue til børnehave og igen fra børnehave til fritidshjem foregår i trygge og kendte rammer. Specielt tænker jeg her på overgangen til fritidshjem, hvor skolestarten også står for døren. Vi har de sidste år set meget store årgange på TDS med mellem 27 og 31 børn i klasserne. Derfor har det været at stor vigtighed at vores børn kommer fra en, til tider hektisk, skoledag med meget lidt både fysiks og psykisk plads til eleverne til et fritidshjem hvor de kan få den nærhed og den ro de har behov for. Saxogården og Garvergården "deler" D-sporet på TDS Jeg vil således meget gerne appellere til Udvalget om IKKE at nedlægge vores fritidshjem, som det for nuværende er intentionen i Forvaltningens forslag. Jeg håber, at I vil tage jer tid til at læse videre og tænke lidt over min, og sikkert mange andre saxoforældres, holdning til problematikken omkring Saxogården og et alternativt forslag i forhold til en mulig "Overgangsperioden" (såfremt målet om ét stort 448-børns fritidshjem fastholdes) samt holdning og alternative forslag til "Den fremtidige løsning" (som jeg aldeles ikke mener bør være et stort 448-børns fritidshjem). Jeg vil gerne understrege at jeg grundlæggende mener, at hele 1-1 strukturen er en kæmpe fejl. Jeg er at man reelt fratager os forældre muligheden for at vælge. Vi kan, hvis, denne struktur bliver implementeret ,udelukkende vælge en stor skole og et stort fritidshjem. med mindre altså at Udvalget mener at vi skal vælge folkeskolen fra og vælge privatskoler....Det tænker jeg ikke I er frygteligt interesserede i. jer er af den overbevisning, at man bør bevare mangfoldigheden og valgmuligheden, hvilket vil styrke folkeskolen, som en skole for alle. Bevarer man de nuværende fritidshjem, som netop giver mulighed for at vælge lille, mellem eller stort fritidshjem - i erkendelse af, at børn (ligesom voksne) har forskellige behov og at vi ikke alle trives i de samme rammer! Derfor skal Udvalget beslutte en fremtidig model, hvor både Saxogården og Garvergården kan fortsætte som i dag (40 + 60 børn) - eller alternativt, at de 2 fritidshjem organiseres som ét samlet fritidstilbud med 100 børn. Det vil sikre valgmuligheden, og er trods alt bedre end Forvaltningens forslag om 448 børn! Det specielt problematiske omkring forslaget vedrørende TDS er at alting er så uafklaret. Jeg kan som forældre ikke se lys forenden af tunnelen, om man så mås sige... Forvaltningen konkluderer selv i sit forslag, at mulighederne for organisering af fremtidens fritidstilbud tilknyttet TDS skal "undersøges nærmere", fordi der ikke er nogen umiddelbar løsning på, hvordan der kan skaffes plads til 448 børn på/ved TDS. Jeg mener, at man skal lade både Saxogården og Garvergården fortsætte uændret, mens disse undersøgelser (og evt. fremtidigt nybyggeri) pågår. Hvis man - som Forvaltningen foreslår - stopper indskrivningen på Saxogården vil dette fritidshjem blive "udvandet" indtil der til slut kun sidder 1 voksen og 12 børn! Det er ikke en holdbar model for hverken børn, pædagoger og forældre! Jeg mener, at de nuværende fritidshjems-grupper og normeringer på Saxo og Garver (40 børn + 60 børn) bør fastholdes indtil man er klar med den (pt. uafklarede) fremtidige løsning og kan flytte alle 100 børn sammen. Således skal ingen børn fra den fælles Saxo-Garver gruppe flyttes førend pladserne er klar til alle 100 børn. Alt andet vil være i direkte strid med Forvaltningens egne løfter om, at "ingen børn og voksne flyttes førend de nye lokaliteter er klar". Håber at I nåede så langt. Tak for jeres tid og jeg håber jeg har formået at sætte tanker i gang. De bedste hilsner Marie Schultz-Christensen
Læs høringssvar fra Marie M. Schultz
Indsendt af:
Anders Vestergaard
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
775
Virksomhed / Organisation :
Forældre til børn i Kernehuset og vuggestuen, Børnehuset Lupinen
