Vermlandsgade og Siljangade

Forudgående offentlighed om kommuneplantillæg

Høringsfrist:

9. februar 2023
Indsendt af:
Jan Martin Sørensen
Dato: 29. januar 2023
Svarnummer:
17
Virksomhed / Organisation :
Martin & Co ApS
By:
København S
Postnr.:
2300
Til trods for at der er flere hundrede ledige lejeboliger på Amager skrives der stadigt om nødvendigheden om flere boliger i København. Fokus på boliger gennem flere år har fjernet antal af betalbare lokaler for mindre erhverv inden for håndværks- og kreative fag. Området er i dag ideelt for disse erhverv, og såfremt at der udformes en ny lokalplan, så bør krav til lokaler, parkering og tilkørselsforhold for at fremme mindre erhverv være meget konkrete. De flotte intensioner, som blev beskrevet i forbindelse med Carlsberg Byen blev aldrig til virkelighed. En by er ikke kun til at bo i, den er til at leve i, skabe i og mødes i.
Læs høringssvar fra Jan Martin Sørensen
Indsendt af:
Ane Jette Thomsen
Dato: 28. januar 2023
Svarnummer:
16
By:
København
Postnr.:
2300
Kvarteret i dag er et område, som jeg er glad for at bo i nærheden af. Pludselig ser jeg et skilt med at der er en kunstudstilling - jeg finder også en vinforretning og små værksteder, som gør kvarteret spændende og så meget anderledes. Jeg vil skrækkelig gerne beholde det. Måske der er et par enkelt bygninger der ikke har det godt, så lad dem bliver fornyet og opfør i stedet nogle almene leje lejligheder og lad resten være. Den der med at bygge nye boliger i hele kvarteret med plads til erhverv nedenunder, den holder i al fald ikke. Det bliver jo aldrig småindustri, der kommer til at være der, men tomme lokaler der er vanskelige at leje ud til andet end det, der er nok af i forvejen. Der er jobs i kvarteret lige nu, mulighed for at bruge værksteder, så jeg kan kun opfordre til meget små ændringer i kvarteret. 
Læs høringssvar fra Ane Jette Thomsen
Indsendt af:
Helle Hansen
Dato: 27. januar 2023
Svarnummer:
15
Virksomhed / Organisation :
Borger
By:
København K
Postnr.:
1123
Xelia-grunden bør allerede nu inddrages i lokalplanen og høringen heraf, og det bør undersøges, hvad forureningen af grunden gør for hele området. Har forureningen betydning for grundvandet? Vil det være skadeligt at bygge og bo i nærområdet? Ifølge medarbejdere hos Xelia er grunden så forurenet, at Xelia efter egne undersøgelse har vurderet, at de ikke kan sælge grunden. Det bør myndighederne undersøge nærmere før en lokalplan færdiggøres og vedtages.
Læs høringssvar fra Helle Hansen
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 27. januar 2023
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftet høringssvar, vedtaget på lokaludvalgets møde den 26. januar 2023
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Kasper
Dato: 24. januar 2023
Svarnummer:
13
Virksomhed / Organisation :
Falkenberg Productions
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Jeg er en del af kreative erhvervsliv, der holder til på Prags Boulevard. Vi har et stærkt og hivende fællesskab og holder utrolig meget af, at vi kan have vores virksomheder i netop dette område. Jeg ønsker at bevare status og opfordre til at bakke yderligere op om det meget kreative fællesskab, vi har. Det er unikt og noget vi sætter ekstremt stor pris på!    mvh Kasper
Læs høringssvar fra Kasper
Indsendt af:
Peter Møllgaard
Dato: 24. januar 2023
Svarnummer:
12
By:
København S
Postnr.:
2300
Virkelig god ide at gøre noget ved dette område!    Der mangler i høj grad boliger i København, så man bør prioritere tæt bebyggelse - gerne med et stort antal mindre boliger til det stigende antal by-singler. Prøv at skabe en storbys-vibe. Byggeriet vil selvfølgelig være nyt og moderne, men plads til mindre forretninger i stueetagen og spisesteder / caféer kunne skabe mere liv. Det samme vil blandede lejlighedstyper. Vigtigt, at det ikke bare bliver et nyt nybygget område med en dagligvarebutik og et pizzaria, som folk bor i, men ellers ikke bruger. Men supergod ide at udvikle det område - og med flere boliger.
Læs høringssvar fra Peter Møllgaard
Indsendt af:
Rasmus Damgaard Nielsen
Dato: 22. januar 2023
Svarnummer:
11
Virksomhed / Organisation :
N/A
By:
Østerbro
Postnr.:
2100
Jeg synes at det vigtigeste i udviklingen af planen er at udnytte området effektivt: Området er stationsnært (750 m til metro), ligger enormt tæt på københavns bymidte, amagerbrogade, refshaleøen,  amager stranspark og alt det uden at være alt for trafikbelastet. Jeg synes derfor man skal lave området til ihvertfald C3. Desuden vil det være meget ærgeligt at laste store mængder mere biltrafik ud på de i forvejen ret travle veje ud af byen, så derfor bør man fjerne parkeringsminimumerne i området: Det kan ikke være rigtigt at folk ikke kan få lov til at bo på nordamager uden at skulle være med til at betale for et parkeringsanlæg.
