Skolestruktur for skoler på Godsbaneterrænet og i Bådehavnsgadekvarteret

Der er udarbejdet forslag til skolestruktur for skoler på Godsbaneterrænet og i Bådehavngadekvarteret, som sendes i offentlig høring.

Høringsfrist:

22. januar 2023
Indsendt af:
Simon Andreasen og Malene Arnfred
Dato: 22. januar 2023
Svarnummer:
20
By:
SV
Postnr.:
2450
Hej - vi er så begejstrede for idéen om at lave skole for de små på Ellebjerg, og bygge en ny skole med gode rammer for de store børn, at vi også lige vil skrive til jer, der skal bestemme!   Vi er en familie på fem med et barn i specialskole og 2 børn, der begge startede på Ellebjerg, så vi har fulgt den gode positive udvikling helt tilbage fra, da skolen blev renoveret. Vores ældste er desværre gået ud af Ellebjerg og er ved at afslutte på en anden folkeskole. Både vi og vores ældste barn er ked af, det ikke fungerede godt nok på “vores skole”. Til gengæld håber vi, at den mellemste kan blive på Ellebjerg til og med 9. Vi skriver håber, fordi det desværre er almindeligt, at børn fra familier med overskud, flytter skole, når de når udskolingen.   Vores barn, der nu går på mellemtrinnet på Ellebjerg, når jo ikke at få glæde af en ny skole med gode faglokaler og værksteder — men vi kan levende forestille os, hvor skønt det kan blive for kommende sydhavneres store børn!   Med vores efterhånden mange års erfaring med Ellebjerg og med at have børn i folkeskolen i SV vil vi gerne give jer disse input: Ellebjerg er en fantastisk skole for små elever. Inde i bygningen er der et fint lille bibliotek, den smukke aula og på hver etage et godt og tæt miljø på ens ‘hjemmegang’, trygt for de mindste at bo i stueetagen — og sejt, når man er lidt større og skal op ad trappen. Vildt gode skolegårde, legepladser og selvfølgelig skolehaven. Det har været nærmest fantastisk at se, hvor meget det betød for vores børns trivsel, da de var små, at der er så skønt udenfor ved Ellebjerg — og det betød, at de små var meget mere ude end børn, vi kender, på andre skoler.   Fra mellemtrinnet har det ændret sig markant: De små klasselokaler har været helt enormt anstrengende for de større børn at være i. Dårlig plads til overhovedet at komme omkring bordene og ingen steder med ro at sætte sig hen at lave selvstændigt eller gruppearbejde, fordi skolens indretning bare er gammeldags og ikke rigtig til at ændre. Alt for mange små børn udenfor til at kunne hænge ud eller spille bold i frikvartererne uden konstant at komme i konflikt med de andre årgange.    Til gengæld har ingen af vores børn — da de var små — haft nogensomhelst glæde af at gå i skole med de store. Tværtimod har det kun skabt problemer og dårlige erfaringer. De var bange for de store. De positive forhold mellem større og mindre børn havde de kun med ‘de store fra 3. klasse’, da de selv gik i nulte, 1. og 2.    Vi ser for os, hvordan vores børn ville have nydt at rykke væk fra de små og hen til noget nyt, spændende og særligt for dem — netop i den alder, hvor de selv var begyndt at bevæge sig rundt i kvarteret (sålænge de ikke skulle over de store gader i Sydhavnen). Og vi kan forestille os, hvor meget det kunne have betydet — især for vores dreng — at rykke hen på en skole med moderne faglokaler og værksteder.    Vi er helt overbevist om, at det vil være virkelig godt for alle børnene her i kvarteret — både fra de gamle og de nybyggede boliger — at gå sammen og lære hinanden at kende i den gamle Ellebjerg skole med de bedste grønne udearealer, og så sammen rykke ned i den nye skole for de store, hvor de kan blive dygtige og kloge og endda være sammen om at dyrke fritidsinteresser og hygge sig i klub.      Til slut har vi et par bemærkninger til det møde, der blev holdt på Ellebjerg. Der var mange politikere med, og de virkede til at lytte. Vi har ikke erfaring med den slags møder eller politisk arbejde, men det undrede os, at de to repræsentanter for Enhedslisten sagde, “man skal ikke bruge skolepolitik til at reparere fejlslagen boligpolitik”. Vi, der bor i Sydhavnen, mærker jo tydeligt de store sociale forskelle, og for os ville det da kun være positivt, at ‘de rige’ og ‘de fattige’ børn fulgtes ad i skole -? Og det kommer de kun til med en fælles skole (ikke, hvis det bliver to skoler for 0.-9. klasse.)   Enhedslisten sagde også, at risikoen for at få en såkaldt A- og B-skole “bare løses ved at skære skoledistrikterne til”. Men os bekendt har man ikke særligt gode erfaringer med at gennemtvinge, hvor forældre skal sætte deres børn i skole.   Endelig sluttede den ene af med at sige, opsummerende, at “der er to gode løsninger”. Det er vi som forældre fuldkommen uenige i! Det er da ikke en god løsning at efterlade en skole som Ellebjerg, der har forbedret sig så markant de senere år, men som stadig har så store sociale udfordringer, at det er svært at fastholde de store elever — og svært at give dem god nok undervisning pga. utidssvarende faglokaler til de ældste klasser og for små klasselokaler. Og så bygge en ny skole lige i nærheden — det ville jo både skade den gamle skole, og gøre, at de små børn på den nye skole ville gå glip af en dejlig skolestart i de store grønne uderum på Ellebjerg!   Så vi håber virkelig, at I beslutter en fælles skole med to attraktive bygninger — en for de små og en for de store :-)   I øvrigt er vi også uenige i argumentet, der blev nævnt på mødet, om, at det ville være et problem i forhold til specialklasser. Vores erfaring med et barn i specialskole er for det første, at masser af specialbørn i forvejen oplever skoleskift (pga. at de skal visiteres eller bare skifte til en anden slags skole). Det er kun et problem, hvis der er problemer eller dårlig trivsel — ikke hvis det er godt forberedt og “meningen”. For det andet vil det netop være skånsomt og trygt for specialbørnene at starte i en skole med kun mindre børn. Måske vil det endda være muligt at lade specialbørnene blive på Ellebjerg, indtil de er lidt større end de andre — det ville være optimalt og give disse børn tryghed.    Venlig hilsen Simon Andreasen og Malene Arnfred
Læs høringssvar fra Simon Andreasen og Malene Arnfred
Indsendt af:
Claus
Dato: 22. januar 2023
Svarnummer:
19
By:
København SV
Postnr.:
2450
Kære Politikere   Det lyder som en fantastisk mulighed for Sydhavnens børn og unge at få en fælles skole og noget nyt for eleverne i 4.-9.-klasse. Den aldersgruppe trænger virkelig til at få noget nyt og noget større, hvor der er flere muligheder for venskaber, bedre faglokaler, større klasselokaler og miljøer hvor de kan opholde sig i frikvartererne. Samtidig er det trygt og rart for de mindste elever at være på en skole for 0.-3. klasse. Derfor håber jeg på en fælles skole med to matrikler.   Tryghed at kende de andre Jeg er vokset op i bydelen, gik selv på Ellebjerg Skole og har nu mine egne to børn på skolen. Den har altid været en skole hvor mange af familierne har det svært. Sådan er det stadigvæk, men der er sket en udvikling hvor flere af de mere ressourcestærke forældre har valgt skolen til, så den bliver mere blandet. Men vi kan også se at mange elever forsvinder fra skolen, og det er en udfordring som både skolen og vi selv kæmper med at lave om på.   Vi er som familie engagerede i bydelen og vil virkelig at vores børn skal have en god og spændende opvækst og føle sig som en del af kvarteret. Skolen er det naturlige samlingspunkt for både børnene og for os forældre. Det ville være rigtig ærgerligt at ændre på det, ved at dele os op på to skoler.   Når vores børn skulle starte i skole var det trygt at vide hvilke andre børn fra børnehaven, vejen, gården og legepladsen de skulle i skole sammen med. Børnehaven havde besøgsdage, der var børneløg og børne-OL på skolen for alle børnehaven inden skolestart. Alt det går tabt hvis børnene skal splittes op på to skoler. Det vil gøre overgangen meget sværere, og det vil dele kvarterets forældre op.   Nye traditioner og almindelig hverdag Der vil være nogle enkelte ting der bliver anderledes ved at dele børnene op på to matrikler. Men at lave skole ud fra enkelte traditioner som sidste skoledag for 9. klasserne, modtagelsen af 0. klasserne eller fælles skolefester er for mig uhensigtsmæssigt i forhold til hvad børnene kan få ud af en fælles skole i hverdagen. Der er trods alt almindelig undervisning de fleste af årets dage, hvor eleverne egentlig mest interesserer sig for andre børn på deres egen alder. De festlige dage der bliver brugt som argument for at lave to 0.-9.-skoler kan skolen stadigvæk fejre, da der kun vil være 700 meter mellem matriklerne. Når 0. klasse har første skoledag kan 3. klasserne vise dem rundt, 5. klasserne kan stadig have teaterforestilling for hele skolen, da man bare kan komme på besøg på den anden matrikel. Det samme med karameldag.   