By:
København SV
Postnr.:
2450
Vi har med interesse læst det forslag, som nu er i høring i forbindelse med Fremtidens Fritidstilbud for Ellebjerg Skole. Dette høringssvar handler specifikt om Kernehuset – altså Børnehuset Lupinens udflytterdel. Som vi læser det, er det fortsat en mulig følge af Fremtidens Fritidstilbud, at Kernehuset lukkes eller flyttes. Vi vil her bidrage med vores konkrete, alternative løsningsforslag. HOVEDFORSLAG Med politisk vedtagelse af det, som ligger på bordet nu, vil en del børn i Lupinens ”hjemmedel” i Louis Pios Gade 12 komme til at mangle en børnehave, fordi denne skal konverteres til rent fritidshjem. Giv disse børn – og evt. andre ”børnehaveløse” familier i området – et eksplicit tilbud om en plads i Kernehuset. Lad Kernehuset bestå med opsamleren på Borgbjergsvej eller et andet sted i umiddelbar nærhed! Argument 1 En lukning/flytning af Kernehuset vil være en forringelse af tilbuddet til børnefamilier i Kongens Enghave/Sydhavnen! Med den områdefornyelse, som er i gang, og de politiske ambitioner, vi i den forbindelse hører, at man har om at ville tiltrække og fastholde børnefamilier i vores område, vil det være helt uforståeligt. Hvis man vil gøre området mere attraktivt for børnefamilier, giver det selvfølgelig ikke mening, at man samtidig lukker eller flytter et tilbud, som er værd at blive her for – og værd at flytte hertil for. Kernehuset kan give grobund for, at nye familier flytter hertil og at de, som allerede bor her, bliver boende, selv når de får børn i børnehavealderen. Vi vil i øvrigt gøre opmærksom på, at en fysisk flytning af Kernehusets opsamler til en anden lokation på fx Vesterbro eller i Valby vil betyde det samme for vores område, som hvis Kernehuset lukker. Vi er indstillede på, at man kan blive nødt til at overveje organisatoriske ændringer, men det er naturligvis væsentligt, at Kernehusets opsamler fortsat har adresse på eller i nærheden af Borgbjergsvej 30a, hvis Kernehuset fortsat skal være et aktiv for lokalområdet. Argument 2 Vi billiger på ingen måde en lukning af børnehaven i Louis Pios Gade 12, men da vi har valgt at forholde os konstruktivt til det forslag, som nu ligger på bordet, vil vi pointere følgende: Vi tror, at en lukning af børnehaven i Louis Pios Gade i sig selv vil medføre en øget søgning mod Kernehuset. Børnehaven i Louis Pios Gade er en velsøgt, populær børnehave i området, og vi hører, at en af mange familiers væsentligste begrundelser for at vælge netop dén børnehave, er dens relativt store, relativt grønne legeplads. Disse ønsker kan Kernehuset til fulde honorere. Desuden ligger Kernehusets opsamler geografisk tæt på Louis Pios Gade, så også geografisk vil det give mening for de samme familier at vælge Kernehuset. Argument 3 De politiske ambitioner for Ellebjerg Skole er store i disse år, og skolens ry får det bedre og bedre. Vi synes, at I skal hjælpe os med at sikre en stor og bred tilslutning til skolen og områdets øvrige folkeskoler fremover. Børnehuset Lupinen - herunder som minimum Kernehuset - skal bestå, så vi og børnehaveforældre efter os, bliver boende/flytter hertil og er her til at bruge områdets folkeskoler, når den tid kommer for vores børn. Området har brug for tiltalende dagtilbud for de 0-6 årige for at fostre en bred skare af elever til Ellebjerg Skole, Skolen i Sydhavnen og Bavnehøj Skole. FORSLAG 1a. Vi foreslår desuden, at vuggestuen på Borgbjergsvej 30A fortsat er en del af samme organisatoriske enhed som Kernehuset, og at Kernehusets opsamler og vuggestuen også fremover har samme adresse. Dette vil være med til at sikre fødekæden til Kernehuset, idet det vil være naturligt for mange vuggestueforældre at lade deres børn fortsætte i den “tilhørende” børnehave. FORSLAG 1b. Desuden foreslår vi, at Kernehuset og vuggestuen på Borgbjergsvej 30A organiseres sammen med