Skolestruktur for skoler på Godsbaneterrænet og i Bådehavnsgadekvarteret

Der er udarbejdet forslag til skolestruktur for skoler på Godsbaneterrænet og i Bådehavngadekvarteret, som sendes i offentlig høring.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

17. november 2022 til 22. januar 2023

Sagsnummer

2020-0179169

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. januar 2023

Høring ikke åben

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) har på udvalgsmødet den 16. november 2022 behandlet forslag til skolestruktur for skoler på Godsbaneterrænet og i Bådehavnsgadekvarteret og valgte at sende disse forslag i høring hos de relevante aktører:

  • forslag om at den nye skole på Godsbaneterrænet indgår i en struktur med Bavnehøj Skole, hvor der er 0.-5. klasse begge steder, og hvor 6.-9. klasse samles på Godsbaneterrænet
  • forslag om at den nye skole i Bådehavnsgadekvarteret indgår i en struktur med Ellebjerg Skole, hvor 0.-3. klasse er på Ellebjerg Skole og skolen i Bådehavnsgadekvarteret huser 4.-9. klasse
  • forslag om at den nye skole på Godsbaneterrænet indgår i en struktur med Bavnehøj Skole, hvor der er tale om en selvstændig 0.-5. klasse skole på Bavnehøj Skole og en selvstændig 0.-9. klasse skole på Godsbaneterrænet, og hvor eleverne fra Bavnehøj Skole kan gå fra 6. klasse
  • forslag om at den nye skole i Bådehavnsgadekvarteret og Ellebjerg Skole er to selvstændige skoler, hvor der er 0.-9. klasse på begge skoler – og hvor de nye skoledistrikter skal være socioøkonomisk blandede.

Der er behov for, at skolestrukturen for de to nye skoler besluttes, før der kan søges planlægningsbevilling til skolerne i Overførselssagen 2022/2023.

Forslagene til skolestrukturer er baseret på:

  • en meget omfattende inddragelsesproces,
  • en analyse af eksisterende kapacitet, hvor mulighederne for til- og ombygning af Ellebjerg Skole og Bavnehøj Skole er vurderet,
  • en vurdering af hvordan spor og klassetrin kan fordeles og
  • inddragelse af pejlemærkerne for arbejdet med skolestruktur.

Der holdes et borgermøde den 21. november i samarbejde med lokaludvalgene og Brug Folkeskolen. 1. februar 2023 – efter høringsperioden – behandler BUU igen skolestrukturforslaget og forholder sig til høringssvar mv. Ved Overførselssagen 2022/2023 træffer Borgerrepræsentationen endelig beslutning om skolestruktur. 

 

Kontakt