Både de mest sårbare og de stærkeste skal styrkes Det er vigtigt at huske at Ellebjerg Skole er en skole med en meget lav socioøkonomi, som nu kan løftes gevaldigt ved at der bygges nye boliger i distriktet. Det gavner både de børn der har det særligt svært, men også de børn der kommer fra hjem med veluddannede forældre, der nu vil få større mulighed for at udfolde sig med deres interesser. Det var netop det jeg selv manglede da jeg gik på skolen og skiftede til en privatskole i 8. klasse. Den udvikling synes jeg vi skal vende, for vi bør kunne byde børn udfordringer og venskaber med ligesindede i den lokale skole.   Specialklasserne skal ikke være et modargument for en hel bydel Til borgermødet talte vi om specialklasser, og at bruge dem som argument imod at lave en fælles skole, fordi de børn vil have svært ved et skift, undrer mig. De fleste børn bliver ikke visiteret til specialklasse før 4. klasse, og derfor ville det være ligegyldigt, når skiftet her jo ligger efter 3. klasse. Desuden viser det sig at de få børn der starter i specialklasse før 3. klasse ofte vil finde det mere trygt at gå et sted hvor der ikke er store børn.   Det gamle Sydhavnen bør samles Da Teglholmen og Sluseholmen skulle bebygges havde mange i den gamle del af Sydhavnen et håb om at det ville løfte vores bydel. Det skete ikke. Vi deler godt nok postnummer og vores børn skal til tandlæge på Skolen i Sydhavn, men andet har vi ikke fået ud af det. Det er en meget tydelig opdeling mellem både voksne og børn på hver side af Sydhavnsgade. De unge kunne have fået et fælles spændende miljø, hvor de kunne udfolde sig kulturelt og socialt og på tværs af social baggrund, men nu keder de sig på hver deres side af vejen. Derfor ser jeg nu en unik mulighed for at skabe noget kreativt, noget kulturelt og noget inspirerende for de ældste elever, hvor de både går i skole sammen med mange andre jævnaldrende og kan få en fritid sammen. For det er sådan at de unge har nemmere ved at tale med hinanden i fritiden når de ved hvem de andre er fra skolen.   Hvis vi skal dele det eksisterende skoledistrikt i to, er det svært at der ikke ender med en masse ballade fra dem der mener de hører til den forkerte skole. De nye beboere vil også deles op i to distrikter. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis det skal blive en succes at integrere de nye boliger med den gamle del. Denne gang vil der netop ikke være en trafikal barriere mellem det nybyggede og det gamle, der vil være en flydende overgang, og blandt noget af det nye ligger der allerede noget af det gamle. For mig at se er dette en god mulighed for at skabe godt naboskab ved at de nye tilflyttere bliver en del af løsningen og dermed bidrager til at hele kvarteret får en ny fælles skole. Det kan være med til at selv de mest modvillige sydhavnere kan se noget positivt i det nye der bygges.   Vi vil ikke isoleres Jeg er faktisk decideret bekymret for en model med to separate skoler. Især fordi der nu helt garanteret kommer en fælles udskoling for eleverne på Bavnehøj og Godsbaneterrænet. Hvis vi i Ellebjergs distrikt endnu en gang skal skæres af fra at tage del i udviklingen og de nye faciliteter, tror jeg at mange forældre vil søge sig mod Bavnehøj i stedet for, da de jo får et nyt og spændende ungemiljø i Godsbaneterrænet, og så er jeg bange for at Ellebjerg Skole ender som en lille ø der ikke tager del af resten af områdets udvikling.   Lærerne, pædagogerne og ledelsen På en stor samlet skole er det i øvrigt vigtigt at have ledelse nok og at man fra start skaber en fælles kultur, så man stadigvæk mødes på tværs af klassetrin og matrikler. Det vil heldigvis være kort afstand mellem matriklerne, så den opgave må kunne lade sig gøre. Det er vigtigt at lærerne og pædagogerne får lov til at præge den fælles skole, både i forhold til udformningen af bygningen, klasselokaler og faglokaler, men også i forhold til lærernes måde at arbejde på. Her kan de måske få inspiration fra andre skoler der er delt op på denne måde, fx Tove Ditlevsens Skole.   Med bedste hilsener Claus, far til to på Ellebjerg Skole og tidligere elev på skolen
Læs høringssvar fra Claus
Indsendt af:
John Andersen og Anna Rosenblad
Dato: 22. januar 2023
Svarnummer:
18
By:
København SV
Postnr.:
2450
Høringsvar vedrørende skolestruktur i Bådehavnsgadekvarteret   Enestående historisk mulighed for fremtidens Sydhavnen Vi mener, at det vil være en visionær, ambitiøs og realistisk opgave at investere i social og kulturel sammenhængskraft for fremtidens Sydhavnen ved at lave en fælles skole, hvor Ellebjerg Skole bliver en matrikel for 0.-3. klasse og den nye skole ved Bådehavnsgadekvarteret bliver en matrikel for 4.-9. klasse (fremover kaldet fællesskoleløsningen). Fællesskoleløsningen vil have potentialer til at blive et ikonisk projekt og sætte en ny standard for holistisk inklusionsorienteret skoleplanlægning, der på en kreativ måde bryder med tendensen til at skoler (og skoledistrikter) ikke udfordrer, men cementerer den opdelte by. På linje med Ellebjerg Skoles skolebestyrelse, Brug folkeskolen, og mange andre aktører i Sydhavnen mener vi, at der er en enestående historisk mulighed for at forstærke sammenhængskraften i bydelen, som det vil være synd og skam ikke at udnytte.   Signal til de kommende beboere Hvis BR beslutter denne visionære løsning, sender det et klart fremtidssignal fra bydelen og rådhuset til de kommende beboere omkring Bådehavnsgade om, at vi er én samlet bydel, som de også bliver en del af. At de nye beboere dermed er en del af løsningen, og er med til at udvikle hele bydelen, skaber sammenhold. Eksisterende forældre i Ellebjerg Skoles distrikt og ansatte på skolen kan få et stærkt ejerskab og præge den fælles skole i forhold til hvordan den skal se ud i fremtiden. Sydhavnen er i dag en af Danmarks mest opdelte bydele. Når der nu skal bygges nye boliger i Ellebjerg Skoles distrikt vil distriktet få en mere blandet beboersammensætning, og der vil denne gang ikke vil være nogen fysisk barriere mellem de nye boliger og de eksisterende (modsat da Skolen i Sydhavn blev bygget, hvor der også var diskussioner om ”gamle Sydhavnens” adgang til denne skole). Derfor er der nu skabt en unik mulighed for at løfte den gamle del af Sydhavnen, så elever og forældre samles på samme skole i stedet for at skille dem ad.   En fællesskoleløsning med pædagogiske fremtidsudsigter Ellebjerg Skole har i mange år været i fremgang, fx er der i dag en meget større del af skolens elever, der kommer fra haveforeningerne, hvor der for 10-12 år siden var en større andel af elever på privatskoler. Samtidigt er der blandt andet med Louis Pio parken, de gode eksisterende uderumsfaciliteter og andre vellykkede projekter sket en markant opgradering af Ellebjerg skole, som gør den attraktiv for især de mindste skolebørn. Det ville være synd ikke at dele disse ressourcer med fremtidens børn og borgere i bydelen. Der er stadig strukturelle udfordringer på Ellebjerg Skole (der blandt andet hænger sammen med boligstrukturen i distriktet). Skolen oplever stadigvæk at der er færre elever i udskolingen, hvilket medfører klassesammenlægninger på mange årgange. Det skaber udfordringer blandt elever, forældre og personale på skolen. Dette er en af flere gode pædagogiske grunde til at satse på en fælles skole.   Kort afstand giver gunstige betingelser Det skal kraftigt understreges at afstanden mellem de to matrikler vil være 700 meter og uden store veje. Desuden er miljøet i Bådehavnsgade i dag meget benyttet, og mange ”gamle sydhavnere” har et stærkt tilhørsforhold til dette. Derfor er der helt unikke muligheder for at skabe naturlige mødepladser for de eksisterende og fremtidige beboere og børn. Afstandsargumentet mod fællesskoleløsningen holder derfor ikke. Tværtimod er der af historiske og geografiske grunde særligt gunstige betingelser for fællesskoleløsningen. Et sidste, men meget vigtigt argument for fællesskolemodellen er muligheden for at skabe et større og mere tiltrækkende ungemiljø (som Kgs. Enghave Lokaludvalg også pointerer).   Med gode sydhavnshilsner John Andersen, bedstefar til 2 børn på Ellebjerg Skole tidligere medlem af Borgerrepræsentationen, suppleant i Kgs. Enghave Lokaludvalg og professor Planning Studies (Plan By og Proces), Roskilde Universitet Anna Rosenblad, forælder til 2 børn på Ellebjerg Skole, medlem af skolebestyrelsen, suppleant i Kgs. Enghave Lokaludvalg og projektleder i Brug Folkeskolen    
Læs høringssvar fra John Andersen og Anna Rosenblad
Indsendt af:
Rune G. Poulsen
Dato: 22. januar 2023
Svarnummer:
17
Virksomhed / Organisation :
Træ med mere