Læs høringssvar fra Rasmus Damgaard Nielsen
Indsendt af:
Niels Erik Nielsen
Dato: 21. januar 2023
Svarnummer:
10
By:
København K
Postnr.:
1437
En bygning kunne indrettes til små værksteder for kunstnere. Der er brug for den slags i København, hvor man både kan arbejde og opbevare en del af sin produktion. Et nøgent rum med håndvask og et toilet på gangen, det er alt der kræves for at kunne gå igang.
Læs høringssvar fra Niels Erik Nielsen
Indsendt af:
Terese Kalic
Dato: 20. januar 2023
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Som studerende på landinspektørstudiet på Aalborg Universitet, har vi netop udarbejdet en lokalplan for Laplandsgadekvarteret, som jeg har vedlagt. Med lokalplanen forsøges det på samme tid at byfortætte, med en højere bebyggelsesprocent og plads til boliger, og på den anden side at bevare og beskytte. Bevare så vidt muligt en åben-lav bygningsstruktur, kiggelinjer, muligheder for små kreative erhvervs eksistens. Sikre og udnytte områdets industrikulturarv som også skal være toneangivende for nye bygninger. Vores lokalplan er et bud på, hvordan Københavns Kommune på Amager Øst kan skabe sammenhængende planlægning som på den ene side maksimerer udnyttelsen af arealer samtidigt med at kommunen kan sikre og beskytte rekreative strukturer. 
Læs høringssvar fra Terese Kalic
Indsendt af:
Rebekka Jacobsen
Dato: 17. januar 2023
Svarnummer:
8
By:
København
Postnr.:
2300
Super fedt at der sker noget i området! Det har længe trængt til at der skete noget. Da der er stor mangel på boliger i københavnsområdet, synes jeg at man skal prioritere dem i stedet for erhverv. Hvis der skal være lidt erhverv der, synes jeg at det skal være i stueetagen ud mod de større vej og helst publikumsorienteret og ikke så kreativt, så lokale kan nyde det, men også trække nye til. Og gerne væk med de støjende værksteder, som både tiltrækker nogle uheldige typer og skaber en del støj - også udenfor alm værkstedstimer.  Det kunne være ret fedt med cafeer ud mod Prags Boulevard, der har bredden og træer til at kunne danne grundlag for et hyggeligt miljø.
Læs høringssvar fra Rebekka Jacobsen
Indsendt af:
Karin Dahl
Dato: 17. januar 2023
Svarnummer:
7
By:
Dragør
Postnr.:
2791
Kære Københavns Kommune Helt generelt, så er det meget positivt, at der tilvejebringes flere boliger, som i den grad mangler i Hovedstaden! Der er tale om et stort udviklingsområde med en meget central og attraktiv placering. Og endda tæt på offentlig transport. Dem er der ikke mange tilbage af! Det er derfor vigtig, at chancen for at skaffe så mange boliger som muligt til københavnerne ikke forpasses. Dette taler for en høj udnyttelsesgrad og nybyggeri, hvor muligt. Den eksisterede bebyggelse er for en meget stor dels vedkommende i meget dårlig stand. Derfor bør der kun ske bevaring af helt særlige bygninger, som også står til at redde uden alt for store omkostninger. Ellers risikerer man, at bevaringskrav spænder ben for økonomien i at udvikle, og så vil investeringerne og udviklingen udeblive - og forfaldet fortsætte! Det er fint med et kreativt miljø, der kan spille sammen med boligudvikling. Hobbybaserede værksteder er dog "nice to have", hvorimod boliger er en nødvendighed og mangelvare. Det skal derfor sikres, at boliger prioriteres højest. For at undgå risikoen tomme stueetager de steder, der udpeges til erhverv, så bør der være muligheder for andre erhverv, der er foreneligt med et boligområde, fx cafeer, butikker, liberalt erhverv mv.
Læs høringssvar fra Karin Dahl
Indsendt af:
Lasse Rasmussen
Dato: 16. januar 2023
Svarnummer:
6
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg synes, det er vigtigt, at bevare bevaringsværdige bygninger, hvor nuværende små erhvervsdrivende stadig kan have deres virksomheder. Jeg synes man skal lade inspirere af nordhavn med de små og krogede gader, som giver et godt bymiljø og samtidig skærmer for vind. Man bør fjerne nuværende bycentre (menu, jysk, tankstation, etc.) og genetablere det i stueetagen med boliger over, for at fortætte byen og skabe et fundament for at lokale caféer, restauranter og butikker kan opstå. Jeg synes man skal bygge i højden ligesom i Carlsberg og genoverveje Prags boulevard som stop på den nye M5 linje. Virksomheder som suhrgard, pelikan og Xellia bør flytte asap for at give plads til mennesker.