en eller flere andre selvejende eller kommunale institutioner for at sikre økonomisk bæredygtighed. FORSLAG 1c. Vi foreslår også, at Kernehuset fremover får en selvstændig “plads” på pladsanvisningens hjemmeside. Som det er nu, opdager mange potentielle Kernehus-familier slet ikke, at vi HAR en udflytterbørnehave i vores område. Det oplever vi, når vi taler om Kernehuset med forældre til vuggestuebørn i vores område. Opskrivning til Kernehuset foregår ved, at man skriver sig op til en plads i Børnehuset Lupinen og særskilt gør pladsanvisningen opmærksom på, at man ønsker en plads i Kernehuset/udflytterdelen. Kernehuset får ikke opmærksomhed på lige fod med andre børnehaver på kommunens/pladsanvisningens hjemmeside. Dette er - og har hele tiden været – uhensigtsmæssigt, hvis man har et ønske om at tiltrække børn til Kernehuset. Vi mener, at dette forhold bør være en del af overvejelserne, hvis man stiller sig kritisk over for Kernehusets evne til at tiltrække børn nok. FORSLAG 1d. Desuden foreslår vi, at bydelsinddelingen hos pladsanvisningen tilpasses således, at alle institutioner i København SV kommer til at høre ind under bydelen Kongens Enghave. Dette vil gøre Kernehusets tilbud mere synligt på fx Sluseholmen, hvor der pt er venteliste til udflytterpladser. At få flere børn fra Teglholmen og Sluseholmen i Kernehuset vil være med til at skabe en bedre sammenhængskraft mellem Sydhavnens gamle og nye kvarterer. Vi håber, at I tager konstruktivt imod vores forslag. Og vi håber, at I kan se, at de ligger helt i tråd med de mål og ambitioner, der ligger i den igangværende områdefornyelse. Det MÅ give mening at bygge videre på de gode tilbud, vi allerede har herude! Vi henviser i øvrigt til det høringssvar, vi indsendte i forbindelse med forrige høring (http://www.blivhoert.kk.dk/svar/7808). Giv Kernehuset en chance for at blomstre og være med til at understøtte de politiske ambitioner, vi hører, at I har for Sydhavnen! Med venlig hilsen, Lizette Araza Jensen og Simon Kofod (forældre til August) Anders Edgaard og Charlotte Schøn (forældre til Valdemar) Mette Jehrbo og Andreas Hald (forældre til Astrid) Maria Johannesen og Henrik Bentzer (forældre til Tjalve) Anna og Jesper Olesen (forældre til Robin) Caroline Norén Stevns og Nicolai Regin Stevns (forældre til Idamarie og Emanuel) Anders Vestergaard og Heidi Kirkebække (forældre til Laurits og Anna) Line Sophia Jensen og Sune Thelle Krarup (forældre til Augusta) Camilla Bahr Svejdal og Lars Elvang Sørensen (forældre til Caja) Torben Dragquist og Christina Maarslet (forældre til Sofie) Naia Lemmon (mor til Leah) Karina Jensen og Morten Nørgaard Christiansen (forældre til Esther Viola) Merete Gutmann Madsen og Martin Petersen (forældre til Jakob)
Læs høringssvar fra Anders Vestergaard
Indsendt af:
Johannes Busk Laursen
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
774
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen, forældre/tidl. ansat i BUF
By:
København s
Postnr.:
2300
Høringssvar Af Johannes Busk Laursen, forældre til barn i Krudtuglen, tidligere ansat som psykolog ved Område Amager. Kommunen skal tage en vigtig beslutning omkring fritidshjemmene og jeg vil gerne bidrage med, hvad jeg tænker, er vigtigt ift. et beslutningsgrundlag. Jeg vil gerne opfordre til at forvaltningen bruger viden fra det Pædagogiske tilsyn og fra klagesager i beslutningsprocessen. Der er kun en ting der er vigtig for børnene og det er at de oplever en høj kvalitet. Kvaliteten opstår ikke tilfældigt. Den kan mærkes og måles. Kvalitet i institutioner opstår på stedet og vokser op af en høj faglighed og et godt arbejdsfællesskab. Derfor er medarbejdertrivsel og god personaleledelse vigtig. Udspillet savner at dette perspektiv tages alvorligt. De store enheder skaber en type ledelse, der ofte mistrives og ikke magter opgaven. Brug