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Tak for at blive hørt. Jeg vil stemme for at, den nye skolestruktur  i Sydhavnen, bliver en samlet skole, på to matrikler. Det er, efter min vurdering, den bedste måde at, blande områdets familier. Ellebjerg skole har, på nuværende tidspunkt, børn fra Sjælør, de almene boliger i det gamle Sydhavn, ejer og andele, samt fra Haveforeningerne. Det giver en fantastisk divers skole, hvor børn, såvel som forældre, omgås hinanden, på tværs af økonomiske, religiøse og sociale skel. Det styrker forankringen i området, følelsen af at høre til, uanset baggrund. Jeg har store bekymringer ved at, lave to 0.-9. klasses skoler. Det bliver ikke muligt at, dele lokalområdet hensigtsmæssigt op. Så bliver scenariet at, det bliver to skoler med store socioøkonomiske forskelle; sat på spidsen en A og en B skole. Jeg håber at, en samlet lokal folkeskole, kan fortsætte som omdrejningspunkt og samlingspunkt for et åbent, forskelligartet og omfavnende lokalområde. Med venlig hilsen Rune G. Poulsen
Læs høringssvar fra Rune G. Poulsen
Indsendt af:
Janne Riise Hansen
Dato: 22. januar 2023
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Lærerforening
By:
Frederiksberg c
Postnr.:
1809
Høringssvar fra Københavns Lærerforening i forbindelse med forslaget om ny skolestruktur for skoler i Godsbaneterrænet og Bådehavnskvarteret.     I Københavns Lærerforening ser vi som udgangspunkt folkeskolen som en enhedsskole fra 0. til 9. klasse. Børn spejler sig i hinanden, lærer af hinanden og de mindre børn har de store børn som gode rollemodeller i skolen. Det skaber en helt nødvendig helhed og sammenhæng i et børne- og ungeliv. Børnene er i deres institutionsliv fra 0-18 år i mange forskellige miljøer, og ved en yderligere opsplitning med indskoling og udskoling på forskellige skoler, risikerer ovennævnte at gå tabt. Til eksempel, hvem husker ikke traditionen med sidste skoledag for 9. klasserne, 6. klassernes juleforestilling, modtagelsen af de nye 0-klasser, fælles skolefester, arrangementer og undervisningsforløb, hvor elever fra alle årgange er sammen.  Københavns Lærerforening mener vi også, at det kan have negativ indvirkning på personalets arbejdsmiljø, at skoler ikke blive spredt over flere matrikler. Vores erfaring viser, at medbestemmelse, medindflydelse og medansvar i højere grad kan blive presset af en organisation med 2-300 ansatte inkl. KKFO. Hvis muligheden for og oplevelsen af medindflydelsen for de ansatte skal være gældende, er det nødvendigt, at der er tillidsrepræsenter på hver matrikel. Derudover skal det prioriteres, at de tillidsvalgte, inddrages i TRIO samarbejde og i koordinering mellem de forskellige dele af en ny sammenlagt organisation. Oplevelsen med skoler fordelt på flere matrikler er, at der er meget langt til den overordnede skoleleder, og at afdelingslederen af den enkelte matrikel ofte ikke har mandat til at træffe de nødvendige beslutninger, hvilket ikke er fordrende for et sundt og velfungerende arbejdsmiljø.  Det er med udgangspunkt i ovenstående, at Københavns Lærerforening i dette høringssvar tager stilling til forslagene om skolestruktur i henholdsvis Bådehavnskvarteret og Godsbaneterrænet.  Skolestruktur i Bådehavnskvarteret.  Københavns Lærerforening stiller sig positivt overfor forslaget om, at den nye skole i Bådehavnskvarteret og Ellebjerg Skole bliver 2 selvstændige skoler, hvor der er 0.-9. klasse på begge skoler. Dette også set i lyset af, at der skal oprettes en specialklasserække, hvor eleverne vil have meget svært ved et skifte midt i deres skolegang.  Vi vil dog på baggrund af samtale med Ellebjerg Skoles tillidsvalgte gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at der på Ellebjerg Skole bliver afsat ressourcer til tilbygning, opgradering af faglokaler og et godt ungdomsmiljø, således at begge skoler kan blive godt og naturligt valg for alle elever og forældre i distriktet.  Skolestruktur i Godsbaneterrænet.  Københavns Lærerforening ser positivt på forslaget om, at der skal være tale om 2 selvstændige skoler. Vi mener dog også, at det med udgangspunkt i ovenstående, vil være mere hensigtsmæssigt for elevernes skolegang og lærernes arbejdsmiljø, hvis begge skoler havde klassetrin fra 0. til 9. klasse. Hvis Børne- og Ungdomsudvalget alligevel beslutter at Bavnehøj Skoles elever skal gå på den nye skole i Godsbaneterrænet fra 6. klasse, er det vigtigt for Københavns Lærerforening at gøre opmærksom på, at der på baggrund af erfaringerne fra 4-skolesamarbejdet på Amager, skal sikres de nødvendige ressourcer til et tæt og godt samarbejde mellem skolerne. Erfaringerne fra Amager har nemlig vist, at netop et tæt og godt samarbejde er en tidskrævende men helt nødvendig prioritering for at sikre eleverne en god overgang til den nye skole.  Københavns Lærerforening håber, at Børne- og Ungdomsudvalget vil inddrage ovenstående i jeres beslutningen, og vi stiller også gerne til rådighed i forhold til inddragelse i det fortsatte arbejde med de nye skolestrukturer i Bådehavnskvarteret og Godsbaneterrænet.      Med venlig hilsen  Janne Riise Hansen  Næstformand i Københavns Lærerforening    KØBENHAVNS LÆRERFORENING HAR KORT EFTER HØRINGSFRISTENS UDLØB INDSENDT EN NY VERSION AF HØRINGSSVARET, SOM ER VEDHÆFTET NEDENFOR.
Læs høringssvar fra Janne Riise Hansen
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 20. januar 2023
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vesterbro Lokaludvalg
By:
København V
Postnr.:
1758
Høringssvar om skolestruktur- Bavnehøj & Godsbaneterrænet   Processen Vesterbro Lokaludvalg vil indledningsvis takke for en grundig proces op til den politiske beslutning om skolestrukturen på Vesterbro og i Kongens Enghave i forbindelse med den omfattende byudvikling, der sker i begge bydele.   I vores arbejde støder vi ofte på denne problemstilling: hvordan skabe borgerinddragelse steder, hvor beboerne først flytter ind om flere år. I den sammenhæng er det en god ide at indhente input via en forældresurvey med deltagelse af forældre med børn i alle aldersgrupper på daginstitutionerne i de nuværende skoledistrikter. Vi kunne dog godt savne børnenes trivsel som et emne i undersøgelsen - det er et vigtigt emne både for børnene og deres forældre, ikke mindst i en tid, hvor netop børns trivsel er udfordret.   I vores tidligere høringssvar af 19. november 2020 om den kommende skolestruktur anbefalede vi: ”Lyt til børnene og de unge”. Vi har selv gennemført en større ungeundersøgelse i 2019 og en workshop i 2020 om de unges forventninger til ungemiljøet på Godsbaneterrænet. BUF gennemførte i november 2020 et elevmøde sammen med Ungerådet.   Vi anbefaler, at især de større børn inddrages i udviklingen af de nye skoler i de kommende år. I dette efterår fik vi ungerepræsentanternes spændende anbefalinger til kommuneplansstrategien, hvor bl.a. unge fra Tove Ditlevsens Skole udformede ideelle fremtidsscenarier og formulerede konkrete anbefalinger fra et børne – og ungeperspektiv. Sådanne formater kunne også bruges i udviklingen af de kommende bymiljøer og skoler og medvirke til at øge læring, trivsel og glæden ved at gå i skole.     Tak til Bavnehøj Skole Vi har været glade for at mødes med elever, lærer, pædagoger, forældrebestyrelse og ledelse på Bavnehøj skole og vil gerne kvittere for et gennemarbejdet og inspirerende høringssvar fra skolen afgivet i enighed. Det har vi læst med stor interesse og fået inspiration fra.   Høringssvaret har givet anledning til gode drøftelser i lokaludvalget omkring spørgsmålet, om der skal være tale om én samlet skole eller to selvstændige skoler i Bavnehøj og på Godsbaneterrænet, ligesom ønsket om ”en god diversitet elevmæssigt og dermed større chancelighed” og en blanding af børn fra de nye og gamle bymiljøer, som kan fremme integrationen af de nye boligområder i bydelene og forhindre, at der udvikler sig særlige velstående enklaver. Det anser vi for en meget vigtig og ikke helt enkel problematik for København. På Vesterbro har vi dette helt inde på kroppen med de nye boligområder i Carlsbergbyen, ved havnen med Havneholmen og Enghave Brygge og byggeriet fra Posten over Dybbølsbro til Fisketorvet.  I byens knopskydning har fokus været for meget på på knopperne og ikke grenene og kvistene.     Model 1 eller 2 Vesterbro Lokaludvalg kan som Bavnehøj Skole anbefale model 1 - forslaget, om ”at den nye skole på Godsbaneterrænet indgår i en struktur med Bavnehøj Skole, hvor der er 0.-5. klasse begge steder, og hvor 6.-9. klasse samles på Godsbaneterrænet”.   Bavnehøj gør sig en række overvejelser, fremfører fine argumenter og pointer omkring dette valg af en skole på 2 adresser, som vi kan tilslutte os, herunder ønsket om at alle børnene skal tilbydes en bred vifte af muligheder, og at de nye gode faciliteter bør tilfalde hele områdets børn.   Dette indebærer, at alle børn - uanset om de møder ind i Bavnehøj kvarteret eller på godsbaneområdet, går i samme skole. Ligesom personalet. Afstanden er ikke en udfordring, det er bevægelse og frisk luft. Børnene skifter ikke skole efter 5. klasse. De rykker op i udskolingen, hvor eleverne blandes på ny, så der ikke opstår et ”os” og ”dem”.   