Oprettet: 16. januar 2023
Svarnummer:
7

Indsendt af

Forældrerådet på KKFO'en på Ellebjerg skole

Virksomhed / organisation

Forældrerådet på KKFO'en på Ellebjerg skole

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Høringssvar fra forældrerådet på KKFO’en til Ellebjerg skole

Hermed høringssvar om Ny Skolestruktur i Sydhavnen fra forældrerådet på KKFO’en ved Ellebjergskole.

Som forældre på Ellebjerg skole er det vores forventning, at den nye skolestruktur bliver én samlet skole med 0-3 klasse på Ellebjerg skole og 4-9 klasse på Bådhavnsgadekvarteret skole. Det er også forvaltningen egen anbefaling jf. Forslag til skolestruktur… (2020-0179169).

Vi vil gerne argumentere med følgende:

Miljø og for store aldersspænd

Fra forældreperspektivet mener vi at det er en fordel at de små klasser ikke er sammen med de store klasser. Vi forstår argumentationen om at de større elever kan være kulturbærende og så at sige lære de små at gå i skole og introducere dem til skolen. I realiteten er det dog ikke den dynamik vi oplever som forældre, til både små og store børn. Vi oplever at for de mindre elever er en aldersforskel på 6,7,8 år enorm. Og ikke tryghedsskabende måske snarere det modsatte. Samtidig oplever vi at de store elever ikke har nogen interesse i de helt små elever og det finder vi naturligt og helt i orden.

Desuden mener vi også at fordi en skole er delt på to matrikler udelukker det ikke at der foregår meget samarbejde, fælles uger, undervisning på tværs osv.

Relevant opdeling af fysiske miljøer

Den nyligt etablerede og nyåbnede Pio Park ved Ellebjerg skole, er et fantastisk, inspirerende og legende udemiljø for især for de små elever. Det vil være en skam at frarøve de yngste elever i bydelens tilgang til denne park i deres dagligdag og altså deres frikvarterer. Til gengæld kan en ny skole bygges med tanke på moderne faglokaler, klasserumsstørrelser og inde- og ude miljøer der er tilrettelagt til netop de større elever.

Sammenhængende bydel

Vi som forældre til små og store elever på Ellebjerg skole har sammen med skole og KKFO været aktive i at vende udviklingen på Ellebjerg skole hen mod en mere mangfoldig elevsammensætning, hvor også de mere ressourcestærke forældre vælger skolen til som det naturlige skolevalg. Èn samlet skole vil understøtte denne udvikling, og være en samlende dynamik i lokalområdet. Hvorimod det at vælge to separate skoler, vil være direkte destruktiv for denne positive udvikling som vi som forældre har stolet på, haft tillid til og kæmpet for. På den måde mener vi også at det er at svigte både Ellebjerg skole og KKFOs personale og ledelse, os som forældre, børn og unge i Sydhavn og ikke mindst hele sammenhængskraften i lokalområdet hvis man ikke vælger én samlet skole som løsning.

Venlig hilsen Forældrerådet KKFO Ellebjerg skole.