den viden I har til rådighed ift. antal langtidssyge ledere på skoler og institutioner på Amager. Den store KKFO på to matrikler med meget lidt ledelsestid vil ikke kunne skabe det miljø, som er i de mindre enheder. Ledelsestiden bliver slugt af administrative opgaver, som gør at lederens opgaver ift. personaleledelse og udvikling bliver nedprioriterede. Selve omstillingen vil skabe uro og manglende kvalitet i lang tid fremover og med lille ledelsestid vil dette med al sandsynlighed ikke kunne bremses, med dårlig trivsel og udvikling for en stor del af børnene til følge. I er forpligtet til at se på disse konsekvenser også. Er der erfaringer som viser at fx KKFO Skibet kan måle sig med fx Krudtuglen og de andre fritidshjem ift. medarbejderes sygefravær og antal klagesager og tilfredshed blandt børn og voksne eller inklusion? Hvad siger tallene og menneskerne, hvad siger medarbejderne, ledere og pædagoger, vil den nuværende ledelsestid og omgivelser kunne bære endnu flere børn? Behøver vi endnu en erfaring med at det politiske niveau og forvaltningen sætter urealistiske mål, som børn, forældre og medarbejdere må bøde for i lang tid. Der har været mulighed for at vælge mellem forskellige fritidshjem ift. størrelse og pædagogik. På PPR har vi rådgivet forældre i at finde fritidshjem, som deres børn kunne trives i. I forvaltningens kommentarer i bilag 77 står der ift. ”9: Manglende valgfrihed i tilbuddene” at ”Der er fortsat muligt at vælge et andet fritidstilbud fremover”. Men det er jo ikke rigtigt. Der er i udspillet kun en KKFO fordelt på to matrikler. Så muligheden for at kunne vælge et andet fritidshjem og især et mindre falder helt væk. Krudtuglen har haft gode resultater ift. inklusion af børn med særlige behov og selvom ressourcerne er blevet beskåret i de senere år, har der været muligheder takket være vilje og god ledelse. Det kommer ikke ud af ingenting, men opstår fordi faglighed og medarbejder-engagement og god ledelse spiller sammen. Det tager tid at bygge gode institutioner op, der skaber rammer om et godt børneliv. Jeg vil opfordre til at I bevare de gode institutioner, som I nu får rig lejlighed til at læse om i høringssvarene. Lyt til de forslag der kommet, der er andre muligheder. Jeg kan sige med sikkerhed at Krudtuglen har givet begge mine børn noget, som jeg fagligt ikke kan se vil opstå i de store enheder, det kræver en mindre ledelsesmæssig og personalemæssig ramme. Mere ledelsestid pr. medarbejder og tættere kontakt mellem ledelsen og praksis gør at man som forældre får tillid til at ens barns behov kan tilgodeses og at der kan sættes ind med pædagogiske ændringer, når der er behov for det. Det modsatte er desværre tilfældet i de store enheder, hvor børn skal tilpasse sig rammen uden blik for om det tilgodeser deres udvikling. Forældre vil reagere mod dette og søge andre muligheder. Jeg har stort personligt ønske om at Krudtuglen bevares som institution på Islands Brygge. Ønsket er fagligt begrundet, som I vil kunne læse i kommunes egne tilsynsrapporter og ved den store forældretilfredshed (og i manglende klagesager). Krudtuglen har bevaret et højt fagligt niveau gennem god ledelse og medarbejder-engagement, og har arbejdet målrettet med et borger-/børneperspektiv på de pædagogiske opgaver fx gennem trivselsundersøgelser, som forældre udfylder sammen med deres børn. Her svarede 98% af børnene at de føler sig set og hørt af personalet. Jeg håber de mange høringssvar gør indtryk og der kan findes en vej enten ved at udsætte beslutningen eller ved at finde løsninger, der bevarer Krudtuglen. Som borger og forældre forventer jeg at forvaltningen tager ansvar for at samle selvejende og kommunale institutioner og at der bliver et reelt samarbejdet om at finde en god lokal løsning, men det forudsætter at udspillet også reelt indeholder et rum for dette.