Det er en skolestruktur, vi ikke kender til de store erfaringer med. Vi har haft oppe at vende, hvad det kan indebære – og vi oplister her nogle emner, som skal adresseres   Bør der ikke opfindes et navn til den nye skole? Eleverne bør kunne deltage i fællessamling på tværs af de nye adresser: Det kan skabe den sammenhængende identitet og ejerskab – hvis der ikke er plads til dem alle på én gang, kunne man gøre det i årgangs-”klumper”. Der bør være én skolebestyrelse – mens man kunne lave 2 elevråd, 1 for 0.-5. årgang og et for 6.-9. årgang. Det kunne øge fokus på børnenes trivsel. Personalet er som udgangspunkt ansat på den nye skole – uden fast adresse. Fælles personalemøder. Årgangs- og fagteams teams går også på tværs af Enghavevej. Børnene skal have samme læsesystemer og vejledere mv. uanset om de er på den ene eller anden adresse. Så har de samme muligheder, når de kommer op i 6. klasse. Ledelsen er fælles, og skolelederen bør være meget mobil og daglig have sin gang på begge adresser. Det bliver en kæmpe skole, hvor der skal være tilstrækkeligt med ledelsesmæssige ressourcer til at få det hele til at hænge sammen – og samtidig skabe de nødvendige mindre frirum ikke mindst for de mindre børn. De små årgange skal også kunne bruge de nye faciliteter på godsbaneterrænet, herunder på idrætsområdet.   Udenomsværker og Ungeværker   Forbindelser Vi har sagt det før – og vi siger det igen: det er af afgørende betydning, at der skabes bedre fysisk forbindelse til Godsbaneterrænet. Det tager lang tid - ligesom at forberede en skole – så det er om at rykke hurtigst muligt. Som det første skal tunnel-adgangen væsentligt forbedres. Det er vigtigt for hele byudviklingsprojektet – og det bliver afgørende for den nye skole. Kom i gang – det haster!   Hvis dele af Carlsbergbyen fortsat skal indgå i skoledistriktet, så skal vi også have øje for, hvordan de familier kan se sig som en del af den nye skole, og hvordan skolevejene kan blive sikre og overskuelige.   De fysiske og mentale forbindelseslinjer til det øvrige Vesterbro og til Kongens Enghave er vigtige, og vanskelige adgangsforhold til Godsbaneterrænet kan medføre, at de unge ’gemmes’ i en afsondret enklave. Det må ikke ske – et stærkt ungemiljø skal være et aktiv for og være synligt i begge bydelene og gøre, at de unge kender hinanden på kryds og tværs.   Fritidslivet Repræsentanter fra relevante klubber, institutioner og foreninger på Vesterbro og i Kongens Enghave mødtes online med Børne- og Ungeborgmesteren og -forvaltningen i efteråret 2020 for at snakke om kapacitetsbehov, skolestrukturmuligheder og skolens rolle som kraftcenter og høre deres holdning til, hvad de nye skoler skal kunne for at imødekomme de behov, der er blandt foreninger og fritidsaktører i bydelene, og samtidig se på, hvad aktørerne kan bidrage med til børne- og ungdomslivet i de nye bydele, og hvordan der kan skabes synergi med skolen.   Det blev der ikke tid til at følge op på i denne omgang, men vi anbefaler, at initiativet tages op igen og bliver en integreret del af processen i at skabe den nye samlede skole.   Ungemiljøer Bavnehøj Skole fremhæver det vigtige i, at det på Godsbaneterrænet skabes et reelt og varieret ungemiljø. Det er vi meget enige i, og vi er glade for, at samme enighed kom til udtryk på mødet mellem de involverede politiske udvalg i august 2022, herunder behovet for et Ungeværk. Et stærkt og inspirerende ungdomsmiljø kunne også omfatte de 80-100 elever i 10. klasseskolen 10. Vest.   Som nævnt ovenfor er det vigtigt at inddrage de unge fra Vesterbro og Kongens Enghave i denne proces – det kan kun styrke muligheden for, at den nye samlede skole kommer godt fra start.   Et særligt emne optager Vesterbro Lokaludvalg, og vi tillader os derfor at citere fra vores tidligere høringssvar:   ”Der er på Godsbaneterrænet også mulighed for at skabe gode lokalemæssige forhold og inspirerende miljøer omkring fag og studieretninger som natur og teknik, som har svære kår i bydelens gamle skoler. Dette kunne understøtte et større fokus på erhvervsuddannelserne, hvilket også vil være til glæde for 10. klasse eleverne.”   Det kan skabe god sammenhæng til de håndværksvirksomheder og kreative erhverv, som meget gerne skal blive en del af det nye byområde – og understøtte den politiske ambition om give de unge et mere varieret uddannelsestilbud, så flere får øjnene op for de muligheder, erhvervsuddannelserne giver.   Venlig hilsen   Helle Warburg, næstforperson Vesterbro Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Ulla Kaasgaard
Dato: 20. januar 2023
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skolebestyrelsen - Ellebjerg skole
By:
København SV
Postnr.:
2450
Kære Børne- og ungdomsudvalg Tak for at blive hørt og tak for en god dialog op til høringsprocessen. Som Ellebjerg Skoles skolebestyrelse vil vi gerne her bidrage med, hvad vi mener er den rigtige løsning for en ny skolestruktur i Sydhavnen. Vi ønsker en fælles skole med 0.-3. klasse på Ellebjerg Skole og 4.-9. klasse på den nye matrikel.   En skole for kvarterets børn Vi er stolte af vores skole, som den er nu, men vi er også som skolebestyrelse og lokale forældre godt sat ind i problemstillingerne i vores skoledistrikt. Derfor er vi bekymrede for en løsning med to separate skoler. Sydhavnen er blevet en af Danmarks mest opdelte bydele, hvilket i høj grad kan ses på skolerne. At yderligere dele Sydhavnen op i stedet for at forene, er ikke godt for bydelens børn og unge. Vi ønsker at samle bydelens børn og forældre på tværs af baggrund. Ellebjerg Skole er en skole, der er i positiv udvikling og indskrivningen går rigtig godt. Skolens distrikt i den gamle del af Sydhavnen er i dag præget af mange forholdsvis små og billige almene lejeboliger, men der er også andels-, ejer- og private lejelejligheder. Ud over det er der også haveforeninger med helårsbeboelse. Snart bliver der bygget nye boliger i Bådehavnsgadekvarteret, hvilket vil ændre det nuværende distrikts socioøkonomi betragteligt. At dele dette distrikt op i to, bliver ikke kun svært, det vil også skabe uro i forhold til hvilket distrikt man tilhører. Det sværeste bliver måske at undgå problemer i det nye område, da det også vil skulle deles op. Hvis alle samles på en fælles skole med to matrikler, undgår man dette, og bydelen kan få den sammenhængskraft den har brug for, i stedet for at skabe splid. De nye beboere bliver på denne måde en del af kvarteret, og de ved fra start, hvilken skole de tilhører. Det giver tryghed. Den positive udvikling, skolen har oplevet de senere år, har resulteret i, at flere af familierne med højere socioøkonomisk baggrund er begyndt at vælge skolen til, og derfor er der nu en mere blandet elevgruppe end for 10 år siden. Men samtidig oplever skolen, at den bliver tynd i toppen, og at elevernes socioøkonomi bliver lavere i udskolingen. Statistisk ligger Ellebjerg Skole blandt de fem almene folkeskoler med den laveste socioøkonomi i København. Når den er så lav, betyder det, at skolen løfter en rigtig stor social opgave, fordi børnene er særligt sårbare og/eller udfordrede på forskellige områder og ofte har socialsager hos socialforvaltningen. Hvis skolen er mere socioøkonomisk blandet, end den er i dag, vil koncentrationen af børn, der har det svært, blive lavere i hver klasse, og det ville give en bedre dynamik i klasserne og på årgangene. Pædagogiske overvejelser At indskrivningen på skolen går så godt, skyldes til stor del det stærke samarbejde som skole, KKFO og distriktets daginstitutioner har arbejdet hårdt for. Hvis skoledistriktet deles op, bliver dette stærke samarbejde betydeligt sværere at administrere. Det påvirker ikke kun indskrivningen, men gør også overgangen og overleveringen fra børnehave til skole sværere for børnene og deres forældre. Det vil vi som skole være meget kede af. Til gengæld er et samlet og større distrikt med til at gøre det nemmere at lave velfungerende klasser, da man ved at have flere elever kan sammensætte klasserne mere hensigtsmæssigt, og fordele børnene efter deres behov. Når de mest sårbare børn og de mest velfungerende børn blandes i alle klasser, har vi en forhåbning om at dette, i kombination med at man i udskolingen kan se frem til et særligt spændende miljø, er med til at undgå at skolen bliver tyndere i toppen, og socioøkonomien derved bliver lavere i udskolingen. For når skolen bliver tyndere på nogle årgange, betyder det, at klasserne skal lægges sammen, og det er ofte en stor mundfuld for mange af eleverne og for personalet. Der bruges mange pædagogiske overvejelser og timer på at sammensætte nye klasser, men også på at samle op på de børn der synes at sådan en proces har været hård. Sidste skoleår havde skolen klassesammenlægninger på fire årgange, og det, tror vi, kan undgås ved at få en skole, hvor der er flere spor på hver årgang. Selvfølgelig er der både fordele og ulemper ved at have elever samlet på en skole fra 0.