Læs høringssvar fra Lasse Rasmussen
Indsendt af:
Rasmus Nielsen
Dato: 16. januar 2023
Svarnummer:
5
By:
København V
Postnr.:
1660
Som tidligere beboer i området, håber jeg man vil stille krav om, at bevare så meget af den gamle bygningsmasse som muligt - gerne via transformation som man ser gode eksempler på I Aarhusgadekvarteret og Carlsbergbyen. I den del af de bestående bygninger, som ikke egner sig til beboelse eller moderne erhverv, kunne der oprettes kreative fællesskaber/værksteder med gode muligheder for små erhvervsdrivende.   Desuden håber jeg på et stort fokus på den grønne. Ikke blot i gadeplan men også i form af udnyttelse af tagarealerne til haver. 
Læs høringssvar fra Rasmus Nielsen
Indsendt af:
Mads H
Dato: 16. januar 2023
Svarnummer:
4
By:
København S
Postnr.:
2300
Der er behov for at fortætteområdet. Det kan hurtigt blive forblæst i den del af byen, så jeg opfordrer til at man bygger mindre gader med etagebyggeri, og så vidt muligt laver enten butiksliv eller høje stuelejligheder i gadeplan så det føles som en levende by.  Man kan passende lade sig inspirere af den succesfulde udvikling af Århusgadekvarteret i Nordhavn som har formået at skabe et egentligt bymiljø. I stedet for det triste og helt grå byggeri på f.eks. Strandlodsvej, håber jeg at man vil lade lade sig inspirere af farverne i de omkringliggende boligbyggerier, med særligt røde og gule nuancer.
Læs høringssvar fra Mads H
Indsendt af:
Christian Bang Jensen
Dato: 14. januar 2023
Svarnummer:
3
By:
København S
Postnr.:
2300
Synes virkelig det er en skam hvis I ændrer status for Laplandsgadekvarteret. Der er ikke mange steder hvor der er kunstnere og små virksomheder på Amager. Beslutningen om at både have boliger og erhverv vil betyde at det vil blive for dyrt for kunstnere at blive i kvarteret. Det er som Round Up for det kreative vækstlag og det miljø som har udviklet sig gennem årtier. I mine øjne er Københavns Kommunens forslag og blandet erhverv og bolig noget som skal få det åbenlyse cashgrab til at glide lettere ned.
Læs høringssvar fra Christian Bang Jensen
Indsendt af:
Cornelius
Dato: 12. januar 2023
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
For at gøre København til en mere bæredygtig by, og PFA til en mere bæredygtig pensionskasse, kunne man etablere en form for åbent værksted. Dette vil tale ind i stedets historie og kvalitet, samt gøre det nemmere for byens borgere at sætte en mindre CO2-aftryk. Det er enormt svært at reparere/kreere f.eks. møbler, tøj, redskaber, m.m. Den præcise udformning vil jeg lade PFA's rådgivere på projektet om, men en form for åbent fælles værkstedsområde. Dette område vil sikre en grønnere by, og skabe en levende bydel.
Læs høringssvar fra Cornelius
Indsendt af:
Jens Rastrup Andersen
Dato: 12. januar 2023
Svarnummer:
1
By:
København S
Postnr.:
2300
Sports- og Kulturcenter Jeg vil foreslå at der etableres et sports- og kultur center, med indendørs træningsbaner fx håndbold- og fodbold-baner, batminton-baner og basketball-baner (med højt til loftet),  samt i kombination med at et kulturcenter skal virke som et forsamlingshus for områdets beboere. Det er oplagt at udnytte den fremragende udsigt over det åbne areal over Kløvermarken med vinduesudsigt og udsigtsposter på tagterrasse og gerne med serveringsmuligheder.  Med det øget antal beboelsesbyggerier i området i de senere år, er der behov for at de sportslige indendørs aktivitetsmuligheder udbygges i området. I synergi med de udendørs fodboldbaner på kløvermarken, kan der bygges og tilbydes indendørs faciliteter der kan supplere træning hele året rundt. Tilsvarende er der et behov for et sted hvor områdets beboere kan mødes på tværs og her vil et kultur/forsamlingshus være et samlingssted for kulturelle aktiviteter - og for foreningsliv i området, med lokaler til afholdelse af fx beboermøder, generalforsamlinger og foredrag, evt også som afstemningssted ved valg, eller mulighed for pensionistklubber  kan mødes og aktiviteter der inddrager aktive medborgeres gode ideer til lokalsamfundet. Placeringen af huset skal være ud mod Kløvermarkens åbne arealer og give adgang til den fantastiske udsigt for flest af områdets beboere. Med venlig hilsen Jens Rastrup Andersen
Læs høringssvar fra Jens Rastrup Andersen