Læs høringssvar fra Johannes Busk Laursen
Indsendt af:
Iben Klæstrup Andersen
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
773
By:
Vejle
Postnr.:
7100
Som mormor til Alvin på 3 1/2 år henter jeg Alvin i Krudtuglen med den største glæde så tit jeg kan. Det har vi stor fornøjelse af begge to. Mit barnebarn er meget glad for at gå i Krudtuglen. Min opfattelse er, at det er til stor gavn for ham og for børnene, at være i mindre enheder og at han har mulighed for at gå på besøg hos lillesøster, når hun starter i vuggestuen. I løbet af dagen har de, der har søskende, mulighed for at se hinanden og være sammen og samtidig kan de have glæde af, at være der for hinanden, når de har lyst og hvis der sker noget. Flyttes fritidsafdelingen vil dette ikke længere være en mulighed. De små enheder betyder, at børnene kender de fleste børn og voksne og at børnene trives og de føler sig trygge. Det betyder en god dag for børnene. En god dag, der sætter sit præg på børnene og aftenen sammen med mor og far. Både fra praksis og faglige undersøgelser viser, at større enheder skaber utryghed, larm og uro, der kan være svært for et barn at klare efter en lang dag uden at blive stresset med øget mistrivsel til følge. En integreret pasning med små enheder skal forældrene kun hente børn et sted. Fjerner man fritidsafdelingen skal forældrene/bedsteforældrene hente børn flere steder og det kan skabe en vis logistisk og tidsmæssig udfordring til i forvejen klemte børnefamilier. Der er børn i indskoling og de første klasser, hvor det ikke er forsvarligt, de selv tager turen hjem til mor og far. Jeg mener planen om at fjerne de små enheder og den aldersintegrerede institution med en ny kæmpe fritidsinstitution med stordrift, er ødelæggende for børnenes trivsel og som på sigt giver utrygge børn samtidig med, at bedsteforældre og forældre bliver utrygge. Som mor, mormor og efterlønnet lærer ved jeg, at de små enheder i institutionerne og fritidshjemmet er og bliver en stor del af de fleste børns vilkår, og at en integreret del af fritidshjemsafdelingen bibeholdt sammen med vuggestue og børnehavebørn giver børnene en kontinuitet i deres dagligdag, en nærhed i forhold til pædagoger, som er uvurderlig for deres trivsel og for deres videre opvækst og med hvad deraf følger for forældre og bedsteforældre. Disse ”bløde værdier” er så væsentlige og vigtige for vore børn/børnebørn, forældre og bedsteforældre, men desværre svært målbare, ikke kolde facts og tal som i et økonomibudget, så derfor beder jeg om, at endelig beslutning og implementering af en ny fritidsstruktur på Bryggen udsættes, indtil plan for den bevilgede nye skole på Bryggen Syd er vedtaget og samtidig hermed i særdeleshed, udsættelse af plan for fordeling og placering af indskoling samt et bedre kendskab til det konkrete behov for det samlede antal fritidspladser for hele Bryggen. Dette forventes at være klar frem mod 2020. Endvidere at sætte i bero, at Thorsanne, Bryggehuset og Krudtuglens normering af fritidspladser overvejes øget med 10% for at sikre flere og fleksible fritidspladser i nære rammer, indtil plan for ny skole foreligger. I håbet om at blive hørt på mine børnebørns vegne. Alvins mormor Alvin, 3 1/2 år, Krudtuglen Alvins mormor: Iben Klæstrup Andersen, efterlønnet lærer.
Læs høringssvar fra Iben Klæstrup Andersen
Indsendt af:
Mette Hoé
Dato: 30. april 2015
Svarnummer:
772
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg har haft en datter der har gået på Emdrup Søgård. både frit og klub. Det er et fantisk fritidshjem, der drager stor omsorg for alle børn. jeg har ligeledes siddet i bestyrelsen i 3 år, da min datter gik der. jeg var enorm glad for samarbejdet med en yderst kompetent leder og dygtig personale. mit bestyrelsearbejde gav mig et godt indblik i det daglige arbejde. Der er ingen tvivl om at børne trivsel er i centrum her. En af styrkerne ved stedet, er de meget trygge rammer og stabile forhold Emdrup kan byde. den pædagogiske strategi er meget klar og værdierne i fokus. det betyder at der er rum og overskud til at favne de mere krævende børn. flere af børne havde en svær hverdag, hvor en skoledag, med krav og mange andre børn i klasserne kunne være ekstra krævende. for dem er emdrup et frirum og et sted hvor de bliver lyttet til om samlet op igen. jeg har flere gange oplevet konflikter, der var opstået i skole, først blive løst på fritidshjemme, med lukning af emdrup, er jeg bekymret for de svage børns trivsel.
Læs høringssvar fra Mette Hoé

Sider