-9. klasse med både små og store elever på samme måde, som der også er det ved at dele dem op. For nogle børn og forældre virker de store elever meget store og skræmmende og nogle af de ældre elever vil helst slippe for de mindste. Her er en aldersopdelt skole en god løsning. Det er også stor forskel på, hvad man har behov for eller lyst til, når man er 6 år, og når man er 14 år. På en aldersopdelt skole kan det skabes et trygt og målrettet indskolingsmiljø for 0.-3. klasse, hvor KKFO’ ens og skolens samarbejde om børnene bliver endnu stærkere end nu. Det kan skabe en unik mulighed for faglig udvikling og sparring mellem lærere og pædagoger, hvor de to faggrupper bliver mere ligeværdige og kan sparre fagligt med hinanden og udvikle nye pædagogiske metoder. Både pædagogisk og fagligt er Ellebjerg Skoles udeområde fantastisk til netop indskolingsbørn med vores skolehave, en lille sø og den store grønne skolegård. At skifte skole mellem 3. og 4. klasse er naturligt i f.t. fritidsdelen, idet børnene samtidig skifter fra KKFO til klub. Personalet vil stadig kunne følge med eleverne fra 1. til 5. klasse, for at skabe en brobygning for børnene. Der vil være mulighed for at personalet kan skifte matrikel, og få andre udfordringer. Denne mulighed for personalet understøtter sammenhængskraften for den samlede skole. Brobygningen her er desuden forholdsvis nem at gennemføre, da der kun er 700 meter mellem de to matrikler. Nogle har udtrykt bekymring for, at der er noget, der går tabt ved at dele eleverne op, fordi de små ikke længere møder de store – og omvendt. Vi anerkender bekymringen, men mener at det vejer tungere at kunne skabe en skole, hvor vi i bydelen ikke er opdelt efter socioøkonomi. Der kan stadig laves temauger på tværs af matrikler, de ældste kan stadig bruge skolehaven, og de yngste kan komme på besøg hos de store. Man kan lave særlige fælles skoledage og have venskabsårgange, så der er en udveksling på tværs af klassetrin, samtidig som en skole med 0.-3. klasse og med samarbejde mellem lærere og pædagoger på alle årgange giver en unik mulighed for pædagogisk nytænkning.   Udskolingen mangler faglokaler og mulighed for socialt samvær i de nuværende rammer Rammerne for udskolingen på Ellebjerg Skole er svære at arbejde med for at skabe et pædagogisk, socialt og fagligt ungemiljø for alle elever. Skolen har meget små klasselokaler, og eleverne i udskolingen fylder mere rent fysisk, hvilket gør de nuværende klasselokaler mindre egnede til de ældste elever. De trænger til mere plads. Det samme er gældende for skolens faglokaler, der i dag er for små og for få til, at udskolingseleverne vil kunne være der. Allerede nu er der ikke plads til at alle udskolingsklasser kan bruge faglokalerne, da flere af dem bliver brugt til klasselokaler. Da der er stor interesse i de kreative og håndværksmæssige fag, er der brug for nye, moderne og inspirerende lokaler til det, hvor der også er plads til, at eleverne faktisk kan bruge dem. En stor idrætshal er også noget, der mangler for de ældste elever, da de nuværende er meget små, og det er begrænset, hvilke sportsgrene man kan bruge dem til. I skolebestyrelsen glæder vi os til at den nye madskole står færdig til sommer, men det betyder også, at de ældste elever har måttet sige farvel til deres eget opholdsområde. De har med andre ord ingen steder at være i frikvartererne andet end i klasselokalet eller i skolegården, som er tilpasset de yngste elever. Det er ikke pædagogisk forsvarligt og heller ikke holdbart i længden, at de ældste ikke har et sted at være. Samtidig er madskolen underdimensioneret i f.t. at børnene skal kunne spise i den tilstødende kantine (selvom de bliver opdelt i flere hold). Hvis Ellebjerg skole konverteres til en skole for 0.-3. klasse, kan det nuværende madkundskabslokale omdannes til kantineområde, og dermed bliver der kantineplads til alle børn. En skole med to matrikler og flere elever ville kunne løse udfordringen i forhold til skolens, og desuden klubbens, nuværende små lokaler. Det hus, som fritidsklubben har i dag, begynder at være slidt og småt. Det er tiltrængt med noget nyt, hvor der også er muligt at lave værksteder. Hvis man bygger to separate skoler, bliver det meget svært at forklare Ellebjergs børn og unge, at de skal gå i klub i nuværende Rubinen, imens den nye skoles børn får helt nye faciliteter. Det er yderligere en faktor at huske på i forhold til risiko for udsivning fra Ellebjerg, hvis der kommer en skole mere i distriktet i stedet for en fælles model.   Mindre afdelinger i samme skole Vi kan som skolebestyrelse godt forstå, at nogle er bange for størrelsen på skolen, men antallet af elever på Ellebjerg Skole vil være det samme, uanset om den er en indskolingsskole eller en separat skole for 0.-9. klasse. Så for børnene er oplevelsen ikke, at de er på en større skole, når de går i indskoling. Alle spor i samme årgang behøver ikke at have klasselokaler ved siden af hinanden eller holde frikvarter samtidig. I dag holder skolen faktisk forskudte frikvarterer, så det kender man i forvejen. Heldigvis er Ellebjerg Skole bygget med to fløje med tre etager hver og en separat bygning der kaldes lilleskolen. Ud over det vil vi få en helt nybygget del i Lupinens nye lokaler. Det betyder, at man kan dele børnene op, så de ikke skal forholde sig til 6 klasser på hver årgang. I stedet for at samle hver årgang for sig kan man f.eks. i stedet have 2 klasser fra hvert spor samlet 3 forskellige steder, så der kommer en aldersspredning på hver afdeling. Der vil være mange muligheder for at lave opdelinger, som giver mening pædagogisk – mere end i dag, hvor nogle årgange/klasser er udfordret, fordi andelen af børn der har særlige behov, fylder uforholdsmæssigt.   Ny struktur giver altid udfordringer Det kan ikke undgås, at der opstår opstartsvanskeligheder, når bydelens skolestruktur skal ændres. Uanset om man skal starte en helt ny skole, eller lave den løsning vi peger på, med indskolingsmatrikel på Ellebjerg Skole og 4.-9. årgang på den nye matrikel, vil der være ting, der er svære i starten. Heldigvis er der kun tale om en ind- og en udskoling, og det kan derfor ikke sammenlignes med det, der blev nævnt til borgermødet om fireskolesamarbejdet på Amager. Det positive ved at få en to-matrikelskole frem for to separate skoler er, at der vil være såvel ledelse som lærere og pædagoger, der kan føre de gamle traditioner videre, sammen med de nye der skal ansættes, når skolen udvides. Vi lægger som skolebestyrelse vægt på, at der ved en udvidelse af Ellebjerg Skole skal være ledelse nok, og at der skal være ledelse på begge matrikler. Det er vigtigt for såvel personale, elever og forældre, at der er nærværende og tilgængelig ledelse.   Fritidsklub og ungemiljøer I starten af processen omkring ny skolestruktur, da vi som skolebestyrelse blev præsenteret for hvad der skal ske, fik vi at vide, at der skulle laves ungeværk i bydelen. Det, mener vi, er meget vigtigt for de unge på skolen, og vi ønsker, at det bliver taget med videre, som en del af den nye matrikel. Mange af ældste elever eller unge under 18 år i bydelen kommer ikke til at gå over til Godsbaneterrænet. Da der bor mange unge med lav socioøkonomisk baggrund, og mange som bor småt og derfor gerne ses med vennerne enten på gaden, ved stationen eller i klubben/ungeværket, er det meget vigtigt, at de unge får et lokalt tilbud. Med de nye beboere og en generel forandring i beboersammensætningen blandt andels- og ejerboligerne er der brug for nogle mere kreative og inspirerende lokaler, end dem der i dag tilbydes på Rubinen. Vi ønsker derfor et ungeværk i tilknytning til den nye skolematrikel eller en om-/tilbygning af det nuværende ungeværk, som ikke længere skal rumme fritidsklub, da denne flytter til den nye skolematrikel, når den står færdig. Det er meget vigtigt, at vores bydel får et godt tilbud fra 4. klasse og op, da mange i bydelen ikke oplever kultur, kreativitet og natur sammen med deres familier. Dette kan netop endelig styrkes ved at bygge en matrikel til både klub og skole for 4.-9. årgang.   Specialklasser I forhold til at skolen skal rumme specialklasserækker og at børn med særlige behov ikke har godt af at skifte matrikel, mener vi det ville være ærgerligt hvis det var et argument der gjorde det umuligt for hele bydelens børn at få en helt ny matrikel til mellemtrin og udskoling. Især fordi det faktisk viser sig at være en god idé med en separat matrikel for de mindste børn, da børn med særlige behov ofte oplever de store elever som skræmmende og bedre kan forholde sig til børn på deres egen alder. De børn der starter i specialklasse allerede i indskolingen, kan få deres egen afdeling på skolen, så de ikke skal passere de mest befærdede steder inde på skolen og i skolegården, for eksempel den gang der i dag huser 0. klasserne.   Processen Som Ellebjerg Skoles skolebestyrelse vil vi pointere, at det har været en svær proces med mange ændringer undervejs. Blandt andet fik vi (som nævnt) fra start at vide, at der vil komme et nyt ungeværk og et lokalt samlingssted på den nye matrikel, samt at Ellebjerg Skole kunne rumme elever fra 0.-5. klasse og den nye matrikel skulle rumme 6.-9. klasse. At der skulle være specialklasserække, fik vi ikke at vide før til sidst. Vi har haft mange drøftelser for og imod de forskellige løsninger, som der har været præsenteret undervejs. Vi er alle sammen meget glade for vores skole i dag, men samtidig er vi nødt til at forholde os til udfordringerne med socioøkonomi, udsivning og manglende ungemiljøer. Vi vil derfor være meget nervøse for, hvad der vil ske med Ellebjerg Skoles gode udvikling, hvis man bygger en separat skole for 0.-9. klasse 700 meter fra os. Vi ser frem til at følge med i processen med byggeriet af en ny skolematrikel og håber på, at I lytter til de lokale ønsker og vores ønske som skolebestyrelse, når I skal træffe denne vigtige beslutning. Det er trods alt os, der kender såvel skolen som området bedst. Vi vil også forvente at blive inddraget i den videre proces omkring byggeriet. Tak fordi I læste med Med venlig hilsen Ellebjerg Skoles skolebestyrels
Læs høringssvar fra Ulla Kaasgaard
Indsendt af:
Sofie Ilsøe Sjöblom
Dato: 20. januar 2023
Svarnummer:
13
Virksomhed / Organisation :
HUSET 2450
By:
København SV
Postnr.:
2450
Som daglig leder af HUSET 2450, som er et kultur- og aktivitetshus for børn og unge i Sydhavnen, mener jeg at det ville gavne børn og unge i området at der laves en fælles skole i Ellebjerg Skoles distrikt. Det ville kunne løfte hele bydelen, og det ville mindske den opdeling børnene oplever mellem den nye og den gamle del af Sydhavnen i dag. At bygge en separat skole for 0.-9. klasse i distriktet lyder som en yderligere opdeling af en bydel, der i forvejen er præget af store kontraster.   Jeg kan se at der er en klar opdeling blandt børnene i forhold til hvilken skole de går på, hvilket desværre også påvirker børnenes og de unges kulturoplevelser. Der er mange børn og unge der kommer fra familier hvor man ikke selv opsøger kulturelle, kunstneriske og kreative aktiviteter. Og hvis man ikke kender de andre, fordi de går på en anden skole, er det endnu sværere at komme.    En mere blandet skole ville skabe en bedre sammenhæng i Sydhavnen. Vi er i en del af byen, der ligger lidt isoleret på grund af store veje, vand, en kirkegård og jernbanen. Derfor ville det være bedre hvis man kunne skabe et større fællesskab blandt børn og unge, så de lærer hinanden at kende på kryds og tværs af både området og af social baggrund. Det ville skabe større tryghed blandt dem at de kender hinanden, men det ville også give dem mulighed for flere venner, og dermed åbne op for at opleve nye ting sammen med dem de går i skole med. I dag kan det være en barriere at deltage i aktiviteter fordi børnene ikke kender hinanden og er utrygge ved det.    En yderligere gevinst ved at bygge en matrikel for 4.-9. klasse, der indeholder fritidsklub, er at den, sammen med de nye boliger der bygges på Borgmester Christiansens Gade, kan være med til at binde Sluseholmens børn og unge sammen med det gamle Sydhavnen. Det bliver ikke ret langt mellem skolen på Sluseholmen og den nye matrikel til Ellebjerg Skole, og måske kan det få de unge til at bruge hinandens klubtilbud og andre fritidstilbud i kvarteret. Hvis man laver to separate skoler, er jeg bange for at Ellebjerg Skole bliver en lidt isoleret skole, hvor de unge ikke får et spændende tilbud.    Seks spor på en skole lyder meget, men når man tænker over det, er det samme antal børn, som hvis det var to separate skoler. Det må være mere spændende for lærerne at få mulighed for mere faglig sparring og at arbejde i større teams, og for børnehaverne i området er det en fordel at kunne have et stærkt samarbejde med en skole og KKFO i stedet for to. Både i forhold til rekruttering, men også i forhold til brobygning og overlevering.   For mig som leder af HUSET 2450 er det vigtigt at sige, at jeg håber at I som politikere lytter til de forslag der er kommet fra lokale aktører i bydelen. Hos os ønsker vi at skabe gode, ligeværdige fællesskaber og muligheder for børn og unge i Sydhavnen, så de kan udfolde sig, udvikle sig og deltage i samfundet. Derfor er en fælles skole med to matrikler det bedste bud.   Med venlig hilsen Sofie Ilsøe Sjöblom Daglig leder HUSET 2450  
Læs høringssvar fra Sofie Ilsøe Sjöblom
Indsendt af:
Magnus Skovrind Pedersen
Dato: 20. januar 2023
Svarnummer:
12
By:
København SV
Postnr.:
2450
Høringssvar vedrørende sag 2020-0179169 om etablering af ny skole i Bådhavnsgade, 2450 KBH SV. Som forældre til børn på Ellebjerg skole har vi fulgt drøftelserne om den nye skole i Bådehavnsgadekvarteret nøje. Efter grundige drøftelser med medforældre og overvejelser er vi kommet frem til at vi foretrækker modellen hvor den nye skole i Bådehavnsgadekvarteret indgår i en struktur med Ellebjerg Skole, hvor 0.-3.-klasse er på Ellebjerg Skole og skolen i Bådehavnsgadekvarteret huser 4.-9. klasse. Det gør vi af følgende grunde:   De fysiske rammer De fysiske rammer på Ellebjerg Skole tilfredsstiller ikke behovene til tidssvarende undervisningsformer for udskolingen. Klasselokalerne er for små til andet end tavle-undervisning og der findes ingen naturlige rum på gang- og fællesarealer hvor større elever kan gennemføre gruppearbejder bare nogenlunde ugeneret – og slet ikke hvis 2 klasser, i samme tidsrum, tillader sig at fravige tavle-undervisningen. Tanken om at kunne etablere fysiske rammer, der tillader en varieret skoledag, samt muliggør stimulerende ”juniorklub”-tid om aftenen, på en lokalitet der også er i realistisk afstand af Sluse- og Teglholmen er forrygende. Bekymringen for, at der vil mangle rollemodeller at se op til, eller små børn at tage hensyn til med den ønskede model deler vi ikke. Der er i forvejen yderst begrænset samvær mellem ind- og udskolingen og fordelene med en skolegård uden konflikter om hvorvidt de større søskende må tyre fodboldene og om der skal være plads til ”sensitive børnehavebørn” opvejer til fulde evt. ulemper.   Faglige fællesskaber i et blandet Sydhavn Den ønskede model vil også sikre større og inspirerende faglige fællesskaber for de smallere fag i udskolingen såsom 2. og 3. fremmedsprog samt naturvidenskabelige fag. Med flere lærere inden for samme område, vil robustheden, overfor længerevarende sygdom og/eller opsigelser blandt personaler, kunne øges. En væsentlig del af Ellebjerg Skoles nuværende elevgrundlag kommer fra gamle og billige små leje-legligheder, hvilket bl.a. udtrykkes ved, at Ellebjerg Skole ligger i bund 5 målt på socioøkonomi for hele Kommunen. De generelt små boliger i hele Ellebjergs distrikt, bevirker at mange af de familier, der har ressourcer til det forlader området for at få mulighed for at bo større. Det reducerede elevantal betyder, ud over forstyrrende klassesammenlægninger, også at der bliver færre børn at spejle sig i og finde trygge fritids-fællesskaber med. Manglende fællesskaber er endnu en katalysator til at skifte væk fra Ellebjerg – hvis man ikke allerede er flyttet med sine forældre. En stor fælles folkeskole i Ellebjerg/Bådehavnsgadekvarteret gør ikke de nuværende boliger større, men gode fællesskaber kan være et selvstændigt argument for at blive. Med etableringen af Bådehavnsgadekvarteret må det forventes, at der kommer en større andel ressourcestærke borgere til bydelen og den opblanding i beboersammensætningen ser vi også meget gerne slå i gennem på vores fremtidige fælles lokale folkeskole. Vi frygter at en model med to forskellige skoler og skoledistrikter på tværs af Sydhavnen ikke vil give den blandende folkeskole vi håber på. Forældrene og elevernes muligheder for frit valg risikerer i høj grad at føre til skoler opdelt mellem elever fra hhv. ressourcestærke og -svage hjem. Derfor ønsker vi modellen hvor den nye skole i Bådehavnsgadekvarteret indgår i en struktur med Ellebjerg Skole, hvor 0.-3.-klasse er på Ellebjerg Skole og skolen i Bådehavnsgadekvarteret huser 4.-9. klasse.     Underskrevet af:   Thomas Boesen, HF Frederikshøj 219 Magnus Skovrind Pedersen, HF Frederikshøj 141
Læs høringssvar fra Magnus Skovrind Pedersen
Indsendt af:
Maiken Kyed
Dato: 19. januar 2023
Svarnummer:
11
By:
København SV
Postnr.:
2450
Høringssvar om Ny Skolestruktur i Sydhavnen - Ellebjerg og Bådehavnsgadekvarteret skole Som mange andre forældre allerede har understreget, er det som forældre på Ellebjerg skole er det min klare forventning, at den nye skolestruktur bliver én samlet skole med en 0-3 klasses matrikel på Ellebjerg skole og 4-9 klasses matrikel i Bådhavnsgadekvarteret. Det er i øvrigt forvaltningen egen anbefaling jf. Forslag til skolestruktur (2020-0179169).   At udvikle én samlet skole på to matrikler er en enestående mulighed for at gøre op men en forældet måde at se skolesystemet på, ved med denne unikke mulighed for at skabe en løsning der både er til gavn for både børn og unge og for bydelens sammenhængskraft som sådan på en og samme gang.   Vi er, som mange af dem der vælger at flytte til Sydhavnen, flytter hertil fordi vi tilvælger det lokale sammenhold og fællesskab, det skal vi værne om og skabe flere muligheder for. Derfor er en samlet skole på to matrikler en løsning der underbygger netop det tiltrækkende ved Sydhavn.   For os er Ellebjerg skole en samlende institution i lokalområdet, der betyder enormt meget for os voksne og vores børn. I Brugsen bliver der sagt hej på kryds og tværs af forældre og børn, på legepladsen bliver der leget med alt og alle, og om aftenen på vej hjem fra klub eller andet, er der altid en opmærksom forælder der følger en gruppe børn hjem hvis det er nødvendigt. Det er trygt! Det er skolen der samler os i bydelen, lærer vores børn at vi alle er forskellige og at det er en god ting. Lærer os forældre at vi er forskellige og det er spændende, det er skolen der samler os på tværs af sociale og kulturelle skel. Det skal den blive ved med. Vores samfund er alt det vi ønsker, når vi samles omkring en lokal folkeskole. Det ønsker jeg som beboer I Sydhavn og som forælder til skolebørn i bydelen.   Alt er naturligvis ikke lyserødt hele tiden. Vi oplever også udfordringer i hverdagen, udfordringer der skal håndteres, det kan en skole på to matrikler hjælpe med. Som det er nu, sker der en ret betydningsfuld udsivning op igennem årgangene på Ellebjerg skole – og det er meget sårbart for de ældste elevers skolegang og trivsel. Én samlet skole, der indeholder et matrikelskift, mener jeg vil være med til at mindske denne uheldige udsivning.   Jeg har deltaget aktivt på alle de forskellige borgermøder og inddragelsesworkshops der har været afholdt i forbindelse med den nye skolestruktur, og jeg bliver her efterfølgende oprigtigt bekymret! Jeg er i tvivl om alle de deltagende politikere hører hvad vi deltagende borgere siger, eller om det bare er en pseudoinddragelse. Eksempelvis blev der af en politiker i den afsluttende opsamling på borgermødet pointeret at uanset hvilken løsning der vælges, er det en god løsning. Det er i min optik slet ikke tilfældet. Langt de fleste deltagende borgere og professionelle betonede et samstemmende ønske om én samlet skole – og netop ikke en løsning hvor lokalområdet splittes i to dele. En opdeling i to separate skoler er ødelæggende for en positiv udvikling i bydelen og som forælder og beboer i Sydhavn er jeg dybt bekymret for at beslutningen kan ende med to separate 0-9 skoler - med en A og en B skole. I forhold til alle politiske målsætninger i Københavns kommune i øvrigt om eksempelvis bæredygtig by, sammenhængskraft osv. er jeg desuden helt uforstående over at en løsning med to separate skoler overhovedet er i spil. Dette er en unik mulighed for at gøre noget nyt og spændende, noget andet end man plejer og noget meningsfyldt og samlende – grib den mulighed!!!  
Læs høringssvar fra Maiken Kyed
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 19. januar 2023
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Lokaldemokrati
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Se venligst vedhæftede udtalelse med bilag fra Kgs. Enghave Lokaludvalg.
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Marianne Kjær
Dato: 18. januar 2023
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Brug Folkeskolen
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Brug Folkeskolens høringssvar er vedhæftet som PDF.
Læs høringssvar fra Marianne Kjær
Indsendt af:
Ditte Marie Størner
Dato: 18. januar 2023
Svarnummer:
8
Virksomhed / Organisation :
Børnekulturstedet Karens Minde
By:
København SV
Postnr.:
2450
Børnekulturstedet er HELE Sydhavnens børnekulturhus, og vi har gennem årene løbende arbejdet sammen med alle skolerne i Sydhavnen og fulgt skolernes udvikling. Vi gør os meget umage for ikke at omtale skolerne som hverken ressourcestærke eller -svage, og oplever ikke "gode" eller "dårlige" skoler i vores samarbejder. Alle skolerne har store kvaliteter, men også udfordringer. Alligevel er der et umiskendeligt skel mellem de nye og de gamle skoler i SV. Det er der i folkemunde, det er der i børnenes forestillinger om hinandens skoler, og det er der især i deres fritid og især blandt de store børn - deres klubtilbud og deres fritidsinteresser. På Børnekulturstedet har vi en klar overvægt af børn fra de nye skoler, selvom vi ligger i det gamle Sydhavn. Det tyder på, at der på trods af kreative skoledistrikter, alligevel er sket en form for ghettoisering, en opdeling af bydelen, en splittelse, som deler Sydhavnen i to.  Med byggeriet af en ny skole i Bådhavnsgade, synes jeg, man skulle skæve til de skoler, der opdeler skolen i en lille matrikel og en for de store. F.eks. Tove Ditlevsens Skole på Vesterbro. Først og fremmest er én samlet skole med til at fremme sammenhængen i bydelen og blandt børn og forældre. Men der er også nogle indretningsmæssige fordele, hvor man kan indrette faglokaler mere specifikt til aldersgruppen. Desuden vil et styrket og attraktivt ungemiljø være en stor fordel i denne bydel, hvor de unge i væsentligt omfang siver andre steder hen. Derfor vil det selvfølgelig være vigtigt også at skabe et attraktivt klubtilbud, faciliteter til idræt på skolen og støtte et ungekulturhus i HUSET 2450. 
Læs høringssvar fra Ditte Marie Størner
Indsendt af:
Forældrerådet på KKFO'en på Ellebjerg skole
Dato: 16. januar 2023
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
Forældrerådet på KKFO'en på Ellebjerg skole
By:
København SV
Postnr.:
2450
Høringssvar fra forældrerådet på KKFO’en til Ellebjerg skole Hermed høringssvar om Ny Skolestruktur i Sydhavnen fra forældrerådet på KKFO’en ved Ellebjergskole. Som forældre på Ellebjerg skole er det vores forventning, at den nye skolestruktur bliver én samlet skole med 0-3 klasse på Ellebjerg skole og 4-9 klasse på Bådhavnsgadekvarteret skole. Det er også forvaltningen egen anbefaling jf. Forslag til skolestruktur… (2020-0179169). Vi vil gerne argumentere med følgende: Miljø og for store aldersspænd Fra forældreperspektivet mener vi at det er en fordel at de små klasser ikke er sammen med de store klasser. Vi forstår argumentationen om at de større elever kan være kulturbærende og så at sige lære de små at gå i skole og introducere dem til skolen. I realiteten er det dog ikke den dynamik vi oplever som forældre, til både små og store børn. Vi oplever at for de mindre elever er en aldersforskel på 6,7,8 år enorm. Og ikke tryghedsskabende måske snarere det modsatte. Samtidig oplever vi at de store elever ikke har nogen interesse i de helt små elever og det finder vi naturligt og helt i orden. Desuden mener vi også at fordi en skole er delt på to matrikler udelukker det ikke at der foregår meget samarbejde, fælles uger, undervisning på tværs osv. Relevant opdeling af fysiske miljøer Den nyligt etablerede og nyåbnede Pio Park ved Ellebjerg skole, er et fantastisk, inspirerende og legende udemiljø for især for de små elever. Det vil være en skam at frarøve de yngste elever i bydelens tilgang til denne park i deres dagligdag og altså deres frikvarterer. Til gengæld kan en ny skole bygges med tanke på moderne faglokaler, klasserumsstørrelser og inde- og ude miljøer der er tilrettelagt til netop de større elever. Sammenhængende bydel Vi som forældre til små og store elever på Ellebjerg skole har sammen med skole og KKFO været aktive i at vende udviklingen på Ellebjerg skole hen mod en mere mangfoldig elevsammensætning, hvor også de mere ressourcestærke forældre vælger skolen til som det naturlige skolevalg. Èn samlet skole vil understøtte denne udvikling, og være en samlende dynamik i lokalområdet. Hvorimod det at vælge to separate skoler, vil være direkte destruktiv for denne positive udvikling som vi som forældre har stolet på, haft tillid til og kæmpet for. På den måde mener vi også at det er at svigte både Ellebjerg skole og KKFOs personale og ledelse, os som forældre, børn og unge i Sydhavn og ikke mindst hele sammenhængskraften i lokalområdet hvis man ikke vælger én samlet skole som løsning. Venlig hilsen Forældrerådet KKFO Ellebjerg skole.
Læs høringssvar fra Forældrerådet på KKFO'en på Ellebjerg skole
Indsendt af:
Mette Bladt
Dato: 11. januar 2023
Svarnummer:
6
By:
København SV
Postnr.:
2450
Høringssvar om Ny Skolestruktur i Sydhavnen Som forældre på Ellebjerg skole stemmer jeg for, at den nye skolestruktur bliver én samlet skole med en 0-3 klasses matrikel på Ellebjerg skole og 4-9 klasses matrikel i Bådhavnsgadekvarteret. Det er i øvrigt forvaltningen egen anbefaling jf. Forslag til skolestruktur… (2020-0179169). At udvikle én samlet skole på to matrikler er en enestående mulighed for at skabe en løsning der både er til gavn for børn og unge og for bydelens sammenhængskraft som sådan på en og samme gang. Mange af dem der vælger at flytte til Sydhavnen, flytter hertil fordi det tilvælger det lokale sammenhold og fællesskab det skal vi værne om og skabe flere muligheder for. Derfor er en samlet skole på to matrikler en løsning der underbygger netop det tiltrækkende ved Sydhavn. Ellebjerg skole er en samlende institution i lokalområdet, der betyder enormt meget for os voksne og vores børn. I Brugsen bliver der sagt hej på kryds og tværs af forældre og børn, på legepladsen bliver der leget med alt og alle og om aftenen på vej hjem fra klub eller andet, er der altid en opmærksom forælder der følger en gruppe børn hjem hvis det er nødvendigt. Det er skolen der samler os i bydelen, lærer vores børn at vi alle er forskellige og at det er en god ting. Lærer os forældre at vi er forskellige og det er spændende, det er skolen der samler os på tværs af sociale og kulturelle skel. Det skal den blive ved med. Vores samfund er alt det vi ønsker, når vi samles omkring en lokal folkeskole. Det ønsker jeg som beboer I Sydhavn og som forælder til skolebørn i bydelen. Alt er naturligvis ikke lyserødt hele tiden og vi oplever også udfordringer i hverdagen, udfordringer der skal håndteres, det kan en skole på to matrikler hjælpe med. Som det er nu sker der en ret betydningsfuld udsivning op igennem årgangene på Ellebjerg skole, én samlet skole, der indeholder et matrikelskift vil være med til at mindske denne uheldige udsivning. En række andre udfordringer som opleves omkring skolens arbejde og i lokalområdet vil på samme måde kunne afhjælpes med én samlet skole. Som deltager på flere af de forskellige borgermøder og inddragelsesworkshops der har været afholdt i forbindelse med den nye skolestruktur, bliver jeg bekymret. Jeg er i tvivl om de deltagende politikere hører hvad vi deltagende borgere siger. Eksempelvis blev der af en politiker i en opsamling pointeret at uanset hvilken løsning der vælges, er det en god løsning. Det er slet ikke tilfældet. Langt de fleste deltagende borgere betonede et ønske om én samlet skole – og netop ikke en løsning hvor lokalområdet splittes i to dele. En opdeling i to separate skoler er ødelæggende for en positiv udvikling i bydelen og som forælder og beboer i Sydhavn er jeg dybt bekymret for at beslutningen kan ende med to separate 0-9 skoler. I forhold til alle politiske målsætninger i Københavns kommune i øvrigt om eksempelvis bæredygtig by, sammenhængskraft osv. er jeg desuden helt uforstående over at en løsning med to separate skoler overhovedet er i spil.  
Læs høringssvar fra Mette Bladt
Indsendt af:
Jette Gnudtzmann
Dato: 11. januar 2023
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Vedhæftet er høringssvar.
Læs høringssvar fra Jette Gnudtzmann
Indsendt af:
Naja Mejlgaard
Dato: 8. januar 2023
Svarnummer:
4
By:
København SV
Postnr.:
2450
Høringssvar angående ny skolestruktur i Bådehavnsgadekvarteret Jeg ønsker, at det forslag der vedtages er : At den nye skole i Bådehavnsgadekvarteret indgår i en struktur med Ellebjerg Skole, hvor 0.-3. klasse er på Ellebjerg Skole og skolen i Bådehavnsgadekvarteret huser 4.-9. klasse Dette er også det forslag forvaltningen oprindeligt selv indstillede til, efter en omfattende dialogproces, hvor BUU-medlemmer har deltaget i flere dialogmøder og hvor forældre, elever, medarbejdere og ledere knyttet til Ellebjerg Skole samt lokaludvalg og følgegruppe med fagforeninger, Brug Folkeskolen, Ungerådet og KFE har været inddraget. Vi har en stor udfordring i København med at mange folkeskoler er ”tynde i toppen” og oplever en reduktion af elever i de ældste klasser. Ellebjerg Skole er præget af udsivning på trods af, at skolen har oplevet en betydelig fremgang i antal elever i løbet af en årrække. Elevernes socioøkonomi på Ellebjerg Skole, er den femte laveste socioøkonomi blandt samtlige skoler i København. Dette spiller især en rolle, set i forhold til udsivningen i de store klasser.Ved at lave en skole der er mere målrettet mellemtrins og udskolingselever, med dertil hørende faciliteter såsom en fritids- og juniorklub, vil man styrke muligheden for at fastholde flere elever i udskolingen. Jeg mener, at det er vigtigt at tage med i beslutningen, at forslaget er baseret på en analyse af eksisterende kapacitet, hvor mulighederne for til- og ombygning af Ellebjerg Skole er vurderet. I den sammenhæng er der taget udgangspunkt i det nyeste funktionsprogram for skoler mhp. at løfte de eksisterende skoler, så de i højere grad er på ”niveau” med de nybyggede skoler. På nuværende tidspunkt har Ellebjerg skole utidssvarende faciliteter i udskolingen og har svært ved at tilbyde nok forskellige faglokaler. Lokalerne på skolen egner sig simpelthen bedre til de mindre klassetrin. Skolestrukturen kan medvirke til en blandet elevsammensætning, og den giver mulighed for at etablere nye attraktive rammer i Bådehavnsgadekvarteret, hvor udskoling og mellemtrin vil være. Jeg er meget bekymret for, om man fra politisk side er med til at oprette A- og B-skoler og et splittet område, hvis man laver to selvstændig skoler med en 0-9 klasse. Som forældre til snart to børn på Ellebjerg skole håber jeg, at man vil gå med forvaltningens egen anbefaling: Forvaltningen anbefaler en skolestruktur, hvor 0.-3. klasse (syv spor inkl. specialsporet) er på Ellebjerg Skole. 4.-9. klasse (seks spor inkl. specialsporet) er på skolen i Bådehavnsgadekvarteret, hvor fritids- og juniorklub også er placeret.
Læs høringssvar fra Naja Mejlgaard
Indsendt af:
Pia Grevelund
Dato: 19. december 2022
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bavnehøj Skole
By:
SV
Postnr.:
2450
Hermed høringssvar fra ledelse, elevråd, forældre samt medarbejdere på Bavnehøj Skole og KKFO
Læs høringssvar fra Pia Grevelund
Indsendt af:
Nowshin Aslam
Dato: 20. november 2022
Svarnummer:
2
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Vi er for at begge skoler huser 0.-9. klasse hver for sig og arbejder socialøkonomisk sammen. Det er en oplevelse i sig selv for børn i indskolingen at få lov til at opleve de store klasser. Det giver dem et billede at den store verden der venter dem forude. Når de store børn hjælper de små i forskellige situationer skaber det omsorg og hjælpsomhed i dem. Ved at dele dem op mister man en stor del af den sociale læring, som er vigtig for at forme dem til blandt andet at kunne give plads til andre.
Læs høringssvar fra Nowshin Aslam
Indsendt af:
Michala Thygesen
Dato: 18. november 2022
Svarnummer:
1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg stemmer for forslaget om, at den nye skole i Bådehavnsgadekvarteret og Ellebjerg Skole er to selvstændige skoler, hvor der er 0.-9. klasse på begge skoler – og hvor de nye skoledistrikter skal være socioøkonomisk blandede. Det gør jeg, da jeg synes, børnerne for stor læring og gavn af hinanden ved at være samlet små og store, som ved emneuger som Ellehøjby mv. Samtidigt frygter jeg, Ellebjergskoles gode ry forgår med omkægningen, skulle det andet forslag blive stemt ind. Lige ledes hvis vi får åbent distrikt imellem skolerne, således man får mulighed for blive blandende socioøkonomisk, tror jeg på, der kan dannes to alsidige og rummelige skoler uden at omstrukturere en allerede eksisterende skole.
Læs høringssvar fra Michala Thygesen